Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Publicité
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf
Prochain SlideShare
Blackbody.pptBlackbody.ppt
Chargement dans ... 3
1 sur 32
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Lazer_nuri_ta_sirining_fizikaviy__kimyoviy_ba_biologik_mexanizmlari.pdf

 1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA-MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI FIZIKA FAKULTETI F-1903-guruh talabasi Toshqo’rg’onov Javohir Faxriddin o‘g‘lining Lazer fizikasi fanidan Lazer nuri ta’sirining fizikaviy, kimyoviy ba biologik mexanizmlari mavzusida tayyorlagan KURS ISHI Qabul qildi: Toshkent-2023
 2. Mundarija Kirish 3 1 Lazer nuri ta’sirining fizikaviy mexanizmlari 4 1.1 Nochiziqli optik jarayonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Nochiziqli optik jarayonlarni vujudga kelishi . . . . . . . . 5 1.3 Muhitdagi jarayonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Lazer nuri ta’sirining kimyoviy mexanizmlari 12 2.1 Yorug’lik nuri ta’sirida yuz beradigan jarayonlar . . . . . . 13 2.2 Lazer bilan nurlantirilgan jismdagi kimyoviy jarayonlar . . 14 2.3 Fotokimyoning asosiy qonunlari . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 Lazer nurlari ta’sirining biologik mexanizmi 21 3.1 Lazer nurlari ta’siri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 Termal effektlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.3 Issiqlik tashish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Xulosa 31 Foydalanilgan adabiyotlar 32 2
 3. Kirish Lazer 20-asrning eng yuqori texnologik yutuqlaridan biri sifatida tan olin- gan va texnologiyada unga ta’sir qilmaydigan kam sonli sohalar mavjud. U tibbiyotda, sanoatda va o’yin-kulgida optik tolali aloqa, CD, CD-ROM va DVD disklari paydo bo’lishida muhim rol o’ynaydi. tijorat samoly- otlari uchun navigatsiya texnikasi. Lazer - Radiatsiyaning stimulyatsiya qilingan emissiyasi orqali yorug’likni kuchaytirish so’zining qisqartmasi. Lazer yorug’lik manbai, ammo u boshqa yorug’lik manbalaridan farq qi- ladi. Lazer tor chastota diapazoniga ega bo’lgan yuqori intensivlikdagi va o’ta yo’naltirilgan nurni hosil qiladi. Lazerlar yorug’lik nuriga qaraganda kuchli elektromagnit nur sifatida ko’proq qo’llaniladi. Kurs ishi mavzusining dolzarbligi Lazer nuri moddadan o’tganda qan- day ta’sir ko’rsatishi, qanday sochilish yoki yutilish jarayonlari muhim hisoblanadi. Chunki lazer nuri oddiy nurlarga o’xshamagan yuqori quv- vatli nur. Lazer nuri tibbiyotda va texnikada ko’p qo’llaniladi. Shuning uchun lazer nuri ta’sirining fizikaviy, kimyoviy ba biologik mexanizmlarini o’rganish juda muhimdir. Kurs ishining maqsadi Lazer nurlari moddadan o’tganda qanday fizik, kimyoviy va biologik jarayonlar bo’lishini o’rganish. Kurs ishining vazifalari Lazer nurlari moddadan o’tganda qanday fizik jarayonlar bo’lishi, modda tarkibini kimyoviy o’zgarishi va organizmga tushganda qanday biologik jarayonlar bo’lishini tushunturish. Kurs ishining hajmi Kurs ishi nechta qismdan tashkil topganligi, nechta rasm va jadvallardan foydalanilganligi, foydalanilan adabiyotlar soni keltir- iladi. 3
 4. 1 Lazer nuri ta’sirining fizikaviy mexanizmlari Lazer nuri yuqori yorug’lik intensivligi bilan tavsiflanadi. Yuqori yorug’lik intensivligida esa chiziqli optika qonunlari ishlamaydi. Nochiziqli optika yuqori yorug’lik intensivligida (yorug’likning elektr maydoni 108 V/m dan katta bo’lganida ) kuzatiladi. Bu jarayonlar esa lazerlar tomonidan ta’minlanadi. Chiziqli bo’lmagan optikada superpozitsiya printsipi endi amal qilmaydi. 1.1 Nochiziqli optik jarayonlar Chiziqli bo’lmagan optika yorug’likning chastotasi , polarizatsiyasi, fazasi yoki yo’li kabi xususiyatlarning chiziqli bo’lmagan javobini tushuntiradi. Ushbu chiziqli bo’lmagan o’zaro ta’sirlar ko’plab optik hodisalarni keltirib chiqaradi: • Ikkinchi garmonik avlod • Uchinchi harmonik avlod • Yuqori harmonik avlod • Sum-chastota generatsiyasi, ikkita boshqa chastotalar yig’indisi bo’lgan chastotali yorug’lik hosil bo’lishi. • Farqi-chastotani hosil qilish, boshqa ikkita chastota o’rtasidagi farq bo’lgan chastotali yorug’lik hosil bo’lishi. • Optik parametrik kuchaytirish, • Optik parametrik tebranish, • Yarim garmonik avlod , signal va bo’sh ishlovchi bitta chastotada de- generatsiyalanishidagi holatlar • Optik rektifikatsiya, kvazistatik elektr maydonlarini hosil qilish. • Erkin elektronlar va plazmalar bilan chiziqli bo’lmagan yorug’lik mod- dalarining o’zaro ta’siri, Boshqa chiziqli bo’lmagan jarayonlar • Optik Kerr effekti • O’z-o’zini fokuslash , optik Kerr effekti (va, ehtimol, yuqori tart- ibli nochiziqlar) tufayli yuzaga keladigan ta’sir , intensivlikning fazoviy o’zgarishi natijasida sinishi indeksida fazoviy o’zgarishlarni keltirib chiqaradi. 4
 5. • O’z-o’zini fazali modulyatsiya, optik Kerr effekti (va, ehtimol, yuqori tartibli nochiziqlar) tufayli, intensivlikning vaqtinchalik o’zgarishi nati- jasida sinishi indeksida vaqtinchalik o’zgarishlarni keltirib chiqaradigan ta’sir. • O’z-o’zidan diffraktsiya, potentsial energiya uzatish bilan ko’p to’lqinli aralashtirish jarayonida nurlarning bo’linishi. • O’zaro fazali modulyatsiya, bu erda yorug’likning bir to’lqin uzunligi optik Kerr effekti orqali yorug’likning boshqa to’lqin uzunligi fazasiga ta’sir qilishi mumkin. • To’rt to’lqinli aralashtirish boshqa nochiziqliliklardan ham kelib chiqishi mumkin. • Ozaro qutblangan tolqin hosil qilish, • Raman sochilishi • Optik faza konjugasiyasi . • Stimullangan Brillouin tarqalishi , fotonlarning akustik fononlar bilan o’zaro ta’siri •Ko’p fotonli yutilish , ikki yoki undan ortiq fotonlarning bir vaqtning o’zida yutilishi, energiyani bitta elektronga o’tkazish. • Ko’p fotoionizatsiya , bir foton bilan bir vaqtning o’zida ko’plab bog’langan elektronlarni olib tashlash. 1.2 Nochiziqli optik jarayonlarni vujudga kelishi Nochiziqli effektlar sifat jihatidan farq qiluvchi ikkita toifaga bo’linadi: parametrik va parametrik bo’lmagan effektlar. Parametrik chiziqli bo’lmaganlik - bu optik maydon bilan o’zaro ta’sir qilish natijasida chiziqli bo’lmagan materialning kvant holati o’zgarmaydigan o’zaro ta’sir. Natijada, jarayon ”bir zumda” bo’ladi. Optik maydonda energiya va impuls saqlanib qoladi, bu esa fazalarni moslashtirish va qutblanishga bog’liq bo’ladi. Elektromagnit maydonlarning ta’siriga muhitning javobi, bu uning op- tikligini belgilaydi. Bunga P qutblanih vektori sabab bo’ladi. Odatda P elektr vektori hisoblanadi, elektr degan ma’noni anglatadi. Moddaning 5
