Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Undervisningsmateriale handout

3 641 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Undervisningsmateriale handout

 1. 1. Velkommen tilProjektledelse The proces of turning vision into reality
 2. 2. ProgramI vejledende overskrifter Dag 1 Dag 2 Dag 3 Velkomst, program Projektplan og Fremgangsmåde og præsentation fremgangsmåde og plan Projekt - definition Projektbeskrivelse Organisering og - kriterier Interessentanalyse samvirke - elementer Omgivelser Ressourcer - typer Forudsætninger Ledelse, lederskab - faser Opmærksomheds- og styring - modeller punkter Læring/evaluering - ledelse Værktøjskassen Business Case
 3. 3. Form Vekslen mellem teoretiske indspark og eget arbejde – og arbejd gerne i dit aktuelle projekt Tag ansvar for egen læring – trænger du til en pause, er det for langhåret, går det for hurtigt..? Sig til! Pauser ca. én gang i timen Vi har sørget for lokaler, maden og materialerne – men det er dig, der ”fylder dansegulvet!”
 4. 4. Præsentation Navn Virksomhed Stilling/arbejdsbeskrivelse Hvilke produkter/ydelser arbejder I med? Uddannelse/baggrund Erfaring med projektarbejde Aktuelle projekter Forventninger/betænkelighederInstruktør: Jesper Oehlenschläger
 5. 5. Hvad er et projekt? Historisk: Kendte projekter: Projektil, projektør, projektion – og Noahs Ark heraf ordet projekt: at overføre et Babelstårnet billede, en idé, et materiale til et Pyramiderne andet sted - til en ny virkelighed. ColloseumHvilke krav er der til en opgave, for at den med rette kan betragtes som projekt?Nævn tre ”ikke-projekter”
 6. 6. OpgaveHvilke krav er der til en opgave, for at den med rette kan betragtes som et projekt?Nævn tre ”ikke-projekter”
 7. 7. Hvad er et projekt?- bud på definitionerEt midlertidigt tiltag for at skabe et unikt Et særligt sæt koordineredeprodukt eller en unik service aktiviteter med defineret start situation og slutresultat, udført af en særlig organisation for at opfylde en Et tiltag, hvor menneskelige, materielle bestemt målsætning til en tidstermin og finansielle ressoucer organiseres på og indenfor et budget en ny måde for at udføre en unik opgave, med en specifikation, en tidsfrist og et budget, for at opnå nyttige Et projekt er en opgave, der både forandringer defineret ved kvantitative tids- og opgavemæssigt er og kvalitative mål afgrænset i forhold til organisationens dagligeEn idé og et udkast til gennemførelse af arbejdsopgaver, og som vedet større arbejde, som kræver tildeling og styring af ressourcer,omhyggelig planlægning, og som skal opfylde et eller flerestrækker sig over et stykke tid definerede mål
 8. 8. Kriterier for et projekt? Bjarne Kousholt ”Projektledelse” Et klart defineret formål En fastsat slutdato Ukendte faktorer og risici Grænser for omkostning og ressourceforbrug Nye erfaringer Nye resultater Udfordrer vanetænkning Udfordrer en statisk organisation Samarbejder på tværs
 9. 9. Projekt versus drift Projekt Stort - ukendt Øget grad af ukendskab Mindre - ukendt Øget antal opgaver Øget kompleksitet Øget omkostning Øget forandringModificeret udgave One-time shot Øget varighed(næsten prøvet før) Øget værdi Gentagne opgave Løbende drift Drift
 10. 10. OpgaveHvilke spørgsmål kan du stille til opdragsgiver for at vurdere kompleksiteten i projektet?
