Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Moodle surgalt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
удирдамж
удирдамж
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Moodle surgalt (20)

Publicité

Moodle surgalt

 1. 1. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн онлайн сургалтын систем Онлайн сургалтын арга зүйч Б.Цогбадрах
 2. 2. Онлайн сургалтын систем • Moodle сургалтын систем • esurgalt.itpd.mn цахим хаягт онлайн сургалтын систем байршсан • Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэх • Системээс зөвшөөрөл олгох
 3. 3. Бүртгүүлэх • Create new account • Username – хэрэглэгчийн нэр • Password – нууц үг, 8 ба түүнээс дээш тэмдэгт: жижиг үсэг, том үсэг, тоо, тоо биш тэмдэгт заавал орсон байна. • Email address – цахим шуудангийн хаяг • First name – Өөрийн нэр • Surname – Овог нэр • City/town – Сум, дүүрэг • Country - Улс
 4. 4. Хувийн профайл үзэх засах • NAVIGATION • Үндсэн хуудас – My home – My profile • View profile • Форумын бичлэгvvд • Блогууд • Мессеж • My private files • My badges – Миний курсууд • Алгасах Administration • ADMINISTRATION • My profile settings – Мэдээлэл засварлах – Нууц үг өөрчлөх – Мессежлэх – Блогууд – Badges
 5. 5. Онлайн сургуулийн зохион байгуулалт • Категори1 – Анги1 • Хичээлийн агуулга – Анги2 • Хичээлийн агуулга • Категори2 – Анги3 • Хичээлийн агуулга – Анги4 • Хичээлийн агуулга • Категори нь ижил төрлийн хичээлүүдтэй байх нь илүү сайн • Учир нь тухайн категорид үүсгэсэн тестийн сангаас аль нэг ангид нь авч хэрэглэж болно.
 6. 6. Анги үүсгэх
 7. 7. Анги үүсгэх
 8. 8. Ангидаа Багш, Суралцагчдаа бүртгэх Settings > Administration > Users > Enrolled users > Enrol users
 9. 9. Анги дахь хичээлийн хуваарь Засварлахыг асаах
 10. 10. Сургалтын агуулга оруулах Засварлахыг болиулах Үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах Үйл ажиллагаа нэмж оруулах Үйл ажиллагааг далдлах Үйл ажиллагааг засварлах Үйл ажиллагааны байршлыг өөрчлөх
 11. 11. Хичээлийн агуулга
 12. 12. Даалгавар байршуулах Даалгаврын агуулга бичнэ бичнэ Даалгаврын гарчиг бичнэ Даалгаварт хаяг байрлуулах Даалгаварт зураг байрлуулах Даалгаварт файл байрлуулах Даалгаврын агуулгад нэмэлт агуулга оруулах боломжууд нээгднэ
 13. 13. HTML код оруулах, жишээ нь: youtube.com цахим хуудсаас бичлэг оруулахад хэрэглэнэ. Даалгаврын агуулга хичээлийн жагсаалтад харагдах болно. Даалгавар эхлэх хугацаа Даалгавар дуусах хугацаа Даалгаврын хугацаа дууссан ч хүлээн авах хугацаа
 14. 14. Даалгаврыг зөвхөн бичвэрээр гүйцэтгүүлэх Даалгаврыг файлаар илгээнэ Илгээх файлын тоо Файлын дээд хэмжээ Биелүүлсэн даалгаварт хариу бичих Биелүүлсэн даалгаварт файлаар хариу өгөх Биелүүлсэн даалгаварт дүнгээр хариу өгөх Суралцагч даалгавар байршуулаад илгээх товч товших Суралцагч даалгавар байршуулаад мэдэгдэл хийхийг шаардах
 15. 15. Даалгаврыг дахин гүйцэтгэх оролдлогыг зөвшөөрөх Оролдлогыг давталтыг хязгаарлах Даалгаврыг багаар гүйцэтгүүлэх эсэх Даалгаврын тухай мэдэгдэх зарлах Үнэлгээний хэмжээ Үнэлгээний арга зүй Үнэлгээ хийх багшид суралцагчдын нэр харагдах эсэх Суралцагчдыг гүйцэтгэлээр нь ангилж харах эсэх Суралцагчдыг категор доторх багшид даалгах Даалгаврыг харуулах эсэх
 16. 16. Даалгаврыг байршуулах Хадгалаад ангид шилжих Хадгалаад дэлгэцэнд харах
 17. 17. Moodle системд Сорил байршуулах • Moodle сорил нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ: • Сорилын хуудас бэлтгэх • Тестийн сан бүрдүүлэх • Сорилын хуудас – суралцагчидтай харилцах сорилын асуулт байршуулах талбар • Тест - шинээр бэлтгэх болон бэлтгэсэн сангаас сонгох ба санамсаргүйгээр татан авч сорилын хуудас дээр байршуулна • Тестийн санг бүрдүүлэхдээ системийн, категорийн, ангийн түвшинд бэлтгэж, сорилын хуудас дээр татаж авч болно.