 6. qutblanishi tashqi maydonlar ta’sirida zaryadlarning siljishi tufayli sodir bo’ladi. Agar ular kuchsiz bo’lsa, unda Pch induktsiyalangan qutblanish elektr quvvatiga proportsional bo’ladi. Agar moddaga monoxromatiklarn- ing diskret to’plamini o’z ichiga olgan elektromagnit maydon ta’sir qilsa wj chastotali to’lqinlar wj va to’lqin vektorlari kj , keyin chiziqli polarizatsiya ham bir xil chastotalar va to’lqin vektorlari bo’lgan to’lqinlar yig’indisidir, ya’ni chiziqli optikada superpozitsiya printsipi amal qiladi. Shunday qilib, dielektrik. zaif sohalarda moddaning o’tkazuvchanligi faqat maydon chas- totasi va uning qutblanish holatiga bog’liq va uning amplitudasiga (va intensivligiga) bog’liq emas. Chiziqli bo’lmagan materialdagi to’lqin tenglamasi. Izotropik fazodagi Maksvell tenglamalaridan boshlab , erkin zaryadga ega bo’lmagan holda shuni ko’rsatish mumkinki, ∇ ∗ ∇ ∗ E + n2 c2 ∂2 ∂t2 E = − 1 ϵ0c2 ∂2 ∂t2 PNL (1) Agar maydonlar yetarlicha kuchli bo’lsa, ular tomonidan yuzaga keladi- gan zaryadlarning siljishi maydonning chiziqli bo’lmagan funktsiyasi bo’lib chiqadi, bu esa qutblanishning chiziqli bo’lmaganligiga olib keladi. Polar- izatsiya vektorining chiziqli bo’lmagan xatti-harakati elektr quvvati nuqtai nazaridan bir qator kengayishlar yordamida taxminan tasvirlanishi mumkin. PNL = χ2 E2 + χ3 E3 (2) koeffitsientlar χ2 va χ3 mos ravishda 3 va 4-darajali tenzorlar bo’lgan 2 va 3- tartiblarning nochiziqli qabul qiluvchanlik. Nochiziqli muhitga tushganda chastotalari w1 va w2 va to’lqin vektorlari k1 va k2 E = E(w1) + E(w2) = e1A1 exp{i(w1tk1r)} + e2A2 exp{i(w2tk2r)} (3) (ej to’lqinning birlik polarizatsiya vektori, j = 1 , 2) kvadratik nochiziqli bo’lganligi sababli, chastotalarda qutblanish to’lqinlari hosil bo’ladi.2wj,w1+ w2 mos keladigan to’lqin vektorlari bilan 2kj va k1 + k2 : P2 (w) = χ2 (w) ∗ E(w1)E(w2) (4) 6
 7. χ2 (w) boshlang’ich to’lqinlarning chastotalariga va natijada paydo bo’ladigan chastotaga bog’liq. Yangi polarizatsiya to’lqinlari birlashtirilgan chasto- talarda elektromagnit to’lqinlarni chiqaradigan taqsimlangan manbadir. Shunday qilib, chiziqli bo’lmaganligi sababli superpozitsiya printsipi buzi- ladi. Agar w1 = w2, keyin nol chastotada chiziqli bo’lmagan polarizatsiya sodir bo’ladi. Misol uchun, agar kuchli yorug’lik nurlari piezokristaldan o’tsa, u holda doimiy kuchlanish paydo bo’ladi. Xuddi shunday, kubik muhitda to’lqinlarning uchta chastotasining kom- binatsiyasi bo’lgan chastotalarda polarizatsiya to’lqinlarining shakllanishi uchun javobgardir. w1 + w2 + w3 to’lqin vektorlari bilan k = k1 + k2 + k3 P3 (w) = χ3 (w) ∗ E(w1)E(w2)E(w3) (5) χ3 (w) kubik qabul qiluvchanlik. Eng asosiy narsa optik hisoblashda mikrostruk- turaviy yondashuv bo’ladi. Bunday holda, moddaning qutblanishi elemen- tar elimentlarning (atomlar, molekulalar va boshqalar) maydon indukt- siyali dipol momentlarining yig’indisi sifatida qaraladi: p = αE + α2 E2 + α3 E3 + ... (6) αn -tartibdagi atomik (yoki molekulyar) qutblanish tenzorlari bolib, boglan- gan elektronlarning reaksiyasini xarakterlaydi. Keyin moddaning sezu- vchanligi orientatsiyalar bo’yicha o’rtacha olingan qutblanish qobiliyati bilan ifodalanadi: Shuning uchun, elektron hissa qo’shimcha ravishda, makroskopik nochiziqlilik javob maydonning anizotrop molekulalarning yo’nalishiga ta’siri (chiziqli bo’lmaganlikning orientatsion mexanizmi), shuningdek ikkinchi holda, χn molekulalarni kuchliroq maydon hududiga qaytarish bilan bog’liq elektrostriktiv mexanizm va optik muhitni isitishga asoslangan termal mex- anizm bo’ladi. Kvant mexanikasi yondashuvi shuni ko’rsatadiki, ko’p to’lqinli o’zaro ta’sirlar uchun mas’ul bo’lgan nochiziqli ta’sirlar multifoton jaray- onlariga asoslangan. Shunday qilib, kvadratik chiziqli bo’lmaganlik uch fotonli jarayonlar natijasida hosil bo’ladi, bunda modda bir harakatda en- ergiya bilan ikkita fotonni yutadi. 7
 8. Multifoton o’tishning yakuniy kvant holati boshlang’ich holatga to’g’ri keladigan jarayonlar kogerent deb ataladi, chunki o’zaro ta’sir qiluvchi to’lqinlarning fazalari bir-biriga qattiq bog’langan bo’lib chiqadi. Bun- day jarayonlar parametrik deb ham ataladi. Bu holda to’lqinlarning o’zaro ta’siri muhit parametrlarining modulyatsiyasi bilan bog’liq, ammo to’lqinlar orasidagi energiya almashinuvi oxir-oqibat energiyani (va shuning uchun impulsni) muhitga o’tkazmasdan sodir bo’ladi. Kvadrat chiziqli bo’lmagan muhitda o’zaro ta’sirning deyarli barcha jarayonlari parametrikdir: Gar- monikalarni yaratish, optik chastotalarni qo’shish va ayirish jarayonlari, radiatsiya, parametrik kuchaytirish va hosil qilish va boshqalar. Atrof- muhit o’z energiyasini o’zgartiradigan jarayonlar ya’ni nochiziqli o’zaro ta’sir natijasida paydo bo’lgan holat, noparametrik deb ataladi, multifo- tonli yutilish, to’yinganlik effekti, stimulyatsiyalangan sochilishning eng oddiy variantlari. Qabul qiluvchanlik tensorining spektral komponentlari χ2 (w) tez (elek- tron) nochiziqli ta’sir mexanizmlari bilan bog’liq , buning uchun τn < wj = 10−14 s−1 . Bu jarayonlar dielektrikning modulyatsiyasiga olib keladi. Ular- dan eng muhimi, birlashtirilgan optikaning rezonanssiz javobidir. Shun- day qilib, chiziqli bo’lmagan qabul qiluvchanik kattaligidagi farq deyarli χ3 darajaga etadi. Miqdoriy hisoblash o’ziga xos kristallar uchun ko’p hollarda χ2 yarim fenomenologik asoslanadi. Simmetriyaga ega bo’lgan kristallarda va suyuqliklarda χ2 =0 Kubik chiziqli bo’lmagan sezuvchanlik χ3 deyarli har qanday muhitda noldan farq qiladi, shu jumladan sentrosimmetrik: gazlar, suyuqliklar, amorf va kristallar uchun ham. χ3 o’zaro ta’sirlar natijasida, maydon yuqori garmonik va kombinatsiya chastotalarida chiziqli bo’lmagan qut- blanishning keng spektrini qo’zg’atadi:3w1, 3w2, 2w1 + 2w2, 2w2 + 2w1 va h.k. Bu holda nochiziqli qabul qiluvchanlik xossalari 3 va o’zaro ta’sir jarayonlarining xarakteri asosan rezonanslarning mavjudligi yoki yo’qligiga bog’liq. Agar chastotalardan w bir fotonli rezonans yoki chastotalar birik- masi yaqinida bo’lib chiqadi w1 + w2 ikki fotonli rezonansga yaqin bo’lsa , keyin qutblanish qobiliyati keskin oshadi va murakkab miqdorga aylanadi. 8
