Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Facilitacia a vedenie meetingov

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sila zjednodušovania
Sila zjednodušovania
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

Facilitacia a vedenie meetingov

Télécharger pour lire hors ligne

Vediete pracovné stretnutia a občas sa stratíte v diskusii?
Využite facilitáciu, ako nástroj na efektívne vedenie diskusií.

#facilitation #Vedeniemeetingov #Meeting #Facilitácia #Efektívnymíting

Vediete pracovné stretnutia a občas sa stratíte v diskusii?
Využite facilitáciu, ako nástroj na efektívne vedenie diskusií.

#facilitation #Vedeniemeetingov #Meeting #Facilitácia #Efektívnymíting

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Ivana Miklovic (20)

Publicité

Facilitacia a vedenie meetingov

 1. 1. FACILITÁCIA Ivana Miklovič GtoG, s.r.o.
 2. 2. OBSAH Čo je facilitácia01 Základné komunikačné nástroje facilitácie03 Obsah a Proces facilitácie02 Facilitovanie porád - Virtuálne meetingy05 Facilitovanie skupinového rozhodovania06 Facilitovanie záťažovej situácie04 Nároční účastníci07
 3. 3. ČO JE FACILITÁCIA?
 4. 4. FACILITÁCIA je Uľahčovanie diskusie / Manažovanie diskusie tak, aby diskusia → efektívne, účastníci → dosiahli výstupy, kvôli ktorým sa zišli.
 5. 5. Facilitácia Metafora: Pôrodná asistentka ... pomáha pri narodení dieťaťa, ale nie je jeho rodičom.
 6. 6. ROZDIEL MEDZI ... Klasický meeting Facilitované stretnutie Moderovanie stretnutia • Cieľ: odovzdať info • Smeruje celú diskusiu tam, kam chce šéf stretnutia. • Dôraz sa kladie na obsah • Rieši sa mnoho tém • Nemusia byť všetci zapojení • Cieľ: dosiahnuť výstupy (vyriešiť...) • Riadi diskusiu tak, aby sa dosiahli ciele stretnutia. • Dôraz sa kladie na proces • Rieši sa jedna téma • Vyžaduje zapojenie všetkých • Cieľ: zabaviť, informovať • Tlačí, smeruje celú diskusiu tam, kam má dané. • Dôraz na obsah, vnáša obsah • Riešia sa rôznorodé témy • Zapája vybraných účastníkov
 7. 7. Čo by sa zmenilo vo vašej práci, ak by ste sa zúčastňovali viac facilitovaných meetingov?
 8. 8. PROCES a OBSAH FACILITÁCIE
 9. 9. Čo rozumiete pod pojmom OBSAH a PROCES facilitácie?
 10. 10. PROCES OBSAH AKO? ČO? • Kroky postupu v diskusii. • Téma diskusie • Otázky, Inštrukcie k diskusii, sk. práci... • Odpovedanie na otázky • Návrhy, akým spôsobom postupovať, aby sa dosiahol cieľ. • Návrhy konkrétnych riešení. • Spôsoby rozhodovania. • Oznámenie výsledkov.
 11. 11. Facilitátor je direktívny v procese. Ak popustí proces, vedenie prevezme niekto iný.
 12. 12. TYPY STRETNUTÍ z hľadiska miery zasahovania do obsahu
 13. 13. OBSAH PROCES Nezasahovanie do diskusie Ovplyvňovanie obsahu vystúpením z role F Ovplyvňovanie obsahu otázkami Ovplyvňovanie obsahu KONZULTOVANÍM o obsahu Typy stretnutí z hľadiska miery zasahovania do obsahu
 14. 14. ČASTI FACILITOVANÉHO STRETNUTIA
 15. 15. FACILITOVANÉ STRETNUTIE - časti Otvorenie Štart Riadená diskusia Priebeh Uzatvorenie Ukončenie
