Waarom 5 why niet genoeg is...

Jaap Trouw
Jaap TrouwProduct Owner, Agile Coach, Scrum Master à Clear & Done
1
Service & Maintenance Congres ‘14
6 februari 2014
Ron Vonk - CoThink
Waarom “5 Why” meestal niet
genoeg is en de “visgraat” terug
naar de zee kan
Introductie
2
2008200019951990
Loopbaan
Ir. Ron Vonk
Directeur/partner, facilitator & trainer bij CoThink
Inhoud
3
1. RCA-methoden
2. 5 Why … en een alternatief
3. Ishikawa-diagram … en een alternatief
4. Conclusies & aanbevelingen
4
Cause mapping
Kepner-Tregoe
5 Why
Event Mapping
Apollo
Tap Root Tripod
GedragsAnalyse
8D
Fault Tree Analysis
Ishikawa Diagram
Pareto Analysis
Current Reality Tree
ProbleemAnalyse
Cusum
RATIO
TRIZRCFA
….
Weibull Barrière-analyse
RCA-methoden
5 Why
Ishikawa Diagram
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
5
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
5 Why
66
Auto onbruikbaar
Auto start niet
Accu leeg
Lichten hebben accu
leeggetrokken
Bestuurder vergat lichten
uit te doen
???
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Maatregel?
Voorbeeld 5 Why
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
77
Bestuurder te laat op
sollicitatiegesprek
Abonnement
Wegenwacht verlopen
Verklikker lichten defect
Auto 10 uur lang
ongebruikt
Geen startkabels
beschikbaar
Kans op baan verloren
?
Auto onbruikbaar
Auto start niet
Accu leeg
Lichten hebben accu
leeggetrokken
Bestuurder vergat lichten
uit te doen
?
?
Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
88
Wat was het directe gevolg?
Wat nog meer?
Wat is het hoofdprobleem
(event)?
Wat was de directe oorzaak?
Wat nog meer?
…
…
Wat had dit moeten
voorkomen?
Wat nog meer?
Wat heeft dit
bevorderd?
Wat nog meer?
…
…
…
…
De vragen bij Event Mapping …
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
99
Auto onbruikbaar
Auto start niet
Accu leeg
Lichten hebben accu
leeggetrokken
Bestuurder vergat lichten
uit te doen
Bestuurder te laat op
sollicitatiegesprek
Abonnement
Wegenwacht verlopen
Verklikker lichten defect
Auto 10 uur lang
ongebruikt
Geen startkabels
beschikbaar
Kans op baan verloren
?
?
?
Bevorderende
omstandigheden
Gevolgen
Doorbroken
barrières
Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
1010
Auto onbruikbaar
Auto start niet
Accu leeg
Lichten hebben accu
leeggetrokken
Bestuurder vergat lichten
uit te doen
Bestuurder te laat op
sollicitatiegesprek
Abonnement
Wegenwacht verlopen
Verklikker lichten defect
Auto 10 uur lang
ongebruikt
Geen startkabels
beschikbaar
Kans op baan verloren
?
?
?
Startkabels
aanschaffen
Abonnement
verlengen
Verklikker laten
repareren
Lichten automatish na
10 minuten uit laten
schakelen
Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld CoThink Event Map
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Event Map in RCA-module Optimizer+
1313
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld CoThink Event Map
1414
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld CoThink Event Map
15
 Geen vragen naar gevolgen
 Gebaseerd op “mono-causaal” denken
 Geen aandacht voor gefaalde preventies
 Vaak onvoldoende onderscheid tussen feiten en aannames
 De vraag stellen “Waarom?” geeft vaak onvoldoende/foute
richting
 “5” wordt soms te rigide gebruikt
 Neiging tot gebruik als brainstorm-methode
 Maatregelen veelal alleen gericht op antwoord laatste
“Waarom?”-vraag
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Waarom “5 Why” meestal niet genoeg is…
Inhoud
16
1. RCA-methoden
2. 5 Why … en een alternatief
