Kabanata 11, los banos (el filibusterismo)

Jenita Guinoo
Jenita GuinooTeaching at Department of Education à Department of Education
KABANATA 11: LOS BANOS
EL FILIBUSTERISMO
NI: DR. JOSE RIZAL
JENITA D. GUINOO
Filipino 10
Mga Layunin:
 Nasusuri ang napakinggang paglalahad ng sariling damdamin
ng mga tauhan na may kaugnayan sa pagkatakot/pagkapoot (
F10PN-Ivi-j-87);
 Naisusulat ang paglalarawan ng mahahalagang pangyayari sa
nobela na isinaalang-alang ang artistikong gamit ng may-akda
sa mga salitang panlarawan ( F10PU-Ivi-j-89)
 Nauugnay ang mga isyung panlipunan nang panahon ni Jose
Rizal na makatotohanan pa rin sa kasalukuyan (F10PS-Ivi-j-89)
Pokus na Tanong
Paano dapat na maging positibo sa buhay sa kabila
ng pagkakait sa iyo ng katarungan?
ARALIN 4.2 Kabanata 11: LOS BANOS
 EL FILIBUSTERISMO, pahina 82-94
 CG, pahina- XXVI, Gabay ng Guro
 Mga Larawan
III. PAMAMARAAN:
Ipakikita ang larawan sa mga mag-aaral at pabibigyang puna ang mga ito.
Ano ang karapatang pantao ang ipinagkait ng pamahalaan sa kanila? Sino ang dapat
na gumawa ng hakbang upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga
mamamayan?
a. Ano ba ang ginagawa ng mga mayayaman bilang
pampalipas oras nila?
b. Sa Pangulo ng Pilipinas, anu-ano ang malimit niyang
pinagkakaabalahan?
c. Bilang Pangulo ng isang bansa, ano ang magagawa niya para
sa ikagagaling ng bansang nasasakupan? Magbigay ng
halimbawa.
B. PAGLALAHAD
Mga Tanong Pangganyak:
 a.Anu-ano ang ginagawa ng Kapitan Heneral kapag siya ay
nagpapahinga?
 b.Banggitin ang ginawang pagpapahirap ng Kap.Heneral sa isang
Indiyo noong unang nangaso ito? Isalaysay.
 c.Paano niya napagtakpan ang kahihiyang tinamo niya sa kanyang
pangangaso sa Bosoboso?
* Ipasasalaysay ng isang piling mag-aaral ang pangyayari sa Kabanata 11
at pasasagutan pagkatapos ang mga gabay na tanong sa akda.
C. PAGHAHAWAN NG SAGABAL
 Bago tatalakayin ang laman ng kabanata ay pabibigyang kasingkahulugan muna
ang talasalitaan ng kabanata
1. Ang Kap.Heneral ay isang manunudla.
(a. mangangaso b. manunula c. mangangabayo d. manggagamot)
2. Iniisip ng kanyang nasasakupan ang kanyang seguridad sa lahat ng oras.
(a. kapakanan b. kasawian c. kapahamakan d. kaligtasan )
3. Maraming umaali-aligid na mababangis na hayop sa kanya sa gubat.
(a. maaamo b. mababait c. matatapang d. mga gutom)
4. Dapat na pinagpipitagan natin ang mga matatandang mahal sa buhay.
(a. minamahal b. ginagalang c. kinakalaban d. kainggitan)
5. Ang ating magandang kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. (a.
nakalaan b. nabibilang c. nakabatay d. nakapatong)
6. Ang sipol ay hudyat ng pagsisimula ng kanilang labanan.
(a. babala b. pahiwatig c. desisyon d. senyas )
7. Bawal isungaw ang ulo sa bintana ng bus.
(a. itaas b. ilabas c. ipasok d. ipatong)
8. Hindi ko na matatanggap ang labis niyang pangungutya.
(a. panghahamak b. pagmumura c. pang-aapi d. pagpupuri)
9. May malinis na budhi ang Kap. Heneral.
(a. kalooban b. kaluluwa c. konsensiya d. reputasyon)
10.Ang taong makatatapat mo ay isinilang na.
(a.ipinahaharap b. ipinanganak c. ipinapatay d. ipinalalayo)
 Gamitin sa pagbuo ng pangungusap ang mga salitang
binigyang kasingkahulugan.
 Hayaang makikibahagi ang ilang hindi pa nakasasali sa
pagsagot sa naunang gawain.
 Ayusin ang nabuong pangungusap ng mga mag-aaral upang
