SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  29
Télécharger pour lire hors ligne
Paradoxen med högre
avkastning till en lägre risk
- Fortsättning på TänkaTillsammans utifrån Talebs böcker
RikaTillsammans avsnitt #167
Bildspel till avsnitt #167
Tillhörande poddavsnitt finns där poddar finns med avsnittsnummer
#167.
Tillhörande artikel på bloggen finns på:
https://rikatillsammans.se/hogre-avkastning-till-lagre-risk
Tillhörande video till det här bildspelet finns på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=is5gbmhw-XE
Varje söndag släpper vi ett nytt avsnitt på bloggen, podden och vloggen.
Prenumerera gärna i den kanal som du gillar mest. 👍
Dagens avsnitt
• Avancerat avsnitt, basen är fortfarande #99 om indexfonder och #133 om fyra-
hinkar-principen.
• Fortsättning på avsnitt #166 om Talebs tankar om asymmetrier på marknaden och
underlag till #TänkaTillsammans
• Klassiska antagandet om att för att få en hög avkastning så behövs en hög risk.
• Bygger på underlag från Universa och Mark Spitznagel
• Spitznagel och Universa gjorde 4 144 % avkastning under kvartal ett 2020.
• Visar hur det går till i teorin genom säljoptioner
• Artikel som gjorde realitycheck på Universas påståenden
RikaTillsammans på
Patreon.com
Bli en del av våra community
där vi bl.a. har både digitala och
fysiska FikaTillsammans, extra-
material, tips, mallar som inte
kommer på andra ställen.
Du väljer själv engagemangs-
nivå:
patreon.com/rikatillsammans
Mark Spitznagel
Fonden Universa
”Du får betalt för risken”
• Den vanliga regeln när man investerar
• Därför vi infört Fyra-hinkar-principen
• Man försöker balansera tillgångar med hög risk (aktier) med
tillgångar med låg risk (räntor)
• En klassisk fördelning är 60/40-portföljen (Nybörjarportföljen)
som t.ex. pensionsfonder och norska oljefonden använder.
• Teorin är att båda tillgångarna sällan faller i värde samtidigt
• När aktierna faller i värde ökar värdet på räntorna och vice versa
• Tillgångarna är hyfsat s.k. okorrelerade
• Eller, åtminstone, de kraschar inte samtidigt
Gå ganska väl över lång tid
• Över långa tidsperioder och över många olika typer av
investeringsklimat (tillväxt, recession, inflation och deflation)
bör portföljen fungera ganska väl.
• Vissa tar det här ytterligare ett par steg och lägger till flera
tillgångar som t.ex. guld, fastigheter och alternativa
investeringar för att ha fler delar i portföljen som inte
samvarierar för att minska risken (på bekostnad av
avkastningen)
• Exempel: RikaTillsammans-portföljen
• Finns ännu mer komplexa exempel för att optimera dessa
olika delar (t.ex. BetterWealth, riskparitetsstrategier etc)
Uppstår bubblor i de olika delarna
• Problemet är att finjusteringen inte alltid fungerar utan
delarna kan dras med i bubblor, påverkas av
centralbankerna eller få förändrade korrelationer vilket gör
att strategin exploderar.
• Jättestor press att dessutom lägga till de delar som presterar
bäst just nu (t.ex. Ny Teknik-fonder, FAANG, Tesla, Guld) att
maximera och jaga avkastning. “Instant gratification”
• Många gånger känner man sig som idioten i rummet eller
som att man missar något.
• Tänk om det finns ett bättre sätt?
• Spitznagel: youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Ett bättre sätt enligt Spitznagel
Komplettering av en klassisk portfölj med en försäkringsdel
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Reflektion och slutsats
