Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Museotyö	
  somessa	
  
Kansallisgallerian	
  kuraa-oritapaaminen	
  13.2.2015	
  
	
  
Janne	
  Heinonen	
  @pikselia	
  ...
Sosiaalinen	
  media	
  
•  Sosiaalinen	
  vuorovaikutus	
  
•  Yhteisöjä	
  ja	
  verkostoja	
  
•  Käy-äjien	
  tuo-amaa...
Slide	
  by	
  Michael	
  Edson	
  
h-p://www.slideshare.net/edsonm/michael-­‐edson-­‐lego-­‐beowulf-­‐and-­‐the-­‐web-­‐o...
Monelta	
  monelle	
  
Mukailtu	
  lähteestä:	
  h-p://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes	
  
Ihmiset	
  somessa	
  
Share	
  and	
  connect	
  informaPon,	
  
produce	
  new	
  content	
  
	
  
	
  
Share	
  informa...
Tieto-­‐	
  ja	
  vies;ntätekniikan	
  käyBö	
  
•  86	
  prosenEa	
  16–89-­‐vuoPaista	
  suomalaisista	
  käy-ää	
  
int...
Töissä	
  somessa	
  
“Mitä	
  useammin	
  yleläiset	
  kertovat	
  omasta	
  arkipäivästään	
  
työssään,	
  sitä	
  enemmän	
  suomalaiset	
  ...
“Mitä	
  useammin	
  ________	
  kertovat	
  omasta	
  arkipäivästään	
  
työssään,	
  sitä	
  enemmän	
  suomalaiset	
  6...
Työstä	
  kannaBaa	
  puhua,	
  koska…	
  
•  Saat	
  palaute-a,	
  ideat	
  jalostuvat	
  
•  Löydät	
  yhteistyökumppane...
Organisaa;osome	
  –	
  case	
  Kiasma	
  
Kiasma	
  verkossa	
  
Facebook	
  
Kiasma-­‐blogi	
  
kiasma.fi	
  
Twi-er	
   Instagram	
   Youtube	
  
Kampanjat	
  
esi...
Suunnitelmallisuus	
  +	
  reagoin;	
  
Photo:	
  Ben	
  Husman	
  /	
  Flickr	
  (CC	
  BY	
  2.0)	
  
Resurssit	
  
MiBaaminen	
  ja	
  miBarit	
  
Somen	
  uloBuvuudet	
  
•  Tullaan	
  tutuksi,	
  herätetään	
  
kiinnostus	
  
•  Ollaan	
  helposP	
  lähesty-äviä	
  
...
Kenelle?	
  Kohdeyleisöt?	
  
PACMAN	
  Nykyiset	
  kävijät	
  
PotenPaaliset	
  kävijät	
  
Verkkoyleisö	
  
VerkkoviesPn...
 	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  Facebook	
  
•  >	...
 	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 ...
  	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  In...
YouTube	
  	
  	
  
•  Videoiden	
  jakeluun	
  
•  Upotukset	
  
verkkosivuille	
  ja	
  
somekanaviin	
  
Pinterest	
  
•  kuvien	
  jakeluun	
  
•  linki-ämällä	
  lisätyistä	
  
kuvista	
  pääsy	
  takaisin	
  
lähdeaineistoon...
Flickr	
  
•  Kuvakokoelma	
  Kiasman	
  
arkkitehtuurista	
  
•  Kuvat	
  Kansallisgallerian	
  
valokuvaajien	
  o-amia,...
Sisältö	
  ja	
  vuorovaikutus	
  
Sisältö	
  
•  Muiden	
  tuo-aman	
  sisällön	
  kuratoinP:	
  
toimialauuPset,	
  medialinkit	
  
•  Omat	
  sisällöt:	
 ...
Ei	
  vain	
  omaa	
  sisältöä	
  
Lue	
  lisää:	
  h-p://www.digitys.fi/blogi/10-­‐4-­‐1-­‐saanto-­‐tehostaa-­‐viesPntaa-­...
Äänensävy	
  
•  Virasto	
  vai	
  kaveri?	
  