mas magiging masining ang kalalabasan ng pangungusap.
D. PAGTATALAKAY SA KANABATA
Tatalakayin ang bahaging “Pag-unawa sa Binasa”
Pabibigyang kasagutan ang bawat bilang ng gawain
Iproseso ang sagot ng mga mag-aaral
E. PAGPAPAHALAGANG PANGKATAUHAN
1. Paano ipinakikita ng kanyang Kamahalan ang kanyang kapangyarihan
sa nasasakupan?
2. Angkop ba ang kanyang ginawa sa isang Indiyo noong unang
pangangaso niya sa gubat? Pangatwiranan.
3. Iba-iba ang mga ugali ng mga prayle, anong mahihinuha ninyo sa uri
ng kanilang pagkatao batay sa paraan ng kanilang pananalita?
4. Sakaling magkaroon kayo ng katungkulan sa pamahalaan, paano niyo
ito gagampanan? Bakit?
IV. PAGSASANAY
A. PAGKIKILALA:
Kilalanin ang sumusunod, isulat ang sagot sa nakalaang patlang.
1. Siya’y itinuturing na Gobernador ng Islas Filipinas. _______________
2. Naisipan ng Kap. Heneral na mangaso sa gubat ng ____________
3. Nakaisip siyang pagdamitin na lang bilang ______ ang isang Indiyo.
4. Inaya niya ang buong tropa na mamahinga na lamang sa ___________.
5. Ang mga prayle ay naglalaro ng _____________ kasama ang Kap. Hen.
6. Galit siya dahil sa pagkatalo sa laro sa baraha. ________
7. Si ___________ ang naisipang ipalit kay Padre Camorra.
8. Siya ang kalaro ni Simoun ng bilyar sa isang kwartong katapat
ng mga prayle. ______________
9. Ang kurang panig sa pagpapatayo ng akademya.
______________
10. Sa halip na tulungan ay pinatalsik ng Kap. Hen. Sa kanyang
trabaho ang isang _________ na humingi ng isang silid aralan.
B. Pagpapahayag:
Ipaliwanag ang pahayag na batay sa kabanatang natalakay.
1. Bakit iba ang gustong itumbas ni Simoun sa pusta niyang mga
dyamante sa mga magiging kalaro niya? Ipaliwanag
2. Tama ba ang naging hatol ng Kap. Heneral sa isang gurong humingi ng
isang silid-aralan? Bakit?
3. Anong magiging kahihinatnan ng desisyon ng Kap.Heneral kapag
nagiging madalas ang kaniyang pagkokunsulta sa mga prayle?
4. Maaari kayang darating ang panahong di na siya maaaring
makapagdesisyon nang siya lamang mag-isa?Isalaysay.
5. Anong katangiang pantao ang taglay ng sumusunod na tauhan?
a. Kap. Heneral b. Simoun c. Padre Camorra
d. Padre Irene e. Padre Sybila f. Padre Fernandez
g. Mataas na Kawani h. Don Custodio
6. Magbigay halimbawa ng sitwasyong magtatalakay sa kahinaan ng
pinuno na nakapaloob sa kabanata.
7. Maglahad ng pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa
pangyayari sa kabanata.
8. Anong kaisipan ang inilalahad ng may-akda sa kabanata.
Pagbabahaginan ng awtput
 Ipalalahad sa bawat mag-aaral ang kani-kanilang ideya
tungkol sa paksa at saka iproseso ang kanilang sagot sa
bawat gawain.
V. Takda
Sa isang kalahating papel ipahayag ang iyong opinion sa sumusunod na
katanungan.
1. Paano masusulusyunan ang maling palakad ng gobyerno kung ang
mga pinuno ang siyang pangunahing problema? Ipaliwanag.
2. Ano ang nararapat gawin upang maayos na magampanan ang
tungkulin para sa bayan? Magbigay ng halimbawa.
Antas ng Kaalaman:
Bilang ng mag-aaral na nasa Mastery level ___________
Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng
remediation __________o reinforcement___________
Maraming salamat! Sana makatutulong itong
binanghay kong aralin para sa pagkatuto sa
akdang El Filibusterismo. Hanggang sa
susunod na pagsasama.
JENITA D. GUINOO
1 sur 20

