Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Curs Consiliere si Orientare in Cariera.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 135 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Curs Consiliere si Orientare in Cariera.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

Curs Consiliere si Orientare in Cariera.pdf

 1. 1. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 7 – 9 iunie 2021, format on-line
 2. 2. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ. NOŢIUNI INTRODUCTIVE.
 3. 3. De ce muncesc oamenii?
 4. 4. Munca reprezintă: ❑ modalitate de îndeplinire a nevoilor; ❑ formă de construcţie a identităţii publice a individului; ❑ identitate personală sau exprimare a sinelui; ❑ identitate de grup și contribuţie socială; ❑ răspuns existențial și sprijin pentru sănătatea mintală.
 5. 5. Oamenii lucrează din mai multe motive: pentru a câștiga un venit, pentru a–şi onora îndatoririle faţă de familie şi comunitate, pentru a creşte şi dezvolta, pentru a da sens vieții, pentru a avea o identitate publică, pentru a-şi structura viaţa etc.
 6. 6. Are sens să vorbim despre carieră în termeni de “alegere”?
 7. 7. Care sunt factorii care influenţează alegerea unei cariere?
 8. 8. Alegerea carierei poate fi limitată de constrângeri sociale, financiare, educaţionale, ocupaţionale. Chiar şi atunci când au condiţii favorabile, oamenii nu sunt absolut liberi să-şi aleagă calea profesională. Oamenii nu selecteză ocupaţii, ci ei sunt selectaţi pentru anumite ocupaţii.
 9. 9. Ce este cariera?
 10. 10. MUNCA - se referă la domeniul vieții în care oamenii furnizează servicii sau creează bunuri, de obicei (deși nu întotdeauna) pe bază de plată. În majoritatea societăților, munca este asociată cu perioada vieții de după școlarizarea formală și înainte de pensionare. MINI-GLOSAR DE TERMENI (1) POST – reprezintă o anumită funcţie (cu responsabilităţi clare) deţinută de cineva pe o perioadă de timp definintă. CARIERA - o secvență sau o colecție de locuri de muncă pe care le poate ocupa cineva de-a lungul vieții profesionale. Alți termeni utilizați în domeniul muncii sunt OCUPAȚIE, VOCAȚIE, PROFESIE ş.a.
 11. 11. MUNCĂ DECENTĂ MINI-GLOSAR DE TERMENI (2) Termen incluziv creat din efortul de a promova justiția socială şi condițiile de muncă echitabile, care să permită oamenilor să “înflorească”, nu doar să supraviețuiască la locul de muncă. Munca decentă este o muncă relativ “curată”, sigură, bine compensată, în concordanță cu valorile personale și însoțită de beneficii oferite de angajator.
 12. 12. DEZVOLTAREA CARIEREI - un proces care cuprinde o mare parte din viață - începe în copilărie (și include experiențele formale și informale care dau naștere talentelor, intereselor, valorilor și cunoştinţelor despre muncă); continuă la maturitate prin intrarea și adaptarea la muncă; și poate culmina cu tranziția și adaptarea la pensionare. MINI-GLOSAR DE TERMENI (3) AVANSAREA ÎN CARIERĂ - proces liniar în care individul își îmbunătățește progresiv cariera MANAGEMENTUL CARIEREI - individul este angajat activ în direcționarea cursului propriei sale cariere; viziune a persoanei ca agent activ, anticipând și adaptându-se la noi oportunități și comportându-se proactiv pentru a preveni (sau pentru a face față) situațiile negative.
 13. 13. Ce este orientarea şi consilierea în carieră?
 14. 14. ORIENTAREA ÎN CARIERĂ CONSILIEREA ÎN CARIERĂ EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ Concept umbrelă - acoperă gama cea mai largă de activităţi (informare şi evaluare, consiliere şi educaţie) ❑ Vizează dezvoltarea abilităţilor unei persoane sau ale unui grup de persoane pentru rezolvarea unor probleme specifice de carieră (indecizie, anxietate, insatisfacţie, plan de carieră) şi este în esenţă o intervenţie psihologică. ❑ Reprezintă o intervenţie educaţională de dezvoltare, în avans, a deprinderilor şi abilităţilor necesare tinerilor pentru dezvoltarea şi managementul propriei cariere. ❑ Evaluarea psihologică a aptitudinilor, intereselor, personalităţii. ❑ Informare cu privire la treseele educaţionale şi profesii. ❑ Consiliere psihologică individual şi de grup ❑ Oportunităţi de exersare a unor abilităţi ❑ Sprijin în dezvoltarea planului de carieră. ❑ Intervenţie în situaţii de criză. ❑ Informare cu privire la trasee educaţionale şi profesii. ❑ Dezvoltarea deprinderilor şi a atitudinilor legate de carieră prin activităţi de grup. ❑ Organizarea de evenimente care facilitează contactul cu aspect ale cariere. ❑ Informare cu privire la resursele disponibile de consiliere în carieră.
 15. 15. PUNCTE COMUNE: ✓ Expunerea la informaţii educaţionale şi ocupaţionale. ✓ Facilitarea integrării şi organizării informaţiilor despre sine, despre ocupaţii şi relaţia dintre ele. ✓ Asigurare suport în explorarea propriei persoane şi a traseelor educaţionale şi profesionale.
 16. 16. CONSILIEREA ÎN CARIERĂ ✓ Sprijin în adoptarea şi implementarea unor decizii legate de carieră. ✓ Suport în adaptarea la locul de muncă și în gestionarea carierei. ✓ Ajutor în negocierea tranzițiilor de carieră și dintre rolurile profesionale şi non-profesionale.
 17. 17. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ & PSIHOTERAPIE COACHING MENTORAT ❑ Intervenţie psihologică: în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi/sau în scopul remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament. ❑ Poate fi practicată de specialişti special pregătiţi în domeniul psihologiei. ❑ Asistenţă acordată angajaţilor, pentru a-și îmbunătăți performanța la locul de muncă sau pentru a- și continua progresul în carieră într-o anumită organizație (de exemplu, să se pregătească pentru un nou rol de conducere). ❑ Poate fi practicat de specialişti dintr-o varietate de medii profesionale. ❑ Practica facilitării integrării şi adaptării la locul de muncă unui nou angajat, de către un alt angajat cu experienţă şi expertiză în domeniul de activitate. ❑ Mentorul facilitează progresul în carieră al unei persoane. CONSILIEREA ÎN CARIERĂ se diferenţiază de:
 18. 18. CÂTEVA IDEI…. ✓ Consilierea în carieră este simplă, scurtă și foarte bine structurată. ✓ implică o abordare de tipul „testează-i și spune-le” în care evaluările sunt interpretate mecanic și clienții sunt orientaţi rapid pe un traseu educaţional sau profesional. ✓ programele de calculator pot fi folosite pentru a înlocui consilierii de carieră. ✓ efectele consilierii în carieră nu sunt la fel de impresionante sau semnificative ca și cele ale consilierii psihologice.
