Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 21_6 Oskar Fröidh

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Session 21_6 Oskar Fröidh

 1. 1. Snabbtåg eller höghastighetståg Vilken är den optimala hastigheten? Oskar Fröidh, KTH Transportforum session 21 oskar.froidh@abe.kth.se 9 Januari 2013
 2. 2. Vad är snabbtåg och höghastighetståg? Europeisk norm (TSD) Trad. svensk benämning Persontåg Sth 200-250 km/h Höghastighetståg Snabbtåg I regel med korglutning för klass 2 (max 249 km/h) kurviga banor Sth 250 km/h eller mer Höghastighetståg Höghastighetståg I regel utan korglutning klass 1 Sth: Största tillåtna hastighet Höghastighetståg kan köra på konventionell bana (men med lägre hastighet än korglutande snabbtåg), och snabbtåg kan köra på höghastighetsbana
 3. 3. Egenskaper hos banan Konventionell järnväg Höghastighetsjärnväg Definition och Uppgraderad eller nybyggd Nybyggd bana dimensionerad trafik bana för person- och godståg för snabba persontåg Benämning enligt Höghastighetsjärnväg Höghastighetsjärnväg TSD (EU-norm) kategori 2 (och 3) kategori 1 Maxhastighet 200-250 km/h 250-400 km/h med eller utan korglutning utan korglutning Medelhastighet 120-180 km/h 200-250 km/h (snabbaste tåg) Tågtyper Snabbtåg, Höghastighetståg, regionaltåg, lokaltåg snabba regionaltåg Tunga och lätta godståg Snabbgodståg Bangeometri Måttliga kurvradier Stora kurvradier Små lutningar Stora lutningar Plankorsningar Förekommer väg/järnväg Inga (upp till 200 km/h)
 4. 4. Bangeometriska skillnader (nya banor) Beroende av hastighet och godstrafik Rv (250 km/h): 23.000 m Rv (320 km/h): 30.000 m Lutningar Vertikal- radier (Rv) R (320 km/h): 8209 m R (250 km/h): 4943 m Horisontal- radier (R) Rek. minsta projekteringsvärden enligt BVS 1586.41 ”Banöverbyggnad – spårgeometri” (Trafikverket 2012). Vid svåra passager, eller uppgradering av bana, kan man nöja sig med mindre radier men på bekostnad av hastighet, komfort och/eller underhållskostnad
 5. 5. När är höghastighetsbanor intressanta i Sverige? • När det finns en stor ändpunktsmarknad med flygkonkurrens och • Stora marknader mellan större städer längs banan och • En omfattande godstågstrafik så att det finns behov av att separera person- och godstrafik. I annat fall kan upprustade banor eller nya länkar med blandad gods- och persontrafik vara mer ekonomiskt.
 6. 6. Nya stambanor som kan bli del i ett framtida hög- hastighetsnät (Götalandsbanan och Europabanan) Regeringens proposition 2012/13:25 Karlstad Söder- tälje Stockholm Örebro Ostlänken (Järna–Linköping, 155 km) Hallsberg Flen • Kortare restider och ökad turtäthet i Järna Laxå Gnesta Katrineholm Vagn- Nynäshamn härad korridoren Stockholm–Söderman- Mariestad Finspång Nyköping Oxelösund land–Östergötland Lidköping Motala Norrköping Skövde • Skavsta flygplats får spåranslutning Mjölby Linköping Falköping • Ca 30 miljarder kr (bedömt 2012) Herrljunga Tranås Alingsås • Järnvägsutredning klar 2010 Göteborg Västervik Visby Kungsbacka Vaggeryd Hultsfred Etapp Mölnlycke–Bollebygd (25 km) Vetlanda Oskarshamn Värnamo • Kortare restider och ökad turtäthet Varberg Göteborg–Borås Falkenberg Ljungby Alvesta Växjö • Landvetters flygplats får Halmstad Laholm Markaryd Älmhult Emmaboda Kalmar spåranslutning Båstad Ängelholm Olofström Järnväg, med blandad trafik • Ca 5 miljarder kr (bedömt 2012) Klippan Hässleholm Karlskrona eller endast persontrafik Järnväg, endast godstrafik • Järnvägsutredning klar 2007 Kristianstad Tågfärjeled Köpenhamn Köpenhamn Eslöv Södra stambanan Lund Ostlänken+Mölnlycke-Bollebygd Kastrup Malmö Simrishamn Ev. framtida höghastighetsbana Trelleborg Ystad Oskar Fröidh, 2012
 7. 7. Höghastighetsbanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö–Köpenhamn Effekter för samhället och tågtrafiken • Ökar tågresandet 150 % (upprustade stambanor 60 %) jmf bas 2020 1 • Kommer att svara för 45 % av allt tågresande (personkm) i Sverige • Når 5 miljoner invånare i Sverige • Väsentliga överflyttningar från flyg- och bilresande • Separering av snabb persontrafik och långsammare tåg. De gamla stambanorna kan få ökad regional persontrafik och flera godståg • Tjänsteresande och arbetspendling ökar, ger näringslivseffekter och ökad matchning på arbetsmarknaderna • Ökad tillgänglighet, lokaliseringseffekter och regional ekonomi 1 Samvips-prognos ”Höghastighetsbanor i Sverige” (KTH, 2010) / SOU 2009:74