 11. 11. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 12. 12. Projektets elementer Projektopgaven Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Tidsramme Interessenter Projektledelse Omgivelserne Anvendelse, ejerskab Lede og styre projektet Marked Vilje og drivkraft Fremgangsmåde og plan Teknologi Ressourceydelser Organisation og samvirke Omgivende systemer Formel godkendelse Opmærksomhedsområder Fysisk miljø Almen accept Læring Regelsæt, normer Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge
 13. 13. Elementer i et projekt Sammenhæng og koordinering Scope (omfang og indhold) Kvalitet HR Indkøb
 14. 14. Projekttyper Forandringsprojekt Udrulningsprojekt Tekniske projekter Udviklingsprojekt Softwareudviklingsprojekt Konstruktionsprojekt Analyseprojekt Forhandlingsprojekt Leveranceprojekt Strategisk projekt Tilretningsprojekt Operativt projekt
 15. 15. Projekter gør en forskelPPSOP-modellen Produkter Processer PPSOP Personer Systemer Organisation
 16. 16. Hvordan påvirker dit projekt: Organi-Person System Proces Produkt Opgave sation
 17. 17. ProjektfaserMaterielle projekter Planlægnings- Udførelse Aflevering af Drift og Før projektet og og den produktet og vedligehold besluttes specifikations- løbende evaluering af projektet fasen opfølgning
 18. 18. Projektfaser ogprodukters livscyklus Aktivitet Salg/brug Modenhed Produkt Etablering Produkt- Intro- Produkt Aftagen udvikling duktion Voksende salg/brug Projekt Skrotning Profit Før projektet besluttes Udførelse og løbende specifikationsarbejde Drift og vedligehold Planlægnings- og Tab Aflevering og opfølgning evaluering Projekt
 19. 19. ProjektfaserImaterielle projekter/forandringsprojekter Opmærk- Overtalelse Beslutning Kvalificering Bekræftelse somhed
 20. 20. ProjektfaserKobling mellem materielle og imaterielle projekter Planlægning og Udførelse og Aflevering og Drift og Før beslutning specifikation opfølgning evaluering vedligehold Vi er klar Projektet er i Bekræftelse Projektet er drift ikke besluttet Vi er ”på” Kvalificering Beslutning Overtalelse Projektet erOpmærksomhed klart Vi er ikke klar
 21. 21. Almindeligt projekt ellerforandringsprojekt? ”Almindeligt” projekt ForandringsprojektVil forandre mange menneskers måde at arbejde på? Nej JaUdfordrer de primære interessenters forventninger? Nej JaKræver mange menneskers velvilje for at lykkes? Nej JaMå forventes at møde modstand fra mange mennesker? Nej JaInvolverer primært kun projektgruppen og i mindre grad interessenter Ja Nejudenfor denne?Projektgruppen gennemfører selve projektets aktiviteter, men det er Nej Japrimært interessenterne udenfor gruppen, der påvirkes af projektet
 22. 22. OpgaveEr dit projekt et leveranceprojekt eller et forandringsprojekt? – og hvorfor?Hvad skal projektet levere?Hvad skal projektet forandre?
 23. 23. Projektmodeller Hvad skal vi nå? Høj klarhed Adaptiv Klassisk projektledelse projektledelse Hvordan når vi det? Dynamisk projektledelseLav klarhed
 24. 24. Vandfaldsmodellen Før projektet besluttes Planlægning og specifikation Udførelse og opfølgning Aflevering og evaluering Drift og vedligehold
 25. 25. Iterativ model”We learn as we go” Evaluering Identifikation Konstruktion Design
 26. 26. Projektmodeller Vandfaldsmodel Iterative modeller Adskilte og sekventielt ordnede Flere korte gennemløb af alle faser projektets faser Alle krav fastlægges i detaljer, før Kunden inddrages aktivt i projektet påbegyndes projektet Kravspecifikationen styrer Prioriteringer og overordnede projektet mål er kendt Kundefokus på kravsopfyldelse Detailkrav fastlægges først undervejs, når tiden er inde Hver fase afsluttes, før ny fase påbegyndes Mange ressourcer benyttes på ændringshåndtering
 27. 27. Valg af projektmodelHvornår er det relevant at anvende de forskellige projektmodeller?Hvilke udfordringer giver anvendelsen af de forskellige projektmodeller?Hvad skal man som projektleder overveje/være særlig opmærksom på ved brug afde forskellige projektmodeller?
 28. 28. OpgaveHvornår er det relevant at anvende de forskellige projektmodeller?Hvilke udfordringer giver anvendelsen af de forskellige projektmodeller?Hvad skal man som projektleder overveje/være særlig opmærksom på ved brug af deforskellige projektmodeller?