 19. 19. ROLUL CONSILIERULUI DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ
 20. 20. Ce este un consilier în carieră?
 21. 21. Conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), consilierul de orientare privind cariera “realizeaza servicii administrative, de recrutare şi pregătire, de analiză a locurilor de muncă şi orientare profesională. Oferă informaţii şi acordă consiliere celor interesaţi în domeniul ocupării, alegerii carierei, instruirii şi formării complementare.” Ce face consilierul în carieră? ❑ Furnizează servicii de consiliere individuală sau de grup, ghidând persoanele interesate în domeniul alegerii carierei, instruirii sau formării complementare. ❑ Îndrumă beneficiarii serviciilor de consiliere în vederea autocunoaşterii, a dezvoltării abilităţilor, a găsirii resurselor şi soluţiilor proprii, conforme cu dorinţele şi aspiraţiile persoanelor consiliate. ❑ Furnizează informații cu privire la opțiunile profesionale ale beneficiarilor, ținând cont de caracteristicile personale ale clientului și de realitatea pieții muncii.
 22. 22. Cine poate face consiliere în carieră?
 23. 23. Profesorul diriginte Consilierul școlar Specialiști în domeniul consilierii în carieră
 24. 24. Abilitățile de consiliere... Ce sunt?
 25. 25. Printre ABILITĂȚILE necesare în consiliere se numără: • ascultarea activă; • adresarea întrebărilor; • furnizare de feedback; • parafrazarea; • sumarizarea.
 26. 26. Adresarea întrebărilor ❑ Folosiți întrebãri deschise atunci când este posibil. ❑ Evitați întrebãrile închise, exceptând situațiile în care îi cereți persoanei sã vã ofere informații specifice. ❑ Aveți în vedere cã anumite întrebãri pot fi considerate ca dezaprobatoare sau critice. ❑ Verificați (intern) scopul întrebãrii înainte de a o adresa. ❑ Atenție la tonul vocii și la viteza cu care puneți întrebarea.
 27. 27. Cum procedăm pentru a da un feedback constructiv?
 28. 28. Oferirea de feedback constructiv ❑ Începem cu aspectele pozitive deoarece acestea au rol de încurajare și de sprijin pentru o eventuală îmbunătățire. ❑ Formulăm un feedback concret deoarece aprecierile generale, de genul ”super”, ”ai fost grozav” nu sunt prea utile și nu punctează acele detalii care ar putea constitui surse de învãțare. ❑ Formulăm un feedback personal, adică descriem propriile pãreri, NU emitem judecãți de valoare. Un feedback se poate începe cu: mi s-a pãrut…, dupã pãrerea mea…, am observat…,simt cã…, vãd cã…, mi-a plãcut cã… ❑ Formulăm un feedback care oferã alternative, sugestii fără să se rezume la o simplă critică; ❑ Formulăm un feedback la momentul potrivit, adică dupã terminarea evenimentului. Referitor la acest aspect considerăm că este de dorit să ne asigurăm cã receptorul este pregãtit pentru a primi feedback.
 29. 29. Atitudinile consilierului
 30. 30. ✓ ACCEPTAREA NECONDIŢIONATĂ ✓ EMPATIA ✓ CONGRUENŢA ✓ COLABORAREA ✓ RESPONSABILITATEA
 31. 31. Acceptarea necondiţionată este atitudinea de recunoaştere a demnităţii şi valorii personale ale persoanei, cu tot ceea ce înseamnă punctele tari și puncte slabe, atitudini, gânduri, trăiri sau comportamente pozitive sau negative, fără a critica, judeca, controla şi mai ales fără a condiţiona aprecierea ”Te voi aprecia, dacă …”. Acceptarea necondiţionată NU este echivalentă cu aprobarea oricărei atitudini sau a oricărui comportament, dar nici cu neutralitate sau indiferenţă faţă de modul în care gândeşte sau mai ales simte o persoană. “Nu este nici o problemă”, “lasă, nu te mai necăji” sunt forme verbale de minimalizare sau ignorare a tensiunilor clientului.
 32. 32. Non-acceptarea înseamnă: ▪ A da sfaturi, soluţii: “De ce nu faci aşa…” ▪ A evalua, a învinovăţi: “Aici greşeşti cu siguranţă…” ▪ A interpreta, a analiza: “Ceea ce ai tu nevoie este…” ▪ A eticheta “Eşti prost pentru că ai făcut…” ▪ A comanda, a fi directiv: “Trebuie să…” ▪ A fi de acord, a lăuda: “Ai dreptate 100%.” ▪ A moraliza: ”Trebuia să faci asta şi asta…” ▪ A simpatiza, a acorda suportul la modul general: “Totul va fi bine…” ▪ A ameninţa, a avertiza: “Dacă se mai întâmplă să….” ▪ A evita: “Hai să uităm asta…” ▪ A condiţiona: “Te voi aprecia numai dacă ….”
 33. 33. Empatia este abilitatea de a te transpune în locul unei alte persoane. Empatia nu este echivalentă cu identificarea cu o altă persoană, situaţie în care se preia modul ei de gândire, de relaţionare atitudinală, emoţională şi comportamentală. Empatia este abilitatea de a înţelege modul în care gândeşte, simte şi se comportă o altă persoană.
 34. 34. Congruenţa se referă la concordanţa dintre comportamentul consilierului şi convingerile, emoţiile şi valorile sale personale, definind astfel autenticitatea comportamentului persoanei. Este indicat să nu exprimăm convingeri şi idei în care nu credem cu adevărat. Decalajul dintre ceea ce simt sau gândesc se va transpune în maniera falsă de exprimare sau de comportament, uşor sesizabilă de ceilalţi. Lipsa de autenticitate duce la pierderea relaţiei de încredere cu clientul.
 35. 35. Colaborarea este abilitatea consilierului de a implica clienţii în deciziile de dezvoltare personală cu scopul de a identifica cele mai relevante informații pentru ca să poată lua decizii responsabile.
 36. 36. Să exersăm.... ☺
 37. 37. https://www.youtube.com/watch?v=ysKhbaLyIFw&ab_channe l=MANNYMORAMANNYMORA
 38. 38. DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE CONSILIERE PRIVIND CARIERA
 39. 39. „Alege o slujbă care să-ți placă și nu vei fi nevoit să muncești vreodată.” (Confucius)
 40. 40. COMPONENTELE PROCESULUI DE PLANIFICARE A CARIEREI
 41. 41. Componentele procesului de planificare sunt următoarele: ❖ AUTOCUNOAȘTEREA – presupune explorarea și structurarea informațiilor despre sine; ❖ EXPLORARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ – presupune colectare de informații despre trasee școlare și profesionale; ❖ DECIZIA DE CARIERĂ – alegerea unei opțiuni din mulțimea variantelor disponibile la un moment dat; ❖ PROMOVARE PERSONALĂ – prezentarea unor informații relevante despre sine în vederea atingerii unui scop de carieră.
