Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

2 451 vues

Publié le

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

 1. 1. อัณฑะ (Testis) - -> อสุจิ รังไข่ (Ovary) - -> ไข่
 2. 2. ภายนอก ภายใน องคชาต ถุงหุ้ม อัณฑะ อัณฑะ หลอด เก็บอสุจิ ท่อนา อสุจิ ต่อม สร้างน้า เลี้ยง อสุจิ ต่อม ลูกหมาก ต่อมคาว เปอร์
 3. 3. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายภายใน 1.อัณฑะ (Testis) สร้างอสุจิ สร้างฮอร์โมนเพศชาย หลอดสร้างอสุจิ Seminiferous tubule เทสโทสเตอโรน Testosterone
 4. 4. หลอดสร้างอสุจิ
 5. 5. สร้างตอน 12-13 ปี และ จะสร้างไปตลอดชีวิต
 6. 6. ส่วนหาง
 7. 7. ผิดปกติมากกว่าร้อยละ 25
 8. 8. มีอสุจิต่ากว่า 30 ล้าน ตัวต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ตัวอสุจิรูปร่างผิดปกติ มากกว่าร้อยละ 25
 9. 9.
 10. 10. การสร้างฮอร์โมนที่อัณฑะ • Testosterone คุมลักษณะการมีหนวด เสียงแตก มีขน ลูกกระเดือก กระดูกหัวไหล่กว้าง กล้ามเนื้อแขนขา • ได้รับการกระตุ้นจาก LH ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
 11. 11. 2.หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) ฟูมฟักอสุจิจน แข็งแรง ! Epididymis
 12. 12. 3.ท่อนาอสุจิ 4.ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ 2.หลอดเก็บ ตัวอสุจิ
 13. 13. 3.ท่อนาอสุจิ ลาเลียงอสุจิ
 14. 14. 3.ท่อนาอสุจิ (Vas deferens) ทาหมันชาย
 15. 15. สถานีเพิ่มความปึ๋ งปั๋ง.... 4.ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ
 16. 16. 4.ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ ฟรุกโตส วิตามินซี โกลบูลิน ฯ
 17. 17. 3.ท่อนาอสุจิ 4.ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ ต่อมลูกหมาก
 18. 18. หลั่งสารที่เป็น ฤทธิ์เบสอ่อนๆ

×