 29. 29. Hvad er projektledelse? Projektledelse er anvendelsen af Planlægning, uddelegering,viden, kunnen, værktøjer og metoder overvågning og kontrol af alle i projektaktiviteter for at opfylde aspekter af projektet samt projektbehov motivering af de involverede med PMI henblik på at nå projektets mål Projektledelse af planlægning, inden for de forventede organisering, overvågning, kontrol præstationsmål, hvad angår tid, og rapportering af alle aspekter af et omkostninger, kvalitet, omfang og projekt og motivering af alle de, der indhold, fordele og risici PRINCE2 er involveret i det for at nå projektets mål Projektledelse er bredt anerkendt ISO som den mest effektive måde at indføre unikke forandringer. Projektledelse er planlægning, Projektledelse som fag handler om organisering, overvågning og kontrol at lede projekter med succes. af alle aspekter af et projekt og Projektledelsen udgør det motivering af alle involverede for at koordinerende ansvar for at sikre, nå projektets mål, sikkert og inden at alt i projektet styres effektivt for for den aftalte tid, pris og kvalitet at sikre et vellykket projektresultat IPMA APM
 30. 30. Projektets faser og ledelse Styring/management Før Planlægning Udførelse Aflevering Drift og projektet og og og vedligehold besluttes specifikation opfølgning evaluering Lederskab/leadership
 31. 31. Styring og Lederskab Styring Lederskab Værktøjer og metoder til at Metoder og processer til at - Planlægge og opfølge - Fremme samspil, - Designe projektplan og samarbejde, motivation rapportering og proces - Dokumentere - Afdække og analysere afvigelsesnødvendighed relevante faktorer for projektets målopfyldelse
 32. 32. Styring ogLederskab Ledelse indad Ledelse udad Motivering Kommunikation Fordeling af opgaver Forhandling Projektlederen Ledelse af Projektstyring opgave Sikring af fremdrift Projektet når sit mål
 33. 33. Hvad vanskeliggør projektledelse? Personer med vidt forskelig Projekter betyder forandringer – og baggrund skal pludselig til at mennesker er modstandere af arbejde sammen mod et fælles forandringer mål (som de ikke selv har været med til at sætte. Ressourcerne og tiden er knap og Medarbejderne i projektet har ofte næsten altid fastlagt inden en anden leder (linieleder) foruden projektet går i gang – hvilket er i projektlederen – og projektlederen modstrid med projektets natur, da har ikke den organisatoriske det jo skal levere noget, der ikke autoritet er prøvet før ”Der findes intet mere vanskeligt at udføre, intet hvor succesen er mere tvivlsom, intet mere vanskeligt at lede, end at indføre en ny måde at gøre tingene på. For initiativtageren har fjendskabet fra alle, der vil profitere på bevarelsen af det gamle system og blot lunken forsvar fra de, der vil tjene ved det nye. Machiavelli (1469-1527)
 34. 34. Hvad er (projekt)ledelse?Hvordan adskiller projektledelse sig fra ”almindelig ledelse”?Hvilke særlige kompetencer bør en projektleder have (i forhold til linieledere)?Hvorfor er projektledelse en svær disciplin?
 35. 35. OpgaveHvordan adskiller projektledelse sig fra ”almindelig ledelse”?Hvilke særlige kompetencer bør en projektleder have (i forhold til linieledere)?Hvorfor er projektledelse en svær disciplin?
 36. 36. VærktøjskassenBusiness Case Projektplan - beskrivelse Projektplan – fremgangsmåde & plan Projektplan – Organisering og samvirke Projektplan - Ressource Projektplan – Ledelse, lederskab/styring Projektplan – Læring/evaluering
 37. 37. ProjektfaserMaterielle projekter Før Planlægnings- Udførelse Aflevering af Drift og og og den projektet specifikations- løbende produktet og vedligehold evaluering af projektet besluttes fasen opfølgning
 38. 38. Hvordan opstår projekter? Eksterne projekter (for kunder) f.eks. salgsmuligheder/leverancemuligheder Interne projekter Fornyelse- og forbedringsprojekter – ofte afledt som en del af en strategisk udvikling Business Ide Case
 39. 39. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 40. 40. Business Case Business casen (BC) • Er et dynamisk dokument • Driver projektet • Indeholder det vigtigste sæt af informationer for projektet (kan det betale sig ?) • Kan danne grundlag for konkretisering af projektet • Ajourføres (af projektleder) og godkendes (af styregruppen) igennem hele projektet • Projektet vurderes altid i forhold til sidst godkendte BC
 41. 41. Business Case Business casen indeholder typisk • Årsager til projektet • Muligheder i projektet • Forventet udbytte • Risici (kommer fra projektets risikoanalyse) • Omkostninger (kommer fra projektplanen) • Tidshorisont (første vurdering) • Investeringsvurdering
 42. 42. Business Case Fortæl om ét af dine projekter Brug Business casens struktur til at beskrive projektet • Hvad var årsagen? • Hvilke muligheder var der? • Hvad var det forventede udbytte? • Hvilke risici var der? • Hvad var tidshorisonten?
 43. 43. OpgaveBrug Business casens struktur til at beskrive projektet • Hvad var årsagen? • Hvilke muligheder var der? • Hvad var det forventede udbytte? • Hvilke risici var der? • Hvad var tidshorisonten?
