Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Om du dör, har dina efterlevande råd att bo kvar? Kan de ha samma levnadsstandard som idag? | RikaTillsammans #151

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Om du dör, har dina efterlevande råd att bo kvar? Kan de ha samma levnadsstandard som idag? | RikaTillsammans #151

Télécharger pour lire hors ligne

I dagens avsnitt dyker vi ner i svensk arvsrätt, livförsäkringar, efterlevandeskydd och ställer oss frågor såsom 1) Vem ärver dig om du dör? 2) Om du dör, kommer dina efterlevande ha råd att bo kvar? 3) Kommer de att kunna ha samma levnadsstandard som idag? 4) Hur kan man tänka för att göra rätt och skydda sig själv och sina kära?

Läs mer, se videon eller lyssna på poddavsnitt #151
https://rikatillsammans.se/livforsakring/

I dagens avsnitt dyker vi ner i svensk arvsrätt, livförsäkringar, efterlevandeskydd och ställer oss frågor såsom 1) Vem ärver dig om du dör? 2) Om du dör, kommer dina efterlevande ha råd att bo kvar? 3) Kommer de att kunna ha samma levnadsstandard som idag? 4) Hur kan man tänka för att göra rätt och skydda sig själv och sina kära?

Läs mer, se videon eller lyssna på poddavsnitt #151
https://rikatillsammans.se/livforsakring/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par Jan Bolmeson (20)

Publicité

Plus récents (12)

Om du dör, har dina efterlevande råd att bo kvar? Kan de ha samma levnadsstandard som idag? | RikaTillsammans #151

