SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  34
Télécharger pour lire hors ligne
FACILITÁCIA
Ivana Miklovič GtoG, s.r.o.
OBSAH
Čo je facilitácia01
Základné komunikačné nástroje facilitácie03
Obsah a Proces facilitácie02
Facilitovanie porád - Virtuálne meetingy05
Facilitovanie skupinového rozhodovania06
Facilitovanie záťažovej situácie04
Nároční účastníci07
ČO JE
FACILITÁCIA?
FACILITÁCIA je
Uľahčovanie diskusie / Manažovanie diskusie
tak,
aby diskusia → efektívne,
účastníci → dosiahli výstupy, kvôli ktorým sa zišli.
Facilitácia
Metafora: Pôrodná asistentka
... pomáha pri
narodení
dieťaťa,
ale nie je jeho
rodičom.
ROZDIEL MEDZI ...
Klasický meeting Facilitované stretnutie Moderovanie stretnutia
• Cieľ: odovzdať info
• Smeruje celú diskusiu tam, kam
chce šéf stretnutia.
• Dôraz sa kladie na obsah
• Rieši sa mnoho tém
• Nemusia byť všetci zapojení
• Cieľ: dosiahnuť výstupy (vyriešiť...)
• Riadi diskusiu tak, aby sa dosiahli
ciele stretnutia.
• Dôraz sa kladie na proces
• Rieši sa jedna téma
• Vyžaduje zapojenie všetkých
• Cieľ: zabaviť, informovať
• Tlačí, smeruje celú diskusiu tam,
kam má dané.
• Dôraz na obsah, vnáša obsah
• Riešia sa rôznorodé témy
• Zapája vybraných účastníkov
Čo by sa zmenilo vo vašej práci,
ak by ste sa zúčastňovali viac facilitovaných meetingov?
PROCES a OBSAH
FACILITÁCIE
Čo rozumiete pod pojmom
OBSAH a PROCES facilitácie?
PROCES OBSAH
AKO? ČO?
• Kroky postupu v diskusii. • Téma diskusie
• Otázky, Inštrukcie k
diskusii, sk. práci...
• Odpovedanie na otázky
• Návrhy, akým spôsobom
postupovať, aby sa
dosiahol cieľ.
• Návrhy konkrétnych riešení.
• Spôsoby rozhodovania. • Oznámenie výsledkov.
Facilitátor je direktívny
v procese.
Ak popustí proces,
vedenie prevezme niekto iný.
TYPY STRETNUTÍ
z hľadiska miery zasahovania do obsahu
OBSAH
PROCES
Nezasahovanie do diskusie
Ovplyvňovanie obsahu vystúpením z role F
Ovplyvňovanie obsahu otázkami
Ovplyvňovanie obsahu KONZULTOVANÍM o obsahu
Typy stretnutí z hľadiska miery zasahovania do obsahu
ČASTI
FACILITOVANÉHO STRETNUTIA
FACILITOVANÉ STRETNUTIE - časti
Otvorenie
Štart
Riadená
diskusia
Priebeh
Uzatvorenie
Ukončenie
ÚVOD STRETNUTIA
Privítanie
účastníkov
Program
stretnutia
Cieľ
stretnutia
Predstavenie/
Zoznámenie
&
Mapovanie
očakávaní
účastníkov
Dohoda
na pravidlách
Pravidlá
• Silný nástroj
• Môžete sa na ne odvolávať počas kritických
momentov
• Ak predpokladáte ťažkosti s niečím, naformulujte
na to pravidlo:
,Vždy sa pozeráme hore´.
1. Uveďte problém priamo. Nečakajte, až ho jej účastníci zmienia
alebo sa daným spôsobom začnú správať.
„Mohli by sme menovať všetky dôvody, prečo niečo nefunguje.“
2. Dajte účastníkom dôvod správať sa inak.
„To by sme plytvali svojím časom.“
3. Navrhnite požadované správanie.
„Vždy sa ,pozerajte hore´ a povedzte nám, čo sa vám na tom páči a ako
to zlepšiť.“)
PRINCÍPY
FACILITÁCIE
PRINCÍPY FACILITÁCIE
• Hlavná požiadavka na vás: neutralita
• Dbajte o rovnocenný prístup všetkých zúčastnených
• Nehodnoťte, nenálepkuje - opisuje
• Facilitátor je zodpovedný za (neustále kontroluje):
- obsah diskusie
- proces diskusie
čas
participáciu účastníkov
autentitictu (hovoria účastníci, čo si myslia?)
energiu, atmosféru v skupine
• Vytvorte rešpektujúce prostredie
• Zápis → slová účastníkov
Tajomstvo udržania stručného záznamu
Používajte šablóny, nadpisy a skratky.
 Ponúknite účastníkom šablónu pre ich odpoveď.
Odpoveď zloženú z podmetu, prísudku a predmetu
 Použite najnižší možný počet slov – aby postrehy účastníkov boli jasné a stručné.
 Používajte na vhodných miestach bežné skratky.
 Pre skrátenie dlhých poznámok používajte techniku titulkov.
Pokiaľ by váš komentár mal byť novinovým článkom, aký titulok vy mal?
Ako to môžem heslovite zapísať?“
Základné nástroje facilitátora
Otázky
Užitočné otázky
Aktívne počúvanie
Čo viete o aktívnom počúvaní
ReflektovanieParafrázova
nie
Prerámcova
nie
Sumarizácia Komparácia
výrokov
VIRTUÁLNE
MEETINGY
FACILITOVANIE
PORÁD
ZÁVER
FACILITÁCIE
ÚVOD STRETNUTIA
Rekapitulácia
výstupov
Termín
zhodnotenia
progresu/
kontrola
Akčný plán:
• Úloha,
• Osoba,
• Zodpovednosť,
• Termín
Priestor na
posledné
otázky
Uzatvorenie
stretnutia
(poďakovanie...)
NÁROČNÉ
SITUÁCIE
S akými ťažkými typmi ste sa stretli VY?
 Prevencia pred intervenciou - Mapujte situáciu priebežne
KĽÚČOVÉ PRAVIDLÁ
Zaujatie
Účasť na diskusii
Slová povzbudenia
Smiech, úsmevy, kývanie hlavou
Telo odklonené a nohy prekrížené smerom do stredu
miestnosti
Nezáujem
Nízka účasť na diskusii
Sťažnosti, výhrady
Mračenie, vrtenie hlavou
Telo odklonené a nohy prekrížené
smerom od stredu miestnosti
TECHNIKY ZVLÁDNUTIA NÁROČNÝCH TYPOV a SITUÁCIÍ
• Prevencia pred intervenciou
• Ihneď, ako zbadáte nevhodné prejavy – stopnite ich!
• Popis hry – buďte konkrétny v popise toho, čo ste si všimli
• Odlíšte pozíciu od záujmu
• Pátrajte po zhode
GtoG, s.r.o.
Ivana Miklovič
www.gtog.eu