• Punkt 1
• Punkt 2
• Punkt 3
I en nedgång i aktier ökar försäkringen i värde
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Då kan försäkringen användas för att köpa fler aktier
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Tail-insurance eller Tail-hedge
• Genom att skydda sig mot tail-risk skapar man en försäkring
• Försäkringen “tar ut” förlusten i aktierna
• Ger möjlighet att ha en större andel aktier
• Förlusten är minimal eftersom biten är så liten, särskilt i
förhållande till den vinsten som den högre andelen aktier
tillåter i en uppåtgående marknad.
• Det är typiskt en asymmetrisk position – liten nedsida men
stor uppsida.
Ger en högre avkastning i tider då aktier ökar i värde
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Portföljen ökar i värde då aktier sjunker i värde
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
Svår att få in normala modeller
• På grund av de faktorer vi pratade om i förra avsnittet #166
• Bygger på t.ex. antagande om att normalfördelningen är
felaktig, om Mediocristan och Extremistan etc.
• Blir en paradox eftersom Taleb / Spitznagel säger att du får
en högre avkastning till en lägre risk
• Bygger dessutom på att du ser hela ditt sparande holistiskt
utifrån hela portföljen istället för reducerande.
• Går inte heller att använda klassiska riskmått som Sharpe-
kvot, Value-at-risk och liknande.
Hur fungerar det i praktiken?
• Väldigt förenklat handlar det om att man köper säljoptioner
• En säljoption är ett kontrakt att man får lov att sälja en viss
tillgång vid ett visst tillfälle för ett visst pris. För den
möjligheten betalar jag ett pris.
Exempel – säljoption
• Kalle äger 100 aktier i ABC till 100 kr per aktie. Han vill försäkra sig om att
kunna sälja aktierna till ett visst pris om aktierna faller i värde.
• Johan gillar ABC men tycker 100 kr per aktie för dyrt. Han bryr sig inte om att
förutsäga marknaden utan vill köpa bra företag till ett bra pris. Han har
räknat fram att 90 kr är ett bra pris enligt sin modell.
• Johan och Kalle kommer överens om att Johan säljer en säljoption till Kalle för
6 kr per aktie (600 kr) där Johan går med på att köpa aktierna för 90 kr per
aktie när helst Kalle vill sälja de kommande 12 månaderna.
• Kalle har nu möjligheten att sälja för 90 kr när som helst det kommande året.
Den ”försäkringen” har kostat 600 kr vilket Kalle är nöjd med.
• Johan har ju ändå tänkt köpa aktien för 90 kr och har nu tjänat 600 kr för att
göra något som han hade tänkt göra oavsett.
Exempel – säljoption (forts.)
• Priset går upp till 120 kr
• Kalle utnyttjar inte optionen, den förfaller och försäkringspremien på 600 kr är förlorad. Vinsten blir
inte 20 % utan 14 % per aktie.
• Johan är nöjd med att han har tjänat 6 kr per aktie och har ingen mer skyldighet.
• Priset stannar på 100 kr
• Kalle utnyttjar inte optionen och den förfaller. Eftersom premien har kostat 6 % har Kalle haft en liten
negativ utveckling på sin position trots att priset stått stilla.
• Johan är nöjd eftersom har tjänat 6 kr per aktie och kan köpa för 94 kr.
• Priset faller till 88 kr
• Kalle kan kräva att Johan köper på 90 kr. Eftersom premien har kostat 6 % har han gått back 16
procent (istället för bara 12 %).
• Johan är nöjd eftersom han köper på 90 kr (2 kr överpris) men har 6 kr till godo. Det vill säga att priset
blir de facto 86 kr.
• Priset faller till 60 kr