Recommandé

El Filibusterismo Kabanata 11: Los Banos par
El Filibusterismo Kabanata 11: Los BanosEl Filibusterismo Kabanata 11: Los Banos
El Filibusterismo Kabanata 11: Los BanosSungwoonie
258.6K vues12 diapositives
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo par
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoFilipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoJuan Miguel Palero
60.9K vues28 diapositives
Kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo par
Kaligirang kasaysayan ng El FilibusterismoKaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo
Kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismomenchu lacsamana
187.3K vues17 diapositives
Filipino el filibusterismo quiz par
Filipino el filibusterismo quizFilipino el filibusterismo quiz
Filipino el filibusterismo quizEemlliuq Agalalan
161K vues5 diapositives
Kabanata 7 at 8 ng El Filibusterismo par
Kabanata 7 at 8 ng El FilibusterismoKabanata 7 at 8 ng El Filibusterismo
Kabanata 7 at 8 ng El FilibusterismoSCPS
32.1K vues20 diapositives
El Filibusterismo - Mga Tauhan par
El Filibusterismo - Mga TauhanEl Filibusterismo - Mga Tauhan
El Filibusterismo - Mga TauhanAudrey Abacan
729.6K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filipino el fili- to be edit quiz par
Filipino el fili- to be edit quizFilipino el fili- to be edit quiz
Filipino el fili- to be edit quizEemlliuq Agalalan
62.4K vues34 diapositives
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo par
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoFilipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoMiko Palero
33.9K vues28 diapositives
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo par
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoKaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoEemlliuq Agalalan
329.1K vues11 diapositives
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio'' par
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''Rey Reyes Jr.
219.2K vues21 diapositives
Kabanata 29 El Filibusterismo par
Kabanata 29 El FilibusterismoKabanata 29 El Filibusterismo
Kabanata 29 El Filibusterismofrenzypicasales3
77.4K vues15 diapositives
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga Estudyante par
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga EstudyanteEl Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga Estudyante
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga EstudyanteCharlize Marie
42.3K vues6 diapositives

Tendances(20)

Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo par Miko Palero
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El FilibusterismoFilipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Filipino 10 (El Filibusterismo) - Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo
Miko Palero33.9K vues
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo par Eemlliuq Agalalan
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoKaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Eemlliuq Agalalan329.1K vues
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio'' par Rey Reyes Jr.
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''
EL FILIBUSTERISMO Kabanata 6 ''Si Basilio''
Rey Reyes Jr.219.2K vues
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga Estudyante par Charlize Marie
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga EstudyanteEl Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga Estudyante
El Filibusterismo Kabanata 14 Sa Bahay ng Mga Estudyante
Charlize Marie42.3K vues
El filibusterismo kabanata 29 par imbanako
El filibusterismo kabanata 29 El filibusterismo kabanata 29
El filibusterismo kabanata 29
imbanako28.8K vues
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan par Pinoy Collection
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With TalasalitaanEl Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
Pinoy Collection284.5K vues
Kabanata 19 - El Filibusterismo nalathala sa Ghent (Rizal) par Josua Soralbo
Kabanata 19 - El Filibusterismo nalathala sa Ghent (Rizal)Kabanata 19 - El Filibusterismo nalathala sa Ghent (Rizal)
Kabanata 19 - El Filibusterismo nalathala sa Ghent (Rizal)
Josua Soralbo142.7K vues
Hele ng ina sa kanyang panganay par Sean Davis
Hele ng ina sa kanyang panganayHele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganay
Sean Davis155.2K vues
El Fili Kabanata 7 si simoun par Hularjervis
El Fili Kabanata 7 si simounEl Fili Kabanata 7 si simoun
El Fili Kabanata 7 si simoun
Hularjervis104.6K vues
Kabanata 26: Ang Paskin (El filibusterismo) par Claire Serac
Kabanata 26: Ang Paskin (El filibusterismo)Kabanata 26: Ang Paskin (El filibusterismo)
Kabanata 26: Ang Paskin (El filibusterismo)
Claire Serac117.9K vues
El Filibusterismo Kabanata 12: Si Placido Penitente par Ken Bryan Tolones
El Filibusterismo Kabanata 12: Si Placido PenitenteEl Filibusterismo Kabanata 12: Si Placido Penitente
El Filibusterismo Kabanata 12: Si Placido Penitente
Ken Bryan Tolones164.4K vues
El Filibusterismo Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan par Sungwoonie
El Filibusterismo Kabanata 10: Kayamanan at KaralitaanEl Filibusterismo Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan
El Filibusterismo Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan
Sungwoonie 183.6K vues
El Filibusterismo - Tauhan par Diane Abellana
El Filibusterismo - TauhanEl Filibusterismo - Tauhan
El Filibusterismo - Tauhan
Diane Abellana404.8K vues