3. Ishikawa-diagram … en een alternatief
4. Conclusies & aanbevelingen
17
Ishikawa (visgraat) diagram
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Oorzaken Gevolg
18
Ishikawa (visgraat) diagram
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
19
Compressor A heeft
regelmatig gaslekkage
Mechanical seals slijten
voortijdig
?
€ … onderhouds-
kosten per reparatie
€ … stilstandskosten
per reparatie
Event Map
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
20
Ishikawa diagram
MachineMens
MaterialenMethode
Montagevoorschrift
verkeerd
Type seals
ongeschikt
Afdichting lek
Seals verkeerd
gemonteerd
Verkeerde type
gemonteerd
Verkeerd
gereviseerd
Slijtage door
gasvervuiling
Slijtage door
olievervuiling
Seals overbelast
Veerdruk
verkeerd
Mechanical seals
slijten voortijdig
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
Visgraat is divergerende methode die veel
mogelijke oorzaken oplevert
21
Actie?
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “TV-kanaal geeft ruis”
22
Probleem-
omschrijving
Probleem-
afbakening
Vanaf 22 mnd terug
Produktielocatie A
Gelijkmatig over hele
binnenring
Alleen onderin op
buitenring
16, 10, 5 mnd terug
Seals compressor A
Eerder
Produktielocatie B
Op specifieke
plaatsen op
binnenring
Rondom op
buitenring
Tussentijds
Seals compressor B
Mogelijke oorzaken
?
?
?
X
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
?
?
X
…
Type
seals
verkeerd
Seals
verkeerd
gemonteerd
Olie-
vervuiling
V
?
?
V
V
X
Gebruik probleemspecificatie convergeert mogelijke
oorzaken en voorkomt overbodige acties!
23
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Veld met gewas
Voorbeeld: “Verlept gewas”
Mogelijke oorzaken?
Beestjes
Ziekte
Beschadiging door
Traktor
Ander soort
Seizoenswisseling
Etc.
Veld met gewas, door-
sneden door sloot, met
veel lager water
Mogelijke oorzaken?
Teveel water
Te weinig water
Watervervuiling
?
Mogelijke oorzaken?
Droogte
?
Veld met gewas, door-
sneden door sloot
24
Eerder
Prod.locatie B
Op specifieke
plaatsen op
binnenring
Rondom op
buitenring
Tussentijds
Seals compr. B
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
Probleem-
omschrijving
Probleem-
afbakening
Vanaf 22 mnd terug
Produktielocatie A
Gelijkmatig over hele
binnenring
Alleen onderin op
buitenring
16, 10, 5 mnd terug
Seals compr. A
Karakteris-
tieken
Verande-
ringen
Datum/
tijd
Lagere stoom-
druk
Druk
verhoogd
12 mnd
terug
Ander aarding-
systeem
Nieuw
concept
29 mnd
terug
25
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
Karakteris-
tieken
Verande-
ringen
Datum/
tijd
Lagere stoom-
druk
Druk
verhoogd
12 mnd
terug
Ander aarding-
systeem
Nieuw
concept
29 mnd
terug
…Verhoging
stoomdruk
Nieuw concept
aarding
Gebruik karakteristieken en veranderingen op basis van probleem-
specificatie convergeert mogelijke oorzaken op voorhand!
Mogelijke oorzaken
26
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Principe ProbleemAnalyse
27
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld ProbleemAnalyse (1)
28
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Voorbeeld ProbleemAnalyse (2)
29
RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
 Sterk divergerende methode die veel niet relevante
mogelijke oorzaken oplevert
 Biedt geen handvat voor convergeren
 Geeft onvoldoende richting bij (echt) complexe problemen
 Inefficiënte / tijdrovende methode!
Waarom de visgraat terug naar de zee kan...
Inhoud
30
1. RCA-methoden
2. 5 Why … en een alternatief
3. Ishikawa-diagram … en een alternatief
4. Conclusies & aanbevelingen
31



