Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kompanijsko korišćenje Društvenih medija<br />Društveni mediji menjaju poslovne procese<br />Jasna Kamatović<br />www.posi...
Teme:<br />Iskustva i metodologija u načinu promene i funkcionisanja novih poslovnih procesa u korišćenju Društvenih medij...
www.positive.rs<br />Konsalting vezan za elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu<br />Prva faza definisanjastrategij...
DEFINISANJE STRATEGIJE<br />Početna faza (januar mesec 2009. godine)<br />Nakon višemesečnog konsaltinga pristupilo se pro...
SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />Sprovođenje strategije obuhvata dnevne, nedeljne i mesečne a...
SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />
SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />
Razlika između definisanja i sprovođenja?<br />Sistem u kompaniji je ustrojen da funkcija marketingaprikazuje efekte svoji...
SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Na koji način valorizovati svakodnevne aktivnostina nivou planiranja?<br />
EFEKTI KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MEDIJA?<br />Od marta meseca 2009. godine do danas<br />Efekti korišćenja Društvenih medija p...
EFEKTI KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MEDIJA?<br />Od marta meseca 2009. godine do danas<br />
ZAKLJUČAK<br />Strategija vs Implementacija<br />Prevazićiproblematiku u radnimproceduramakoje se ne odnosenadefinisanjest...
Rezultati i efekti korišćenja Društvenih medija u poslovne svrhe su vidljivi samo ukoliko se zaposleni koji je zadužen do...
Hvala. Pitanja...?<br />Jasna KamatovićMarketing managerwww.positive.rs<br />http://blog.positive.rs/http://twitter.com/po...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kompanijsko korišćenje društvenih medija

1 929 vues

Publié le

A case study shows how and to what extent the use of Social media impact on the adoption of new business processes and working procedures employed in the SMB company in terms of direct and indirect effects through the presentation of specific positive and negative examples: Creating and managing corporate blog, Twitter accounts, Facebook and online magazine with features and activities that are aimed at recognizing the needs of users, their integration, web development and online communication and collaboration.