 1. 1. Kommer dina efterlevande kunna bo kvar och leva som vanligt om du går bort? - En fördjupning om arvsrätt och olika typer av efterlevandeskydd RikaTillsammans avsnitt #151
 2. 2. Dagens avsnitt • Har dina efterlevande möjlighet att bo kvar om du skulle gå bort? • Har dina efterlevande råd att ha kvar samma livsstil om du går bort? • Vem ärver när någon dör? Fördjupning i arvsrätt. • Några hundralappar kan betala bort mycket potentiellt huvudbry. • Olika typer av efterlevande skydd: livförsäkringar, omställningspension, familjeskydd, barnpension etc. • Hur stora bör livförsäkringarna vara? • Vad är en rimlig kostnad för dessa?
 3. 3. Fem inte ovanliga scenario • I bästa fall kan livet för de efterlevande pågå någorlunda normalt (bästa-fallet) • I värsta-fall kan livet förändras och man har inte råd att bo kvar eftersom: • Man ärver inte sin partner för man är inte gifta och saknar testamente eller samboavtal • Man klarar inte av löpande utgifterna på grund av inkomstbortfall • Man ska lösa ut t.ex. särkullebarn eller släktingar med stora belopp • Dödsboet går i konkurs och tillgångarna säljs
 4. 4. Ansvarsbegränsning och villkor • Avsnittet är INTE sponsrat men innehåller sponsrade länkar. • Innehållet, åsikter, rekommendationer och slutsatser i detta avsnitt är INTE att betrakta som finansiell rådgivning och skall inte uppfattas som sådan – det är en allmän och subjektiv information. • Dubbelkolla med en jurist och en rådgivare för att veta exakt vad som gäller. • Avsnittet bygger på information som har sammanställts från andra källor som har bedömts tillförlitliga men inte garanterade. • Fullständiga villkor: https://rikatillsammans.se/villkor/
 5. 5. När någon dör • Efterlevandeguiden.se • Riktigt bra sida av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. • När någon dör bildas ett dödsbo som är en egen juridisk person med dödsbodelägare. • Alla tillgångar och skulder ska sammanställas i en bouppteckning inom 3 månader. • Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket (SKV461) senast 4 månader efter dödsfallet. • När bouppteckningen är klar och dödsboets räkningar och skulder är betalda är det dags att dela upp arvet enligt arvsregler och testamente.
 6. 6. Vem ärver? • Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. • Barn har den starkaste rätten • Arv mellan makar är en specialregel i arvsordningen. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt enligt 3 kap ärvdabalken. • Har den avlidne barn inom äktenskapet får dessa därför vänta med att få ut sina arvslotter. • Har den avlidne särkullbarn, det vill säga barn i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet, har dessa rätt att få ut sina arvslotter direkt. • Arvsrätten kan inskränkas genom testamente. Bröstarvingar har alltid rätt att erhålla sin laglott som är hälften av arvslotten. Även äktenskapsförord kan påverka vad som ingår i bouppteckningen. • Någon liknande arvsrätt enligt lag finns inte för sambor. Dessa måste upprätta ett testamente för att ärva varandra.
 7. 7. Skatteverket illustrerar arvsrätten
 8. 8. Legala arvsrätten: Make/Makas arvsrätt Är man gift och inte har några särkullebarn ärver den efterlevande maken/makan alla din egendom. Särkullebarn är ditt barn som inte är gemensamt med din make/maka. Din efterlevande make/maka ärver både ditt giftorättsgods och din enskilda egendom.
 9. 9. Make/Makas arvsrätt • Om det inte finns några gemensamma barn, men särkullbarn då ärver de allt. • Om gemensamma barn saknas ärver föräldrar och syskon. De får dock vänta på sitt arv. Man brukar kalla dessa för efterarvingar. Arvet sker då med friförfogande rätt vilket innebär att den kan säljas, konsumeras eller ges bort (inom rimliga gränser), men inte testamenteras bort. • Om det inte finns någon i första eller andra arvsklassen ärver den efterlevande allting med full äganderätt. Släktingar i arvsklass tre får då inget utan då går allt till arv make/makas släktningar. • Finns ett grundskydd för make/maka på 4 prisbasbelopp (ca 190 000 kr 2020) som gäller före laglottsrätt och testamentoriska förordnanden och har företräde före barn.