 8. 8. Upprustning av infrastrukturen för hastigheter upp till 250 km/h Exempel med Gröna Tåget Exempel på åtgärder Mycket lönsamt för nyligen • Planskilda vägkorsningar ombyggda linjer • Broar och geoteknik • Västkustbanan Göteborg− Malmö−Köpenhamn, 305+41 km • Spår och kontaktledning • Ostkustbanan och Botniabanan • Signalsystem (ERTMS >200 Stockholm−Umeå, 737 km km/h) • Stockholm-Mälarregionen • Kapacitetsåtgärder Lönsamt att rusta upp, men kapacitetsbegränsningar kvarstår • Västra stambanan Stockholm− Göteborg, 455 km • Södra stambanan Stockholm− www.gronataget.se Malmö−Köpenhamn, 614+41 km
 9. 9. Kapacitetens dimensioner Karaktäristiskt för blandad resp. separerad trafik Antal tåg Separerad trafik Medelhastighet Robusthet Blandad trafik Trafikmönster
 10. 10. Utveckling av dimensionerande hastighet Ny höghastighetsbana vid öppningsåret New high-speed lines 450 400 350 HS2 Design speed (km/h) UK 300 250 Design speed (km/h) 200 Tokaido 150 Linear (Design speed Shin- 100 kansen (km/h)) 50 Japan 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Year of opening
 11. 11. Kostnader för investering och underhåll beroende av standard 320 jmf 250 km/h Med tung godstrafik jmf enbart persontrafik Investeringskostnad Ostlänken: 1-5 %1 Ostlänken: 20-40 %1 Större kurvradier Mindre lutningar Ev. ballastlöst spår Flera förbigångsspår Underhållskostnader Högre, dock mindre Högre med ballastlöst spår 1 Trafikverkets PM (2012) till regeringen. Ny utredning ska genomföras under 2013 Norska höghastighetsutredningen: 330 km/h-standard blir från 4 % billigare2 till 11 % dyrare per km bana än 250 km/h-standard (räknat på Lilleström-Karlstad resp. Ski-Öxnered) 2 Annan sträckning utanför tätbebyggelse istället för genom tätorter
 12. 12. Restider Stockholm–Linköping Exempel (ungefärligt) Idag Ostlänken Ostlänken Restidsvinst med (200 km/h) 250 km/h 320 km/h 320 jmf 250 1 uppehåll 1:39 (2 uppeh.) 1:06 0:59 7 min 4 uppehåll 2:13 (6 uppeh.) 1:16 1:11 5 min • Ny bana ger stora restidsvinster (25-60 minuter vid 320 km/h)1 som ger ökad tillgänglighet (ökad arbetspendling, överflyttning från bil) • 250 km/h ger mindre nyttor (restidsvinst) än 320 km/h 1 Beror på antal uppehåll, tågtyp, detaljutformning av banan, ev. kapacitetstillägg på stambanan
 13. 13. Restider med upprustade stambanor och höghastighetsbanor Möjligt med snabbaste förbindelse Idag Upprustad stambana Ny stambana (200 km/h) Upp till 250 km/h 320 km/h Stockholm–Göteborg 2:45 2:30 1 2:00 Utan uppehåll 3 Stockholm–Malmö 4:15 3:35 1, 2 2:30 2 uppehåll 3 1 Ev. kapacitetstillägg (tider med trångt på spåren; 1-10 minuter) tillkommer 2 Med Ostlänken 3 Tåg med flera uppehåll finns också men har längre restider mellan ändpunkterna • Kapacitetsproblem vid blandad snabb och långsam tågtrafik på gamla stambanorna ger längre körtider (köproblem) • Vid eventuell framtida utbyggnad av Götalandsbanan och Europa- banan är restiderna jämfört flyget kritiska • Mellanmarknaderna (mellan städer i korridoren) betydelsefulla • Direkttåg till orter utanför korridoren (Uppsala, Växjö, Halmstad m.fl.)
 14. 14. Totala trafikeringskostnader Gröna Tågets kostnadsmodell tillämpad på Stockholm–Köpenhamn 0,50 Höghastighetsbana ger 8 % lägre 0,45 trafikeringskostnader än snabbtåg 0,40 Kostnad kr/platskm på stambanan.1 0,35 Effekt av kortare bana och körtid 0,30 0,25 Effektivt utrymmesutnyttjande 0,20 (bred korg) ger 15 % lägre 0,15 0,10 trafikeringskostnader än tåg med 0,05 normalbred korg 0,00 Södra stambanan Höghastighetslinje SJ X 2000 (309 sittpl) GT Wide-4 (300 sittpl) 1Dagens bana: 655 km, restid 4:30 Höghastighetsbana: 605 km, restid 2:50 14
 15. 15. Vad är optimal hastighet? Samhällsekonomiskt perspektiv • Marginalkostnaden att Kostnader, Nyttor bygga för mycket höga Kostnader (bana, tåg, trafik) hastigheter (320 km/h eller högre) är liten när man Nyttor ändå bygger ny bana för 250 km/h • Marginalnyttan är stor genom kortare restider och ökat tågresande (tidsbudget, överflyttning Optimal Hastighet (V) från andra färdmedel) som hastighet (Vo) ger större samhällseffekter
 16. 16. Nya eller upprustade banor? • Attraktiv tågtrafik förutsätter kortare restider och högre turtäthet • Många banor kan och bör rustas upp för högre hastigheter med snabbtåg (upp till 250 km/h) 1 • Kapacitetsproblemen ökar dock vid större hastighetsskillnader • Separering av snabba och långsammare tåg ger stort kapacitetstillskott, mer plats för gods och regional persontrafik • Nya stambanor en möjlig lösning i de största korridorerna, Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö–Köpenhamn 1 Gröna Tåget: www.gronataget.se

×