•  Makro-­‐	
  vai	
  mikrotaso?	
  
•  AsiantunPja-­‐arPkkeli	
  vai	
  ar...
Sosiaalinen	
  media	
  asiantun;jan	
  
työvälineenä	
  
Mitä	
  asiantun;ja	
  hyötyy	
  somesta?	
  
•  Verkosto	
  
•  Uu-a	
  Petoa,	
  näkemyksiä	
  
ja	
  keskustelua	
  
• ...
TwiiBaa	
  työstäsi	
  
Jaa	
  ajatuksesi	
  blogissa	
  
Kirjoita	
  blogiin	
  
•  Oma	
  blogi	
  	
  
•  OrganisaaPon	
  blogi	
  
•  Ajatusten	
  kehi-äminen	
  ja	
  testaami...
•  Yksi	
  aihe	
  tai	
  idea	
  kerrallaan	
  
•  Hyödynnä	
  kuvia	
  ja	
  videoita	
  
•  Tarjoa	
  linkkejä	
  muihi...
Jaa	
  esityksesi	
  SlideSharessa	
  
Kuratoi	
  verkossa	
  
•  Kerää,	
  suodata	
  ja	
  jaa	
  relevan-eja	
  sisältöjä	
  lii-yen	
  
Pe-yyn	
  aihepiiriin...
Museotyö somessa
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Museotyö somessa

Museotyö somessa - Kansallisgallerian kuraattoritapaaminen 13.2.2015

* Töissä somessa
* Organisaatiosome - case Kiasma
* Sisältö ja vuorovaikutus
* Sosiaalinen media asiantuntijan työvälineenä