 42. 42. AUTOCUNOAȘTEREA Considerată componenta esențială în procesul de orientare a carierei, autocunoașterea se referă la explorarea și structurarea informațiilor despre: ❖ interese, ❖ valori, ❖ aptitudini ❖ personalitate.
 43. 43. EXPLORAREA TRASEELOR EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE Se referă la colectarea sistematică de informații referitoare la diferite oportunități educaționale și la ocupații. Esențială este corectitudinea informațiilor. Surse de explorare: ❖ Materiale tipărite: broșuri, pliante, profile ocupaționale, ziare, reviste. ❖ Sisteme computerizate; ❖ Materiale audiovizuale; ❖ Interviuri de informare; ❖ Experiența directă; ❖ Rețeaua socială.
 44. 44. DECIZIA DE CARIERĂ (I) Este procesul care se finalizează cu selecția unei alternative de carieră dintr-o mulțime de variante disponibile la un moment dat. Conținutul unei decizii de carieră poate presupune: ❖ alegerea unei unități școlare și a unui profilul sau specializări de studiu; ❖ alegerea unei profesii; ❖ alegerea unui anumit traseu educațional – de exemplu: Liceu de artă, Facultatea de artă și design – Master în design vestimentar; ❖ alegerea unor modalități de formare a competențelor profesionale; de exemplu voluntariat, job part-time, ateliere de lucru, etc.).
 45. 45. DECIZIA DE CARIERĂ (II) Pentru a lua o decizie este nevoie ca elevii să parcurgă mai multe etape: ❖ conștientizarea necesității de a lua o decizie; ❖ conturarea unor alternative; ❖ explorarea și evaluarea alternativelor; posibile criterii de evaluare: concordanța cu propriile caracteristici(valori, interese, abilități), concordanța cu așteptările persoanei privind un anume stil de viață, mediu de activitate, nivel educațional, etc.; susținerea din partea părinților sau a altor persoane semnificative, costuri și beneficii; ❖ alcătuira unui plan de carieră (care cuprinde scop/obiective și strategii) ❖ implementarea decizie sau aplicarea planului stabilit. Necesită consecvență, dar și flexibilitatea pentru a permite adaptarea la posibile situații neaprevăzute. ❖ reevaluarea deciziei, dacă este cazul.
 46. 46. PROMOVARE PERSONALĂ Cele mai cunoscute instrumente și tehnici de promovare personală sunt: ❖ CV-ul ❖ Scrisoarea de intenție ❖ Cartea de vizită ❖ Portofoliul personal ❖ Mapa de angajare
 47. 47. ÎNTREBĂRILE ESENȚIALE ÎN PROCESUL DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ
 48. 48. Ce tip de activitate profesională aș vrea să fac în continuare pentru restul vieții mele?
 49. 49. RĂSPUNSUL LA ACESTE ÎNTREBĂRI...PLANIFICAREA CARIEREI!
 50. 50. Stabilirea unui PLAN DE CARIERĂ presupune definirea unor obiective de carieră și asumarea acestora, evaluarea abilităților personale, dar și a valorilor în acord cu obiectivele formulate și, nu în ultimul rând, aplicarea unei strategii pentru atingerea pas cu pas a acestora!
 51. 51. UN PLAN DE CARIERĂ POATE CONȚINE URMĂTORII PAȘI: ❑ Stabilirea obiectivului/obiectivelor profesional(e) pe termen scurt și mediu/lung, prin corelarea informaţiilor despre propria persoană (aptitudini, interese etc.) cu cele referitoare la piața muncii; ❑ Pași deja parcurși pentru atingerea obiectivelor: educație, sarcini de dezvoltare etc.; ❑ Pași specifici care trebuie parcurși în continuare pentru atingerea obiectivelor: terminarea studiilor, internshipuri, programe de formare etc.; ❑ Stabilirea unui plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor: activități specifice, resurse/oportunităţi, obstacole, modalități de depășire a acestora, termene de realizare adiferitelor etape etc. La rândul său, planul de acțiune poate avea mai mulți pași sau mai multe etape, subsumate aceluiași obiectiv. ❑ Pentru a fi eficient, planul de acțiune trebuie să fie logic și flexibil, permițând introducerea ajustărilor determinate de monitorizările periodice ale realizării obiectivelor.
 52. 52. Obiectivele au funcții motivaționale, educaționale și evaluative, ajutând beneficiarii să păstreze direcția de planificare a viitorului pe care au ales-o și astfel să poată măsura, prin rezultatele finale, nivelul de realizare a acțiunilor întreprinse. Există câteva tehnici utilizate frecvent pentru stabilirea obiectivelor, dintre care vom prezenta tehnica SMART și tehnica RUMBAS.
 53. 53. OBIECTIVE RUMBAS • REALIST obiectivul poate fi de dificultate moderată, dar totuşi poate fi atins; • CLAR (UNDERSTANDABLE) – obiectivul poate fi exprimat, comunicat şi înțeles de către alţii; • MĂSURABIL – schimbarea poate fi observată şi măsurată; • COMPORTAMENTAL (BEHAVIORAL) – obiectivul trebuie să cuprindă paşi de acţiune concretă, cu referire la schimbările comportamentale intenționate; • AGREAT – obiectivul este acceptat de către cei care ar putea fi implicaţi în proces; • SPECIFIC – obiectivul poate fi descris prin unul sau mai multe comportamente observabile, utilizând verbe de acțiune și fiind formulat cât mai concret posibil.
 54. 54. Unul dintre punctele importante care trebuie abordat împreună cu beneficiarii se referă la distincția dintre formularea unor obiective nerealiste vs.realiste/realizabile întrun orizont de timp rezonabil. De ce este important acest aspect? Bandura (1982) Anticiparea succesului sau a eșecului întro anumită situație este un reper foarte important pentru determinarea motivației, având la bază o explicație simplă și confirmată de acțiunile noastre din viața de zi cu zi: o persoană este motivată să încerce un anumit lucru, să realizeze o acțiune, dacă are și încredere că obiectivul propus prin acțiunea respectivă poate fi atins!