• Kalle kräver att Johan köper på 90 kr. Förlusten blir således begränsad till -16 % istället för hela -40 %.
• Johan behöver täcka optionen till en kostnad på 84 kr per aktie och gör således 24 kr förlust per aktie.
Det är dock fortfarande bättre än om han skulle köpa på 100 kr.
Optioner svåra
• Optioner anses vara svåra eftersom du behöver ha rätt:
• Riktning (riktning på rörelsen i förhållande till bestämda priset)
• Prisnivå
• Volatilitet
• Tidpunkt (tid till optionen förfaller)
• När man investerar i aktier (eller fondrobot) behöver man
bara ha rätt om riktning.
• Ofta ligger fördelen hos optionssäljaren på ca 70/30.
• Kallas ibland för Weapons of Financial Mass Destruction
Vad gör Spitznagel och Taleb?
• De köper dessa säljoptioner och väntar på stora nedåtgående
rörelser som under Corona-krisen.
• Cambria Tail Risk ETF (light-version av Universa) skriver:
• The TAIL ETF targets a long exposure of approximately 80% to 95% in U.S.
Government bonds, typically of approximately 10-year maturity
• The TAIL ETF pairs the bond exposure with a ladder of puts purchased on
the S&P 500, which range from 1 to 16 months to expiration.
• The strike prices of the puts are typically 5% to 15% out of the money
• The puts are not held to expiration in order to avoid the accelerated time
decay that usually occurs during the final few months of an option’s life.
• We target spending roughly 1% of AUM on puts each month.
Universas rekommendation
• 1/30 av portföljen placeras hos dem, resten som vanligt (S&P
500). Det vill säga 3.33 % procent.
• Dessa 3.33 % förloras i princip varje år och är priset för
försäkringen. Cambria förlorar 1 % i månaden.
• Tittar vi utifrån 4100 % avkastning så blir det ca 120 %
avkastning. Om jag inte har otur när jag tänker, täcker det ca
40 års premier.
• Således blir frågan, hur ofta inträffar dessa nedgångar? Så
att jag kan betala premien och ha en vinst?
• Som vi såg i avsnitt #166 betydligt oftare än vi tror.
Återskapning av strategin
• Michael Edesess simulerade Universa 13 juli i Advisor
Perspectives artikel ”Empirical support for Tail Risk
Strategies”
• Gick genom optionspriser mellan 060103 och 200522 och
simulerade portföljen genom 3.33 % hos Universa och resten
i SP500 i börshandlade fonden SPY.
• I mars 2020 gick en sådan portfölj +0,4 % när börsen gick -12
%. Sedan start 2008 har en sådan portfölj gått 11,5 % per år
jämfört med 7.9 % för SP500.
Utfall av strategin
Time period Tail risk‐hedged portfolio 60/40 SPX‐AGG mix 100% SPX
Peak‐to‐peak: 11/2007‐1/2020 8.5% 7.2% 8.5%
Full period: 1/2006‐5/20202 9.4% 7.0% 8.2%
Universa inception to April 7 Interim Letter: 4/2008‐
3/2020
11.0% 6.7% 7.9%
Without 2020 drawdown: 1/2006‐12/2019 8.9% 7.4% 9.1%
Drawdown 1: 11/2007‐2/2009 ‐31.8% ‐33.3% ‐52.2%
Drawdown 2: 2/2020‐3/2020 13.5% ‐12.3% ‐20.9%
Drawdown 3: 5/2010‐6/2010 ‐8.7% ‐7.5% ‐14.2%
Problemen med strategin
• Universa verkar ha en gränst på 50 miljoner USD
• På en 1/30 del motsvarar det en portfölj på 1500 miljoner
USD eller i dagsläget ca 13 miljarder kronor.
• Realistiskt i Sverige innebär det att bara AP-fonderna eller
LYSA(!) skulle kunna vara aktuella.
• Andra alternativet är Cambria Tail Risk ETF men den är inte
lika extrem som Universa och är således inte samma djur.
• Sista alternativet – värt att diskutera och #tänkatillsammans
är – kan man göra det själv eller tillsammans?
Tack för den här gången!
Vi hoppas att vi ses nästa söndag kväll. 