 16. 16. ÚVOD STRETNUTIA Privítanie účastníkov Program stretnutia Cieľ stretnutia Predstavenie/ Zoznámenie & Mapovanie očakávaní účastníkov Dohoda na pravidlách
 17. 17. Pravidlá • Silný nástroj • Môžete sa na ne odvolávať počas kritických momentov • Ak predpokladáte ťažkosti s niečím, naformulujte na to pravidlo: ,Vždy sa pozeráme hore´. 1. Uveďte problém priamo. Nečakajte, až ho jej účastníci zmienia alebo sa daným spôsobom začnú správať. „Mohli by sme menovať všetky dôvody, prečo niečo nefunguje.“ 2. Dajte účastníkom dôvod správať sa inak. „To by sme plytvali svojím časom.“ 3. Navrhnite požadované správanie. „Vždy sa ,pozerajte hore´ a povedzte nám, čo sa vám na tom páči a ako to zlepšiť.“)
 18. 18. PRINCÍPY FACILITÁCIE
 19. 19. PRINCÍPY FACILITÁCIE • Hlavná požiadavka na vás: neutralita • Dbajte o rovnocenný prístup všetkých zúčastnených • Nehodnoťte, nenálepkuje - opisuje • Facilitátor je zodpovedný za (neustále kontroluje): - obsah diskusie - proces diskusie čas participáciu účastníkov autentitictu (hovoria účastníci, čo si myslia?) energiu, atmosféru v skupine • Vytvorte rešpektujúce prostredie • Zápis → slová účastníkov
 20. 20. Tajomstvo udržania stručného záznamu Používajte šablóny, nadpisy a skratky.  Ponúknite účastníkom šablónu pre ich odpoveď. Odpoveď zloženú z podmetu, prísudku a predmetu  Použite najnižší možný počet slov – aby postrehy účastníkov boli jasné a stručné.  Používajte na vhodných miestach bežné skratky.  Pre skrátenie dlhých poznámok používajte techniku titulkov. Pokiaľ by váš komentár mal byť novinovým článkom, aký titulok vy mal? Ako to môžem heslovite zapísať?“
 21. 21. Základné nástroje facilitátora
 22. 22. Otázky
 23. 23. Užitočné otázky
 24. 24. Aktívne počúvanie
 25. 25. Čo viete o aktívnom počúvaní ReflektovanieParafrázova nie Prerámcova nie Sumarizácia Komparácia výrokov
 26. 26. VIRTUÁLNE MEETINGY FACILITOVANIE PORÁD
 27. 27. ZÁVER FACILITÁCIE
 28. 28. ÚVOD STRETNUTIA Rekapitulácia výstupov Termín zhodnotenia progresu/ kontrola Akčný plán: • Úloha, • Osoba, • Zodpovednosť, • Termín Priestor na posledné otázky Uzatvorenie stretnutia (poďakovanie...)
 29. 29. NÁROČNÉ SITUÁCIE
 30. 30. S akými ťažkými typmi ste sa stretli VY?
 31. 31.  Prevencia pred intervenciou - Mapujte situáciu priebežne KĽÚČOVÉ PRAVIDLÁ Zaujatie Účasť na diskusii Slová povzbudenia Smiech, úsmevy, kývanie hlavou Telo odklonené a nohy prekrížené smerom do stredu miestnosti Nezáujem Nízka účasť na diskusii Sťažnosti, výhrady Mračenie, vrtenie hlavou Telo odklonené a nohy prekrížené smerom od stredu miestnosti
 32. 32. TECHNIKY ZVLÁDNUTIA NÁROČNÝCH TYPOV a SITUÁCIÍ • Prevencia pred intervenciou • Ihneď, ako zbadáte nevhodné prejavy – stopnite ich! • Popis hry – buďte konkrétny v popise toho, čo ste si všimli • Odlíšte pozíciu od záujmu • Pátrajte po zhode
 33. 33. GtoG, s.r.o. Ivana Miklovič www.gtog.eu

×