 10. 10. Legala arvsrätten: Första arvsklassen Arv går i första hand till bröstarvingar. Ens barn och deras avkomlingar. Är man gift (ej sambo) ärver din efterlevande för gemensamma barn. Fri förfoganderätt enligt tidigare. Barnen delar lika mellan sig. Om barnet inte lever ärver deras barn.
 11. 11. Legala arvsrätten: Andra arvsklassen Är man ensamstående, ogift (sambo utan avtal/testamente), då ärver föräldrar, syskon eller syskons barn. Föräldrarna får hälften var. Om en eller båda föräldrarna har avlidit går den avlidnes del vidare till syskon. För avlidet syskon går arvet vidare till syskonets barn.
 12. 12. Sambos arvsrätt • Enligt lag ärver sambor aldrig varandra! • Spelar ingen roll hur länge man varit tillsammans eller om man har gemensamma barn. • I princip ingen skillnad att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. • Om din sambo har barn går arvet istället direkt till dem. • Om din sambo inte har barn går arvet vidare till (andra arvsklassen) som är föräldrar, syskon eller syskons barn. • En sambo måste senast i samband med bouppteckning begära att samboegendomen ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Mellan sambor sker inte någon bodelning automatiskt. Kan vara lönsamt att inte begära det om man äger mer. • Sambo har rätt att bo kvar i boendet under förutsättning att andra arvstagare ersätts. Har också rätt till två prisbasbelopp (ca 95 000 kr 2020).
 13. 13. Vanliga problem vid sambo • Om exempelvis samborna flyttar ihop i en lägenhet som sedan tidigare ägs av en av partnerna kan en framtida bodelning upplevas orättvis. Det spelar ingen roll om båda betalar kostnader och renoveringar under många år, värdet av bostaden vid en bodelningen kommer inte att ingå eftersom den inte köptes för gemensamt bruk. • Samboegendomen delas lika oavsett vem som betalt den. Alla andra tillgångar som exempelvis ISK-konto, bil, fritidshus eller sparande tillfaller den som står som ägare för egendomen vid en separation eller dödsfall.
 14. 14. Legala arvsrätten: Tredje arvsklassen Är man ogift (sambo utan avtal/testamente) och saknar arvingar i klass ett och två ärver far- och morföräldrar eller deras barn (men ej barnbarn). Det vill säga far- och morbröder, fastrar och mostrar kan ärva, men inte kusiner. Om ingen finns i klass 3, inget testamente, då får Allmänna arsfonden arvet.
 15. 15. Sammanfattning Källa: densistavilan.se
 16. 16. Testamente, äktenskapsförord och samboavtal • Huvudregeln är att allt är giftorättsgods (=alla tillgångar minus skulder) så länge det inte finns andra juridiskt bindande avtal som säger annat. T.ex. • Äktenskapsförord som definierar enskild egendom • Arv som är enskild egendom genom testamente • Gåvobrev som anger enskild egendom • Man kan inte avtala hursomhelst, t.ex. kan man inte göra barn arvslösa. • Barn har alltid rätt till laglotten som är hälften av arvslotten • Arvslott = Den andel som en arvtagare erhåller av helheten • Laglott = hälften av arvslott
 17. 17. Vem bör skriva ett testamente? • Alla par – oavsett gift eller sambo - som har särkullebarn borde skriva testamente och teckna en livförsäkring som täcker antingen hela arvslotten eller laglotten om arvet är begränsat till det. • Alla sambos bör skriva testamente som ger den andre fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den. Men egendomen kan inte ges bort i gåva till för stor del eller testamenteras bort. Egendomen ska ju gå vidare till arvingarna den dagen sambon avlider. • Man kan skriva in en ”morot” i testamente för särkullbarn (man kan inte hindra från att få arv direkt, men man kan begränsa till laglott) att de får ut hela arvslotten om de väntar med att begära arvet. • Genom testamente kan man även ändra så att gemensamma barn får ut sitt arv direkt, utan att vänta till den andra föräldern avlider.