 9. Bunday hollarda o’zaro ta’sir jarayonlari murakkablashadi. Masalan, parametrik ikki fotonli rezonansda 3-garmonikaning hosil bo’lish jarayoni ikki fotonli yutilish va stimulyatsiya qilingan Ramanning tarqalishi jarayonlari bilan birga keladi. 1.3 Muhitdagi jarayonlar Kubik nochiziqli muhitda yorug’lik impulslari va to’rtta to’lqinli o’zaro ta’sirlar natijasida nurlarning o’z-o’zidan ta’sirining natijasi paydo bo’ladi. Sinishi ko’rsatkichining chiziqli bo’lmasligi mexanizmlarining xilma-xilligi va bo’shliqlarni samarali boshqarish imkoniyati. uzunlamasına va ko’ndalang o’zaro ta’sirlarning xususiyatlari (spektrning kengligi, yorug’lik maydonin- ing intensivligini o’zgartirish orqali) bunday muhitda turli xil chiziqli bo’lmagan effektlarni amalga oshirishga imkon beradi. Haqiqiy chiziqli bo’lmagan sinishi indeksiga ega bo’lgan muhitda yorug’lik nurlari va yorug’lik impulslari o’z-o’zidan fazali modulyatsiyani boshdan kechiradi, bu dispersiya va sinishi tufayli ularning shaklini o’zgartiradi. Garmonik yorug’lik impulsi kubik-chiziqli bo’lmagan muhitda tarqalganda, fazaga intensivlikka bog’liq qo’shilish va natijada chastota modulyatsiyasi sodir bo’ladi. Natijada, impulsning chastota spektri kuchli kengaytiril- ishi mumkin. Oddiy guruh tezligi dispersiyasi bo’lgan muhitda bu im- pulsning tez tarqalishiga olib keladi. Agar dispersiya anomal bo’lsa, u holda impulsning dumida to’plangan yuqori chastotali komponentlar im- puls old tomonida to’plangan past chastotali komponentlardan o’tib ke- tadi. Natijada, puls siqiladi - o’z-o’zidan siqilish yoki o’z vaqtida o’z- o’zini qaratish sodir bo’ladi. Chastotali modulyatsiya bilan impulslarni kuchaytirish texnikasidan foydalanish kuchli juda qisqa yorug’lik impul- slarini olish uchun asos bo’ldi. Xuddi shunday hodisalar kuchli yorug’lik nurlari muhitda tarqalganda paydo bo’ladi. n2 > 0 muhitdagi taqsimoti fazali modulyatsiyaga olib keladi. O’z-o’zini yo’naltiruvchi vositaning ko’rib chiqilayotgan holatida, 9
 10. 1-rasm. n2 > 0 muhitdagi taqsimot. faza tezligi vf = c n0 + n2I (7) nurning markazida qaraganda kamroq. Fazoviy o’z-o’zini fazali modulyat- siya maydonning ko’ndalang bir xilsizligini kuchaytiradi, bu esa, o’z nav- batida, faza jabhasining egri chizig’ining (chiziqsiz sinishi) oshishiga olib keladi. Natijada, o’z-o’zini yo’naltirish ko’chkiga o’xshash xususiyatga ega. Biroq, chiziqli bo’lmagan sinishi diffraktsiya bilan cheklanishi mumkin. Chiziqli bo’lmagan sinishi va diffraktsiya ta’sirining tengligi Gauss lazer nurining kuchida erishiladi Pkr = (1.22λ)2 c 128n2 . P > Pkr da chiziqli bo’lmagan sinishi diffraktsiyani bostiradi, nur qisqarishda davom etadi. O’z-o’zini yo’naltirish jarayonining paydo bo’ladi. Nochiziqli muhit n2 < 0 da defokuslash xususiyatlariga ega: undagi ikkala ta’sir, diffraktsiya va o’z-o’zidan fokuslanish, nurning kengayishiga 10
 11. olib keladi. Kvadrat-chiziqli bo’lmagan muhitda yuqori quvvatli nurlarning uch chastotali o’zaro ta’sirida o’zaro defokuslanish hodisasi sodir bo’lishi mumkin. Pulsning o’z-o’zidan siqilishi holatida diffraktsiya effektining rolini dis- persli tarqalish o’ynashi mumkin. Bunda kubik-chiziqli bo’lmagan muhitda optik soliton - tarqalish vaqtida o’z shaklini o’zgartirmaydigan impuls hosil qilish mumkin. Agar chiziqli bo’lmagan muhit rezonatorga joylashtirilsa, u holda chiziqli bo’lmagan optik jarayonlar boshqa bir qator hodisalar bilan birga bo’lishi mumkin: optik ko’rinishi. gisterezis, optik bistabillik, avlod dekompsiyasi, ikki o’lchovli tuzilmalar va boshqalar. Bir hil anizotrop kristallardagi o’zaro ta’sir qiluvchi to’lqinlar o’rtasida samarali energiya almashinuvi faqat fazalar mos kelishi bilan sodir bo’lishi mumkin. Lekin xuddi shunday energiya almashinuvi chiziqli yoki chiziqli bo’lmagan sezgirlikning fazoviy modulyatsiyasi bo’lgan kristallarda ham mumkin. Odatda ular muntazam domen tuzilishiga ega kristallar deb ataladi. Ushbu kristallarda to’lqin vektorlarining fazaviy mos kelmasligi (∆k ̸= 0) teskari chiziqli (yoki chiziqli bo’lmagan) panjara vektori bilan kompensatsiyalanishi mumkin, ya’ni kvazinxronizm sharti amalga oshiril- ishi mumkin. Bunday holda, to’lqinlarning o’zaro ta’siri kvazinxron deb ataladi. Kvazifazali moslashuv sharti chastota dispersiyasi bilan bog’liq bo’lgan kristallarning kamchiliklarini haqiqatda bartaraf etishga imkon beradi.[1] 11
 12. 2 Lazer nuri ta’sirining kimyoviy mexanizmlari Fotokimyoviy reaktsiyalar - past intensivlikdagi yorug’lik bilan faollashtir- ilgan metabolik jarayonlar. O’zaro ta’sir, so’rilgan nurlanish foton en- ergiyasi hn kvant tizimini yuqori kvant holatiga aylantirish uchun etarlicha yuqori bo’lganda sodir bo’ladi , bu esa keyinchalik kimyoviy reaktsiyalarni keltirib chiqaradi. Yuqori energiya darajasiga ega bo’lgan elektronlar ularni atom yadrosi bilan bog’laydigan kuchlarni osonlikcha engishadi. Bunday hayajonlangan atomlar yoki molekulalar atrofdagi to’qimalar molekulalari bilan osongina reaksiyaga kirishadi, elektron almashish yoki almashish kabi ta’sirlar sodir bo’ladi. Fotokimyoviy o’zaro ta’sirlarni keltirib chiqaradigan lazer nurlanishining asosiy jismoniy xususiyatlariradiatsiya to’qimalarning yuqori qatlamlarida aniq o’zaro ta’sir qilishi kerakligi talabidan kelib chiqadi. Shuning uchun ko’rinadigan hududda (yorug’lik suv tomonidan so’rilmaydigan) nurlanish hosil qiluvchi lazerlar (ya’ni He-Ne (to’lqin uzunligi l = 0,635 l = 0,632 mkm), yarim o’tkazgich kabi gaz lazerlari ishlatiladi. diodli laz- erlar ( l 0,7 - 0,9 mkm) va boshqalar). Quvvat zichligi va o’zaro ta’sir qilish vaqtiga kelsak, juda past qiymatlar (odatda 1 Vt / sm 2 ) va mil- lisekundlardan (10 - 6 s) doimiy ekspozitsiyagacha davom etadigan uzoq ta’sir qilish vaqtlari qo’llaniladi ( 1.2-rasmga qarang). mkm), Rodamin bo’yoq lazerlari ( ). Kam quvvat zichligi to’qimalarda haroratning ahamiy- atsiz ko’tarilishini ta’minlashi kerak, uzoq ta’sir qilish vaqti esa so’rilgan fotonlar sonini oshirishi kerak. Fotokimyoviy o’zaro ta’sirlar fotosensitiv vositalarni qo’llashga asoslan- gan fotodinamik terapiyada juda muhim rol o’ynaydi (batafsilroq ). Ushbu agentlar tez ko’payadigan hujayralarda (ya’ni o’simtada) to’planadi va mos keladigan to’lqin uzunligi bilan lazer nurlari ta’siridan so’ng ular o’simta hujayrasini yo’q qilishga olib keladi. Fotokimyoviy o’zaro ta’sirning ikkinchi qo’llanilishi biostimulyatsiya jarayonlarida, masalan, yaralarni davolash va yallig’lanishga qarshi qo’llashda. Ushbu ilovalar uchun fotokimyoviy o’zaro ta’sirlarning muvofiqligi o’rganildi va ulardan ba’zilari muntazam ravishda qo’llaniladi 12
 13. 2.1 Yorug’lik nuri ta’sirida yuz beradigan jarayonlar Fotokimyoviy o’zgarishlar juda turli-tumandir. Modda polimerlanishi, ya’ni boshlang’ich maxsulot atomlari yoki molekulalarining kompleksidan ibo- rat bo’lgan molekulalar paydo bo’lishi mumkin; masalan, qizil fosforning sariq fosfordan paydo bo’lishi hodisasi shular qatoriga kiradi. Qizil fos- for sariq fosfordan bir qator ximiyaviy va fizik xususiyatlari bilan farq qi- ladi va sariq fosforni uzoq vaqt davomida (qisqa to’lqinli yorug’lik bilan) yoritish natijasida vujudga keladi; fosforning polimerlanishiga yorug’lik nurining ta’sirisiz masalan, qattiq qizdirish yoki ba’zi ximiyaviy reaksiyalar orqali ham erishish mumkin. Yoruglik nuri ta’sirida murakkab moleku- lalar tarkibiy qismlarga ajraladi, masalan, ammiak azot va vodorodga yoki AgBr kumush bromid kumush va bromga ajraladi. Murakkab molekulalar paydo bo’lishi ham mumkin, masalan, xlor va vodorod aralashmasini er- itganda vodorod xloridning paydo bo’lish reaksiyasi shunday shiddat bi- lan o’tadiki, hatto portlash yuz beradi. Fotoximiyaviy reaksiyalarning ko’pchiligi tabiat va texnikada muhim akamiyatga ega. Eng katta ax- amiyatga ega bo’lgan reaksiya bu o’simliklarning yashil qismlaridagi kar- bonat angidridning yoruglik ta’sirida fotoximiyaviy parchalanish reaksiya- sidir. Bu reaksiya shuning uchun ham ulkan axamiyatga egaki, Yerdagi organik hayotning uzoq vaqt mavjud ekanligiga sababchi bo’lgan uglerod- ning tabiatda aylanishini ta’minlab turadi. Xayvonot va o’simliklarning hayot faoliyati (nafas olishi) natijasida uglerod muttasil ravishda oksidlanib (CO2 hosil bo’lib) turadi. Uglerodning oksidlanish va organizm tomonidan o’zlashtiriladigan shakllarga aylanish prosesslari fotoximiyaviy prosesslar bo’ladi. Yuqori o’simliklar va bir hujayrali organizmlarda yoruglik nuri ta’sirida karbonat angidridning qaytarilish prosessi 2H2O + CO2 + mhν = CH2O + H2O + O2 (8) sxema bo’yicha amalga oshirilib, so’ngra CH2O chumoli alidegidining polimer- lanishi natijasida n (CH2O) ko’rinishdagi molekulalar (uglvodlar) hosil bo’ladi. Uglevodlar qatoriga ba’zi shakarlar kirib, ularning o’zgarishi nati- jasida o’simlik to’qimasi tarkibiga kiradigan kraxmal va boshda muhim 13
 14. birikmalar paydo bo’ladi, Bunday turdagi fotosintez murakkab moleku- lalar komplekslarida yuz brib, hozirgi vaqtgacha yaxshi tushunib yetilma- gan bir ncha ketma-ket o’tadigan prosesslardan iborat bo’ladi. Yorug- lik nuri bevosita qatnashadigan birlamchi prosess (fotosintezning yorug- lik stadiyasi) fotonning pigmentlarda (xlorofill va boshqalarda) yutilishi- dan iborat. Uyg’otish energiyasi molkulalar zanjiri bo’ylab (eksitonlar) kuchadi va bir qator ximiyaviy reaksiyalarni boshlab bradi (fotosintzning qorong’ulik stadiyasi). CO2 ning qaytarilish energiyasi 110 kkal/mol (yoki bir molekula uchun 5 eV) bo’lgani uchun bir dona CH2O molekulasini fo- tosintez qilishga to’lqin uzunligi xlorofillning maksimal yutishiga mos rav- ishda 700 nm ga teng bo’lgan kamida uchta kvant krak. Bunday shart fotosintez prosessining shak-shubxasiz ko’p pog’onali ekanligidan dalolat beradi. Haqiqatda esa yutilayotgan fotonlarning soni ko’proq va ba’zi hol- larda sakkizta yoki undan ko’p bo’ladi. Bir qator o’simliklarda boshqacha fotoximiyaviy reaksiyalar yuz bradi. Masalan, ba’zi bakteriyalar uchun kislorod zaxar buladi va suvning urniga 2H2S + mhν = CH2O + H2O + 2S (9) sxma bo’yicha vodorod sulifiddan foydalaniladi va natijada chumoli alidgid bilan oltingugurt ajralib chiqadi. Buyoqlarning fotoximiyaviy oksidlanishi natijasida ular rangining uchish hodisalari inson va hayvonlar ko’zida bo’lib o’tadigan hamda ko’rish jarayonining asosida yotgan prossslarni tushu- nishda katta axamiyatga ega. Fotoximiyaviy raksiyalarning ko’pchiligi hozirgi zamonda kimy sanoatida qo’llaniladi, shunday qilib bvosita sanoat ahamiyatiga ega bo’lib qoldi. 2.2 Lazer bilan nurlantirilgan jismdagi kimyoviy jarayonlar Exime universitetidagi tadqiqot guruhi intensiv nanosoniyali lazer pulsi bi- lan induktsiya qilinganida fotoxrom diariletenning suvli nanozarrachalari kolloidlarida halqani ochish reaktsiyasining keskin kuchayganligini aniqladi va uning kuchaytirish mexanizmini aniqladi. Topilmalar 2020-yil 4-iyulda 14
