Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Bekostiging VPT en MPT 
Invoorzorg-bijeenkomst 
8 december 2014 
Roland Beukers 
Albert Veraart 
Directie Langdurige Zorg
Inhoudsopgave 
- Aanspraak op AWBZ zorg 
- Mogelijkheden om Wlz-zorg 
thuis te ontvangen 
- Verschillen VPT en MPT 
- Beko...
Aanspraak op Wlz-zorg 
•Cliënten die behoefte hebben aan permanent toezicht 
en/of 24-uurs zorg in de nabijheid. 
•Cliënte...
leveringsvormen 
Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen kiezen voor meerdere 
leveringsvormen (wettelijk verankerd): 
• zor...
Wat maakt onderdeel uit van het VPT (bekostigd vanuit 
Wlz) 
- Verblijf (inclusief eten, drinken, schoonmaken) 
- Persoonl...
Wat maakt onderdeel uit van het MPT (bekostigd vanuit 
Wlz) 
- Persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleidin...
Wat zijn de verschillen tussen VPT en MPT 
1. Het MPT kan worden gecombineerd met een pgb. 
2. Het MPT omvat niet de verbl...
Inkoop en bekostiging 
VPT: 
• NZa-beleidsregel Volledig pakket thuis (CA-BR-1509a) 
MPT: 
. Nza-beleidsregel Prestatiebes...
Combinatie met pgb en grenzen aan hoogte 
mpt 
Artikel 3.3.2 WLZ (lid 4b): 
… de Wlz uitvoerder verleent het MPT … tenzij:...
ZZP Begeleidi 
Voorbeeld veelgemaakte combinatie Zorg in natura (MPT) en 
PGB (cijfers gebaseerd op 2014) 
Begeleiding gro...
Vervolg 
- Nadere uitwerking van MPT in regeling langdurige zorg 
- In overleg met betrokken partijen een flexibele invull...
VRAGEN ? 
12
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Congres Wlz - Bekostiging VPT en MPT

1 392 vues

Publié le

Presentatie van Roland Beukers en Albert Veraart (ministerie van VWS) tijdens het congres Wlz op 8 december 2014.

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

Congres Wlz - Bekostiging VPT en MPT

 1. 1. Bekostiging VPT en MPT Invoorzorg-bijeenkomst 8 december 2014 Roland Beukers Albert Veraart Directie Langdurige Zorg
 2. 2. Inhoudsopgave - Aanspraak op AWBZ zorg - Mogelijkheden om Wlz-zorg thuis te ontvangen - Verschillen VPT en MPT - Bekostiging en zorginkoop
 3. 3. Aanspraak op Wlz-zorg •Cliënten die behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid. •Cliënten krijgen een indicatie voor een zorgprofiel •Cliënten met Wlz-indicatie kunnen kiezen voor meerdere leveringsvormen. 3
 4. 4. leveringsvormen Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen kiezen voor meerdere leveringsvormen (wettelijk verankerd): • zorg in een instelling • volledig pakket thuis (VPT) • persoonsgebonden budget (pgb) • modulair pakket thuis (MPT)  geïntroduceerd bij 2e nota van wijziging Wlz De keuze van de cliënt om zorg via VPT en MPT te kunnen ontvangen, wordt door zorgkantoor/wlz-uitvoerder gehonoreerd mits de zorg thuis doelmatig en verantwoord te leveren is. 4
 5. 5. Wat maakt onderdeel uit van het VPT (bekostigd vanuit Wlz) - Verblijf (inclusief eten, drinken, schoonmaken) - Persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding -Specifieke Wlz-behandeling -Dagbesteding en dagbehandeling (inclusief vervoer daar naar toe). - Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers 5
 6. 6. Wat maakt onderdeel uit van het MPT (bekostigd vanuit Wlz) - Persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding - Dagbesteding en dagbehandeling (inclusief vervoer daar naar toe). - Specifieke Wlz-behandeling - Logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorgers De cliënt betaalt zelf de verblijfskosten. Het schoonmaken van het huis wordt in 2015 nog door gemeenten geleverd. Vanaf 2016 zal dit worden ondergebracht onder de Wlz. 6
 7. 7. Wat zijn de verschillen tussen VPT en MPT 1. Het MPT kan worden gecombineerd met een pgb. 2. Het MPT omvat niet de verblijfscomponent met uitzondering van schoonmaken (schoonmaken bij MPT in 2015 nog door gemeenten; vanaf 2016 als onderdeel van MPT) 3. Bij MPT is het mogelijk dat er meerdere aanbieders onderdelen van het pakket leveren. 4. Eigen bijdrage verschilt: in 2015 bij VPT “lage” intramurale eigen bijdrage en bij MPT extramurale eigen bijdrage In praktijk wordt VPT vaak geleverd in een geclusterde setting (o.b.v. scheiden van wonen en zorg) en het MPT/functies en klassen bij verspreid wonen. 7
 8. 8. Inkoop en bekostiging VPT: • NZa-beleidsregel Volledig pakket thuis (CA-BR-1509a) MPT: . Nza-beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 (CA-BR-1510a) Conclusie: Lijkt qua werkwijze veel op de inkoop en bekostiging zoals dit in 2014 gold binnen de AWBZ 8
 9. 9. Combinatie met pgb en grenzen aan hoogte mpt Artikel 3.3.2 WLZ (lid 4b): … de Wlz uitvoerder verleent het MPT … tenzij: De totale kosten ervan of, indien de verzekerde naast dat MPT ook een pgb wenst te ontvangen, de totale kosten van dat pakket en het budget tezamen, meer zouden bedragen dan het bedrag dat de verzekerde zou hebben gekregen indien hij geen MPT zou hebben ontvangen. In gewone mensentaal: hoogte pgb is bepalend voor hoogte MPT. 9
 10. 10. ZZP Begeleidi Voorbeeld veelgemaakte combinatie Zorg in natura (MPT) en PGB (cijfers gebaseerd op 2014) Begeleiding groep wordt buiten beschouwing gelaten bij formule uit vorige sheet: Indien cliënt kiest voor dagbesteding in zorg in natura en rest van zorg in pgb, ontvangt hij aan pgb in dit voorbeeld € 52.600. Daarmee wordt de hoogte van het resterend pgb niet beïnvloed door het feit dat de dagbesteding bij zorg in natura mogelijk duurder is. 10 ng groep PV VP Beg-ind Beg-groep ZZP-ophogin g Totaal toekenni ng in pgb VG 7 Nee €12.6 00 €1.300 €35.400 €3.300 €52.600 VG 7 Ja, zonder vervoer €12.6 00 €1.300 €35.400 €21.90 0 €3.300 €74.500 VG 7 Ja, met vervoer €12.6 00 €1.300 €35.400 €23.40 0 €3.300 €76.000
 11. 11. Vervolg - Nadere uitwerking van MPT in regeling langdurige zorg - In overleg met betrokken partijen een flexibele invulling van de zorg thuis nader uitwerken. 11
 12. 12. VRAGEN ? 12

×