En vedette

El filibusterismo report par
El filibusterismo reportEl filibusterismo report
El filibusterismo reportjergenfabian
565.4K vues132 diapositives
Kabanata 12-13 par
Kabanata 12-13Kabanata 12-13
Kabanata 12-13Ma'am Miranda
54.6K vues20 diapositives
Kabanata 15 ~Ginoong Pasta par
Kabanata 15 ~Ginoong PastaKabanata 15 ~Ginoong Pasta
Kabanata 15 ~Ginoong PastaLorraine Dinopol
162.6K vues15 diapositives
Kabanata 13 par
 Kabanata 13 Kabanata 13
Kabanata 13joshua0978
35.6K vues57 diapositives
El fili 9 & 10 par
El fili 9 & 10El fili 9 & 10
El fili 9 & 10Nikki Blanco
43K vues15 diapositives
Kabanata 12 "Placido Penitente" par
Kabanata 12 "Placido Penitente"Kabanata 12 "Placido Penitente"
Kabanata 12 "Placido Penitente"Noreen Alonto
16.2K vues16 diapositives

En vedette(19)

El filibusterismo report par jergenfabian
El filibusterismo reportEl filibusterismo report
El filibusterismo report
jergenfabian565.4K vues
Kabanata 13 par joshua0978
 Kabanata 13 Kabanata 13
Kabanata 13
joshua097835.6K vues
Kabanata 12 "Placido Penitente" par Noreen Alonto
Kabanata 12 "Placido Penitente"Kabanata 12 "Placido Penitente"
Kabanata 12 "Placido Penitente"
Noreen Alonto16.2K vues
El Fili Kabanata 5 noche buena ng isang kutsero par Hularjervis
El Fili Kabanata 5 noche buena ng isang kutseroEl Fili Kabanata 5 noche buena ng isang kutsero
El Fili Kabanata 5 noche buena ng isang kutsero
Hularjervis95.6K vues
El filibustersimo par Emilia Yusa
El filibustersimoEl filibustersimo
El filibustersimo
Emilia Yusa258.6K vues
Kabanata 8 maligayang pasko par Hularjervis
Kabanata 8  maligayang paskoKabanata 8  maligayang pasko
Kabanata 8 maligayang pasko
Hularjervis30.4K vues
Kabanata 20: Ang Napapalagay (El Filibusterismo) par Snowfoot
Kabanata 20: Ang Napapalagay (El Filibusterismo)Kabanata 20: Ang Napapalagay (El Filibusterismo)
Kabanata 20: Ang Napapalagay (El Filibusterismo)
Snowfoot 141.4K vues
El filibusterismo report par Jessica Nario
El filibusterismo reportEl filibusterismo report
El filibusterismo report
Jessica Nario46.3K vues
Kabanata 6 si basilio par Hularjervis
Kabanata 6 si basilioKabanata 6 si basilio
Kabanata 6 si basilio
Hularjervis50.1K vues
El filibusterismo kab 21 30 par Jennifer Perez
El filibusterismo kab 21 30El filibusterismo kab 21 30
El filibusterismo kab 21 30
Jennifer Perez141.9K vues
Kabanata vii & viii El Filibusterismo par Dex Wasin
Kabanata vii & viii El FilibusterismoKabanata vii & viii El Filibusterismo
Kabanata vii & viii El Filibusterismo
Dex Wasin19.8K vues
Kabanata 13 par mma1213
Kabanata 13Kabanata 13
Kabanata 13
mma121319.4K vues