Contenu connexe

Tendances

#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...Jan Bolmeson
 
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bokJan Bolmeson
 
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...Jan Bolmeson
 
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...Jan Bolmeson
 
#185 - Bästa fonderna 2021
#185 - Bästa fonderna 2021#185 - Bästa fonderna 2021
#185 - Bästa fonderna 2021Jan Bolmeson
 
Börja spara och investera
Börja spara och investeraBörja spara och investera
Börja spara och investeraJan Bolmeson
 
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikterJan Bolmeson
 
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljernaJan Bolmeson
 
#169 - 39 oombedda livsråd
#169 - 39 oombedda livsråd#169 - 39 oombedda livsråd
#169 - 39 oombedda livsrådJan Bolmeson
 
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...Jan Bolmeson
 
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"Jan Bolmeson
 
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...Jan Bolmeson
 
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...Jan Bolmeson
 
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...Jan Bolmeson
 
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga CoronaJan Bolmeson
 
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...Jan Bolmeson
 
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpen
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpenBli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpen
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpenJan Bolmeson
 
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...Jan Bolmeson
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig självJan Bolmeson
 
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...Jan Bolmeson
 

Tendances (20)

#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
 
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok
#192 - Pengapsykologi - del 1 av 3 | Diskussion utifrån Morgan Housels bok
 
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
 
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
 
#185 - Bästa fonderna 2021
#185 - Bästa fonderna 2021#185 - Bästa fonderna 2021
#185 - Bästa fonderna 2021
 
Börja spara och investera
Börja spara och investeraBörja spara och investera
Börja spara och investera
 
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
 
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna
#186 - Ombalansering 2021 och uppdatering av fondportföljerna
 
#169 - 39 oombedda livsråd
#169 - 39 oombedda livsråd#169 - 39 oombedda livsråd
#169 - 39 oombedda livsråd
 
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
 
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"
#161 - HSB Bospar replik: "Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?"
 
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
 
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...
#168 - Hur vi älskar en bra story och dras med i bubblor | Tankespjärn kring ...
 
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
 
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona
#148 - Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona
 
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
 
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpen
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpenBli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpen
Bli en bättre investerare genom att bli bekväm med slumpen
 
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
 
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...
#237 - Uppföljning av börsåret 2021 | Ta en del av fjolårets avkastning och f...
 

Similaire à Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2

Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...Jan Bolmeson
 
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340Jan Bolmeson
 
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...Jan Bolmeson
 
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...Jan Bolmeson
 
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...Jan Bolmeson
 
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...Jan Bolmeson
 
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324Jan Bolmeson
 
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322Jan Bolmeson
 
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342Jan Bolmeson
 
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...Jan Bolmeson
 
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...Jan Bolmeson
 

Similaire à Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2 (11)

Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
 
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
 
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
 
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
 
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
 
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
 
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
 
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
 
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
 
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
 
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
 

Plus de Jan Bolmeson

Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...Jan Bolmeson
 
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver vetaFinansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver vetaJan Bolmeson
 
Risk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att vetaRisk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att vetaJan Bolmeson
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Jan Bolmeson
 
Spara rätt och lätt
Spara rätt och lättSpara rätt och lätt
Spara rätt och lättJan Bolmeson
 
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336Jan Bolmeson
 
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330Jan Bolmeson
 
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325Jan Bolmeson
 
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319Jan Bolmeson
 
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...Jan Bolmeson
 
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305Jan Bolmeson
 
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...Jan Bolmeson
 
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...Jan Bolmeson
 
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...Jan Bolmeson
 
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...Jan Bolmeson
 
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...Jan Bolmeson
 
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...Jan Bolmeson
 
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...Jan Bolmeson
 
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...Jan Bolmeson
 
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...Jan Bolmeson
 

Plus de Jan Bolmeson (20)

Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
 
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver vetaFinansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
 
Risk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att vetaRisk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att veta
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
 
