Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry(20)

Publicité

Maastis-maastopyöräilyreitin edistäminen

  1. MAASTIS MAASTOPYÖRÄILYREITIN EDISTÄMINEN Keski-Suomen pyöräilyfoorumi 12.5.2022 Liikuntapalvelut, Jyväskylän kaupunki Kuva: Tero Takalo-Eskola
  2. TAUSTAA 2018−2020 ■ Tunnistettiin tarve maastopyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämiselle ■ Maastiksen suunnittelutyö alkoi 2018 hankeselvityksenä, mukana suunnittelussa eri sidosryhmiä ■ Varsinainen suunnittelutyö alkoi 2019 ■ Kevään 2020 aikana tiedottaminen ja osallistaminen → mm. kyselystä suuntaviivoja tulevaan ■ Syksy 2020 kunnostustöiden aloitus ■ Kevät 2021→ suunnitelmien tarkennukset, budjetointi 23/03/2021 Jyväskylän kaupunki 2 Kuva: Heli Sohkanen
  3. ETENEMINEN 2021 ■ Tuumaus- ja suunnittelutauko toteutukseen ▪ ensimmäisten kestävöintien vaikutusten seuranta ja jatkotoimenpiteet ▪ Palautteet ▪ Jatkokehittämisen suunnittelu ja arviointi, kokemuksista oppiminen ■ Tiedon lisääminen, kokemusten jakaminen (esim. kansallispuistoreittien kokemukset) ■ Jatkon huolellinen suunnittelu ▪ Kyse suuresta ja pitkän aikavälin investoinnista, ratkaisujen vaikutukset reitin käytettävyyteen, mutta myös käyttötalouteen ▪ Luontoliikunnan roolin vahvistuminen (mm. Covid 19 vaikutukset) → syventyminen reittien kehittämiseen ja alkuperäisen suunnitelman tarkastelu eri näkökulmista ■ Seuraavien toimenpiteiden konkreettinen toteutus arviolta syksyllä 2022, kaupungin eri yksiköiden ja sidosryhmien osallistaminen suunnitelmien edetessä 23/03/2021 Jyväskylän kaupunki 3
  4. SUUNNITTELUSSA POHDITTAVIA JA RATKAISTAVIA NÄKÖKULMIA MUUN MUASSA ▪ polkujen ja kuntoratojen osuuden kasvattaminen ▪ luontoympäristön, maiseman ja kokemusten eri merkitykset liikkumaan innostamisessa ja liikunnan vaikutuksissa ▪ osittain virtuaalinen siirtymien opastaminen, pyöräilykartan ja olemassa olevien reittien hyödyntäminen ▪ osaksi Maastista suunniteltujen lyhyempien lähiöreitti-rengasreittien suosiminen toteutuksessa ▪ eri kohderyhmien määrittely, tarpeet ja monikäyttöisyys paremmin esiin suunnitelmissa • retkeilijät, polkujuoksija, pyöräilijät • palveluvarustus reitin varrella • eri ikäiset liikkujat ▪ Entistä yksityiskohtaisemman opastus- ja viestintäsuunnitelman laatiminen 4
  5. LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT ■ Maastiksen verkkosivut Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen sivuilla www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/maastopyora-ja-retkeilyreitti 5
Publicité