Similaire à Kabanata 11, los banos (el filibusterismo)

DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx par
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxMichelleCapendingDeb
71 vues7 diapositives
Buhay ni RIzal.docx par
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxNeilAlcantaraMasangc
229 vues20 diapositives
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Michelle Muñoz
3.4K vues2 diapositives
TmLHT sa Filipino 6 par
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6Sunshine Khriztel Estrera
292 vues9 diapositives
Filipino v 2 nd grading par
Filipino v 2 nd gradingFilipino v 2 nd grading
Filipino v 2 nd gradingEDITHA HONRADEZ
36.5K vues67 diapositives
interaktibong kagamitang panturo par
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturossusere801fe1
178 vues26 diapositives

Similaire à Kabanata 11, los banos (el filibusterismo)(20)

Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par Michelle Muñoz
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Michelle Muñoz3.4K vues
interaktibong kagamitang panturo par ssusere801fe1
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
ssusere801fe1178 vues
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS par ESMAEL NAVARRO
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOSUnang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
ESMAEL NAVARRO14.7K vues
Modyul 6 unang markahan fili-_orig_ par dionesioable
Modyul 6 unang markahan fili-_orig_Modyul 6 unang markahan fili-_orig_
Modyul 6 unang markahan fili-_orig_
dionesioable25.9K vues

Plus de Jenita Guinoo

Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptx par
Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptxAng Awiting Bayan at Bulong PPP.pptx
Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptxJenita Guinoo
922 vues28 diapositives
Role of parents par
Role of parentsRole of parents
Role of parentsJenita Guinoo
15.2K vues22 diapositives
Ibong adarna :"Marapat tapusin" par
Ibong adarna :"Marapat tapusin"Ibong adarna :"Marapat tapusin"
Ibong adarna :"Marapat tapusin"Jenita Guinoo
3.5K vues30 diapositives
Kab.4 kabesang tales par
Kab.4 kabesang talesKab.4 kabesang tales
Kab.4 kabesang talesJenita Guinoo
3.5K vues21 diapositives
Sa gubat na mapanglaw par
Sa gubat na mapanglawSa gubat na mapanglaw
Sa gubat na mapanglawJenita Guinoo
4.7K vues9 diapositives
Pagbabalik sa albanya par
Pagbabalik sa albanyaPagbabalik sa albanya
Pagbabalik sa albanyaJenita Guinoo
2.7K vues13 diapositives

Plus de Jenita Guinoo(20)

Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptx par Jenita Guinoo
Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptxAng Awiting Bayan at Bulong PPP.pptx
Ang Awiting Bayan at Bulong PPP.pptx
Jenita Guinoo922 vues
Ibong adarna :"Marapat tapusin" par Jenita Guinoo
Ibong adarna :"Marapat tapusin"Ibong adarna :"Marapat tapusin"
Ibong adarna :"Marapat tapusin"
Jenita Guinoo3.5K vues
Kabanata iii, el filibusterismo par Jenita Guinoo
Kabanata iii, el filibusterismoKabanata iii, el filibusterismo
Kabanata iii, el filibusterismo
Jenita Guinoo717 vues
Kabanata ii ng el filibusterismo par Jenita Guinoo
Kabanata ii ng el filibusterismoKabanata ii ng el filibusterismo
Kabanata ii ng el filibusterismo
Jenita Guinoo2.5K vues
Kabanata 4 erehe at pilibustero par Jenita Guinoo
Kabanata 4 erehe at pilibusteroKabanata 4 erehe at pilibustero
Kabanata 4 erehe at pilibustero
Jenita Guinoo661 vues
Florante at laura sa atenas par Jenita Guinoo
Florante at laura sa atenasFlorante at laura sa atenas
Florante at laura sa atenas
Jenita Guinoo1.7K vues

Kabanata 11, los banos (el filibusterismo)