 15. Chemical Communications jurnalida chop etildi va jurnalning orqa muqo- vasida paydo bo‘ldi. Qattiq jismdagi organik molekulalar cheklangan molekul- yar harakatlar/tebranishlar va qo’shni molekulalar orasidagi elektron o’zaro ta’sirlar tufayli eritmadagi molekuladan boshqacha muhitga ega. Organik qattiq moddalar eritmadan turli xil fotokimyoviy reaktsiyalar va fotofizik xususiyatlarni ko’rsatishi kutilmoqda. Ayniqsa, qattiq jismga ultraqisqa impulsli lazer kabi yuqori foton zichligi bilan yorug’lik nurlanishi ko’p xro- moforli va ko’p fotonlar o’rtasidagi o’zaro ta’sirga imkon beradi, bu esa an’anaviy yorug’lik nurlanishi bilan amalga oshirib bo’lmaydigan yangi fo- tokimyoviy reaktsiyalarga olib keladi. Ushbu tadqiqotda tadqiqotchilar organik qattiq namuna sifatida diarileten hosilasiga e’tibor qaratdilar. Bir- inchi marta Kyushu universiteti professori Irie tomonidan sintez qilingan diarileten hosilalari rangsiz ochiq shakl va rangli yopiq shakl o’rtasidagi fo- toinduktsiyali qaytarilishni ko’rsatadi. Fototransformatsiya paytida kimy- oviy bog’lanishning o’zgarishi nafaqat rangning o’zgarishiga, balki turli fizik va kimyoviy xususiyatlarning ham tez o’zgarishiga olib keladi.floresan spektrlari, sinishi indekslari, oksidlanish/qaytarilish potentsiallari va chi- ral xususiyatlar kabi. Yaqinda dunyodagi ko’plab tadqiqotchilar diarileten kristallari kengayish/qisqarish, yorug’lik ta’sirida egilish va kıvrılma kabi shakl o’zgarishlaridan foydalangan holda fotomexanik funktsiyalarni ko’rsatganligini xabar qilishdi. Shu sababli, diarileten hosilalari keyingi avlod fotoenergiya konvertatsiya materiali sifatida katta e’tiborni tortmoqda. Ushbu tadqiqotda tadqiqotchilar qayta tiklash usuli bilan yopiq shakldagi diarileten hosilasining suvli nanopartikulyar kolloidlarini tayyorladilar va bir martalik nanosekundli lazer nurlanishidan so’ng yopiq shakldan ochiq shaklga halqani ochish reaktsiyasini o’rgandilar.puls (qo’zg’alish to’lqin uzunligi; 532 nm, Pulsning davomiyligi; 6 ns). Natijada, nanozarrachalarn- ing reaksiya rentabelligi lazer oqimi bilan uchinchi darajali o’sishni ko’rsatdi, eritma esa monoton ravishda oshdi. Ya’ni, tadqiqotchilar birinchi marta nanosekundlik lazer zarbasi bilan reaksiya hosildorligining chiziqli bo’lmagan o’sishi faqat nanozarrachada kuzatilganligini aniqladilar. Kuchaytirilgan halqani ochish reaktsiyasining mexanizmini barqaror holat va vaqt bilan 15
 16. aniqlangan spektroskopiya natijalari asosida nano-miqyosdagi fototermik konversiya va nanozarrachadagi fotokimyoviy reaktsiya bilan birgalikda ”fotosinergetik effekt” bilan izohlash mumkin edi. Oddiy harorat effektidan farqli o’laroq, nanometrli lazerli isitish effekti, ya’ni qo’zg’atilgan molekulaning fototermik konversiyasi va nanometr uzun- lik shkalasida issiqlik o’tkazuvchanligi muhim rol o’ynaydi. Qisqacha ayt- ganda, ns impulsda bitta foton tomonidan qo’zg’atilgan yopiq shaklli molekula atrofdagi molekulalarni qizdirdi ( yuqori haroratli ko’p molekulalardan ib- orat issiq klaster hosil qiladi) . Issiq klasterdagi boshqa molekula bir xil im- pulsning boshqa fotonini o’zlashtirganda, kuchaygan halqani ochish reakt- siyasi shunday vaqtinchalik yuqori harorat sharoitida sodir bo’ladi. Bu jarayon ko’p xromofor va ko’p foton o’rtasidagi o’zaro ta’sirga bog’liq bo’lib, u yuqori molekulyar zichlikka ega bo’lgan organik qattiq moddaning va yuqori foton zichligiga ega bo’lgan ns lazer impulsining birikmasidan ke- lib chiqishi mumkin. Ushbu natijalar qattiq fotofunktsional materiallarning lazer ta’sirida yangi reaktsiyalariga xos bo’lgan ”fotosinergetik reaktsiya” ni tushunishni chuqurlashtiradi. 2.3 Fotokimyoning asosiy qonunlari Yorug’likning fotoximiyaviy ta’siri allaqachonlar yorug’likning yutilishi bi- lan taqqoslangan va faqat yutilgan yorug’lik fotoximiyaviy ta’sir ko’rsata olishi aniqlangan edi. Masalaning miqdoriy tomoniga kelsak, bir qator olimlarning tekshirishlari natijasida fotoximiyaviy reaksiyada qatnashgan moddaning Q miqdori yutilgan yorug’likning Φ oqimiga hamda t yori- tish vaqtiga, ya’ni yutilgan yorug’lik energiyasiga proporsional, degan fikr paydo bo’ldi. Bunday fikrlardan dastlabkisi 1782 yilda Senabie tomonidan bir oz noaniq shaklda aytilgan edi. Kyinchalik bu fikr aniqlandi va asoslandi, nixoyat, Bunzen va Rosko (1855 y.) xlor va vodoroddan vodorod xlorid- ning hosil bo’lish reaksiyasini puxta tekshirganlaridan so’ng fotoximiyaning yuqorida aytib o’tilgan asosiy qonuni aniqlandi. Asosiy qonunga muvofiq, 16
 17. fotoximiyaviy reaksiyada qatnashgan moddaning miqdori Q = kΦt (10) bo’lib, k proporsionallik ko’paytuvchisining kattaligi bo’layotgan fotox- imiyaviy reaksiyaning tabiatiga bog’liq. Shunday qilib, k koeffisientning qiymati reaksiyada qatnashgan moddaning yutilgan energiyaning birligiga (masalan, bir joulga) to’g’ri keladigan miqdorini aniqlaydi. Fotoximiyaviy prosesslarni miqdoriy jihatdan tekshirish yorug’lik ta’siridagi birlamchi prosessda juda ko’p sof ximiyaviy xususiyatga ega bo’lgan yonlama (ikkil- amchi) prosesslar paydo bo’lishi mumkinligi natijasida ancha og’irlashadi. Birlamchi prosessgina yutilgan yorug’likning energiyasi hisobiga o’tadi. Barcha ikkilamchi prosesslarda ximiyaviy o’zgarishlar natijasidagi, ya’ni atomlarning o’zaro joylashishining o’zgarishi, dmak, sistemaning ichki en- ergiyasining o’zgarishi natijasidagi aylanishlar bilan ish ko’ramiz. Ikkilam- chi prosesslarning mavjudligi turli fotoximiyaviy prosesslarning tezliklari xilma-xil bo’lishini, ya’ni k koeffisientning bir reaksiyadan ikkinchi reak- siyaga o’tganda minglab va xatto yuz minglab marta o’zgaradigan qiy- matidagi farqni tushunishga yordam beradi. Yorug’likning ta’sirini ajratib ko’rsatadigan umumiy qonuniyatlarni albatta birlamchi prosesslarda izlash zarur bo’lib, bu prosesslargina fotoximiyaviy prosesslar db atalishi krak edi. Eynshteyn yorug’lik kvantlari gipotzasini aytib (1905 y.) fotoximiyaviy (birlamchi) prosesslar uchun xos bo’lgan juda sodda qonunga e’tiborni jalb qildi: yutilgan har bir hν kvantga yorug’likni yutgan bir dona molkulan- ing o’zgarishi mos kladi (ekvivalentlik qonuni). Bu qonunni birlamchi va ikkilamchi prosesslarini ajratib bo’ladigan yoki ikkilamchi prosesslar umu- man bo’lmaydigan reaksiyalardagina tajriba yo’li bilan tekshirish mumkin. Ikkilamchi prosesslarning ahamiyati eng shiddatli o’tayotgan prosesslarda katta deb hisoblash tabiiydir. Haqiqatan ham , vodorod xloridning port- lash bilan bo’ladigan hosil bo’lish prosessida birlamchi prosss xlorning par- chalanishidangina iborat. Prosessning shiddatli o’tishiga esa ikkilamchi prossslarning quyidagi tnglamalarga mos bo’lgan zanjiri sababchidir: bir- 17
