Digitoinnista digitalisaatioon, ICT Expo 27.4.2016

Janne Viskari
Janne ViskariDirector à Population Register Centre
Digitoinnista digitalisaatioon –
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ekosysteemitalouden vauhdittajana
JanneViskari
Väestörekisterikeskus
@janneviskari
Miten digitalisaatio muuttaa maailmaa?
Toimintaympäristön keskeiset muutostrendit
2010-luku 2020-luku
EPÄVARMUUS
HYVÄ NÄKYVYYS
Julkisen vs.
yksityinen rooli
Kuluttajistuminen
Yksityisen sektorin
murros
Palveluiden
hankinta
OmaDatan avulla
Informaation
valtatie ja
virtuaalisuus
Monimuotoiset
ekosysteemit
Avoimet teknologiat
=> innovatiivisuus
DIGITALISAATIO
MAHDOLLISTAA:
Myynnin kasvattaminen
Kulujen pienentäminen
Pääoman käytön tehostaminen
Liiketoiminnan transformaatio
Datan
jakaminen
toimijoiden
kesken
Digitoinnista digitalisaatioon, ICT Expo 27.4.2016
Palvelutuotannon malli muuttuu
TUOTANTOLÄHTÖINEN ASIAKASLÄHTÖINEN
• Anonyymisuus: ei näkyvyyttä ihmisten/kansalaisten
kokonaistilaan
• Tuotantolähtöinen ja reaktiivinen johtaminen.
• Tavoitteet tuotantotehokkuuksille
• Ei kykyä ennakointiin.
• Kohdistettu data yksilötasolla, tietosuojat eri tason
toimijoille
• Asiakkaan tilan johtaminen ja kyky ennakoida.
• Tavoiteasetanta vaikuttavuuteen ihmisryhmittäin
…
…
Hallinnonala-
kohtaiset
ekosysteemit,
transaktiomarkkinat
Palvelupolut
ylittävät
organisaatiorajat
Asiakastiedon
omistamisen
markkinat
Alustan
mahdollistamat palvelut
Henkilökohtainen
jatkuva ja kokonaisvaltainen
palvelukokemus
PALVELUTARJOAJIEN
OSALLISTUMINEN JA
UUDENLAINENYHTEISTOIMINTAASIAKAS
ASIAKAS-
TIEDOT
TAPAHTUMA-
TIEDOT
APIt:
- ennakointi
- kilpailutus
Asiakaslähtöinen markkina
Asiakkaan datan avulla luodaan
henkilökohtainen palvelukokemus –
mahdollisuus ennakointiin ja
kilpailutukseen
Personoitu ja monikanavainen asiakaskokemus
kustannustehokkaasti
YKSITTÄISET PALVELUTAPAHTUMAT
PALVELUNTARJOAJIENTUOTANTO
Monta erilaista palvelukokemusta
ASIAKAS
Myynti
Markkina
ASIAKAS-
TIETOA
YKSITTÄISET PALVELUTAPAHTUMAT
Myynti
Markkina
YKSITTÄISET PALVELUTAPAHTUMAT
Myynti
Markkina
Toimialakohtaiset standardit , ekosysteemit, rakenteet
Toimialakohtaiset datat
Miten Suomi reagoi muutokseen?
Kuvien lähde: internet, oikeudet omistajillaan
Benchmark-maiden
digitalisaatiototeutuksia
• Reaaliaikainen
sähkönkulutusmittaus
• eResepti
• On-demand -joukkoliikenne
• Yhden luukun
neuvontapalvelu kansalaisille
• Sähköinen passinhaku
• Liikennevalojen vihreä aalto
ambulansseille
Kuvien lähde: internet, oikeudet omistajillaan
Suomen sähköisen
asioinnin nykytila
Suomen haaste ei ole sähköisten
palveluiden puute, vaan niiden
löydettävyys, yhteentoimivuus
ja asiakaslähtöisyyden
saavuttaminen.
Valtionhallinnon sähköisten
asiointipalveluiden määrä 2001-2014
Toimialakohtaiset palvelumarkkinat
YHTEEN-
TOIMIVUUS
SoTe
Koulutus
Liikenne
Yritys
Virasto
Kansalais-
järjestö
Käyttökokemus / käyttöliittymäKonnektorit / APIt / data
Tietovarannot
Verkkopalvelut – Suomi.fi /Yrityssuomi.fi
Sähköinen
valtakirja
Palvelutieto-
varanto
Viestinvälitys-
palvelu
Asiointi-
valtuudet
Ajanvaraus-
palvelu
Tunnistaminen
Avoindata.fiLiityntäkatalogi