 18. 18. Vem bör skriva ett testamente? (forts.) • Som ensamstående utan legala arvingar bör man skriva testamente för att förhindra att det tillfaller allmänna arvsfonden. • Man kan bestämma att det någon får i arv ska vara testamentstagarens enskilda egendom. • Man har speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, t.ex. i summa eller viss egendom. Man kan också utesluta någon som man inte vill ska få ärva (gäller dock inte bröstarvingar). • Vår rekommendation är att göra det hos en familjerättsjurist (t.ex. som i avsnitt #150) • Man kan inte genom testamente skydda sig mot skulder.
 19. 19. Scenario #1. Gifta, gemensamma barn och hus • Två gemensamma barn 5 och 2 år gamla. • Gifta sedan flera år tillbaka • Gemensamt hus värt 5 miljoner, lån på 3 miljoner • Anställd med tjänstegrupplivförsäkring • Tjänstepension med återbetalningsskydd • Partnern dör. • Vad händer?
 20. 20. Sidospår: Fyra typer av efterlevandepension • Omställningspension i 12 månader på 55 procent av den avlidnes inkomstpension. Kan förlängas med 1 år om barn 12-18 år, eller fram till barnet fyller 12 år. Villkor: • Gift, yngre än 65, samt barn under 18 år eller bott utan avbrott i 5 år • Sambo, om gemensamma barn eller tidigare varit gifta • Räkneexempel på pensionsmyndighetens hemsida • Medelbeloppet i maj 2019 var 8 037 kr i månaden (garantinivå 8 254 kr) • Barnpension tills barnet fyller 18 år. • För dem som idag har barnpension och efterlevandestöd så är medelbeloppet på ersättningen cirka 2 600 kronor i månaden. • Änkepension om man är kvinna och gift före 31 december 1989. • Efterlevandeskydd i PPM • Medelbeloppet för de som fick efterlevandeskydd utbetalt 2019 var cirka 170 kronor i månaden. • Efterlevandeskydd minskar ofta månadsbeloppet med 15 procent. • Sker automatiskt.
 21. 21. Sidospår: Tjänstepension: återbetalningsskydd • Återbetalningsskydd - Har du ett återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension, återbetalas det du själv hunnit sparat ihop i din tjänstepension till din familj om du avlider. • Nackdelen är att man går miste om arvsvinster • Arvsvinsterna kan höja pensionen med mellan 10 – 20 procent
 22. 22. Sidospår: Tjänstepension: familjeskydd Familjeskydd - Familjeskyddet är till skillnad från återbetalningsskyddet inte beroende av hur mycket du själv hunnit spara ihop i din tjänstepension. Istället får din familj ett årligt belopp utbetalt, under den utbetalningstid du valt, om du skulle dö. Förvånansvärt billigt.
 23. 23. Scenario #1. Vad händer? • Maka ärver allt med fri förfoganderätt med vissa undantag då barnen ska ha pengarna när maka dör. • Innebär ett inkomstbortfall på makens lön men samma utgifter. • Ersättningar som fås från stat och arbetsgivare • Omställningspension – ca 8 000 kr i månaden (till barnen fyller 12 år, annars 12 månader) • Barnpension – ca 2 x 2 500 kr i månaden (fram tills barnen fyller 18 år) • Tjänstepension med efterlevandeskydd betalas ut i 5 år (en genomsnittlig 40- åring har ca 200 tkr), dvs. 3 000 kr i månaden. • Summa: 8 000 + 5 000 + 3 000 = 16 000 kr i månaden. • Problemet: • Kommer makan ha råd att betala alla levnadskostnader?
 24. 24. Scenario #1. Vad borde man gjort? • Utgår från en omställningstid på 10 år • Kompletterat med en livförsäkring som ger ett engångsbelopp • 1.5 miljoner – kostar ca 100-200 kr/mån • 3.0 miljoner – kostar ca 200 – 400 kr/mån • Kompletterar med ett familjeskydd i 10 år • 8 000 kr/mån (=2 prisbasbelopp) kostar ca 20 – 100 kr/mån • 16 000 kr/mån kostar ca 50 – 400 kr/mån • Ungefärliga priser på 40-50 åring. Mycket billigare innan 40 och mycket dyrare efter 60 år. • OBS! Familjeskydd via olika avtal är kopplade till att du jobbar (ej tjänstledig etc)
 25. 25. Scenario #2. Varianter på gift A) Samma som #1, men 1 särkullbarn och 2 gemensamma barn • Särkullbarnet har rätt till 1/3 av värdet. (SHTF! 333 tkr till särkullbarn) • Gemensamma barnen ärver 2/3 som förfogas av makan B) Samma som #1, gifta, 1 särkullbarn, inga gemensamma barn • Efterlevande make har ingen arvsrätt om det enbart finns särkullbarn efter den avlidne maken! (SHTF!, 1 000 tkr till särkullbarn) • Särkullbarnet ärver allt utan testamente som skulle kunnat ge halva värdet till makan. • Undantaget att få ut 4 pbb (ca 200 000 kr) enligt basbeloppsregeln.