 18. lamchi prosses, Cl2 + hν = Cl + Cl ikkilamchi prosseslar, Cl + H2 = HCl + H H + Cl2 = HCl + Cl Agar tasodifiy aralashma yoki idishning devori ajrab chiqqan xlor atom- ini tortib olishi natijasida zanjir reaksiya uzilmasa, bunday zanjir reak- siyalarning zanjiri juda uzun (milliondan ko’p) bo’lishi mumkin. Agar aralashma tarkibiga xlor atomlarini tez tortib oladigan modda kiritilsa, zanjirning rivojlanishini sun’iy ravishda sekinlashtirish mumkin. Bunday akseptorning (tortib oluvchining) qo’llanilishi zanjirlarni uzadi va reak- siyani sustroq tempda, portlashsiz o’tkazish imkoniyatini beradi, Ikkilam- chi prosesslarni shunday bartaraf qilish yoki, yaxshisi ikkilamchi prosess- lari yo’q reaksiyalarni o’rganish orqali Eynshteynning qonunini tekshirish va uning to’g’riligini aniqlash mumkin bo’ldi. Yutilgan monoxromatik (ν chastotali) yorug’likning miqdorini va reaksiyaga kirgan moddaning miqdorini o’lchashni talab qiladigan bu turdagi o’lchashlarning dastlabki eng aniqlanishi 1916 yilda Varburg o’tkazgan edi. AgBr kumush bromid- ning yoruglik ta’sirida parchalanish reaksiyasi o’rganildi. O’lchashlar yu- tilgan yorug’likning har bir kvanti kumush bromidning bir dona moleku- lasini parchalanishi bo’yicha o’tishini ko’rsatdi. Fotonlar nazariyasidan yorug’likning yutilishi ximiyaviy aylanish uchun jiddiy turtki bo’lishi mumkin- ligi ko’rinadi. Haqiqatan ham, foton yutishi natijasida molekula hν = 3 2kT munosabatga muvofiq bir necha 10 ming gradus tempraturadagi issiqlik harakatining o’rtacha kinetik energiyasiga teng bo’lgan katta miqdorda en- ergiya oladi. Qisqa to’lqinli yorug’lik ximiyaviy nuqtai nazardan aktivroq bo’lishi tushu- narlidir. Bir dona fotonning yutilishi Eynshteyn qonuniga binoan bir dona molekulaning o’zgarishiga olib kelsa, u holda to’lqinlar orasida hν en- ergiyasi birlamchi prosess uchun zarur bulgan D aktivasiya energiyasidan katta bo’lgan to’lqinlargina aktiv bo’la oladi. Bir molekulaning birdaniga 18
 19. ikki yoki ko’proq kvant yutish ehtimolligi juda kam bo’lgani uchun aktiv yorug’likning chegaraviy chastotasini aniqlab beradigan shart quyidagicha yoziladi. hν > D Bu xulosa va Eynshteynning yuqorida tilga olingan ekvivalentlik qonuni yorug’likning intensivligi qiyosan kam bo’lgan sharoit uchungina to’g’ri bo’ladi. Agar yoritilganlik yetarli darajada katta bo’lsa, ahvol keskin o’zgaradi. Yoritilganlik juda katta bo’lganda bir vaqtda ikki, uch va undan ko’p kvant yutilishi mumkin. Natijada aktivasiya uchun zarur bo’lgan energiyani bir ncha foton olib kladi va shart tajribaga to’g’ri kelmay qoladi. Ayni bir molkulaning bir ncha fotonni ktma-kt yutishi ham xuddi shunday natija bradi. Bir dona fotonni yutgandan so’ng molkula biror uyg’ongan xo- latga o’tadi, lkin uning enrgiyasi hali ham aktivasiya enrgiyasidan kam bo’lganligi uchun raksiya bo’lmaydi. Agar tushayotgan fotonlarning oqimi katta bo’lsa, uyg’ongan holatda bolish vaqti davomida molkula yana bir fotonni yutishi va enrgiya nuqtai nazaridan yuqoriroq bo’lgan navbatdagi holatga o’tishi mumkin. Ko’pchilik molkulalarning infraqizil nurlanish fo- tonlaridan bir ncha 10 tasini ktma-kt yutganligi va hatto dissotsiyalan- ganligi kuzatilgan. Molkulalarning kup fotonli uyg’otilishi uchun juda katta quvvatli (10MV t/sm2 va undan ko’p) nurlanish zarur bulib, bunday imkoniyat lazrlar kashf qilingandan so’nggina paydo buldi. Lazr nurining monoxromatikligi fotoximiyaviy raksiyalarni ma’lum darajada. boshqar- ish imkoniyatini bradi. Gap shundaki, ko’p raksiyalarning amalga os- hishi uchun molkulaning ma’lum erkinlik darajasini yoki ularning kichik gruppasini uyg’otish kerak. Enrgiyaning erkinlik darajalari bo’yicha tng taqsimlanish qonuniga asosan qizdirish vaqtida erkinlik darajalarining ham- masi uyg’onadi. Aksincha, monoxromatik yorug’lik bilan yoritish nati- jasida bizni qiziqtiradigan ximiyaviy raksiya uchun aktiv bo’lgan erkinlik darajasigagina ta’sir qilish imkoniyati tug’iladi, Shunday qilib, qizdirish vaqtida kamroq aktivasiya enrgiyasiga ega bo’lgan boshqa raksiyalar mavjudligi natijasida kuzatish mumkin bo’lmagan raksiyalarni monoxromatik yorug’lik 19
 20. bilan yoritish orqali amalga oshirish mumkin. Reaksiyaga kirayotgan ar- alashmani nurlantirish intnsivligini o’zgartirib ximiyaviy prosesslarning o’tish tezliklarini va xokazolarni kontrol qilib turish mumkin. 20
 21. 3 Lazer nurlari ta’sirining biologik mexanizmi Lazer-to’qimalarning o’zaro ta’siri diagnostika va davolash maqsadlarida biomedikal optikada muhim qo’llanilishi tufayli katta qiziqish uyg’otadi. Biyomedikal tadqiqotlarda e’tiborga olinishi kerak bo’lgan lazer-to’qimalarning o’zaro ta’sirining asosiy jihatlari to’qimalarning issiqlik xususiyatlari va yorug’lik va to’qimalarning o’zaro ta’siri natijasida yuzaga keladigan termal o’zgarishlardir. Ushbu sharhda yorug’likning turli haroratlarda to’qimalarga ta’siri muhokama qilinadi. Keyinchalik, issiqlik uzatishni miqdoriy jihat- dan o’rganishning sezilarli ahamiyati tufayli, ushbu hodisani boshqaruvchi tenglamalar taqdim etiladi. Nihoyat, termografiya deb ataladigan tibbiy diagnostika usuli va uning ba’zi qo’llanilishi tushuntiriladi. 2-rasm. Lazer nurlarining ta’siri. 3.1 Lazer nurlari ta’siri Fotonlar hujayra proliferatsiyasini va shifo jarayonlarini tezlashtirish qo- biliyatiga ega. Lazer energiyasi hujayra nafas olishining bir qismi bo’lgan flavinlar va sitoxromlar kabi endogen moddalarni rag’batlantirishi ko’rsatilgan. So’rilgan energiya erkin kislorodga aylanadi, bu nafas olishni rag’batlantiradi va mitoxondriyalarda ATP ishlab chiqarishni oshiradi. Keyin ATP ishlab chiqarilishi DNK va RNK shakllanishini faollashtiradi, bu esa sitoplazmada 21
 22. kaltsiy kontsentratsiyasini oshiradi. Bu hujayra bo’linishini oshirish uchun kerak, shuning uchun shifo jarayoni davom etishi mumkin. LLLT/PBM ning ta’siri shundaki, lazer nurining energiyasi to’planib, to’g’ridan-to’g’ri hujayralarga aylanadi va shu bilan kislorodni yuta boshlaydi 1-rasm. Lazer nurini hujayraga ta’siri. Lazer bilan davolash qon tomirlarining kengayishi, to’qimalarning kislorod- lanishi, fibroblas sintezining kuchayishi, kollagen biriktiruvchi to’qimalarning tezlashishi, shuningdek, donador to’qimalarning shakllanishi orqali qon oqimining oshishiga olib keladi. Bu oxir-oqibat yallig’lanishning kamay- ishiga, shuningdek, yangi teri va to’qimalarning paydo bo’lishiga olib ke- ladi. Bundan tashqari, LLLT/PBM bilan davolash limfa drenajiga ijo- biy ta’sir ko’rsatadi. Makrofaglarni rag’batlantirish ikkilamchi infektsiya xavfini bartaraf qiladi, bu shifo jarayonida muhim omil hisoblanadi. Umu- man olganda, lazer nuri - quyidagi ta’sirga ega va o’sish quyidagilarda kuza- tiladi: Hujayra faoliyati Hujayra metabolizmi ATP ishlab chiqarish Lim- fotsitlar, leykotsitlar va makrofaglarning mahalliy kontsentratsiyasi Qon oqimi Kollagen ishlab chiqarish Hujayralarda kislorodni qabul qilish Na-K- nasos normallashtirildi Hujayra membranasining potentsiali normallashadi Lazerlar biologiya va tibbiyotda keng qo’llaniladi va aksariyat shifoxon- alarda diagnostika va terapevtik dasturlar uchun zamonaviy lazer tizimlari 22