Spara rätt och lätt
Spara rätt och lättSpara rätt och lätt
Spara rätt och lätt
 
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
 
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
 
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
 
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
 
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
 
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
 
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
 
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
 
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
 
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
 
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
 
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
 
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
 
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
 
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
 

Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2

 • 1. Paradoxen med högre avkastning till en lägre risk - Fortsättning på TänkaTillsammans utifrån Talebs böcker RikaTillsammans avsnitt #167
 • 2. Bildspel till avsnitt #167 Tillhörande poddavsnitt finns där poddar finns med avsnittsnummer #167. Tillhörande artikel på bloggen finns på: https://rikatillsammans.se/hogre-avkastning-till-lagre-risk Tillhörande video till det här bildspelet finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=is5gbmhw-XE Varje söndag släpper vi ett nytt avsnitt på bloggen, podden och vloggen. Prenumerera gärna i den kanal som du gillar mest. 👍
 • 3. Dagens avsnitt • Avancerat avsnitt, basen är fortfarande #99 om indexfonder och #133 om fyra- hinkar-principen. • Fortsättning på avsnitt #166 om Talebs tankar om asymmetrier på marknaden och underlag till #TänkaTillsammans • Klassiska antagandet om att för att få en hög avkastning så behövs en hög risk. • Bygger på underlag från Universa och Mark Spitznagel • Spitznagel och Universa gjorde 4 144 % avkastning under kvartal ett 2020. • Visar hur det går till i teorin genom säljoptioner • Artikel som gjorde realitycheck på Universas påståenden
 • 4. RikaTillsammans på Patreon.com Bli en del av våra community där vi bl.a. har både digitala och fysiska FikaTillsammans, extra- material, tips, mallar som inte kommer på andra ställen. Du väljer själv engagemangs- nivå: patreon.com/rikatillsammans
 • 6. ”Du får betalt för risken” • Den vanliga regeln när man investerar • Därför vi infört Fyra-hinkar-principen • Man försöker balansera tillgångar med hög risk (aktier) med tillgångar med låg risk (räntor) • En klassisk fördelning är 60/40-portföljen (Nybörjarportföljen) som t.ex. pensionsfonder och norska oljefonden använder. • Teorin är att båda tillgångarna sällan faller i värde samtidigt • När aktierna faller i värde ökar värdet på räntorna och vice versa • Tillgångarna är hyfsat s.k. okorrelerade • Eller, åtminstone, de kraschar inte samtidigt
 • 7. Gå ganska väl över lång tid • Över långa tidsperioder och över många olika typer av investeringsklimat (tillväxt, recession, inflation och deflation) bör portföljen fungera ganska väl. • Vissa tar det här ytterligare ett par steg och lägger till flera tillgångar som t.ex. guld, fastigheter och alternativa investeringar för att ha fler delar i portföljen som inte samvarierar för att minska risken (på bekostnad av avkastningen) • Exempel: RikaTillsammans-portföljen • Finns ännu mer komplexa exempel för att optimera dessa olika delar (t.ex. BetterWealth, riskparitetsstrategier etc)
