Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sanaysay Day 1.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Sanaysay Day 1.pptx

 1. 1. MAGANDANG ARAW!
 2. 2. ISYU-losyon Batay sa mga napapanahong isyu, anu-ano ang sa tingin ninyong dapat mabigyan nang pansin at papaano niyo ito mabibigyan ng solusyon? 3
 3. 3. SANAYSAY Subtitle
 4. 4. SANAYSA Y 9/3/20XX 5 - isang uri ng akda na nasa anyong tuluyan. Kung pagdurugtungin ang dalawa, puwedeng sabihin ang “sanaysay” ay “salaysay” o masasabi ng isang “sanay” o eksperto sa isang paksa.
 5. 5. SANAYSA Y 9/3/20XX 6 Karaniwang ang paksa ng mga sanaysay ay tungkol sa mga kaisipan at bagay- bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw.
 6. 6. MGA ELEMENTO NG SANAYSAY Tema – Madalas na may iisang tema ang sanaysay. Ang Tema ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Halimbawa: Dito sa Pilipinas ang asawang babae ang siyang naghahawak ng susi. Ang lahat ng kinikita ng asawa ay ibinibigay sa kanya upang ingatan at gugulin sa wastong paraan. 7
 7. 7. MGA ELEMENTO NG SANAYSAY Anyo at Estruktura – Ang anyo at estruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. 8
 8. 8. • Halimbawa: • Panimula - Sadyang isang hamon ang buhay ngayon. Kailangang harapin ito nang buong tatag. • Katawan - Ngayong bata ka pa dapat ay mulat ka sa nagaganap sa kapaligiran mo. Masdan ang ilang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay o gilid ng mga gusali. Kontento na sila sa paghingi o pasahod-sahod ng kamay, naglilimos sa mga nagdaraan. Pero may magagawa ka pa upang hindi sila maging pabigat sa lipunan. Ang isang mungkahi ay ang pagbibigay ng kaalaman sa kanila kung paano tutuklasin ang kanilang natatagong galing na maaaring maging puhunan nila ng pagkakaroon ng munting negosyo. • Wakas -“Ang bawat tao ay may natatagong kakayahan na dapat paunlarin.” 9/3/20XX Presentation Title 9
 9. 9. MGA ELEMENTO NG SANAYSAY Kaisipan – Mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Halimbawa: Dapat mulat ka sa nagaganap sa iyong kapaligiran. 10
 10. 10. MGA ELEMENTO NG SANAYSAY Wika at Estilo – Ang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa, higit na mabuting gumamit ng simple, natural, at matapat na mga pahayag. 11
 11. 11. TALA-KAALAMAN •Basahin ang ilang bahagi ng isang sanaysay. Ilahad ang pananaw/kaisipang nalaman at tukuyin kung saan maaaring matagpuan ito sa isang sanaysay. Gamitin ang talahanayan sa pagsagot. pp. 29 9/3/20XX Presentation Title 12
 12. 12. 9/3/20XX Presentation Title 13
 13. 13. Ano ang kahalagahan ng sanaysay sa pang-araw-araw nating buhay? 9/3/20XX Presentation Title 14
 14. 14. Papaano nakatutulong ang mga pansuportang detalye sa pagpapalawig ng paksa? 9/3/20XX Presentation Title 15
 15. 15. Pagtibayin ang Palagay • Batay sa larawan, dugtungan ang pahayag sa speech balloon ng iyong nabuong konsepto, o pananaw gamit ang mga ekspresiyon ng pagpapahayag. pp. 30 9/3/20XX Presentation Title 16
 16. 16. 9/3/20XX Presentation Title 17
 17. 17. MARAMING SALAMAT! 9/3/20XX Presentation Title 18

×