 55. 55. METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN CONSILIEREA CARIEREI
 56. 56. Metodele și tehnicile cu care se lucrează în activitățile de orientare a carierei elevilor sunt preluate atât din practica educațională, cât și din practica psihologică. ❖ Observația ❖ Exercițiul ❖ Jocul de rol ❖ Simularea ❖ Auto-caracterizarea ❖ Dezbaterea ❖ Problematizarea ❖ Metode şi tehnici de marketing personal ❖ Metode de informare ❖ Studiul de caz
 57. 57. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN CONSILIEREA CARIEREI
 58. 58. Majoritatea metodelor și tehnicilor utilizate în consilierea carierei necesită anumite instrumente de lucru precum: ❖ Chestionarul ❖ Interviul ❖ Testul psihologic ❖ Scrisoarea de intenţie ❖ Curriculum Vitae
 59. 59. Să exersăm.... ☺
 60. 60. TEORII ALE DEZVOLTĂRII CARIERE
 61. 61. Mă simt mândru de mine când...... Sunt o persoană plăcută pentru că...... Oamenii pe care îi admir cel mai mult în viaţă sunt... Două dintre calităţile mele sunt..... Unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am făcut vreodată este.... PORTRETUL
 62. 62. 1. TEORIA AJUSTĂRII MUNCII The Theory of Work Adjustment, René Dawis, George England and Lloyd Lofquist from the University of Minnesota, 1964 ❑ Un model de potrivire persoană - mediu ocupaţional. ❑ Dacă nevoile unei persoane sunt satisfăcute de mediul său de lucru, atunci persoana și mediul sunt în corespondență; dacă nu, atunci sunt în discordanță. La fel, dacă cerințele privind mediul de lucru sunt îndeplinite de către persoană, atunci mediul şi sunt în corespondență; dacă nu, atunci acestea nu sunt în corespondență. ❑ pune accentul pe măsurarea abilităților și valorilor şi facilitează asocierea caracteristicilor indivizilor cu caracteristicile mediului de lucru. ❑ Se concentrează asupra procesului de adaptare a indivizilor la mediul lor de lucru şi pe satisfacția lor în mediul de lucru, precum și pe nivelul lor de satisfacție din partea mediului de lucru.
 63. 63. Există 4 stiluri de AJUSTARE : Flexibilitatea se referă la câtă “discorrespondență” (lipsă de corespondenţă) vor tolera oamenii înainte de a atinge un prag de nemulțumire care duce la un anumit tip de comportament de ajustare. În reglarea activă, individul acționează asupra mediului într-un efort de diminuare a discorrespondenței (cum ar fi încercarea de a schimba recompense și / sau cerinţele mediului de lucru). În ajustarea reactivă, individul acționează asupra sa pentru a reduce cantitatea de discorrespondență (cum ar fi schimbarea propriilor sale nevoi și / sau abilități). Perseverența se referă la durata de timp în care o persoană este dispusă să persiste într-un mediu discorrespondent după ce se angajează într-un comportament de ajustare. Corespondenţa dintre oameni și mediile în care lucrează ajută la motivarea comportamentului în carieră.
 64. 64. Modelul face referire şi la șase VALORI esențiale pe care oamenii se aşteaptă să le îndeplinească la locul de muncă: ❑ realizarea (utilizarea abilităților cuiva și sentimentul de realizare), ❑ confortul (senzația de confort și lipsa stresului), ❑ statutul (recunoașterea și poziția dominantă), ❑ altruismul (a fi în serviciul altora și a fi în armonie cu ceilalți), ❑ siguranță (având un mediu de lucru stabil, ordonat și previzibil), ❑ autonomie (fiind independent și având un sentiment de control). Stilurile de ajustare sunt relevante și pentru mediul profesional. Toate cele patru variabile ale stilului de ajustare variază între indivizi și mediile de lucru și sunt factori importanți în prezicerea comportamentului de ajustare.
 65. 65. De exemplu, un angajat care are o dorință puternică de autonomie este nemulțumit de nivelul de monitorizare oferit de supervizor în noul loc de muncă, dar este flexibil în a tolera acest lucru, deoarece crede că supraveghetorul va reduce monitorizarea după o perioadă. Cu toate acestea, supraveghetorul continuă monitorizarea atentă chiar și atunci când a angajatul demonstrat progres. Cand nemulțumirea angajatului atinge un nivel intolerabil, el va încerca să facă o ajustare. Poate alege să vorbească cu supraveghetorul despre frustrarea lui (ajustarea activă) și / sau scadă nivelul de nemulțumire prin schimbarea modului în care interpretează comportamentul supraveghetorului (ajustare reactivă). Dacă are succes, atunci se va simți mulțumit (obține corespondență și restabilește echilibrul). Dacă supraveghetorul continuă să-i monitorizeze munca, va continua să se simtă nemulțumit, astfel ca va trebuie să decidă dacă să persevereze în slujba aceasta sau să plece (fie în aceeași organizație, fie într-o altă poziție în aceeşi organizaţie).
 66. 66. ❑ Modelul poate fi util în primele etape ale explorării și dezvoltării carierei pentru a ajuta indivizii să identifice o serie de posibilități profesionale în care pot obține satisfacție și succes în viitor. ❑ Potrivit modelului, o strategie eficientă cu adolescenți și tineri adulții trebuie să își identifice nevoile majore legate de muncă, valorile, abilitățile şi competenţele, precum și posibilitățile ocupaționale care corespund cu valorile și abilitățile lor şi care ar trebui să ducă la adoptarea unor alegeri mai satisfăcătoare privind cariera. ❑ Modelul TWA poate fi, de asemenea, util în consilierea persoanelor care sunt în prezent nemulțumite de activitatea lor sau care sunt percepute ca fiind “nesatisfăcătoare” la locul de muncă. TWA oferă câteva ipoteze clare despre sursele de nemulțumire și nesatisfacție care poate oferi indicații pentru consiliere. ❑ TWA ar putea să fie utilizat în lucrul cu persoane care planifică pensionarea sau întâmpină dificultăți în adaptarea la pensie explorând modul în care nevoile lor majore și valorile sunt satisfăcute în viața post- pensionare și modul în care și-ar putea pune în aplicare abilitățile în această nouă etapă de dezvoltare.
 67. 67. 2. MODELUL LUI HOLAND. ALEGEREA ŞI AJUSTAREA PROFESIONALĂ 3 / Holland's Theory of Vocational Choice and Adjustment Holland consideră că atât oamenii, cât și mediile pot fi încadraţi în șase tipologii şi că asigurarea congruenţei (potrivirea) dintre acestea oferă baza pentru previziuni despre tipurile de carieră pe care oamenii le vor alege, cât de mulțumiți vor fi de munca lor, cum vor performa în activitate și ușurința cu care vor putea lua decizii de carieră. Cea mai importantă parte a teoriei lui Holland este idea că personalitatea unui individ este mai potrivită pentru anumite medii decât personalităţile altor persoane. Cu alte cuvinte, oamenii caută medii care se potrivesc bine cu personalitățile lor.