 23. qo’llaniladi. Tibbiy lazer ilovalari lazer nurlari va to’qimalar o’rtasidagi o’zaro ta’sir turi bilan belgilanadi. Lazer-to’qimalarning o’zaro ta’sirini bilish shifokorlar yoki jarrohlarga optimal lazer tizimlarini tanlashda va ularning terapiya turini o’zgartirishda yordam beradi . Shuning uchun biz lazer va to’qimalarning o’zaro ta’siri mexanizmlarini ko’rib chiqishga intil- amiz. Ushbu maqolada biz biologik to’qimalarning issiqlik xususiyatlarini o’rganish niyatidamiz. Sochni olib tashlash, saraton terapiyasi yoki lazerli interstitsial termoterapiya (LITT) kabi isitishga asoslangan barcha tibbiy ilovalar paytida to’qimalarda harorat taqsimoti haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lish maqsadga muvofiqdir. Ushbu harorat taqsimotini o’rganish biologik to’qimalarning termal xususiyatlari haqida bilimlarni talab qi- ladi. Biologik to’qimalarda issiqlik energiyasini tashish murakkab jarayon bo’lib, issiqlik o’tkazuvchanligi, konveksiya, radiatsiya, metabolik faollik va faza o’zgarishi kabi turli fenomenologik mexanizmlarni o’z ichiga oladi . Agar biologik to’qima neodimiy qo’shilgan itriyum alyuminiy granatasi (Nd:YAG) yoki karbonat angidrid (CO2) kabi lazer nurlari bilan yoritilsa.) lazer, koagulyatsiya, bug’lanish, karbonizatsiya yoki erish kabi bir nechta effektlarni ko’rish mumkin. Ushbu ta’sirlar lazerning eng yuqori kuchi va to’lqin uzunligiga, shuningdek, biologik to’qimalarning termal xususiyatlar- iga bog’liq. InShakllar 1-.-5,5, bu termal effektlar ko’rsatilgan. 1967 yilda doktor Kelli lazer koagulyatsiyasi haqidagi birinchi maqolani nashr etdi. U quyonlarda to’r pardasidan oldingi qon ketish uchun lazerni qo’llagan va u yuqori energiya uchun retinaning asab tolasi yo’q qilinishi mumkinligini ta’kidlagan 3 . Lazer hujayralar haroratini oshirishi mumkin va bu oqsillar va kollagenning denatüratsiyasiga olib keladi, bu esa to’qimalarning koag- ulyatsiyasiga olib keladi va hujayralarni nekrotillashi mumkin. Qizil qon tanachalari yashil nurni o’zlashtiradi, shuning uchun diabetik ko’zlar uchun yashil yorug’lik lazeri yaxshi tanlovdir (1-rasm). 23
 24. 4-rasm. Kaliy-titanilfosfat neodimiy qo’shilgan itriyum alyuminiy granatasi (KDPNd: YAG) lazer nurlari bilan diabetik to’r pardaning koag- ulyatsiyasi. 3.2 Termal effektlar Tana haroratining ko’tarilishi gipertermiya, koagulyatsiya va boshqa qay- tarilmas to’qimalar ta’siri kabi bir qator ta’sirlarga olib keladi. Haroratni oshirib, dastlabki ta’sir gipertermiya hisoblanadi. Odatda 40-50 °C oralig’i gipertermiya maydoni deb ataladi, uning ichida ba’zi molekulyar aloqalar vayron bo’ladi va membrana o’zgaradi. Ferment faolligining pasayishi kuzatiladi. Biroq, bu harorat oralig’idagi ta’sirlar qayta tiklanadi. 60 °C atrofidagi haroratlarda oqsillar va kollagenning denaturatsiyasi sodir bo’ladi, bu esa to’qimalarning koagulyatsiyasiga olib keladi va hujayralarni nekrotillashi mumkin. LITT va epilasyon kabi bir nechta optik muolajalar 60 °C dan yuqori haroratlarda qo’llaniladi. Yuqori haroratda hujayralar membranasining o’tkazuvchanligi oshishi bilan kimyoviy konsentratsiyaning muvozanati buzi- ladi. Suvning bug’lanishi 100 °C da sodir bo’ladi. Bug’lanish ba’zan termo- mexanik protsedura deb ataladi, chunki bug’lanish bosqichida to’qimalarning 24
 25. 5-rasm. CO2 lazer bilan karbonlashtirilgan inson tishi. harorati o’zgarmaydi va gaz pufakchalari hosil bo’ladi. Ushbu pufakchalarn- ing ko’payishi ularning hajmining o’zgarishi bilan birga to’qimalar bo’laklarining termal parchalanishiga olib keladi. Agar barcha suv molekulalari bug’langan bo’lsa, uglerod atomlari ajralib chiqadi va qo’shni to’qimalar qorayadi va teridan tutun ko’tariladi. Bu bosqich karbonizatsiya deb ataladi (4-rasm). 6-rasm.Er:YAG lazeridan 20 ta zarba bilan bug’langan odam tishi (puls davomiyligi: 90 mikrosekund, puls energiyasi: 100 mJ, 1Hz Nihoyat, 300 °C dan yuqori haroratda erish sodir bo’lishi mumkin (5- rasm).1-jadval turli haroratlar uchun jamlangan issiqlik effektlarini tasvir- 25
 26. laydi. 1-jadval.Turli haroratlar uchun lazer nurlarining termal effektlari Harorat Biologik ta’sirlar 37°C Oddiy 45-50 °C Gipertermiya, ferment faolligining pasayishi,hujayraning haraka 60-80 ° C Oqsillar va kollagenning denaturatsiyasi; Koagulyatsiya 100°C Bug’lanish, termal parchalanish (ablatsiya) 100°C dan yuqori Karbonizatsiya 300°C dan yuqori Erish Shuni ta’kidlash kerakki, 60 °C kritik haroratdir, chunki undan yuqori haroratlarda yuzaga keladigan ko’pgina biologik ta’sirlar qaytarilmasdir. 3.3 Issiqlik tashish Lazer energiyasi suv, melanin va qon kabi maqsadlar tomonidan so’rilishi mumkin. Bu so’rilgan energiya to’qimalarning haroratining ko’tarilishiga olib keladi. Bu energiyani issiqlik energiyasi sifatida qabul qilish mumkin. Ochiq to‘qima ichidagi issiqlik manbai S ( r , z , t ) yutilish koeffit- sienti a va lazer intensivligi I ( r , z , t ) ga bog‘liq.). Shu munos- abat bilan issiqlik o’tkazuvchanligi va issiqlik konvektsiyasi muhim ahamiy- atga ega, chunki ular issiqlik energiyasini to’qimalarga o’tkazadilar. Is- siqlik uzatish fizikasi murakkab; shuning uchun biz faqat ba’zi muhim natijalarni tushuntiramiz. Muhim parametrlardan biri dam olish vaq- tidir. Bo’shashish vaqti - bu issiqlik energiyasining to’qimalarga tarqalishi mumkin bo’lgan vaqt. Bo’shashish vaqti so’nish koeffitsientining funkt- siyasidir. Bo’shashish vaqtini aniqlashdan oldin, e’tiborga olinishi kerak bo’lgan yana bir muhim parametr bo’lgan termal penetratsiya chuqurligi quyidagicha aniqlanadi: Ztermal(t) = √ 4kt (11) 26
