Publicité

KASAYSAYAN NG-WPS Office.pptx

21 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

KASAYSAYAN NG-WPS Office.pptx

  1. nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang tungkol sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika tuwing Marso 29-Abril 4. >Proklamasyon Blg. 186 noong Setyembre 23,1955 na nagsasabing inilipqt ang petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13-19 na kung saan itinapat ang huling araw ng pagdiriwang sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon na binigyang karangalan " Ama ng Wikang Pambansa. >Kautusang Tagapagpaganap Blg. 7 noong Agosto 13,1959 na nagsasabing na ang wikang pambansa ay Pilipino. >Kautusang Pangkagawaran Blg. 96 (1967) na pangalanan sa Pilipino ang mga gusali at tanggapan ng ating pamahalaan. >Resolusyon Blg. 70(1970) ay nagsasabing ang wikang pambansa ay nagiging wikang panturo sa antas elementarya. >Memorandum Sirkular 488,Hulyo 29 , 1971 humiling sa lahat ng
  2. >Noong 1974-1975 ay sinimulang ipatupad ang patakarang Edukasyong Bilingguwat. >Ipinalabas ang mga aklat ng "Mga Katawagang sa Edukasyong Bilingguwal " noong 1975 upang mabilis na maipalaganap ang Bilingguwalismo. >Memorandum Serkular 77(1977) pagsasanay ng mga pinuno at kawani ng mga pamahalaang local sa paggamit ng wikang Pilipino sa mga transaksyon, kuminikasyon at korespondensya. >Lumabas ang kautusang pangministri Blg. 22(1987) na nag- uutos ng pagkakaroon ng 6 na yunit na Pilipino sa lahat ng kurso sa tersyansya at 12 yunit sa mga kursong pang-edukasyon. >Kautusang pangministri Blg. 40(1979) ang mga estudyante sa medisina, dentista, abogasya at paaralang gradwado ay magkaroon na rin ng asignaturang Pilipino pati na rin ang mga estudyanteng dayuhan.
  3. >Kautusang Pangkagawaran Blg. 84(1988) nag-aatas sa lahat ng opisyal sa DEC'S na isakatuparan ang kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 na nag-uutos na gamitin ang Filipino sa lahat ng komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. >Marso 19,1989 ipinalabas ng kalihim Isidro Carino ng Edukasyon, kultura at Palakasan ang kautusang Pangkagawaran Blg. 21 na nagtagubilin na gamitin ang Filipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa Saligang Batas at sa bayan natin. >Batas Republika Blg. 7104 (Agosto 14,1991) nilikha ang komisyon sa Wikang Filipino (KWF) bilang alinsulod sa Artikulo XIV, Seksyon 9 ng 1987 konstitusyon. >Hulyo 15,1997 nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Proklamasyon Blg. 1041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa mula Agosto 1-31 na dating Linggo ng Wika.
Publicité