 68. 68. 3. DURATA VIEŢII, SPAŢIUL VIEŢII Life‐span, life‐space career theory, Super D.E. Teoria vizualizează alegerea şi dezvoltarea carierei în trei moduri: (a) ca mișcare în timp printre etapele de dezvoltare, pe toată durata de viață. (b) ca proiectare a rolurilor profesionale în spaţiul vieţii. (c) ca implementare a conceptului de sine în rolurile de muncă. Consilierii pot folosi acest model și metodele sale pentru a ajuta copiii, adolescenții și adulții să învețe atitudinile, credințele și competențele necesare pentru planificarea cu success a carierei, explorarea, luarea deciziilor și alegerea. Metodele de consiliere ajută clienții să răspundă la întrebarea „Cum folosesc munca și cariera în viaţa mea?" pentru a avea o viață semnificativă şi o poveste a carierei. Acest model servește cel mai bine clienților care trebuie să interpreteze viața lor într-un mod holistic și pentru a înțelege cum pot folosi munca pentru a deveni “compleţi”.
 69. 69. 3. DURATA VIEŢII, SPAŢIUL VIEŢII Life‐span, life‐space career theory, Super D.E. Munca ocupă un rol central în vieţile multor oameni – unul care se intersectează frecvent cu alte roluri, care este parte integrantă din povestea vieții cuiva și care poate avea un impact imens asupra calităţii generale a vieții. Ciclul de viață impune oamenilor sarcini profesionale diferite în diferite momente ale vieții lor.
 70. 70. 4. MODELUL SOCIAL COGNITIV / Social Cognitive Framework, Robert W. Lent, Steven D. Brown, and Gail Hackett, 1994 Încearcă să creeze un cadru unificator pentru a explica modul în care oamenii: (a) dezvoltă interese profesionale, (b) fac alegeri profesionale, (c) ating niveluri variate de succes și stabilitate în carieră, (d) obţin satisfacție sau bunăstare în mediul de lucru; (e) gestionează evenimente de muncă / viață din ce în ce mai puțin previzibile (de exemplu, luarea deciziilor, echilibrarea rolurilor multiple, negocierea tranzițiilor).
 71. 71. Modelul evidențiază interacțiunea dintre trei variabile cognitive care permit parțial exercitarea acţiunii personale în dezvoltarea carierei: ❑ CONVINGERILE DE AUTOEFICACITATE - „judecățile oamenilor cu privire la propria capacitate de organiza și de realiza anumite acţiuni pentru a atinge perfomanţa: “Pot să fac asta?” ❑ REZULTATELE AŞTEPTATE - credințele despre consecințe sau rezultatele realizării anumitor comportamente: “Dacă fac asta, ce se va întâmpla?” ❑ OBIECTIVELE PERSONALE - intenția cuiva de a se angaja într-o anumită activitate sau pentru a produce un anumit rezultat: “Cât de mult şi cât de bine vreau să fac asta?” Teoria cognitivă socială susține că alegerile oamenilor și obiectivele de performanță sunt afectate de autoeficacitatea percepută și rezultatele așteptate.
 72. 72. Există cinci modele conceptuale distincte: (a) Modelul intereselor (b) Modelul alegerilor (c) Modelul performanţei (d) Modelul satisfacţiei (e) Modelul autogestionării carierei
 73. 73. Mergem mai departe…
 74. 74. 5. MODELUL CONSTRUIRII CARIEREI Career Construction Theory and Counseling Model Teoria construcției carierei explică procesele interumane prin care indivizii își organizează caracteristicile personale, impun direcția asupra comportamentului vocațional și dau sens propriilor cariere. Teoria se concentrează pe felul în care indivizii construiesc caracteristici, motive și experiențe cu funcțiile de procesare a informațiilor: organizare, reglare și concepere.
 75. 75. Consilierea pentru construirea carierei începe cu un INTERVIU. Interviul determină conturarea unei POVEŞTI a clientului şi permite consilierului să identifice TEMELE DE VIAŢĂ ale acestuia, PERSONALITATEA VOCAŢIONALĂ şi STRATEGIILE ADAPTATIVE pe care le utilizează. Răspunsurile la întrebările din cadrul interviului îi permit unui client să-și audă propria poveste, raportată la comunitate. Pentru discutarea opțiunilor alternative, consilierul redă povestea într-un mod conceput pentru a crește adaptabilitatea în carieră a clientului și facilitând identificarea ocupațiilor care pot fi utilizate pentru a scrie capitolul următor în povestea lor. Reflectarea asupra poveştii și reluarea acesteia îi încurajează pe clienți să înțeleagă modul în care pot folosi munca pentru a deveni mai întregi și pentru a participa pe deplin într-un post care contează atât pentru ei, cât și pentru comunitatea lor.
 76. 76. EVALUAREA INTERESELOR, NEVOILOR ȘI VALORILOR, ABILITĂŢILOR ȘI APTITUDINILOR, PERSONALITĂŢII
 77. 77. AUTOCUNOAŞTEREA ❑ Autocunoaşterea reprezintă o componentă esenţială în procesul de planificare a carierei şi constituie de cele mai multe ori primul pas în acest proces. ❑ Autocunoaşterea se referă la explorarea şi structurarea informaţiilor despre propria persoană, în vederea conturării concepţiei de sine a persoanei. ❑ Informaţiile despre sine cele mai relevante pentru planificarea carierei sunt INTERESELE, VALORILE, APTITUDINILE ŞI PERSONALITATEA.
 78. 78. INTERESELE Reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate. ❑ Constituie factori motivaţionali esenţiali în alegerea carierei şi determină gradul de satisfacţie şi performanţă în activităţile pe care le desfăşoară persoana. ❑ Sunt determinate de factori genetici (potenţialul aptitudinal) şi de oportunităţile de învăţare, astfel se explică de ce anumite persoane învaţă să prefere anumite activităţi în favoarea altora (recompensare, uşurinţa desfăşurării unei activităţi, familiaritatea). ❑ Preferinţa pentru anumite instrumente, activităţi şi implicarea frecventă în activităţi corespunzătoarei preferinţei, conduc în general şi la dezvoltarea unor abilităţilor specifice acestora.
 79. 79. ❑ Interesele nu se suprapun intotdeauna peste abilitatile pe care o persoana si le-a dezvoltat (de exemplu, desi un elev si-a dezvoltat abilitatile muzicale, el nu devine interesat de activitatile si cariera muzicala). ❑ O persoana dezvolta interese pentru acele activitati pentru care se simt capabili (autoeficacitate perceputa) si pentru care se asteapta sa obtina rezultate pozitive.