 • Soyez le premier à commenter

Museotyö somessa

 1. 1. Museotyö  somessa   Kansallisgallerian  kuraa-oritapaaminen  13.2.2015     Janne  Heinonen  @pikselia     Sanna  Hirvonen  @sannahirvonen  
 2. 2. Sosiaalinen  media   •  Sosiaalinen  vuorovaikutus   •  Yhteisöjä  ja  verkostoja   •  Käy-äjien  tuo-amaa  sisältöä   •  Käy-äjien  kuratoimaa  sisältöä   •  Tieto  liikkuu  monelta  monelle   •  Tekniset  alustat   •  Väli-ömyys,  tapahtuu  juuri  nyt   •  ViraliteeE  
 3. 3. Slide  by  Michael  Edson   h-p://www.slideshare.net/edsonm/michael-­‐edson-­‐lego-­‐beowulf-­‐and-­‐the-­‐web-­‐of-­‐hands-­‐and-­‐hearts-­‐for-­‐the-­‐danish-­‐naPonal-­‐museum-­‐awards  
 4. 4. Monelta  monelle   Mukailtu  lähteestä:  h-p://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes  
 5. 5. Ihmiset  somessa   Share  and  connect  informaPon,   produce  new  content       Share  informaPon,  comment       Seeking  help  for  themselves       Observing  (from  a  distance)       Passive,  no  acPvity     Creators   Ac;ve  users   Opportunists   Lurkers   Sleepers   Lähde:  Miia  Kosonen,  Online-­‐yhteistyö  /  Osallistumisen  tasot  h-p://www.slideshare.net/miiak/online-­‐yhteistyo        1%                                Max  20%                                      80%  
 6. 6. Tieto-­‐  ja  vies;ntätekniikan  käyBö   •  86  prosenEa  16–89-­‐vuoPaista  suomalaisista  käy-ää   internePä   •  64  prosenEa  käy-ää  neEä  monta  kertaa  päivässä   •  51  prosenEa  seuraa  ainakin  jotain  yhteisöpalvelua   •  Myös  muun  sosiaalisen  median  kuten  blogien  ja   keskustelupalstojen  käy-ö  yleistynyt  edelleen   •  Lähes  joka  toinen  on  myös  jonkin  verkkokaupan  asiakas   Lähde:  Väestön  Peto-­‐  ja  viesPntätekniikan  käy-ö  -­‐tutkimus  2014,  Tilastokeskus  
 7. 7. Töissä  somessa  
 8. 8. “Mitä  useammin  yleläiset  kertovat  omasta  arkipäivästään   työssään,  sitä  enemmän  suomalaiset  6etävät,  mitä  kaikkea   Yle  tekee.     Ideat  parantuvat  verkostoissa,  kun  ne  törmäävät  toisiin   ideoihin,  hankkeisiin  ja  asiantun6joihin.  Avoimuus  tuo   mahdollisuuksia  ja  maine>a,  mikä  on  tärkeä  mo6vaa>ori.”     Tuija  Aalto,  Ylen  strategiapäällikkö  
 9. 9. “Mitä  useammin  ________  kertovat  omasta  arkipäivästään   työssään,  sitä  enemmän  suomalaiset  6etävät,  mitä  kaikkea   _________  tekee.     Ideat  parantuvat  verkostoissa,  kun  ne  törmäävät  toisiin   ideoihin,  hankkeisiin  ja  asiantun6joihin.  Avoimuus  tuo   mahdollisuuksia  ja  maine>a,  mikä  on  tärkeä  mo6vaa>ori.”   Vaihda  Ylen  Plalle  oma  organisaaPosi  
 10. 10. Työstä  kannaBaa  puhua,  koska…   •  Saat  palaute-a,  ideat  jalostuvat   •  Löydät  yhteistyökumppaneita  ja  verkostoja   •  Vahvistat  viesPäsi   •  Teet  tunnetuksi  osaamistasi  ja  opit  toisilta     •  Työsi/alasi  voi  olla  merkityksellinen  vain,  jos  siitä   Pedetään  
 11. 11. Organisaa;osome  –  case  Kiasma  
 12. 12. Kiasma  verkossa   Facebook   Kiasma-­‐blogi   kiasma.fi   Twi-er   Instagram   Youtube   Kampanjat   esim.   kiasmatunteella   Hakukoneet   KoordinoinP   Suunni-elu   Sisällöntuotanto   Yhteisöjen  ylläpito   AnalyPikka  ja  kehi-äminen  
 13. 13. Suunnitelmallisuus  +  reagoin;  
 14. 14. Photo:  Ben  Husman  /  Flickr  (CC  BY  2.0)   Resurssit  
 15. 15. MiBaaminen  ja  miBarit  