 • 8. Uppstår bubblor i de olika delarna • Problemet är att finjusteringen inte alltid fungerar utan delarna kan dras med i bubblor, påverkas av centralbankerna eller få förändrade korrelationer vilket gör att strategin exploderar. • Jättestor press att dessutom lägga till de delar som presterar bäst just nu (t.ex. Ny Teknik-fonder, FAANG, Tesla, Guld) att maximera och jaga avkastning. “Instant gratification” • Många gånger känner man sig som idioten i rummet eller som att man missar något. • Tänk om det finns ett bättre sätt? • Spitznagel: youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 9. Ett bättre sätt enligt Spitznagel Komplettering av en klassisk portfölj med en försäkringsdel Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 10. Reflektion och slutsats • Punkt 1 • Punkt 2 • Punkt 3 I en nedgång i aktier ökar försäkringen i värde Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 11. Då kan försäkringen användas för att köpa fler aktier Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 12. Tail-insurance eller Tail-hedge • Genom att skydda sig mot tail-risk skapar man en försäkring • Försäkringen “tar ut” förlusten i aktierna • Ger möjlighet att ha en större andel aktier • Förlusten är minimal eftersom biten är så liten, särskilt i förhållande till den vinsten som den högre andelen aktier tillåter i en uppåtgående marknad. • Det är typiskt en asymmetrisk position – liten nedsida men stor uppsida.
 • 13. Ger en högre avkastning i tider då aktier ökar i värde Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 14. Portföljen ökar i värde då aktier sjunker i värde Källa: https://www.youtube.com/watch?v=9mfnSM0k9jY
 • 15. Svår att få in normala modeller • På grund av de faktorer vi pratade om i förra avsnittet #166 • Bygger på t.ex. antagande om att normalfördelningen är felaktig, om Mediocristan och Extremistan etc. • Blir en paradox eftersom Taleb / Spitznagel säger att du får en högre avkastning till en lägre risk • Bygger dessutom på att du ser hela ditt sparande holistiskt utifrån hela portföljen istället för reducerande. • Går inte heller att använda klassiska riskmått som Sharpe- kvot, Value-at-risk och liknande.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Hur fungerar det i praktiken? • Väldigt förenklat handlar det om att man köper säljoptioner • En säljoption är ett kontrakt att man får lov att sälja en viss tillgång vid ett visst tillfälle för ett visst pris. För den möjligheten betalar jag ett pris.
 • 20. Exempel – säljoption • Kalle äger 100 aktier i ABC till 100 kr per aktie. Han vill försäkra sig om att kunna sälja aktierna till ett visst pris om aktierna faller i värde. • Johan gillar ABC men tycker 100 kr per aktie för dyrt. Han bryr sig inte om att förutsäga marknaden utan vill köpa bra företag till ett bra pris. Han har räknat fram att 90 kr är ett bra pris enligt sin modell. • Johan och Kalle kommer överens om att Johan säljer en säljoption till Kalle för 6 kr per aktie (600 kr) där Johan går med på att köpa aktierna för 90 kr per aktie när helst Kalle vill sälja de kommande 12 månaderna. • Kalle har nu möjligheten att sälja för 90 kr när som helst det kommande året. Den ”försäkringen” har kostat 600 kr vilket Kalle är nöjd med. • Johan har ju ändå tänkt köpa aktien för 90 kr och har nu tjänat 600 kr för att göra något som han hade tänkt göra oavsett.
 • 21. Exempel – säljoption (forts.) • Priset går upp till 120 kr • Kalle utnyttjar inte optionen, den förfaller och försäkringspremien på 600 kr är förlorad. Vinsten blir inte 20 % utan 14 % per aktie. • Johan är nöjd med att han har tjänat 6 kr per aktie och har ingen mer skyldighet. • Priset stannar på 100 kr • Kalle utnyttjar inte optionen och den förfaller. Eftersom premien har kostat 6 % har Kalle haft en liten negativ utveckling på sin position trots att priset stått stilla. • Johan är nöjd eftersom har tjänat 6 kr per aktie och kan köpa för 94 kr. • Priset faller till 88 kr • Kalle kan kräva att Johan köper på 90 kr. Eftersom premien har kostat 6 % har han gått back 16 procent (istället för bara 12 %). • Johan är nöjd eftersom han köper på 90 kr (2 kr överpris) men har 6 kr till godo. Det vill säga att priset blir de facto 86 kr. • Priset faller till 60 kr • Kalle kräver att Johan köper på 90 kr. Förlusten blir således begränsad till -16 % istället för hela -40 %. • Johan behöver täcka optionen till en kostnad på 84 kr per aktie och gör således 24 kr förlust per aktie. Det är dock fortfarande bättre än om han skulle köpa på 100 kr.