 80. 80. TIPURI DE INTERESE Cea mai simpla modalitate de a grupa si identifica tipurile de interese este modelul propus de Holland (1979). Cele 6 tipuri de interese sunt determinate in functie de obiectul activitatilor preferate: date, idei, lucruri sau persoane. Astfel: Interesele realiste (R) se manifesta prin tendinta de a se indrepta spre activitati care presupun manipularea obiectelor, masinilor si instrumentelor. Interesele investigative (I) presupun o atractie pentru cercetare, investigare sub diverse forme si in cele mai diverse domenii (biologic, fizic, social, cultural, etc.). Interesele artistice (A) se manifesta prin atractie spre activitatile mai putin structurate, care presupun o rezolvare creativa si ofera posibilitatea de autoexpresie (poezie, pictura, muzica, design). Interesele sociale (S) implica orientarea spre activitati care necesita relationare interpersonala (preferinta pentru predare sau pentru a ajuta oamenii sa-si rezolve diverse probleme). Interesele antreprenoriale (E-initiala de la engl. entrepreneurial = antreprenorial) se manifesta prin preferinta pentru activitati care permit initiativa si posibilitate de coordonare a propriei activitati sau a activitatii unui grup. Interesele de tip conventional (C) presupun preferinta pentru activitati care necesita manipularea sistematica si ordonata a unor date sau obiecte intr-un cadru bine organizat si definit.
 81. 81. IDEI DATE
 82. 82. Relatia dintre interese si cariera Cand persoanele iau decizii legate de scoala pe care vor sa o urmeze sau profesia pe care vor sa o practice, ele urmaresc ca acestea sa corespunda intereselor proprii, adica sa existe o suprapunere cat mai mare intre preferintele persoanei si activitatile specifice mediului scolar sau profesional. Cu cat gradul de suprapunere este mai mare cu atat exista sanse mai mari ca persoana sa fie multumita si motivata pentru activitate si sa obtina performante la nivelul capacitatilor sale. Congruenta dintre interesele persoanei si scoala/profesia aleasa determina: ❑ satisfactie academica / profesionala; ❑ stabilitate in alegerea facuta si capacitate mai buna de adaptare la modificarile interne ale mediului; ❑ performanta academica / profesionala; ❑ nivel scazut de stres academic / ocupational. Identificarea intereselor este astfel un pas important intrucat permite: ❑ generarea alternativelor educationale si profesionale; ❑ selectarea alternativelor educationale si ocupationale optime; ❑ identificarea cauzelor insatisfactiei academice sau profesionale.
 83. 83. Interesele se manifesta prin comportamente de apropiere fata de anumite activitati si pot fi identificate atat pe baza unor indicatori calitativi (de exemplu, trairea emotionala resimtita de o persoana atunci cand realizeaza o anumita activitate), cat si cantitativi (de exemplu, frecventa activitatilor de acelasi tip in care se angajeaza o persoana).
 84. 84. VALORILE Valorile reprezinta convingerile bazale ale unei persoane referitor la ceea ce este important in viata, in relatiile interpersonale si in munca. ❑ Acestea se constituie in standarde pentru alegerile personale. Alaturi de interese, valorile sunt grile prin care persoanele citesc si interpreteaza oportunitatile de cariera. ❑ Daca acestea se suprapun peste valorile persoanei, atunci este mai probabila alegerea lor si stabilitatea in alegerea facuta.
 85. 85. Valori legate de munca
 86. 86. Valorile intrinseci reprezinta acele convingeri care motiveaza comportamentul persoanei, independent de o recompensa externa. Exemple de valori intrinseci sunt: autonomia, competenta profesionala, exprimarea creativitatii, etc. Valorile extrinseci motiveaza comportamentul prin recompensele externe care pot fi obtinute in urma realizarii unei activitati. Exemple de valori extrinseci sunt: prestigiu, statut, avantaje financiare, securitate, relatii de munca satisfacatoare. Fiecare persoana are o constelatie particulara de valori, in care valorile intrinseci coexista cu cele extrinseci. Raportul dintre acestea insa se modifica pe parcursul dezvoltarii.
 87. 87. Valorificarea abilitatilor proprii Sarcini care permit exersarea abilitatilor si deprinderilor. Autorealizare Ocupatii care confera prestigiu. Activitate Sarcini care cer un nivel relativ constant si sustinut de activitate. Avansare Medii de munca in care exista posibilitatea de a promova pe baza performantelor. Autoritate Sarcini care necesita decizii si coordonare a activitatii unui grup. Autonomie Medii de munca ce presupun o planificare individuala a timpului si activitatii, fara supraveghere stricta. Structura Medii de munca in care strategiile de lucru sunt clar explicate si sistematic monitorizate. Recompensare Medii in care recompensarea se realizeaza in functie de cantitatea si calitatea muncii depuse, in mod echitabil. Colaborare Medii de munca in care sunt apreciate interactiunile sociale. Creativitate Medii de munca in care sarcinile permit inovatie si initiativa. Independenta Medii de munca in care se lucreaza individual. Recunoastere Medii de munca in care sunt recompensate performantele individuale. Securitate Medii de munca ce garanteaza continuitatea. Serviciu social Medii de munca in care activitatile presupun ajutorarea oamenilor. Diversitate Medii de munca in care sarcinile pot implica o gama larga si diversa de activitati. Valori si mediul de activitate
 88. 88. APTITUDINI ŞI DEPRINDERI ❑ Aptitudinea reprezinta potentialul unei persoane de a invata si obtine performanta intr-un anumit domeniu (generale sau speciale / cognitive, sociale, profesionale, academice, artistice, muzicale, sportive). ❑ Pentru ca aptitudinea sa se manifeste in performanta, ea se dezvolta prin invatare si exersare. Astfel, pe baza aptitudinii persoana dobandeste mai intai abilitati (cunostinte declarative si procedurale). ❑ Prin aplicare in practica si exersare, abilitatile devin deprinderi. ❑ Aptitudinile reprezinta un element important al autocunoasterii, cu relevanta in decizia de cariera. ❑ Alaturi de aspectele motivationale (interese si valori) aptitudinile stau la baza performantelor in munca si asigura parcurgerea cu succes a diverselor forme de pregatire academica si profesionala. ❑ Desi aptitudinile nu sunt singurul factor implicat in alegerea carierei si performanta profesionala a unei persoane, sansele de succes cresc in acele domenii in care sunt valorificate aptitudinile sale.
 89. 89. In alegerea domeniilor de activitate este indicat sa se tina seama de faptul ca: ❑ una si aceeasi aptitudine poate fi implicata in mai multe activitati. ❑ performanta intr-o ocupatie e data nu de o aptitudine singulara, ci de un set de aptitudini. ❑ aptitudinile se dezvolta prin invatare si exersare. ❑ intre abilitatile percepute si cele obiective ale unei persoane nu exista intotdeauna o suprapunere perfecta, ceea ce poate conduce la luarea unor decizii de cariera nepotrivite (vezi autoeficacitatea). Relatia dintre aptitudine si cariera
 90. 90. CE ABILITĂŢI SUNT APRECIATE ÎN PREZENT DE ANGAJATORI?
