Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

HG Module 1.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 51 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

HG Module 1.pptx

 1. 1. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL Kabasalan, Zamboanga Sibugay
 2. 2. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo GABAY SA MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA  Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, ang Department of Education ay kaisa ng inyong tahanan upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas.  Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).  Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance During Crisis MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya.
 3. 3. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo  Ang Homeroom Guidance (HG) ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng self-directed learning modules.  Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn, ang academic, personal-social at career development.  Binigyang-pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng Rasyunal na Pag-iisip (RationalThinking) Malusog/Maayos na Pag-uugali (Healthy Behavior) Positibong Disposisyon (Positive Disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.
 4. 4. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo Ito ay naglalayong paunlarin ang mga gawi at pamamaraan sa pag-aaral. Lubhang mahalaga ang modyul na ito lalo sa panahon ngayon ng pandemya kung saan gagamit ng alternatibong pamamaraan sa pagkatuto ang mga kabataan ng hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan. Mahalagang patatagin ang magagandang gawi ng mag-aaral gayundin ang mga isinasagawa niyang pamamaraan sa pag-aaral. Inaanyayahan po ang mga miyembro ng pamilya na makilahok sa mga gawain sa modyul na ito na nangangailangan ng inyong partisipasyon tulad na lamang ng mga naoobserbahan ninyong gawi mag-aaral.
 5. 5. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo INTRODUCTORY MESSAGE For the learner: As a responsible learner, it is of utmost importance that you check on your study habits. To ensure your success in your studies, you should develop effective study habits and overcome distractions that might affect your focus on learning. It is also important to be always reminded that you are not just studying to get higher grades, but most importantly, to acquire competencies that will help you achieve your life and career goals in the future.
 6. 6. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 7. 7. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 8. 8. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 9. 9. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 10. 10. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 11. 11. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 12. 12. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 13. 13. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 14. 14. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 15. 15. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 16. 16. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 17. 17. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 18. 18. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 19. 19. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 20. 20. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 21. 21. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 22. 22. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 23. 23. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 24. 24. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 25. 25. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 26. 26. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo
 27. 27. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 1 10- SSC Galileo WHAT ARE YOU GOING TO ACCOMPLISH IN YOUR JOURNAL? (Big Notebook)  COVER- My Homeroom Guidance Journal Your name & Section Adviser’s Name  Module Number and TITLE and Learning Objectives  LET’s TRY THIS  LET’s EXPLORE THIS  YOU CAN DO IT  WHAT I HAVE LEARNED  SHARE YOUR THOUGHTS AND FEELINGS
 28. 28. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 29. 29. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 30. 30. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo SELF-DISCIPLINE The ability to control one’s feelings and overcome one’s weaknesses, the ability to pursue what one thinks is right despite temptations to abandon it.
 31. 31. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 32. 32. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 33. 33. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 34. 34. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 35. 35. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 36. 36. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 37. 37. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 38. 38. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 39. 39. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 40. 40. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 41. 41. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 42. 42. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 43. 43. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 44. 44. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 45. 45. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 46. 46. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 47. 47. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL HOMEROOM GUIDANCE PROGRAM HG-MODULE 2 10- SSC Galileo
 48. 48. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL Kabasalan, Zamboanga Sibugay ANNOUNCEMENT:  1st HRPTA MEETING on OCTOBER 27, 2021 at 1:00 pm (Wednesday)- Galileo Classroom
 49. 49. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL Kabasalan, Zamboanga Sibugay MODULES Update:  CONGRATULATIONS to those who have shown effort in doing the tasks in the Modules  The answers in your modules must be HANDWRITTEN except for some items reflected in the WHLP which indicate that it can be ENCODED  Always follow the instructions indicated in the WHLP
 50. 50. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL Kabasalan, Zamboanga Sibugay FERRER, NINA GRACE B. SUERTE, DAME C. ACOTANZA, ARDIE JENNE G. CHIONG, ZEANNE GRACEY P. DANO, DONNELLY A. ENCARNACION, ERNESTINE M AGUAS, AYESHA DONNELLE A. FERNANDEZ, GWYNETH ANN C. PAGAYON, SOPHIA L.
 51. 51. KABASALAN SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL Kabasalan, Zamboanga Sibugay

×