 18. 18. Тестийн хуудас бэлтгэх • Системд сорил үүсгэх эрхтэйгээр нэвтэрсэн хэрэглэгч Сорил үүсгэж болно. • Сорилын хуудас үүсгэснээр тестийн сан бүрдүүлэх болон сорилтой ажиллах дүрмийг тогтооно. • Эхний алхамд хичээлийн хуудас дахь “Turn editing on” гэсэн дээр товшино. • Ингэснээр Add and activity үзэгдэх ба энд товшин Quiz гэснийг сонгож Add товшино.
 19. 19. Сорилын хуудасны тохиргоо Сорилын сэдэв Сорил авах тухай тайлбар Сорилын тайлбар хичээлийн хуудаст үзэгдэх эсэх Сорил авч эхлэх хугацаа Сорил авч дуусах хугацаа Нэг удаагийн сорил бөглөх хугацаа Хугацааг сунгах эсэх Сунгах хугацааны хэмжээ
 20. 20. Суралцагч сорил өгөхдөө хуудас хооронд хэрхэн шилжих эсэх Сорил өгсөн оролдлогуудын оноог тооцох арга: • Хамгийн өндөр оноогоор • Дундаж оноогоор • Анхны оролдлогоор • Сүүлчийн оролдлогоор Нэг хуудас дээр хэдэн асуулт байршуулах эсэх Сорилын асуултуудын дарааллыг холих эсэх Суралцагч сорил өгөх оролдлогын тоо Асуултын сонгох хариултуудын дарааллыг холих эсэх Сорилыг олон удаа өгөх, торгууль оноо тооцох эсэх
 21. 21. Оролдлогын үед Тухайн оролдлогын дараа Сорил нээлттэй үед оролдлогын дараа Сорилын хугацаа дууссан үед Хариулсан байдал Хариулт зөв эсэх Оноо Тухайн асуултын эргэх холбоо Ерөнхий эргэх холбооЗөв хариулт Сорилын эргэх холбоо
 22. 22. Сорил өгч буй суралцагчийн зургийг үзүүлэх эсэх Сорилын дүнг таслалаас хойш 2 орноор үзүүлэх эсэх Асуултын оноог таслалаас хойш хэдэн орноор үзүүлэх эсэх Сорилыг нууц үгээр хамгаалах Сорилыг компьютерын сүлжээний IP хаягаар хязгаарлан авах, жишээ нь: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211 гэх мэт Сорилыг дахин өгөх үед оролдлогын хугацааг өөрчлөх Overall feedback Common module settings Сорилын эргэх холбоо Сорилыг үзүүлэх эсэх
 23. 23. Асуултуудын хэлбэр • Тооцоолох • Тооцоолон сонгох • Энгийн тооцоолох • Эсээ • Харгалзуулах • Сонгох • Тоо нөхөх • Нөхөх • Үнэн/худал
 24. 24. Асуултын сан бүрдүүлэхдээ түвшинг анхаараарай. Тухайн сорилын хуудасд зориулсан асуултын сан Тухайн ангид зориулсан асуултын сан Тухайн категорид зориулсан асуултын сан Тухайн системд зориулсан асуултын сан
 25. 25. Тооцоолох {} – тоон параметрүүдийг хувьсагч болгон зарлаж оруулна. Жишээ болгон а1 + а2 = хэд вэ? гэсэн бодлого оруулья. Question text гэсэн нүдэнд: {a1} тоон дээр {a2} тоог нэмбэл хэд гарах вэ? гэж бичнэ. {a1} тоон дээр {a2} тоог нэмбэл хэд гарах вэ? Тоо нэмэх
 26. 26. Тооцоолох асуултын зөв хариуг оруулах Зөв хариуг томъёогоор оруулах Зөв хариунд өгөх үнэлгээ Алдааны хязгаар Хариуг тасаллаас хойш 2 орноор үзүүлнэ. Зөв хариултад өгөх эргэх холбоо Авч болох бусад хариуг оруулах
 27. 27. Тооцоолох асуултад нэртэй нэгжийг тохируулна
 28. 28. Тооцоолон сонгох асуулт • Тооцоолон сонгох асуултад дээрх тооцоолох асуултын адил {} их хаалтад параметрүүдээ хувьсагч болгон оруулдаг бөгөөд сонгох хариултуудын нь ч {} их хаалтад бичигдэн тоон утгаар үзүүлэх болно.