 91. 91. PERSONALITATEA Caracteristicile de personalitate reprezinta modalitati tipice de gandire, comportament, afectivitate si relationare pe care le manifesta o persoana. ❑ Simtul comun spune ca personalitatea este variabila determinanta in alegerea si adaptarea la cariera: “Vanzatorii sunt comunicativi, contabilii sunt meticulosi, brokerii accepta riscuri, etc.”. ❑ Mediile de munca accepta insa o diversitate de “tipuri” de personalitate. Persoane cu caracteristici de personalitate similare pot sa aiba performante si sa fie multumite in ocupatii diferite, asa cum persoane cu caracteristici diferite pot sa prefere aceeasi ocupatie si sa obtina performante similare.
 92. 92. Pentru a relationa personalitatea cu cariera este util sa se tina cont de urmatoarele aspecte: ❑ caracteristicile de personalitate sunt criterii importante in selectarea mediului de munca si circumscrierea sarcinilor in cadrul unei ocupatii, dar nu in alegerea profesiei. ❑ comportamentul unei persoane, ca manifestare a caracteristicilor sale de personalitate, este dependent de context. ❑ caracteristicile de personalitate sunt doar unul din aspectele importante in deciziile de cariera. Acestea trebuie coroborate cu informatiile despre celelalte aspecte personale relevante pentru cariera ❑ convergenta caracteristicilor personale va facilita alegerea unei cariere. Relatia dintre caracteristicile de personalitate si cariera
 93. 93. EVALUAREA APTITUDINILOR, ABILITĂŢILOR, PERSONALITĂŢII ❑ AUTOOBSERVATIE ❑ OPINIA CELORLALTI ❑ TESTAREA PSIHOLOGICA: ✓ TESTE DE APTITUDINI – concepute pentru a masura ce poate realiza o persoana intr-un anumit domeniu, daca ar avea pregatirea necesara (aptitudine generala de invatare, verbala, numerica, spatiala, perceptie a formei, decizionala etc.). ✓ TESTE DE PERFORMANTA – masoara ceea ce poate face o persoana in prezent, adica abilitatile dobandite prin invatare si exersare. ✓ INVENTARE DE PERSONALITATE (CHESTIONARE DE PERSONALITATE).
 94. 94. MODEL DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ CASPER
 95. 95. CASPER ❑ este primul instrument de evaluare a persoanelor cu dizabilități validat pe populația românească și fundamentat științific. ❑ permite evaluarea abilităților cognitive ale persoanei cu dizabilități, trăsăturile de personalitate şi interesele ocupaţionale, cât și dexteritatea manuală (prin intermediul bateriei Ruward). ❑ este util în evaluarea persoanelor cu dizabilități angajate; ❑ este util în evaluarea persoanelor cu dizabilități în vederea angajării; ❑ este util pentru consilierea și orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități; ❑ potrivește cerințele postului cu ceea ce persoanele cu dizabilități pot să facă; ❑ realizează o selecție și o ierarhizare a persoanelor cu dizabilități care candidează pentru același post.
 96. 96. RUWARD
 97. 97. TU ŞTII CARE SUNT INTERESELE TALE?
 98. 98. Să calculăm! ARTISTIC: 2 4 18 25 26 28 30 44 59 60 CONVENŢIONAL: 12 19 21 27 29 35 36 37 57 58 ÎNTREPRINZĂTOR: 9 10 17 24 31 41 46 49 53 55 SOCIAL: 3 6 11 20 23 39 42 45 50 54 REALIST: 1 5 14 15 22 32 34 40 43 51 INVESTIGATIV: 7 8 13 16 33 38 47 48 52 56
 99. 99. Realistic Preference for working with: things Personality characteristics: frank, practical, focused, mechanical, determined, rugged Preferred/typical activities and skills: mechanical, manual, physical, and athletic tasks Sample careers: Fitness trainer, firefighter, mechanic, builder, farmer, landscaper Sample majors: criminal justice studies, athletic training, construction management Values: tradition, freedom, independence Investigative Preference for working with: things and ideas Personality characteristics: analytical, intellectual, reserved, independent, ambitious Preferred/typical activities and skills: working with abstract ideas, solving intellectual problems, collecting data Sample careers: biologist, researcher, physician, mathematician, computer systems analyst Sample majors: botany, engineering, mathematics, pre‐med, food technology Values: independence, logic, achievement
 100. 100. Artistic Preference for working with: ideas and people Personality characteristics: complicated, original, impulsive, independent, expressive, creative Preferred/typical activities and skills: using imagination, creative expression Sample careers: artist, musician, actor, creative writer, photographer Sample majors: art, theater, graphic design, music Values: esthetic experience, self‐expression, imagination, non‐conformity Social Preference for working with: people Personality characteristics: cooperative, helpful, empathic, kind, tactful, warm, sociable, generous Preferred/typical activities and skills: interacting with and helping people, teaching, guiding Sample careers: teacher, clergy, counselor, nurse, school bus monitor Sample majors: nursing, education, counseling, social work Values: altruism, ethics, equality
 101. 101. Enterprising Preference for working with: data and people Personality characteristics: persuasive, energetic, sociable, adventurous, ambitious, assertive Preferred/typical activities and skills: leading, managing, persuading, and organizing people Sample careers: manager, lawyer, business administrator, politician Sample majors: pre‐law, business management, political science Values: tradition, achievement, ambition Conventional Preference for working with: data and things Personality characteristics: careful, conforming, conservative, responsible, controlled Preferred/typical activities and skills: ordering, attending to details Sample careers: accountant, banker, actuary, editor, office manager, librarian Sample majors: business, accounting Values: tradition, ambition, obedience, economic achievement, comfort
 102. 102. Caracteristici personale si domenii ocupationale
 103. 103. IDENTITATEA VOCAŢIONALĂ CARACTERISTICILE MELE DE PERSONALITATE: VALORILE MELE: ABILITĂŢILE MELE: TIPURI DE INTERESE: OPŢIUNI EDUCAŢIONALE ŞI OCUPAŢIONALE: PUNCTELE MELE TARI (dintre cele menţionate mai sus)
 104. 104. DIVERSITATEA ȘI FACTORII SOCIOCULTURALI ÎN DEZVOLTAREA CARIEREI.
 105. 105. AU TOȚI OAMENII ȘANSE EGALE SĂ SE DEZVOLTE DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL ÎN ACORD CU ASPIRAȚIILE PE CARE LE AU?
 106. 106. Categorii dezvantajate pe piața muncii: ❖ Femei vs. Bărbați ❖ Minorități etnice (în mod deosebit rromi) ❖ Persoane cu dizabilități sau din alte grupuri vulnerabile (ex: tineri care părăsesc sistemul de protecție)
 107. 107. Sărăcia și ocuparea forței de muncă: situația romilor Romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate etnică din Uniunea Europeană (UE) și se numără printre cele mai sărace populații, confruntându-se cu excluziunea socială, discriminarea și accesul inegal la locurile de muncă, educație, locuințe și servicii medicale. Accesul egal și deplin la locurile de muncă este esențial pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei.
