Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Клетъчна теория.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Evoliouciq
Evoliouciq
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Клетъчна теория.pptx

 1. 1. Клетъчна теория телата в живата природа (организмите) се състоят от клетки. Всяка форма на живот се състои от 1 или повече клетки.  "най-малката единица на живота" е клетката утвърждава материалното единство на живата природа. Атомна теория телата в неживата природа (скали, пясък, почва, руда, водата, въздуха и др.) се състоят от вещества, а веществата от молекули. атомите са най-малките градивни частици (единици) на веществата  утвърждава материалното единство на света Защо е важно?
 2. 2. План на урока Клетка. Клетъчна теория 1. Цитология 2. История на учението за клетката 3. Клетъчна теория – основно учение за клетката 4. Уреди за микроскопско наблюдение 5. Клетката като равнище на организация на живата материя- микросистема
 3. 3. КЛЕТКА. КЛЕТЪЧНА ТЕОРИЯ
 4. 4. 1. ЦИТОЛОГИЯ  КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ- Робърт Хук през XIX век
 5. 5. 2. ИСТОРИЯ НА УЧЕНИЕТО ЗА КЛЕТКАТА А) РОБЪРТ ХУК 1665Г ЗА ПЪРВИ ПЪТ НАБЛЮДАВА МЪРТВИ КЛЕТКИ ОТ КОРК ДАВА НАЧАЛОТО НА НАУКАТА ЦИТОЛОГИЯ
 6. 6. ЛОНДОН, 1665 Кралско дружество – Английска академия на науките – Получено е писмо от английския физик, математик, изобретател и естествоизпитател – Робърт Хук: “ Аз взех парче плътен корк и с ножче за подрязване на пера, отрязах от него късче, като получих по този начин извънредно гладка повърхност, а след това я разгледах внимателно с микроскопа. Струва ми се, че ми се отдаде да видя в нея пори, но не можех да ги разгледам достатъчно ясно, за да се убедя, че това действително са пори.Със същият остър нож, аз изрязах от предишната гладка повърхност извънредно тънко парче от корка и като го поставих върху черна пластинка, а и го осветих с помощта на плоско изпъкнало стъкло, аз извънредно лесно забелявзах, че цялото то е надупчено и поресто, подобно на пчелна пита,обаче порите не са така правилни..Тези пори или клетки не бяха много дълбоки, но се състояха от голям брой кутийки, оградени с преградки.Щом като ги забелязах ( те действително бяха първите микроскопични пори, които съм виждал, когато и да било и които вероятно още никой не е наблюдавал, тъй като аз никога не съм срещал нито един писател или друго лице, които по-рано да са упоменавали за тях), аз помислих, че съм направил откритие...”
 7. 7. Б) АНТОНИ ВАН ЛЬОВЕНХУК 1673 Г ЗА ПЪРВИ ПЪТ НАБЛЮДАВА ЖИВИ КЛЕТКИ ДАВА НАЧАЛОТО НА НАУКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ
 8. 8. Видове клетки: прокариотни (3,5- 4 млрд.г.) и еукариотни( 1,4 млрд.г.) Клетъчна мембрана Цитоплазма Генетичен апарат
 9. 9. В следващите 150 години усъвършенстването на микроскопа и увеличаването на неговите възможности позволило на много изследователи да наблюдават и опишат микроскопската структура на различни растителни и животински обекти, различни микроорганизми. Всъщност те наблюдавали различни клетки, но не успявали да видят най-важно - общата закономерност, че всички организми са построени от една основа структура, носител на свойствата на живата материя – живата клетка. "Всичко живо произлиза от една-единствена клетка"
 10. 10. КАК СА УСТРОЕНИ КЛЕТКИТЕ? КАК ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЖИЗНЕНИТЕ СИ ПРОЦЕСИ? ПО КОИ БЕЛЕЗИ СИ ПРИЛИЧАТ? ЗАЩО СЕ РАЗЛИЧАВАТ?
 11. 11. 3. Клетъчна теория- основно биологично учение "Клетъчна теория- в две думи се крият 2 века открития!„
 12. 12. А) основоположници на клетъчната теория:  1838 година-  Матиас Шлайден – /немски ботаник/  Открива, че растенията са изградени от клетки
 13. 13.  1838 година  Теодор Шван /немски зоолог/  Изследва строежа на животните и установява, че те са съставени от клетки А) основоположници на клетъчната теория:
 14. 14.  1858 година  Рудолф Вирхов- немски учен  Доразвива клетъчната теория
 15. 15. „Едно от трите най- значими събития на XIX век“ Б) ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА КЛЕТЪЧНАТА ТЕОРИЯ
 16. 16. а) Клетката е най-малката цялостна жива система, основна структурна и функционална единица на живите организми. Click to add text
 17. 17. б) Клетките, независимо от различната си форма, строеж и функции са устроени и осъществяват жизнената си дейност по един и същ начин.
 18. 18. в) Организмите са едноклетъчни и многоклетъчни. Многоклетъчният организъм не е случаен сбор от клетки, а единна система, в която клетките функционират съгласувано.
 19. 19. г) Нови клетки възникват само чрез делене на съществуващи клетки. Така се предава наследствената информация.
 20. 20. XX век
 21. 21. 4. Уреди за микроскопско наблюдение А) История 1000 г.пр.н.е- "стъклени камъни" 1590г.- баща и син Янсен XVI век- Галилео Галилей и Кристоф Шайнер 1665г. Робърт Хук- увеличение 30 пъти Антони Вон Льовенхук- увеличение750 пъти Б) Съвременни възможности оптични микроскопи- увеличават до 1200 пъти електронни микроскопи- увеличават до 1000000 пъти
 22. 22. 5. Клетката - микросистема Човекът има:  100 000 милиарда клетки  разпределени в около 200 вида  нормалната големина на една клетка е 10 μm  масата е около 1 ng.  1 µm е 1 000 000 пъти по-малък от 1 m  1 ng е 1 000 000 пъти по-малък от 1 g  ФИГ. 4 стр. 54
 23. 23. “ТАЙНИТЕ НА КЛЕТКАТА” ОТ ГЕОРГИ МАРКОВ “Клетката не е безсмъртна. От момента на нейната поява неумолимото време отмерва живота й. Но само при някои клетки живота завършва със смърт.Природата е създала чудния механизъм на клетъчното делене, чрез който животът измамва времето. Когато се раздели майчината клетка престава да съществува, но не загива. От нея се създават две нови дъщерни клетки, изградени от нейното тяло, приели нейните свойства,носещи нейният генетичен материал. Но това са млади, обновени, пълни със жизнени сили клетки. И при това - две. Печалбата е двойна. Така се осъществява непрекъснатостта на живота във времето. Чрез клетъчното делене се осигурява безсмъртието на живота, неговото развитие и еволюция.”
 24. 24. И да не забравите домашната работа…

×