 29. 29. Асуултын нэр Танхимын өргөн {w} метр ба урт нь {l} бол талбайг олоорой. Тухайн асуултын оноо Олон хариулт сонгох Зөвхөн ганц зөв хариулт сонгох Хариултуудыг дугаарлах хэлбэр сонгох Хариултуудыг байрыг солих эсэх
 30. 30. Хариултуудыг оруулах хэсэг {{w}*{l}} м<sup>2</sup> {{w}*{l} - 5} м<sup>2</sup> Зөв хариултад 100%-ыг оруулна Зөв хариултад None гэсэн хэвээр үлдээнэ Сайн байна. Бодлого бодохдоо анхаараарай.
 31. 31. Энгийн тооцоолох асуулт • Энгийн тооцоолох асуулт нь Тооцоолох асуулт үүсгэхтэй ижил байдаг.
 32. 32. Нийлмэл асуулт • Хэд хэдэн тестийг нэг асуулт дотор багтаасан байдаг.
 33. 33. Нийлмэл асуултын хэлбэрүүд • Нөхөх хариулттай (SHORTANSWER or SA or MW), тохиолдол чухал биш, • Нөхөх хариулттай (SHORTANSWER_C or SAC or MWC), яг таарч байх ёстой, • Тоо нөхөх (NUMERICAL or NM), • Олноос сонгох (MULTICHOICE or MC), хариултууд жагсаалтаар доош нээгднэ, • Олноос сонгох (MULTICHOICE_V or MCV), товчлуур бүхий баганаар хариултууд үзэгдэнэ, • Олноос сонгох (MULTICHOICE_H or MCH), мөрийн дагуу товчлуур бүхий хариултууд үзэгдэнэ.
 34. 34. Нийлмэл асуултын бүтэц • { дэд асуулт бүр их хаалтаар эхлэнэ. • 1 дэд асуултын оноог тоогоор бичиж оруулна. Энэ нь сорилын оноонд бодогдох болно. • :SHORTANSWER: дэд асуултын хэлбэр зарлагдах байдал. : -тэмдэгээр хашигдсан байна. • ~ хариулт бүрийн дунд энэ тэмдэгээр зааглах ба = тэмдгээр зөв хариултыг заана • # эргэх холбооны мэдээллийг энэ тэмдэгийн ард бичнэ. • } дэд асуултыг их хаалтаар хаана.
 35. 35. Нийлмэл асуулт зохиох жишээ
 36. 36. Нийлмэл асуултын жишээ харагдах байдал
 37. 37. Эсээ бичүүлэх асуулт • Эсээ бичүүлэх асуултыг энэ сонголтоор хийнэ. Эсээ дүнг багш засаж оноо өгнө. • Эсээний оноонд багш анхаарах хэрэгтэй • Мөн хэдэн мөр бичвэр бичих эсэхийг тохируулна.
 38. 38. Харгалзуулах асуулт • Харгалзуулах асуулт бэлтгэх
 39. 39. Харгалзуулах асуулт үүсгэх
 40. 40. Харгалзуулах асуулт үүсгэх байдал
 41. 41. Сонгох асуулт • Сонгох асуулт нь дараах хоёр хэлбэртэй байдаг. Үүнд – Олон хариултаас зөвхөн нэг зөвийг сонгох – Олон хариултаас олныг сонгох
 42. 42. Тоо нөхөх асуулт • Ямар нэгэн бодолт хийлгүй тоон утга нөхөх хариуг бичнэ. • Мөн нэгжийг ч оруулж болох юм.
 43. 43. Нөхөх асуулт • Аливаа бичвэрийг нөхөх зориулалттай хариулт бичнэ.
 44. 44. Тийм, үгүй хариулттай асуулт

×