 16. 16. Somen  uloBuvuudet   •  Tullaan  tutuksi,  herätetään   kiinnostus   •  Ollaan  helposP  lähesty-äviä   •  Taideaihe  esille  siellä,  missä   ihmiset  ovat   •  Pyritään  vuorovaikutukseen,   rohkaistaan  osallistumaan,   vahvistetaan  yleisösuhde-a   •  MuseokäynPen  lisääminen   Outreach  /   laajentaminen   Engagement  /  suhteen   syventäminen   Top  of  mind  -­‐toimija  omalla  alalla  
 17. 17. Kenelle?  Kohdeyleisöt?   PACMAN  Nykyiset  kävijät   PotenPaaliset  kävijät   Verkkoyleisö   VerkkoviesPntä   Yleisöt  
 18. 18.                                                  Facebook   •  >  20  300  tykkääjää   •  0-­‐3  postausta  päivässä   •  OrganisaaPokäy-äjien   haasteena  pienenevä   orgaaninen  näkyvyys  
 19. 19.                                                              TwiBer   •  >  6900  seuraajaa   •  Nopeus,   vuorovaiku-eisuus   •  Tiheämpi  päivitysrytmi   kuin  Facebookissa   •  Mukaan  ajankohtaisiin   keskusteluihin  
 20. 20.                                                          Instagram   •  n.  1200  seuraajaa   •  Kuvapäivitykset   •  Tekijänoikeudet   rajoi-avat  taiteen   esi-elyä  kuvissa  
 21. 21. YouTube       •  Videoiden  jakeluun   •  Upotukset   verkkosivuille  ja   somekanaviin  
 22. 22. Pinterest   •  kuvien  jakeluun   •  linki-ämällä  lisätyistä   kuvista  pääsy  takaisin   lähdeaineistoon   •  mahdollista  ladata   palveluun  myös  omia   uusia  kuvia  
 23. 23. Flickr   •  Kuvakokoelma  Kiasman   arkkitehtuurista   •  Kuvat  Kansallisgallerian   valokuvaajien  o-amia,   vapaasP  lisensoituja   (CC  BY  2.0)  
 24. 24. Sisältö  ja  vuorovaikutus  
 25. 25. Sisältö   •  Muiden  tuo-aman  sisällön  kuratoinP:   toimialauuPset,  medialinkit   •  Omat  sisällöt:  teksPt,  valokuvat,  videot,   haasta-elut…   •  Sama  sisältö  eri  muodoissa  eri  kanavissa   •  Huom:  yksi-äisten  työntekijöiden  tuo-ama  sisältö   uudelleenjakoon    
 26. 26. Ei  vain  omaa  sisältöä   Lue  lisää:  h-p://www.digitys.fi/blogi/10-­‐4-­‐1-­‐saanto-­‐tehostaa-­‐viesPntaa-­‐sosiaalisessa-­‐mediassa   Muiden  tuo-amat   toimialasisällöt     OrganisaaPon  omat   sisällöt     Tavoi-een  toteutumiseen     tähtäävät  sisällöt  
 27. 27. Äänensävy   •  Virasto  vai  kaveri?   •  Makro-­‐  vai  mikrotaso?   •  AsiantunPja-­‐arPkkeli  vai  arjen  näkökulma  aiheeseen?   Miten  asia  on  läsnä  elämässä  ja  miksi  se  koske>aa   sinua?    
 28. 28. Sosiaalinen  media  asiantun;jan   työvälineenä  
 29. 29. Mitä  asiantun;ja  hyötyy  somesta?   •  Verkosto   •  Uu-a  Petoa,  näkemyksiä   ja  keskustelua   •  Oman  osaamisen  esiin   tuominen  ja  myynP   •  InspiraaPo,  vuorovaikutus   •  Työyhteisö  työpaikan   seinien  ulkopuolella   Kooste  vastauksista:     h-ps://storify.com/sannahirvonen/   mita-­‐asiantunPja-­‐hyotyy-­‐somesta  
 30. 30. TwiiBaa  työstäsi  
 31. 31. Jaa  ajatuksesi  blogissa  
 32. 32. Kirjoita  blogiin   •  Oma  blogi     •  OrganisaaPon  blogi   •  Ajatusten  kehi-äminen  ja  testaaminen,   tehdystä  kertominen   •  Sirpaleiden  kokoaminen          
 33. 33. •  Yksi  aihe  tai  idea  kerrallaan   •  Hyödynnä  kuvia  ja  videoita   •  Tarjoa  linkkejä  muihin  sivustoihin  ja   Petolähteisiin     •  Varmista,  e-ä  ihmiset  löytävät  kirjoituksesi  
 34. 34. Jaa  esityksesi  SlideSharessa  
 35. 35. Kuratoi  verkossa   •  Kerää,  suodata  ja  jaa  relevan-eja  sisältöjä  lii-yen   Pe-yyn  aihepiiriin     •  Nosta  esiin  muiden  tuo-amia  hyviä  sisältöjä   •  Kuraa-orin  roolin  voi  o-aa  yksilö  tai  yhteisö  

×