Publicité

Presentation måltidsansvarig 2015

19 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Presentation måltidsansvarig 2015

  1. Måltidsansvarig Vision för måltidssituationen i Stockholms läns landsting 2012-07-01 LS 1104-0575 ”År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.”
  2. Slutrapport från måltidsutredningen Mat och måltider med patienten i centrum Måltidsutredning 2011-2012 Måltidens fem aspekter FAMM (Five Aspects of Meal Model, Gustafsson, 2006).
  3. FAMM Modellen bygger på ett tänkt besök på en restaurang där gästens helhetsupplevelse av måltiden påverkas av rummet, mötet och produkten (mat och dryck) som tillsammans med styrsystemet bildar den helhet som kallas för "stämning" eller måltidsmiljö. Rummet Mötet Produkten Styrsystemet
  4. Uppdateringar i AIVO Alla rätter blir sockerfria, därför ingen speciell diabeteskost ● Den mat som är hälsosam för befolkningen i allmänhet anses även vara bra mat vid diabetes. SNR-kosten omarbetas, ej söta desserter SNR- Endast färsk frukt, eller bär med mjölk till dessert SNR-LT, A-kost eller E-kost i stället, för liten portion EK eller EK-LT Minskat rull-listan från 34 till 23 val, infördes i December 2014 Avvikelselistan, minskat antal allergener Ny uppdatering av AIVO har utförts under 2015, med utökad innehållsförteckning ● En utbildning i beställningssystemet AIVO kommer ske den 8 maj. ● Från och med den 1 mars kommer Rosenlund att ta portionspriset 87 kr per portion för korrigering när en avdelning missat att beställa mat. ● Det avtalade priset är 62 kr per portion när beställning till lunch görs mellan 07.15–09.00 och middag mellan 12.00–14.00.
  5. Utökad innehållsförtäckning
  6. Ledningsbeslut Måltidsansvarig i alla avdelningskök 2014-2015 ● Rätt person på rätt plats Rätt kost till rätt patient, ökat energiintag Säkerställa rätt beställningar- patientsäkerhet SöS övergripande arbetsbeskrivning, med egna rutiner avdelningsvis ● Bättre rutiner medför även en förbättrad kostnadseffektivitet
  7. 2015 två olika nätverk Ett för Måltidsansvariga och ett för Ssk och Usk som nutritionsansvariga
Publicité