Publié dans : Marketing, Business
 • Soyez le premier à commenter

Kompanijsko korišćenje društvenih medija

 1. 1. Kompanijsko korišćenje Društvenih medija<br />Društveni mediji menjaju poslovne procese<br />Jasna Kamatović<br />www.positive.rs<br />
 2. 2. Teme:<br />Iskustva i metodologija u načinu promene i funkcionisanja novih poslovnih procesa u korišćenju Društvenih medija<br />Konsalting<br />1<br />Definisanje strategije<br />2<br />Sprovođenje strategije<br />3<br />Metodologija (strategija vs implementacija)<br />4<br />✓<br />5<br />Efekti<br />Zaključak<br />6<br />Novi poslovni procesi i procedure<br />7<br />
 3. 3. www.positive.rs<br />Konsalting vezan za elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu<br />Prva faza definisanjastrategijekoja je imalazaciljkreiranje i implementacijuonline nastupa kompanije. <br />Strategija je obuhvatalaizradunovog web sajtasa web prodavnicom, uključivanje u društvenemrežesafokusomnaFacebooki kreiranjekompanijskog blogakao i fazutestiranjaprimenekoje je trebalazaposlenimadaprikažeprincipefunkcionisanjaDruštvenihmedija. <br />Sistemposlovanjakompanije je ustrojenda se radinanivoukratkoročnih i dugoročnihplaniranjakojasuzasnovananaefektima.<br />KONSALTING<br />Početna faza (juni mesec 2008. godine)<br />
 4. 4. DEFINISANJE STRATEGIJE<br />Početna faza (januar mesec 2009. godine)<br />Nakon višemesečnog konsaltinga pristupilo se probnoj fazi odnosno testiranju gde su zaposleni imali mogućnost da na Društvenim medijima primene aktivnosti u skladu sa principima i pravilima njihovog funkcionisanja odnosno po principima web 2.0 tehnologije.<br />Zaposleni su kreirali lične blogove na besplatnim blog servisima na čijim osnovama se donela odluka o kreiranju Korporativnog bloga. Zaposleni su kreirali lične naloge na društvenim mrežama, Facebook-u i Twitteru a nakon toga se kreirao i zvaničan kompanijski twitter nalog.<br />Posle testne faze pristupilo se planiranju, izradi dokumentacije i implementaciji Strategije u čijem sklopu je bio i Kompanijski Pravilnik o korišćenju Društvenih medija koncipiran na osnovu novostečenih znanja zaposlenih o principima i pravilima funkcionisanja društvenih medija.<br />
 5. 5.
 6. 6. SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />Sprovođenje strategije obuhvata dnevne, nedeljne i mesečne aktivnostipo prinicipima koji su definisani u Kompanijskom pravilnikuo korišćenju društvenih medija.<br />Kompanijski Pravilnik o korišćenju Društvenih medija:<br />Pravilnik prikazuje zaposlenima kako njihove aktivnosti mogu imati pozitivne ili negativne efekte na kompaniju i na koji način Društvene medije mogu pravilno koristiti dugoročno ili na svakodnevnom nivou.<br />Pravilnik sadrži dokumente koje se odnose na: Pet pravila o korišćenju Društvenih Medija i aktivnosti vezane za online zajednice; Pravila kreiranja i objavljivanja sadržaja na kompanijskom blogu, aktivnosti vezane za blogosferu i blog zajednicu odnosno drugim ličnim i kompanijskim blogovima, Principe i osnovna pravila Kompanijskog bloga kao i potencijalne negativnosti u kreiranju i vođenju naloga. <br />
 7. 7. SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />
 8. 8. SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Od marta meseca 2009. godine<br />
 9. 9. Razlika između definisanja i sprovođenja?<br />Sistem u kompaniji je ustrojen da funkcija marketingaprikazuje efekte svojih aktivnosti<br />Planirano<br />Realizovano<br />Na koji način valorizovati svakodnevne aktivnosti na nivou planiranja?<br />Provera<br />
 10. 10. SPROVOĐENJE STRATEGIJE<br />Na koji način valorizovati svakodnevne aktivnostina nivou planiranja?<br />
 11. 11. EFEKTI KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MEDIJA?<br />Od marta meseca 2009. godine do danas<br />Efekti korišćenja Društvenih medija prvenstveno su se odrazili na posećenost sajta a koja se prati putem servisa Google Analytics. <br />Nakon godinu dana od implementacije kompanijskog bloga, pozicionirao se na prvom mestu kao izvor koji ukupnom kompanijskom web sajtu donosi najveći broj posetilaca.<br />Zaposleni su kreirajući i pišući sadržaje za kompanijski blog uticalii na pozicioniranje sajta na pretraživačima (SEO). Ključnerečisupostavljane u naslovimasamihtekstova a kojisubili u skladusatematikom i sadržajimakojisuobjavljivaninablogu. <br />OdpočetkakorišćenjaDruštvenihmedijapovećana je posećenostsajtaza preko 50% zaistiperiode u odnosunaprethodnugodinu.<br />Kompanija nema otvorenu fan grupu na Facebook-u a koji je na 5 mestu po broju poseta koju donosi sajtu: www.positive.rs<br />
 12. 12. EFEKTI KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MEDIJA?<br />Od marta meseca 2009. godine do danas<br />
 13. 13.
 14. 14. ZAKLJUČAK<br />Strategija vs Implementacija<br />Prevazićiproblematiku u radnimproceduramakoje se ne odnosenadefinisanjestrategijekorišćenjaDruštvenihmedija u poslovnesvrhe, većkakoihsprovoditisvakodnevno.<br />Razlika između definisanja strategije i korišćenja Društvenih medija je u usvajanju novih radnih procesa u kompaniji na nivou dnevnih planiranja i realizaciji njihove primene. <br />UticajDruštvenihmedijanaposlovanjekompanije se pokazujepostepeno, polako i uzvelikuangažovanost, vreme i posvećenost.Rezultati i efektisuvidljivi aprepoznatljivostkompanijeje povećanaprekoočekivanja. <br />
 15. 15. Rezultati i efekti korišćenja Društvenih medija u poslovne svrhe su vidljivi samo ukoliko se zaposleni koji je zadužen dobro pripremi za realizaciju i pod uslovom da ima punu podršku i kooperaciju od strane menadžmenta u sprovođenju tih aktivnosti.<br />
 16. 16. Hvala. Pitanja...?<br />Jasna KamatovićMarketing managerwww.positive.rs<br />http://blog.positive.rs/http://twitter.com/positive_ithttp://twitter.com/JKamatovic http://www.facebook.com/Zenski-IT-kutakhttp://www.facebook.com/jkamatovic <br />

×