RCA-methoden
5 Why … en een
alternatief
Ishikawa-diagram
…en een alternatief
Conclusies &
aanbevelingen
Conclusies & aanbevelingen



32
1 sur 32

Recommandé

Critical reflective writing par
Critical reflective writingCritical reflective writing
Critical reflective writingCUC107 (CDU)
6.1K vues18 diapositives
Reflective Writing par
Reflective WritingReflective Writing
Reflective Writingmysciencespace
6.4K vues11 diapositives
Adult Learning Principles par
Adult Learning PrinciplesAdult Learning Principles
Adult Learning PrinciplesCommLab India – Rapid eLearning Solutions
4.8K vues26 diapositives
Reflection on practice par
Reflection on practiceReflection on practice
Reflection on practiceWorkingwithsubstanceabuse
10.1K vues23 diapositives
Data Placemats: Construction and Practical Design Tips par
Data Placemats: Construction and Practical Design TipsData Placemats: Construction and Practical Design Tips
Data Placemats: Construction and Practical Design TipsInnovation Network
4.6K vues57 diapositives
Reflective writing par
Reflective writingReflective writing
Reflective writingAngie Dacalcap
3.1K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Principles of adult learning par
Principles of adult learningPrinciples of adult learning
Principles of adult learningANUP SINGH
2.5K vues18 diapositives
Effective feedback par
Effective feedbackEffective feedback
Effective feedbackiBATEFL.COM
678 vues20 diapositives
Patient Safety Is... par
Patient Safety Is...Patient Safety Is...
Patient Safety Is...CRICO-RMF
1.2K vues10 diapositives
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثه par
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثهOccurance variance report Incident report بلاغ حادثه
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثهMEEQAT HOSPITAL
3.7K vues51 diapositives
Classroom Management Issues in ELT par
Classroom Management Issues in ELTClassroom Management Issues in ELT
Classroom Management Issues in ELTAmin Neghavati
4.4K vues22 diapositives
Lesson planning 1 par
Lesson planning 1Lesson planning 1
Lesson planning 1Magdy Mahdy
2.2K vues23 diapositives

Tendances(17)

Principles of adult learning par ANUP SINGH
Principles of adult learningPrinciples of adult learning
Principles of adult learning
ANUP SINGH2.5K vues
Patient Safety Is... par CRICO-RMF
Patient Safety Is...Patient Safety Is...
Patient Safety Is...
CRICO-RMF1.2K vues
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثه par MEEQAT HOSPITAL
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثهOccurance variance report Incident report بلاغ حادثه
Occurance variance report Incident report بلاغ حادثه
MEEQAT HOSPITAL3.7K vues
Classroom Management Issues in ELT par Amin Neghavati
Classroom Management Issues in ELTClassroom Management Issues in ELT
Classroom Management Issues in ELT
Amin Neghavati4.4K vues
Learning objectives & success criteria inset par Ben O'Connell
Learning objectives & success criteria insetLearning objectives & success criteria inset
Learning objectives & success criteria inset
Ben O'Connell69.6K vues
Lesson Plan par tarakbr
Lesson PlanLesson Plan
Lesson Plan
tarakbr131K vues
Neet 2017-Question-Paper-Code-A par HFI Education
Neet 2017-Question-Paper-Code-ANeet 2017-Question-Paper-Code-A
Neet 2017-Question-Paper-Code-A
HFI Education811 vues
Classroom observation for Mentors (not for "tormentors") par Ana María Hurtado
Classroom observation for Mentors (not for "tormentors")Classroom observation for Mentors (not for "tormentors")
Classroom observation for Mentors (not for "tormentors")
Ana María Hurtado3.2K vues
PATIENT SAFETY AWARENESS COURSE BOOK KKM HOUSEMANSHIP MALAYSIA par hafizahhoshni
PATIENT SAFETY AWARENESS COURSE BOOK KKM HOUSEMANSHIP MALAYSIAPATIENT SAFETY AWARENESS COURSE BOOK KKM HOUSEMANSHIP MALAYSIA
PATIENT SAFETY AWARENESS COURSE BOOK KKM HOUSEMANSHIP MALAYSIA
hafizahhoshni573 vues

En vedette

RCM of RCA par
RCM of RCARCM of RCA
RCM of RCAJaap Trouw
1.9K vues20 diapositives
Fishbone style 2 powerpoint presentation templates par
Fishbone style 2 powerpoint presentation templatesFishbone style 2 powerpoint presentation templates
Fishbone style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
20.2K vues12 diapositives
Fish bone examples ppt par
Fish bone examples pptFish bone examples ppt
Fish bone examples pptamreeksingh1977
35.9K vues22 diapositives
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk! par
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!Jaap Trouw
240 vues13 diapositives
RATIOnele methoden voor Complex Problem Solving par
RATIOnele methoden voor Complex Problem SolvingRATIOnele methoden voor Complex Problem Solving
RATIOnele methoden voor Complex Problem SolvingJaap Trouw
925 vues27 diapositives
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015 par
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015Jaap Trouw
783 vues30 diapositives

En vedette(20)

