Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ranohiscanstvo

Ranohrišćanstvo-lekcija

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Ranohiscanstvo

 1. 1. RANOHRIŠĆANSKA UMETNOST
 2. 2. Rimsko carstvo u II i III veku  III vek Rimsko carstvo je zahvaćeno duhovnom i materijalnom krizom kao odraz društvenih nemira i postepeno se raspadalo. Karakteristično za kulturna strujanja bilo je širenje istočnih i mističnih kultova. Oni su bili različitog porekla: egipatskog, persijskog, semitskog, itd. U početku su bili ograničeni na jugoistočne provincije i pogranične oblasti rimskog carstva. Iako imaju dugu tradiciju na njih su uticale helenističke ideje.  Bliski istok u to doba bilo je područje u kojem su se mešale mnoge religije (judaizam, hrišćanstvo, mitraizam, manihejstvo, gnosticizam). One su do te mere uticale jedna na drugu da su imale mnogo zajedničkog uprkos različitom poreklu: naglasak na otkrovenju istine, nada u spasenje, postojanje glavnog proroka ili mesije, dualizam dobra i zla, ritual očišćenja od greha ili osvećenje (krštenje) i dužnost da se traže preobraćenici među inovernima. Mnogi od ovih kultova bili bili su tajni pokreti koji su vrlo malo ostavili materijalne tragove.
 3. 3. Širenje hrišćanstva u II i III veku
 4. 4. Širenje hrišćanstva u II i III veku  Teško je razumeti širenje istočnih kultova u Rimskoj imperiji, pre svega zbog toga što su bili tajni kultovi, uključijući i hrišćanstvo  Jevanđelje je napisano krajem I veka, i to redosledom po Marku, Mateji, Luki i Jovanu i samim tim i razlike postoje u učenju S. Petra i Pavla. Hrišćanstvo se prvobitno razvilo u Aleksandriji, a tek zatim u krajem II veku u letinskim krajevima  Progoni hrišćana započeti su pod carem Galerijanom, dok su se nastavili u vreme Dioklecijana. Galerije je 309g. Edikt o trpeljivosti.  U vreme cara Konstantina trećina stanovništva je bila pokrštena. Nešto pred
 5. 5. Milanski edikt  U vreme cara Konstantina trećina stanovništva je bila pokrštena.  Nešto pred kraj Konstantinovog života uoči bitke protiv njegovog suparnika Maksencija kod Milvijskog mosta preko reke Tibar, kod Rima, na nebu se pojavio se znak krsta i natpis “Pod ovim znakom ćeš pobediti” Iduće noći se Konstantinu se u snu javio Isus sa svojim znakom X P, sutradan je ovo znamenje postavio na štit i na zastave. Nakon bitke zajedno sa svojim suvladarem Licinijem objavio je Milanski edikt 313 kojim je proglašena sloboda veroispovesti u carstvu  Konstantin za vreme svoje vladavine predsedavao Vaseljenskim saborom i uspostavio načelo da carska vlast potiče neposredno od Boga. Sagradio je crkve u Jerusalimu, Rimu i Carigradu. Još uvek se raspravlja o tome kada je primio hrišćansku veru.
 6. 6. Katakombe  Nijedno umetničko delo hrićanske umetnosti nije sačuvano pre 200g. Vrlo malo je sačuvano i u III veku, dok se razvoj hrišćanske umetnosti najviše razvija tek u vreme Konstantina.  Katakombe su podzemne prostorije u kojima su se sahranjivali hrišćani, ali su se u njima obavljali prvi rituali-liturgije  Katakomba S. Petra i S. Marcelina u Rimu prikazuje oslikanu tavanicu koja je podeljena na delove u sredini se nalazi krug koji označava nebeski svod, a u njemu upisani krst-osnovni simbol hrićanske vere. U centralnom medaljonu je prikazan Isus kao dobri pastir-žrtvuje se za spasenje ljudskog roda. Dok je u ostalim odeljcima prikazana priča o proroku Joni-simbolično dokazuje moć božiju da spase iz čeljušti smrti onom koji veruje.  Ispod se nalaze figure oransa.
 7. 7. Katakomba S. Petra i S. Marcelina
 8. 8. Prisiline katakombe
 9. 9. Bazilika  Ranohrišćanska bazilika preuzima model rimske bazilike (Konstantinova i Maksencijeva bazilika c. 307-320). Bazilka je uvek orjentisana u pravcu zapad-istok.  U baziliku se ulazilo kroz trojna vrata u atrijum koji je u sredini imao fontanu u kojoj su se prale ruke. Na samom početku hrišćanstva u ovom delu su bili smešteni katahizisi (oni koji se spremaju da se pokrste), zatim se ulazilo u predvorje ili narteks (koristi se i antički termin pronaos). U ovom delu su bili oni koji su se tek krstili. Zatim se ulazi u naos. Naos je podeljen na tri broda kolonadom stubova. Glavni brod je uvek širi i viši u odnosu na bočne brodove. Spolja gledano glavni brod koji je viši imao je prozore koji su bočno osvetljavali baziliku i taj deo se zove laterna. Glavni brod preseca poprečni brod koji se zove transept, da bi se nakon toga na istoku bazilika završavala apsidom-polukružnom nišom u kojoj je bio smešten apostolski presto. U ovom delu su bili kršteni i oni koji su vršili bogosluženje  Oltar se u ovo vreme nalazio ispred apside
 10. 10. Bazilika
 11. 11. Graditeljstvo u vreme Konstantina  Vreme Konstantina Velikog i njegove majke Jelene  Carigrad:  zapocinje sa gradnjom bazilike Svete Sofije, zatim Hipodroma, bazika Cisterna,  Rim:  Bazilika Svetog Petra  Sveta Zemlja:  Crkva Svetog rodjenja u Vitlajemu  Crkva Svetog groba u Jerusalimu-AnastazisRekonstrukcija Konstantinopolja sa Hipodromom

×