 • 1. KABANATA 11: LOS BANOS EL FILIBUSTERISMO NI: DR. JOSE RIZAL JENITA D. GUINOO Filipino 10
 • 2. Mga Layunin:  Nasusuri ang napakinggang paglalahad ng sariling damdamin ng mga tauhan na may kaugnayan sa pagkatakot/pagkapoot ( F10PN-Ivi-j-87);  Naisusulat ang paglalarawan ng mahahalagang pangyayari sa nobela na isinaalang-alang ang artistikong gamit ng may-akda sa mga salitang panlarawan ( F10PU-Ivi-j-89)  Nauugnay ang mga isyung panlipunan nang panahon ni Jose Rizal na makatotohanan pa rin sa kasalukuyan (F10PS-Ivi-j-89)
 • 3. Pokus na Tanong Paano dapat na maging positibo sa buhay sa kabila ng pagkakait sa iyo ng katarungan?
 • 4. ARALIN 4.2 Kabanata 11: LOS BANOS  EL FILIBUSTERISMO, pahina 82-94  CG, pahina- XXVI, Gabay ng Guro  Mga Larawan
 • 5. III. PAMAMARAAN: Ipakikita ang larawan sa mga mag-aaral at pabibigyang puna ang mga ito. Ano ang karapatang pantao ang ipinagkait ng pamahalaan sa kanila? Sino ang dapat na gumawa ng hakbang upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan?
 • 6. a. Ano ba ang ginagawa ng mga mayayaman bilang pampalipas oras nila? b. Sa Pangulo ng Pilipinas, anu-ano ang malimit niyang pinagkakaabalahan? c. Bilang Pangulo ng isang bansa, ano ang magagawa niya para sa ikagagaling ng bansang nasasakupan? Magbigay ng halimbawa.
 • 7. B. PAGLALAHAD Mga Tanong Pangganyak:  a.Anu-ano ang ginagawa ng Kapitan Heneral kapag siya ay nagpapahinga?  b.Banggitin ang ginawang pagpapahirap ng Kap.Heneral sa isang Indiyo noong unang nangaso ito? Isalaysay.  c.Paano niya napagtakpan ang kahihiyang tinamo niya sa kanyang pangangaso sa Bosoboso? * Ipasasalaysay ng isang piling mag-aaral ang pangyayari sa Kabanata 11 at pasasagutan pagkatapos ang mga gabay na tanong sa akda.
 • 8. C. PAGHAHAWAN NG SAGABAL  Bago tatalakayin ang laman ng kabanata ay pabibigyang kasingkahulugan muna ang talasalitaan ng kabanata 1. Ang Kap.Heneral ay isang manunudla. (a. mangangaso b. manunula c. mangangabayo d. manggagamot) 2. Iniisip ng kanyang nasasakupan ang kanyang seguridad sa lahat ng oras. (a. kapakanan b. kasawian c. kapahamakan d. kaligtasan ) 3. Maraming umaali-aligid na mababangis na hayop sa kanya sa gubat. (a. maaamo b. mababait c. matatapang d. mga gutom) 4. Dapat na pinagpipitagan natin ang mga matatandang mahal sa buhay. (a. minamahal b. ginagalang c. kinakalaban d. kainggitan)
 • 9. 5. Ang ating magandang kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. (a. nakalaan b. nabibilang c. nakabatay d. nakapatong) 6. Ang sipol ay hudyat ng pagsisimula ng kanilang labanan. (a. babala b. pahiwatig c. desisyon d. senyas ) 7. Bawal isungaw ang ulo sa bintana ng bus. (a. itaas b. ilabas c. ipasok d. ipatong) 8. Hindi ko na matatanggap ang labis niyang pangungutya. (a. panghahamak b. pagmumura c. pang-aapi d. pagpupuri) 9. May malinis na budhi ang Kap. Heneral. (a. kalooban b. kaluluwa c. konsensiya d. reputasyon) 10.Ang taong makatatapat mo ay isinilang na. (a.ipinahaharap b. ipinanganak c. ipinapatay d. ipinalalayo)
 • 10.  Gamitin sa pagbuo ng pangungusap ang mga salitang binigyang kasingkahulugan.  Hayaang makikibahagi ang ilang hindi pa nakasasali sa pagsagot sa naunang gawain.  Ayusin ang nabuong pangungusap ng mga mag-aaral upang mas magiging masining ang kalalabasan ng pangungusap.