Fishbone style 2 powerpoint presentation templates par SlideTeam.net
Fishbone style 2 powerpoint presentation templatesFishbone style 2 powerpoint presentation templates
Fishbone style 2 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net20.2K vues
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk! par Jaap Trouw
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!
De ICT steeds complexer? Doe niet zo moeilijk!
Jaap Trouw240 vues
RATIOnele methoden voor Complex Problem Solving par Jaap Trouw
RATIOnele methoden voor Complex Problem SolvingRATIOnele methoden voor Complex Problem Solving
RATIOnele methoden voor Complex Problem Solving
Jaap Trouw925 vues
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015 par Jaap Trouw
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015
Ron Vonk op Quality Engineering Day van Mikrocentrum op 17 november 2015
Jaap Trouw783 vues
Fishbone diagam guide par 丹 丹
Fishbone diagam guideFishbone diagam guide
Fishbone diagam guide
丹 丹2.8K vues
Agile retrospectives - why, what and how par DmitriyViktorov
Agile retrospectives - why, what and howAgile retrospectives - why, what and how
Agile retrospectives - why, what and how
DmitriyViktorov2.3K vues
Workshop 1 ppt inleiding actieonderzoek1 par vri
Workshop 1 ppt inleiding actieonderzoek1Workshop 1 ppt inleiding actieonderzoek1
Workshop 1 ppt inleiding actieonderzoek1
vri1.6K vues
Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL) par Marieke Megens
Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL)Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL)
Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL)
Marieke Megens2.5K vues

Plus de Jaap Trouw

Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 February par
Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 FebruaryComplex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 February
Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 FebruaryJaap Trouw
151 vues12 diapositives
Seminar Complex Problem Solving 2017 par
Seminar Complex Problem Solving 2017Seminar Complex Problem Solving 2017
Seminar Complex Problem Solving 2017Jaap Trouw
315 vues9 diapositives
Complex Problem Solving in Nederland, een studie par
Complex Problem Solving in Nederland, een studieComplex Problem Solving in Nederland, een studie
Complex Problem Solving in Nederland, een studieJaap Trouw
414 vues80 diapositives
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatie par
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatieToeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatie
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatieJaap Trouw
292 vues10 diapositives
Better Safe Than Sorry par
Better Safe Than SorryBetter Safe Than Sorry
Better Safe Than SorryJaap Trouw
202 vues17 diapositives
Bowstar methodolgy of Pims International par
Bowstar methodolgy of Pims InternationalBowstar methodolgy of Pims International
Bowstar methodolgy of Pims InternationalJaap Trouw
514 vues26 diapositives

Plus de Jaap Trouw(13)

Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 February par Jaap Trouw
Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 FebruaryComplex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 February
Complex problem solving DevOps Meetup Amsterdam 13 February
Jaap Trouw151 vues
Seminar Complex Problem Solving 2017 par Jaap Trouw
Seminar Complex Problem Solving 2017Seminar Complex Problem Solving 2017
Seminar Complex Problem Solving 2017
Jaap Trouw315 vues
Complex Problem Solving in Nederland, een studie par Jaap Trouw
Complex Problem Solving in Nederland, een studieComplex Problem Solving in Nederland, een studie
Complex Problem Solving in Nederland, een studie
Jaap Trouw414 vues
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatie par Jaap Trouw
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatieToeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatie
Toeval bestaat niet, het is slects een gebrek aan informatie
Jaap Trouw292 vues
Better Safe Than Sorry par Jaap Trouw
Better Safe Than SorryBetter Safe Than Sorry
Better Safe Than Sorry
Jaap Trouw202 vues
Bowstar methodolgy of Pims International par Jaap Trouw
Bowstar methodolgy of Pims InternationalBowstar methodolgy of Pims International
Bowstar methodolgy of Pims International
Jaap Trouw514 vues
Introductie ronde tafel meeting Bowtie bij CoThink par Jaap Trouw
Introductie ronde tafel meeting Bowtie bij CoThinkIntroductie ronde tafel meeting Bowtie bij CoThink
Introductie ronde tafel meeting Bowtie bij CoThink
Jaap Trouw211 vues
Nadenken en voordenken over storingen par Jaap Trouw
Nadenken en voordenken over storingenNadenken en voordenken over storingen
Nadenken en voordenken over storingen
Jaap Trouw698 vues
Technologische ontwikkelingen met impact op de onroerend goed sector par Jaap Trouw
Technologische ontwikkelingen met impact op de onroerend goed sectorTechnologische ontwikkelingen met impact op de onroerend goed sector
Technologische ontwikkelingen met impact op de onroerend goed sector
Jaap Trouw556 vues
Wat een pech, vinger weg! par Jaap Trouw
Wat een pech, vinger weg!Wat een pech, vinger weg!
Wat een pech, vinger weg!
Jaap Trouw496 vues
De harde en hardnekkige kanten van RCA par Jaap Trouw
De harde en hardnekkige kanten van RCADe harde en hardnekkige kanten van RCA
De harde en hardnekkige kanten van RCA
Jaap Trouw500 vues
5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering par Jaap Trouw
5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering
5 valkuilen voor Reliability & Maintenance Engineering
Jaap Trouw1.2K vues
Prestatieverbetering assest door Innovative Root Cause Analysis par Jaap Trouw
Prestatieverbetering assest door Innovative Root Cause AnalysisPrestatieverbetering assest door Innovative Root Cause Analysis
Prestatieverbetering assest door Innovative Root Cause Analysis
Jaap Trouw2.1K vues

