Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jak začít podnikat

193 vues

Publié le

Jak začít podnikat a osamostatnit se? Jakým způsobem docílit nezávislosti na svém zaměstnavateli? Co vše to obnáší a je třeba zařídit? To vše najdete právě zde.
Další články na dané téma naleznete zde:
http://www.firmin.cz/aktuality

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jak začít podnikat

  1. 1. Jak začít podnikat?
  2. 2. Jak začít podnikat? Prvním předpokladem podnikání je mít určitý podnikatelský záměr. Jestliže máte konkrétní a promyšlený nápad, o kterém se domníváte, že by na trhu zboží či služeb obstál, máte splněnou první dispozici pro začátek podnikání. V našich podmínkách se můžete rozhodnout pro mnoho forem podnikání. V základním členění se setkáváme s fyzickou a právnickou osobou a ty se pak dále rozdělují na další podskupiny.
  3. 3. Fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO)? Obecně se dá říci, že pokud jdete do podnikání sami, je jednodušší vyřídit si živnost než zakládat novou právnickou osobu ale rozhodně to takto neplatí v každém případě. U založení PO je celý proces zakládání o něco složitější, musí být sepsaná zakladatelská smlouva a musí proběhnout i zápis do obchodního rejstříku. Kdyžto u založení živnosti tato administrativa odpadá. Samozřejmě že nejdůležitější věcí jsou Vaše celkové plány podnikání a rozsah podnikatelských aktivit. Tyto skutečnosti je tak při výběru právní formy podnikání důležité zohlednit. Další důležitou věcí je bezpochyby finanční nákladnost při založení podniku, kdy kupříkladu u akciové společnosti dosahuje výše základního kapitálu až dvou milionů korun, nebo ručení za závazky podniku.
  4. 4. Sestavení plánu podnikání Před samotným podnikáním je velmi užitečné sepsat si podnikatelský záměr. V něm si sami pro sebe ověříte, zda Vámi zvolené podnikání má opravdu smysl a jestli je vůbec Váš záměr realizovatelný. Při sepisování je důležité brát zřetel na co nejkonkrétnější fakta a reálné věci. Už při samotném sestavování plánu Vašeho podnikání se mnohé věci naučíte a k tomu Vás to bude nutit přemýšlet i o dalších věcech, ke kterým byste bez sepisování ani nedošly a tedy je neřešili. V neposlední řadě je podnikatelský záměr podmínkou k získání finančních prostředků od potenciálních investorů.
  5. 5. Volná živnost Nejjednodušší a na vyřízení nejrychlejší forma podnikání, u které je snadné splnit podmínky je volná živnost, kdy zájemci o tuto živnost mohou vybírat ze seznamu volných živností. Živnost spadá do ohlašovacích živností a je nutné u ní splnit všeobecné podmínky, kterými jsou: • Dosažení věku 18 let • Bezúhonnost • Způsobilost k právním úkonům Dokládání dalších věcí, jako je vzdělání nebo různé rekvalifikace u této živnosti nejsou potřeba. Oprávnění Vás bude stát jen 1 000 Kč a jeho vyřízení může probíhat osobně, kdy navštívíte živnostenský úřad nebo prostřednictvím pošty či elektronickou formou. Další variantou kde lze tuto žádost podat, je i kontaktní místo veřejné správy neboli Czech POINT.
  6. 6. Pokud budete živnost vyřizovat osobně, tak na živnostenském úřadu po Vás budou chtít občanský průkaz a vyplníte zde takzvaný jednotný registrační formulář, kde je zapotřebí vyplnit údaje, kterými jsou například: • Jméno a příjmení • Státní občanství • Adresa trvalého bydliště • Místo narození, datum narození, rodné číslo apod. Díky tomuto formuláři je upuštěno od obíhání úřadů, neboť další informace si mezi sebou vyřídí samotné úřady bez nutnosti Vaší přítomnosti. Hned po ohlášení živnosti se můžete vrhnout do svého podnikání.
  7. 7. Další živnosti Ostatní živnosti, které máte na výběr, se dělí na dvě základní skupiny. A to na živnosti ohlašovací, kde je zařazena řemeslná, vázaná a již zmíněná volná živnost a poté na živnosti koncesované. U živností ohlašovacích je nutné splnit bez výjimky kromě všeobecných podmínek i odbornou způsobilost, která se týká určitého odborného vzdělání nebo rekvalifikace. U koncesované živnosti je také nutná odborná způsobilost a k tomu je navíc k jejímu provozování zapotřebí i udělení státního povolení neboli koncese.

×