Palvelualusta luo pelisäännöt ja mahdollistaa transaktiot tarjoajien ja käyttäjien välille
Sähköinen
allekirjoitus
Pelisäännöt
Palveluväylä
Tapahtumalokit ja
analytiikkamoottori
Resurssipooli
Digital Single
MarketEurooppalaiset
Palveluntarjoajat
Eurooppalaiset
Käyttäjät
KaPA edistää digitaalisten markkinapaikkojen syntymistä
kansalaisten ja eri toimialojen palveluntarjoajien välille
Palvelun-
tarjoaja
Jakelija
(esim. kunta)
Viranomainen
Kansalainen
Yritys
Ympäristö
Järjestö,
tutkimuslaitos
Loppuasiakas virittää palvelumarkkinan rakenteen
Viranomaisen
tehtävä on tukea
koko ekosysteemin
kehittymistä
loppuasiakkaan
parhaaksi
Toimivan (kansalaisen) palvelumarkkinan tunnuspiirteitä
PALVELUNTARJOAJIEN HYÖDYT
• Markkinapotentiaalin kasvu alustojen avulla
• Asiakastieto ja kohdentamisen työkalut
• Tapahtumatieto ja käyttäjäpalaute
• Ennakointikyvykkyys
• Tiedon kattavuus, laatu ja ajantasaisuus
• Toiminnan tuki
KANSALAISTEN HYÖDYT
• Tarjolla sopivasti hyötyjä ja palveluita
• Yhden luukun palvelukokemus
• Palveluiden saatavuus ja löydettävyys
• Ennakointipalvelut
• Kilpailuttaminen
• Oman datan ja käyttövaltuuksien hallittavuus
• Kattavasti toimijoita
• Aito markkina, ei dominointia
• Tasapuolinen kaikille
• Yksikäsitteiset kaupankäynnin ehdot
• Läpinäkyvä tapahtumaloki ja palaute toimijoille
• Markkinaa kehittävä ja laatua parantava hallintamalli
PALVELUMARKKINAN OLOSUHTEET
Kuinka voit itse valmistautua
muutokseen?
Verkostoidu
Talouden hallinta
Perinnön-
jako
Sairas
lapsi
Pari-
suhde
Eroperhe
palvelut
Ravinto
Terveen
palvelut
Kuntoilu
Uni
Mittaamisen
palvelut
Ajoneuvot
LIIKENNE
Kodin
rakenta-
minen
ASUMINEN
Asumisen
palvelut
Toimeen-
tulo
HYVINVOINTI-
PALVELUT
Lapsi-
perheen
palvelut
PERHEASIAIN
PALVELUT Kuoleman
ekosysteemi
Kuoleman
palvelut
Taloudellisten
oikeuksien
hallinta
Terveys-
tietojen hallinta
Perhe-
suhteiden
oikeuksien hallinta
OMIEN
OIKEUKSIEN
HALLINTA
(MyData)
Kansalaisen
oikeustuki
TALOUS
Kiinteistö-
sijoitta-
minen Omistaminen
Elinkeino
Yrittäminen
Terveys-
palvelut
Itsensä
hoitamisen
palvelut Sosiaali-
palvelut
Sairaan
palvelut
MatkusteluMedia
Viestintä
musiikki
Tietopankit
Liikenne-
palvelut
Perheel-
listyminen
Lue esimerkiksi nämä kolme erinomaista ekosysteemien kuvausta:
Avarra maailmankuvaasi
Siirrä katseesi 5, 10 ja 20 vuoden päähän
Kiitos!JanneViskari
www.linkedin.com/in/janneviskari
@janneviskari
KaPA
www.esuomi.fi
@vm_kapa
janne.viskari@vrk.fi
1 sur 19

Contenu connexe

Similaire à Digitoinnista digitalisaatioon, ICT Expo 27.4.2016(20)

Kongressi2015Kongressi2015
Kongressi2015
Ville Tolvanen2.3K vues
Marjukka Saarijärvi ja Maria Nikkilä: Julkisen hallinnon digitalisaatio käytä...Marjukka Saarijärvi ja Maria Nikkilä: Julkisen hallinnon digitalisaatio käytä...
Marjukka Saarijärvi ja Maria Nikkilä: Julkisen hallinnon digitalisaatio käytä...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland513 vues
Datan vankinaDatan vankina
Datan vankina
Jyrki Kasvi2K vues
Suomalainen työ muutoksessaSuomalainen työ muutoksessa
Suomalainen työ muutoksessa
Salcom Group608 vues
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre3.2K vues

Digitoinnista digitalisaatioon, ICT Expo 27.4.2016