Waarom 5 why niet genoeg is...

 • 1. 1 Service & Maintenance Congres ‘14 6 februari 2014 Ron Vonk - CoThink Waarom “5 Why” meestal niet genoeg is en de “visgraat” terug naar de zee kan
 • 3. Inhoud 3 1. RCA-methoden 2. 5 Why … en een alternatief 3. Ishikawa-diagram … en een alternatief 4. Conclusies & aanbevelingen
 • 4. 4 Cause mapping Kepner-Tregoe 5 Why Event Mapping Apollo Tap Root Tripod GedragsAnalyse 8D Fault Tree Analysis Ishikawa Diagram Pareto Analysis Current Reality Tree ProbleemAnalyse Cusum RATIO TRIZRCFA …. Weibull Barrière-analyse RCA-methoden 5 Why Ishikawa Diagram RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 5. 5 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen 5 Why
 • 6. 66 Auto onbruikbaar Auto start niet Accu leeg Lichten hebben accu leeggetrokken Bestuurder vergat lichten uit te doen ??? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Maatregel? Voorbeeld 5 Why RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 7. 77 Bestuurder te laat op sollicitatiegesprek Abonnement Wegenwacht verlopen Verklikker lichten defect Auto 10 uur lang ongebruikt Geen startkabels beschikbaar Kans op baan verloren ? Auto onbruikbaar Auto start niet Accu leeg Lichten hebben accu leeggetrokken Bestuurder vergat lichten uit te doen ? ? Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 8. 88 Wat was het directe gevolg? Wat nog meer? Wat is het hoofdprobleem (event)? Wat was de directe oorzaak? Wat nog meer? … … Wat had dit moeten voorkomen? Wat nog meer? Wat heeft dit bevorderd? Wat nog meer? … … … … De vragen bij Event Mapping … RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 9. 99 Auto onbruikbaar Auto start niet Accu leeg Lichten hebben accu leeggetrokken Bestuurder vergat lichten uit te doen Bestuurder te laat op sollicitatiegesprek Abonnement Wegenwacht verlopen Verklikker lichten defect Auto 10 uur lang ongebruikt Geen startkabels beschikbaar Kans op baan verloren ? ? ? Bevorderende omstandigheden Gevolgen Doorbroken barrières Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 10. 1010 Auto onbruikbaar Auto start niet Accu leeg Lichten hebben accu leeggetrokken Bestuurder vergat lichten uit te doen Bestuurder te laat op sollicitatiegesprek Abonnement Wegenwacht verlopen Verklikker lichten defect Auto 10 uur lang ongebruikt Geen startkabels beschikbaar Kans op baan verloren ? ? ? Startkabels aanschaffen Abonnement verlengen Verklikker laten repareren Lichten automatish na 10 minuten uit laten schakelen Voorbeeld 5 Why … aangevuld tot Event Map RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 11. RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld CoThink Event Map
 • 12. RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Event Map in RCA-module Optimizer+
 • 13. 1313 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld CoThink Event Map
 • 14. 1414 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld CoThink Event Map
 • 15. 15  Geen vragen naar gevolgen  Gebaseerd op “mono-causaal” denken  Geen aandacht voor gefaalde preventies  Vaak onvoldoende onderscheid tussen feiten en aannames  De vraag stellen “Waarom?” geeft vaak onvoldoende/foute richting  “5” wordt soms te rigide gebruikt  Neiging tot gebruik als brainstorm-methode  Maatregelen veelal alleen gericht op antwoord laatste “Waarom?”-vraag RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Waarom “5 Why” meestal niet genoeg is…
 • 16. Inhoud 16 1. RCA-methoden 2. 5 Why … en een alternatief 3. Ishikawa-diagram … en een alternatief 4. Conclusies & aanbevelingen
 • 17. 17 Ishikawa (visgraat) diagram RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Oorzaken Gevolg