 • 22. Optioner svåra • Optioner anses vara svåra eftersom du behöver ha rätt: • Riktning (riktning på rörelsen i förhållande till bestämda priset) • Prisnivå • Volatilitet • Tidpunkt (tid till optionen förfaller) • När man investerar i aktier (eller fondrobot) behöver man bara ha rätt om riktning. • Ofta ligger fördelen hos optionssäljaren på ca 70/30. • Kallas ibland för Weapons of Financial Mass Destruction
 • 23. Vad gör Spitznagel och Taleb? • De köper dessa säljoptioner och väntar på stora nedåtgående rörelser som under Corona-krisen. • Cambria Tail Risk ETF (light-version av Universa) skriver: • The TAIL ETF targets a long exposure of approximately 80% to 95% in U.S. Government bonds, typically of approximately 10-year maturity • The TAIL ETF pairs the bond exposure with a ladder of puts purchased on the S&P 500, which range from 1 to 16 months to expiration. • The strike prices of the puts are typically 5% to 15% out of the money • The puts are not held to expiration in order to avoid the accelerated time decay that usually occurs during the final few months of an option’s life. • We target spending roughly 1% of AUM on puts each month.
 • 24.
 • 25. Universas rekommendation • 1/30 av portföljen placeras hos dem, resten som vanligt (S&P 500). Det vill säga 3.33 % procent. • Dessa 3.33 % förloras i princip varje år och är priset för försäkringen. Cambria förlorar 1 % i månaden. • Tittar vi utifrån 4100 % avkastning så blir det ca 120 % avkastning. Om jag inte har otur när jag tänker, täcker det ca 40 års premier. • Således blir frågan, hur ofta inträffar dessa nedgångar? Så att jag kan betala premien och ha en vinst? • Som vi såg i avsnitt #166 betydligt oftare än vi tror.
 • 26. Återskapning av strategin • Michael Edesess simulerade Universa 13 juli i Advisor Perspectives artikel ”Empirical support for Tail Risk Strategies” • Gick genom optionspriser mellan 060103 och 200522 och simulerade portföljen genom 3.33 % hos Universa och resten i SP500 i börshandlade fonden SPY. • I mars 2020 gick en sådan portfölj +0,4 % när börsen gick -12 %. Sedan start 2008 har en sådan portfölj gått 11,5 % per år jämfört med 7.9 % för SP500.
 • 27. Utfall av strategin Time period Tail risk‐hedged portfolio 60/40 SPX‐AGG mix 100% SPX Peak‐to‐peak: 11/2007‐1/2020 8.5% 7.2% 8.5% Full period: 1/2006‐5/20202 9.4% 7.0% 8.2% Universa inception to April 7 Interim Letter: 4/2008‐ 3/2020 11.0% 6.7% 7.9% Without 2020 drawdown: 1/2006‐12/2019 8.9% 7.4% 9.1% Drawdown 1: 11/2007‐2/2009 ‐31.8% ‐33.3% ‐52.2% Drawdown 2: 2/2020‐3/2020 13.5% ‐12.3% ‐20.9% Drawdown 3: 5/2010‐6/2010 ‐8.7% ‐7.5% ‐14.2%
 • 28. Problemen med strategin • Universa verkar ha en gränst på 50 miljoner USD • På en 1/30 del motsvarar det en portfölj på 1500 miljoner USD eller i dagsläget ca 13 miljarder kronor. • Realistiskt i Sverige innebär det att bara AP-fonderna eller LYSA(!) skulle kunna vara aktuella. • Andra alternativet är Cambria Tail Risk ETF men den är inte lika extrem som Universa och är således inte samma djur. • Sista alternativet – värt att diskutera och #tänkatillsammans är – kan man göra det själv eller tillsammans?
 • 29. Tack för den här gången! Vi hoppas att vi ses nästa söndag kväll. 