 26. 26. Scenario #3. Varianter på sambo A) Samma som #1 men ej gifta, inget avtal. • Barnen ärver allt, tillgångar placeras hos överförmyndade (>8 pbb) • När barnen fyller 18 har de full bestämmande rätt över tillgångarna B) Samma som #1, men ej gifta och särkullbarn • Barnen ärver allt, tillgångar placeras hos överförmyndare (>8 pbb) • Särkullbarnet ärver en tredjedel, vilket innebär att hen ska köpas ut för minst 333 tkr (=2 Mkr i värde, delat på två personer, delat på tre barn). C) Inga barn, ej gifta, inget avtal • Den avlidnes släktningar har rätt 1.0 Mkr för halva värdet på huset. • Testamente skulle kunna ge fri förfoganderätt, göra släktingar till efterarvingar och minska arvslotten till endast laglott.
 27. 27. Scenario #3. Varianter på sambo (fort.) Ponera även att ett det finns ett ISK-konto och en bil i den avlidne sambons namn. • Varken bil eller ISK-konto tillfaller sambon! Det är ganska mycket pengar som arvtagarna ska lösas ut med om man är sambo. Man kan inte heller skydda sambo med testamente från bröstarvingars begäran om att få ut sin laglott direkt.
 28. 28. Sammanfattning: Livförsäkring Syften med livförsäkring: • Lösa ut andra arvvingar som t.ex. särkullbarn, andra parentel • Lösa lån för att minska skuldbördan och minska månadskostnader • Skattefritt engångsbelopp för att disponeras efter eget huvud Övriga kommentarer • Billigt när man är ung, men kan bli dyrt när man är äldre • Testamente kan drastiskt förändra situationen (arvslott vs laglott, när i tiden arvet ska falla ut och enskild egendom). • Bättre än bankernas bolåneskydd då det ger fri användning
 29. 29. Sammanfattning: Familjeskydd • Kan ofta väljas på 1 till 4 basbelopp som ger mellan ca 3 500 till ca 14 000 kr i månaden i 5 till 20 år. • Relativt prisvärd • Går ofta via tjänstepension men slutar gälla om man byter jobb eller omfattas av en annan tjänstepension. • Oftast skattepliktigt (måste kollas upp!), finns andra lösningar (beror på om de är K- eller P-klassade)
 30. 30. Sammanfattning: återbetalningsskydd • Har du ingen familj som är beroende av din inkomst har du inte behov av efterlevandeskydd. • Är du ung så är dödligheten låg och tjänstepensionsavsättningen inte hög (pga lägre lön) och då kan det finnas bättre alternativ än efterlevandeskydd för att säkra familjen. • Ändras dina familjeförhållanden bör du se över om du behöver ändra det förordnande du har idag. Tex; skiljer du dig och ni inte har barn så finns det inte längre någon som kan berättigad att få pengarna. • Kolla upp kostnaden för en livförsäkring, det kan vara ett billigare alternativ än efterlevandeskydd. • Ange att pensionen ska vara mottagarens enskilda egendom, så att den inte kommer att ingå i ev. kommande bodelningar eller arvsskiften. Källa: KPA Pension, Nordnet
 31. 31. Nördarnas försäkringsbolag • Allmänna Änke- och pupillkassan, vi varit kunder sedan 2012 • Bonusavsnitt som hänger ihop dagens avsnitt • Livförsäkring där man får möjlighet till återbäring • Dyr i början men billig i slutet (lite tvärtom) • Familjeskydd utan att koppling till arbetsgivare • Sponsrad länk: https://rikatillsammans.se/partner/ankan
 32. 32. Testa Allmänna änke- och pupillkassans räknare Sponsrad länk: https://rikatillsammans.se/partner/ankan
 33. 33. Testa änkans räknare: premiens utveckling Sponsrad länk: https://rikatillsammans.se/partner/ankan
 34. 34. Testa Allmänna änke- och pupillkassans räknare Sponsrad länk: https://rikatillsammans.se/partner/ankan
 35. 35. Jämförelse Skandia, LF och Änkan • Belopp 1 Mkr, ca 26 år. • Skandia: • 90 kr/mån x 12 = ca 1 100 kr om året mellan 40-59 år (20 år) • 371 kr/mån x 12 = ca 4 452 kr om året mellan 60-65 år (6 år) • Total premie: 22 000 + 26 712 = ca 49 000 kr • Länsförsäkringar • 88 kr/mån vid 40 år, 164 kr/mån vid 50 år, 253 kr/mån vid 55 år • Änkan • 375 kr/mån i början som efter 15 år är 80 kr/mån om året • Total premie: 60 000 kr • Beräknad återbetalning: 50 000 kr (inga garantier) • Total kostnad: ca 10 000 kr.
 36. 36. Gör din egen uträkning (reklam) Sponsrad länk: https://rikatillsammans.se/partner/ankan
 37. 37. Tack för den här gången! Vi hoppas att vi ses nästa söndag kväll. 

×