Contenu connexe

Plus de Ivana Miklovic

Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdfAko viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdfIvana Miklovic
 
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANETIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANEIvana Miklovic
 
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnostiADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnostiIvana Miklovic
 
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandskuTrendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandskuIvana Miklovic
 
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍPREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍIvana Miklovic
 
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewIvana Miklovic
 
Ako prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungliAko prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungliIvana Miklovic
 
Prečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbuPrečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbuIvana Miklovic
 
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠVlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠIvana Miklovic
 
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠPrírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠIvana Miklovic
 
SPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predajaSPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predajaIvana Miklovic
 
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠPrirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠIvana Miklovic
 
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOMODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOMIvana Miklovic
 
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia DaysAko sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia DaysIvana Miklovic
 
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechuSpartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechuIvana Miklovic
 
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvekVrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvekIvana Miklovic
 
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner -  8 typov inteligenciíHoward Gardner -  8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligenciíIvana Miklovic
 
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice TrainersTRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice TrainersIvana Miklovic
 
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBSPREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBSIvana Miklovic
 

Plus de Ivana Miklovic (20)

Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdfAko viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
 
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANETIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
 
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnostiADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
 
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandskuTrendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
 
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍPREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
 
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
 
Ako prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungliAko prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungli
 
Prečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbuPrečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbu
 
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠVlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
 
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠPrírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
 
SPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predajaSPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predaja
 
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠPrirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
 
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOMODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
 
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia DaysAko sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
 
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechuSpartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
 
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvekVrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
 
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner -  8 typov inteligenciíHoward Gardner -  8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
 
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice TrainersTRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
 
Zrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspechZrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspech
 
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBSPREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
 

Facilitacia a vedenie meetingov