 • 11. D. PAGTATALAKAY SA KANABATA Tatalakayin ang bahaging “Pag-unawa sa Binasa” Pabibigyang kasagutan ang bawat bilang ng gawain Iproseso ang sagot ng mga mag-aaral
 • 12. E. PAGPAPAHALAGANG PANGKATAUHAN 1. Paano ipinakikita ng kanyang Kamahalan ang kanyang kapangyarihan sa nasasakupan? 2. Angkop ba ang kanyang ginawa sa isang Indiyo noong unang pangangaso niya sa gubat? Pangatwiranan. 3. Iba-iba ang mga ugali ng mga prayle, anong mahihinuha ninyo sa uri ng kanilang pagkatao batay sa paraan ng kanilang pananalita? 4. Sakaling magkaroon kayo ng katungkulan sa pamahalaan, paano niyo ito gagampanan? Bakit?
 • 13. IV. PAGSASANAY A. PAGKIKILALA: Kilalanin ang sumusunod, isulat ang sagot sa nakalaang patlang. 1. Siya’y itinuturing na Gobernador ng Islas Filipinas. _______________ 2. Naisipan ng Kap. Heneral na mangaso sa gubat ng ____________ 3. Nakaisip siyang pagdamitin na lang bilang ______ ang isang Indiyo. 4. Inaya niya ang buong tropa na mamahinga na lamang sa ___________. 5. Ang mga prayle ay naglalaro ng _____________ kasama ang Kap. Hen.
 • 14. 6. Galit siya dahil sa pagkatalo sa laro sa baraha. ________ 7. Si ___________ ang naisipang ipalit kay Padre Camorra. 8. Siya ang kalaro ni Simoun ng bilyar sa isang kwartong katapat ng mga prayle. ______________ 9. Ang kurang panig sa pagpapatayo ng akademya. ______________ 10. Sa halip na tulungan ay pinatalsik ng Kap. Hen. Sa kanyang trabaho ang isang _________ na humingi ng isang silid aralan.
 • 15. B. Pagpapahayag: Ipaliwanag ang pahayag na batay sa kabanatang natalakay. 1. Bakit iba ang gustong itumbas ni Simoun sa pusta niyang mga dyamante sa mga magiging kalaro niya? Ipaliwanag 2. Tama ba ang naging hatol ng Kap. Heneral sa isang gurong humingi ng isang silid-aralan? Bakit? 3. Anong magiging kahihinatnan ng desisyon ng Kap.Heneral kapag nagiging madalas ang kaniyang pagkokunsulta sa mga prayle? 4. Maaari kayang darating ang panahong di na siya maaaring makapagdesisyon nang siya lamang mag-isa?Isalaysay.
 • 16. 5. Anong katangiang pantao ang taglay ng sumusunod na tauhan? a. Kap. Heneral b. Simoun c. Padre Camorra d. Padre Irene e. Padre Sybila f. Padre Fernandez g. Mataas na Kawani h. Don Custodio 6. Magbigay halimbawa ng sitwasyong magtatalakay sa kahinaan ng pinuno na nakapaloob sa kabanata. 7. Maglahad ng pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa kabanata. 8. Anong kaisipan ang inilalahad ng may-akda sa kabanata.
 • 17. Pagbabahaginan ng awtput  Ipalalahad sa bawat mag-aaral ang kani-kanilang ideya tungkol sa paksa at saka iproseso ang kanilang sagot sa bawat gawain.
 • 18. V. Takda Sa isang kalahating papel ipahayag ang iyong opinion sa sumusunod na katanungan. 1. Paano masusulusyunan ang maling palakad ng gobyerno kung ang mga pinuno ang siyang pangunahing problema? Ipaliwanag. 2. Ano ang nararapat gawin upang maayos na magampanan ang tungkulin para sa bayan? Magbigay ng halimbawa.
 • 19. Antas ng Kaalaman: Bilang ng mag-aaral na nasa Mastery level ___________ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng remediation __________o reinforcement___________
 • 20. Maraming salamat! Sana makatutulong itong binanghay kong aralin para sa pagkatuto sa akdang El Filibusterismo. Hanggang sa susunod na pagsasama. JENITA D. GUINOO