 • 18. 18 Ishikawa (visgraat) diagram RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen
 • 19. 19 Compressor A heeft regelmatig gaslekkage Mechanical seals slijten voortijdig ? € … onderhouds- kosten per reparatie € … stilstandskosten per reparatie Event Map RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “Lekkende gascompressor”
 • 20. 20 Ishikawa diagram MachineMens MaterialenMethode Montagevoorschrift verkeerd Type seals ongeschikt Afdichting lek Seals verkeerd gemonteerd Verkeerde type gemonteerd Verkeerd gereviseerd Slijtage door gasvervuiling Slijtage door olievervuiling Seals overbelast Veerdruk verkeerd Mechanical seals slijten voortijdig RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “Lekkende gascompressor” Visgraat is divergerende methode die veel mogelijke oorzaken oplevert
 • 21. 21 Actie? RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “TV-kanaal geeft ruis”
 • 22. 22 Probleem- omschrijving Probleem- afbakening Vanaf 22 mnd terug Produktielocatie A Gelijkmatig over hele binnenring Alleen onderin op buitenring 16, 10, 5 mnd terug Seals compressor A Eerder Produktielocatie B Op specifieke plaatsen op binnenring Rondom op buitenring Tussentijds Seals compressor B Mogelijke oorzaken ? ? ? X RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “Lekkende gascompressor” ? ? X … Type seals verkeerd Seals verkeerd gemonteerd Olie- vervuiling V ? ? V V X Gebruik probleemspecificatie convergeert mogelijke oorzaken en voorkomt overbodige acties!
 • 23. 23 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Veld met gewas Voorbeeld: “Verlept gewas” Mogelijke oorzaken? Beestjes Ziekte Beschadiging door Traktor Ander soort Seizoenswisseling Etc. Veld met gewas, door- sneden door sloot, met veel lager water Mogelijke oorzaken? Teveel water Te weinig water Watervervuiling ? Mogelijke oorzaken? Droogte ? Veld met gewas, door- sneden door sloot
 • 24. 24 Eerder Prod.locatie B Op specifieke plaatsen op binnenring Rondom op buitenring Tussentijds Seals compr. B RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “Lekkende gascompressor” Probleem- omschrijving Probleem- afbakening Vanaf 22 mnd terug Produktielocatie A Gelijkmatig over hele binnenring Alleen onderin op buitenring 16, 10, 5 mnd terug Seals compr. A Karakteris- tieken Verande- ringen Datum/ tijd Lagere stoom- druk Druk verhoogd 12 mnd terug Ander aarding- systeem Nieuw concept 29 mnd terug
 • 25. 25 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld: “Lekkende gascompressor” Karakteris- tieken Verande- ringen Datum/ tijd Lagere stoom- druk Druk verhoogd 12 mnd terug Ander aarding- systeem Nieuw concept 29 mnd terug …Verhoging stoomdruk Nieuw concept aarding Gebruik karakteristieken en veranderingen op basis van probleem- specificatie convergeert mogelijke oorzaken op voorhand! Mogelijke oorzaken
 • 26. 26 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Principe ProbleemAnalyse
 • 27. 27 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld ProbleemAnalyse (1)
 • 28. 28 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Voorbeeld ProbleemAnalyse (2)
 • 29. 29 RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen  Sterk divergerende methode die veel niet relevante mogelijke oorzaken oplevert  Biedt geen handvat voor convergeren  Geeft onvoldoende richting bij (echt) complexe problemen  Inefficiënte / tijdrovende methode! Waarom de visgraat terug naar de zee kan...
 • 30. Inhoud 30 1. RCA-methoden 2. 5 Why … en een alternatief 3. Ishikawa-diagram … en een alternatief 4. Conclusies & aanbevelingen
 • 31. 31    RCA-methoden 5 Why … en een alternatief Ishikawa-diagram …en een alternatief Conclusies & aanbevelingen Conclusies & aanbevelingen   
 • 32. 32