 108. 108. • Ratele de ocupare a forței de muncă sunt extrem de scăzute în rândul romilor în toate statele incluse în sondaj: doar 28 % din romi și 45 % din persoanele de altă etnie care locuiesc în vecinătatea acestora, cu vârsta de minimum 16 ani, menționează munca plătită ca activitate principală. • O mare parte a romilor care efectuează o muncă remunerată se confruntă cu condiții precare de încadrare în muncă: 23 % prestează munci ocazionale, 21 % sunt întreprinzători pe cont propriu și 9 % sunt angajați cu normă parțială. • Romii tineri înregistrează cea mai scăzută rată a ocupării forței de muncă din rândul populației rome (24 %), dar și cel mai mic decalaj în raport cu persoanele de altă etnie incluse în sondaj (27 %). • Cu toate acestea, situația generală continuă să fie potrivnică romilor tineri, întrucât 19 % din persoanele de altă etnie și 58 % din romii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).
 109. 109. Situația persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile
 110. 110. MITURI CU PRIVIRE LA ALEGEREA CARIEREI
 111. 111. MITURI - credințe eronate despre carieră, despre procesul de alegere a carierei și despre strategiile care asigură succesul în lumea muncii.
 112. 112. MIT: Există o singură carieră care mi se potrivește cel mai bine/trebuie să-mi găsesc și să-mi urmez pasiunea.
 113. 113. REALITATE: Pentru că ești o persoană complexă, cu diverse interese, abilități și valori, există mai multe cariere care ți s-ar potrivi și ți-ar aduce satisfacție. Este important să-ți placă ceea ce faci, dar nu trebuie neapărat să ca jobul tău să fie o pasiune. Oricum, nu de la început. De altfel, mulți oameni nici nu au o pasiune anume, ci au mai multe interese. Alții au pasiuni care sunt dificil de transformat în surse de venit. Iar alți oameni își descoperă pasiuni abia după ce capătă experiență într-un anumit domeniu, fără să fi fost pasionați de la început.
 114. 114. MIT: Cariera potrivită mă va împlini complet: îmi va plăcea tot ce fac, tot timpul și nu voi simți nici o clipă că muncesc.
 115. 115. REALITATE: Încercarea de a-ți căuta un loc de muncă perfect potrivit te va limita. Nu există nici o muncă care să-ți aducă împlinire totală, zi de zi, minut de minut. Zicala „găsește-ți pasiunea și nu vei mai munci o zi din viața ta” e falsă. Chiar dacă îți place în general activitatea respectivă, fiecare job sau carieră va avea și anumite sarcini mai neplăcute, dar care fac parte din profilul jobului. De exemplu, profesorii sau medicii au și anumite sarcini administrative, cei din IT sau finance trebuie uneori să țină și prezentări, un muzician trebuie să se și promoveze, nu doar să facă muzică etc. Chiar dacă îți deschizi firma ta, va trebui să te adaptezi la ce cere piața și să-ți aliniezi activitatea la nevoile clienților; nu vei putea face doar ce vrei tu, când vrei tu.
 116. 116. MIT: O să-mi placă aceleași lucruri toată viața/ o să am aceeași carieră toată viața.
 117. 117. REALITATE: Pe măsură ce câștigi experiență și te dezvolți profesional, interesele tale se pot schimba. În ziua de azi, mulți oameni termină facultatea, lucrează niște ani într-un domeniu și apoi descoperă că își doresc altceva de la munca lor. Acum nu mai este deloc neobișnuit ca cineva care a terminat de exemplu studii economice să descopere mai târziu în viață că a devenit interesat de altceva: psihologie, educație sau agricultură eco.
 118. 118. MIT: Este bine să-mi construiesc drumul carierei într-un domeniu în care se fac multe angajări, un domeniu „de viitor”.
 119. 119. REALITATE: E o vorbă care spune că e greu să faci predicții, mai ales despre viitor. Nu există nici o garanție că un domeniu este „de viitor” și că dacă se fac multe angajări acum, așa va fi și peste 5 sau 10 ani. (În plus, dacă domeniul e la modă acum și mulți studenți se pregătesc acum pentru el, înseamnă că în viitor vor exista foarte mulți oameni care vor concura pentru acele joburi și probabil oportunitățile de angajare vor scădea). Apoi, multe joburi care există astăzi pot fi reconfigurate, pot deveni inutile în viitor sau pot fi preluate de roboți/mașini. În schimb, vor apărea joburi care nici nu există în prezent. Chiar și acum, noi locuri de muncă sunt create în fiecare an.
 120. 120. MIT: Majoritatea tinerilor știu deja ce vor să facă cu viața lor.
 121. 121. REALITATE: Mulți tineri nu s-au decis asupra carierei lor și mulți se răzgândesc după ce s-au decis. Cele mai multe cariere se construiesc în timp, încercând mai multe lucruri.
 122. 122. MIT: Dacă aștept destul de mult, norocul îmi va scoate în cale jobul/cariera dorită.
 123. 123. REALITATE: Trebuie să fii proactiv, pentru că cei mai mulți oameni nu dau pur și simplu din întâmplare peste jobul potrivit, ci trebuie să-și creeze singuri oportunități. Altfel, te alegi cu ce se nimerește. Lumea e plină de angajați nemulțumiți, care au aplicat la primul job care le-a ieșit în cale, fără să se gândească dacă are vreo legătură cu ceea ce-și doresc.
 124. 124. MIT: Ca să-mi cresc șansele de angajare, trebuie să trimit cât mai multe CV-uri
 125. 125. REALITATE: Ca să-ți crești șansele de angajare, e important ca CV-ul tău să se potrivească cu cerințele joburilor respective, altfel vei fi dezamăgit(ă) că ai trimis 20 de CV-uri și nu ai fost chemat la nici un interviu.
 126. 126. Alte mituri... • Alegerea carierei este un proces ireversibil. • Odata ce am ales o carieră, nu mă mai pot răzgândi. • Valoarea mea ca persoană depinde de cariera mea. • Știu totul despre cariera pe care vreau să o urmez. • Succesul în carieră depinde doar de performanțele mele academice. • Ca să am succes în carieră, trebuie să am mai multe diplome. • Trebuie să aleg între a avea o carieră și a avea o familie.
 127. 127. BIBLIOGRAFIE 1. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work / edited by Steven B. Brown, Robert W. Lent, Third Edition, Wiley, 2020. 2. Handbook of Innovative Career Counselling, edited by Jacobus G. Maree, Springer, 2019. 3. Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră, Lemeni Gabriela, Miclea Mircea (Coordonatori), Editura ASCR, 2010.
 128. 128. Conţinutul acestei prezentări este responsabilitatea exclusivă Fundaţiei “Alături de Voi” România, Academia de Administrare Publică şi Fundaţia “Ecoul Cernobîlului” şi nu poate fi considerat punctul de vedere al Uniunii Europene sau al Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020”.

×