 27. 7-rasm.(a) CW Nd:YAG lazer (kuch: 10 Vt, bar: 80 mikron) va (b) Er- biy qo’shilgan itrium alyuminiy granatasidan 120 impuls bilan koaguly- atsiyalangan odam shox pardasi bilan koagulyatsiya qilingan wistar kala- mushning bachadon to’qimalari Ushbu tenglamada k harorat o’tkazuvchanligi deb ataladi va uning qiy- mati 2 mos yozuvlar raqamiga ko’ra 1,4 × 10−7 m2 s suv uchun taxmi- nan bir xil.2-jadvalharorat o’zining eng yuqori qiymatining 63% gacha pasayadigan masofa sifatida belgilanadigan termal penetratsiya chuqurlig- ini ko’rsatadi. Ushbu jadval suvning termal-vaqtincha javobini ifodalaydi; Shuni yodda tutish kerakki, issiqlik 1,0 mikrosekund ichida taxminan 0,7 mikrongacha suvda tarqaladi. 1-sonli ma’lumotnomada ta’kidlanganidek, 27
 28. L =1/ a sifatida belgilangan kirish chuqurligi lazer intensivligi maksimal qiymatining 63% - ga kamaygan masofadir . Tajribalar shuni ko’rsatadiki, to’lqin uzunligi 3 mikronga yaqin bo’lgan yutilish cho’qqisida suvning bo’shashish vaqti (τrelax) 1,0 mikrosekundga teng. Agar lazer pulsining davomiyligi bo’shashish vaqtidan kichik bo’lsa [(τ < τrelax)], issiqlik energiyasi kirish chuqurligiga tarqala olmaydi; shuning uchun termal effektlar ahamiyat- siz bo’lishi mumkin. [τ > τrelax] bo’shashganda issiqlik optik penetrat- siya chuqurligiga qadar tarqalishi mumkin , shuning uchun termal effekt- lar yoki shikastlanishlar mumkin. τrelax =1 m mezoni 3,0 mikron to’lqin uzunligi uchun foydalidir, ammo ko’rinadigan lazer nuri uchun t relax 270 soatdan kattaroqdir! Bu g’ayrioddiy emas, chunki suv ko’rinadigan lazer nuri uchun shaffofdir. Yaqin infraqizil (NIR) lazer uchun dam ol- ish vaqti 1,0 millisekunddan kichikroq. Turli to’qimalarning bo’shashish vaqtini quyidagi bog’liqlik bilan hisoblash mumkin: Ushbu tenglamada k harorat o’tkazuvchanligi deb ataladi va uning qiymati 2 mos yozuvlar raqamiga ko’ra 1,4 × 10−7 m2 s suv uchun taxminan bir xil.2-jadvalharorat o’zining eng yuqori qiymatining 63% gacha pasayadigan masofa sifatida belgilanadigan termal penetratsiya chuqurligini ko’rsatadi. Ushbu jadval suvning termal-vaqtincha javobini ifodalaydi; Shuni yodda tutish kerakki, issiqlik 1,0 mikrosekund ichida taxminan 0,7 mikrongacha suvda tarqaladi. 1-sonli ma’lumotnomada ta’kidlanganidek, L =1/ a sifatida belgilangan kirish chuqurligi lazer intensivligi maksimal qiymatining 63% - ga kamay- gan masofadir . Tajribalar shuni ko’rsatadiki, to’lqin uzunligi 3 mikronga yaqin bo’lgan yutilish cho’qqisida suvning bo’shashish vaqti (τrelax) 1,0 mikrosekundga teng. Agar lazer pulsining davomiyligi bo’shashish vaqti- dan kichik bo’lsa [τ < τrelax], issiqlik energiyasi kirish chuqurligiga tarqala olmaydi; shuning uchun termal effektlar ahamiyatsiz bo’lishi mumkin. [τ > τrelax] bo’shashganda issiqlik optik penetratsiya chuqurligiga qadar tarqal- ishi mumkin , shuning uchun termal effektlar yoki shikastlanishlar mumkin. τrelax = 1 m mezoni 3,0 mikron to’lqin uzunligi uchun foydalidir, ammo ko’rinadigan lazer nuri uchun 270 soatdan kattaroqdir! Bu g’ayrioddiy emas, chunki suv ko’rinadigan lazer nuri uchun shaffofdir. Yaqin infraqizil 28
 29. (NIR) lazer uchun relaksatsiya vaqti 1,0 millisekunddan kichikroq. Turli to’qimalarning bo’shashish vaqtini quyidagi bog’liqlik bilan hisoblash mumkin: 2-jadval. Suvning termal kirib borish chuqurligi Vaqt Termal harorat chuqurligi Ztermal 1µ s 0.7 µ m 10 µ s 2.2 µ m 100 µ s 7 µ m 1 ms 22 µ m 10 ms 70 µ m τrelax = 1 5.6 ∗ 10−7a Issiqlikning ko’pgina tibbiy qo’llanilishi vaqtinchalik bo’lgani uchun to’qimalarning termal tarqalishi muhim ahamiyatga ega. Keyingi bo’limlarda biz biologik to’qimalarning muhim termal parametrlari bilan tanishamiz. Yuqorida aytib o’tilganidek, issiqlik o’tkazuvchanligi va issiqlik konvektsiyasi issiqlik uzatishning muhim vositasidir. To’qimalarda issiqlik o’tkazuvchanligiga odatiy misollardan biri qo’shni hujayralar tomonidan issiqlik uzatishdir. Qon perfuziyasi issiqlik konvektsiyasi uchun vositadir;jadval 3 ba’zi inson organlarining perfuziya tezligini ko’rsatadi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu perfuziya tezligi birinchi taxminda ahamiyatsiz, ammo uzoq vaqt davom- ida yoki LITT uchun u muhim rol o’ynaydi. Issiqlik o’tkazuvchanligini quyidagicha ifodalash mumkin: J = k∇T Ushbu tenglamada k issiqlik o’tkazuvchanligi deb ataladi va Vt/mK birliklarida ifodalanadi. J issiqlik oqimi deb ataladi. 37 °C da issiqlik o’tkazuvchanligining qiymati 0,63 Vt / mK ni tashkil qiladi. Uzluksizlik tenglamasiga ko’ra, birlik hajmdagi issiqlik miqdorini vaqt bilan baholash 29
 30. 3-jadval. Ba’zi inson a’zolarining qon quyilish tezligi To’qima Perfuziya tezligi (ml/min g) yog’ 0.7 0,012-0,015 muskul 0.02-0.07 teri 7 0,15-0,2 miya 0,46-1,0 qalqonsimon bez 4.0 ∇J = − dq dt issiqlik oqimining J divergentsiyasi bilan aniqlanadi: Ba’zi matematikadan keyin quyidagilar olinadi: ∇2 T(r, z, t) = − p k c∂t ∂t + S(r, z, t) 5-tenglama issiqlik uzatish tenglamasidir. Biologik to’qimalarda issiqlik uzatishni ushbu differentsial tenglama bilan modellashtirish mumkin. Manba atamasi S ( r , z , t ) perfuziya, o’tkazuvchanlik va lazer manbai atamalarini o’z ichiga oladi. Adabiyotda 1,0 mikrosekundlik pulsning davomiyligi hal qiluvchi parametr ekanligi va termal effektlar va shuning uchun issiqlik uza- tish tenglamasini ushbu parametr bilan o’rganish kerakligi ko’rsatilgan.[?]. 30
 31. Xulosa Kurs ishida quyidagi xulosalar qilindi: 1. Lazer nuri moddaga tushganda chiziqli optika qoidalari ishlamaydi. Nochiziqli optika qoidalari bilan tushuntiriladi. 2. Lazer nuri modadaga tushganda sindirish ko’rsatkichi lazer nuri in- tensivligiga bog’liq bo’ib qoladi. 3. 4. Foydalanilgan adabiyotlar arab raqamlarida 1 dan boshlab raqam- lanishi kerak ekan va hokazo)) Natija: 31
 32. Foydalanilgan adabiyotlar 1. https://bigenc.ru/physics/text/2257723 2. Boyd, Robert (2008). Nonlinear Optics (3rd ed.). Academic Press 3. Optika. Landsberg 32
Publicité