 44. 44. Projektfaser Planlæg- Udførelse Aflevering af Drift og Før projektet ning og og den produktet og vedligehold besluttes specifika- løbende evaluering af projektet opfølgning tion
 45. 45. Projektplan og fremgangsmåde På baggrund af Business Casen skaber styregruppen en projektformulering, som er opdragsgiverens ”ordredokument”. Dette udbygges senere med mere detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde og organisation i Projektplanen. Business Projekt- Ide Projektplan Case formulering
 46. 46. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 47. 47. Projektbeskrivelse 1. Projektbeskrivelse 1.1 Projektopgaven 1.1.1 Opgavebeskrivelse Hvad går opgaven ud på? 1.1.2 Idégrundlag Hvilken idé hviler projektet på? 1.1.3 Målbeskrivelse Hvornår ved, vi at projektet er løst? 1.1.4 Forandringsopgaven Hvilken forandring skaber projektet for interessenterne (om nogen)?
 48. 48. Projektbeskrivelse Beskriv dit projekt ud fra strukturen i de første fire punkter i Projektbeskrivelsen
 49. 49. OpgaveBeskriv dit projekt ud fra strukturen i de første fire punkter i Projektbeskrivelsen
 50. 50. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 51. 51. InteressentanalyseAlle dem, hvis bidrag eller accept er nødvendig forprojektets gennemførelse.Personer, grupper, afdelinger og institutioner, som ønskerprojektet gennemført og som er villige til at bidrage.Personer, grupper, afdelinger og institutioner, som finderprojektet uvigtigt og måske nogle, som vil modarbejde det.Interessentanalysen har indflydelse på både risikoanalyseog kommunikationsplan
 52. 52. InteressentrollerRolle FunktionAnvendelse og ejerskab At sikre accept og brug af projektets produkterVilje og drivkraft At legitimere projektet, at bane vejen og at prioritere det i forhold til andre opgaverRessourceydelser At levere viden, kunnen og arbejdsindsats samt finansieringFormel godkendelse At give tilladelse til projektaktivitet og løsninger (produkter)Almen accept At forholde sig til projektets og produkternes afledte virkninger på lokalt plan og i videre perspektiv
 53. 53. Identifikation af interessenterHvem er opdragsgiver?Hvem anvender resultatet?Hvem skal acceptere hhv. godkende resultatet?Hvem betaler for arbejdet og resultatet?Hvem skal acceptere/godkende, at aktiviteten udføres ogmåden den udføres på?Hvem berøres (bemærker, generes, lider afsavn, fårudbytte, får ændrede forhold) af resultatet?Hvem levererer indsats, viden, kunnen og resssourcer?
 54. 54. Interessenternes position Stor I nogen grad LilleInteressenternesindflydelse og magt(indflydelse på succes Negativ, modstand Passiv, afventende Positiv, engageretMeget omfattendeEn del forandringerRinge
 55. 55. Skema til interessentanalyse Interessentanalyse Projekt: Dato:Interessent Forventninger, udbytte, Betydning for projektet Inddragelse i projektet succeskriterier Behov for påvirkning
 56. 56. Opgave Interessentanalyse Projekt: Dato:Interessent Forventninger, udbytte, Betydning for projektet Inddragelse i projektet succeskriterier Behov for påvirkning
 57. 57. 10 årsager til modstandEn reel trussel• Den økonomiske og materielle situation forringes• Jobsikkerheden reduceres eller fjernes• Privilegier og goder reduceresTaber ansigt• Den sociale status og anseelse reduceres• Bevægelsesfriheden mindskesTaber indflydelse• Indflydelse, autoritet og handlefrihed reduceres• Kontaktflader i organisationen forringesMere arbejde• Forandringen øger arbejdsbelastningenKan jeg udføredet nye?• Forandringen kræver ny viden og kunnen
 58. 58. 10 årsager til modstandFor usikkert• Forandringen er omfattende og vanskelig at overskue• Forandringen skaber uro og negative følelserHovsa!• Forandringen kommer overraskendeDet er anderledes• Rutiner og vaner må ændresDet koster mig• Forandringen afbryder/ændrer personlige planer/tiltag• Belønningen står ikke mål med kravene til indsats• Det strider mod mine værdierFortidens vrede• Erfaringerne fra tidligere forandringer er dårlige
 59. 59. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 60. 60. OmgivelserneOmgivelserne er de sammenhænge, som projektetsprodukt og dermed også projektet skal indgå i.De fastlægger vilkårerne for projektet:Markedsmæssige muligheder og begrænsninger. Efterspørgsel, konkurrence, trends,konjunkturforhold, politiske vilkårTeknologiske muligheder og begrænsningerOmgivende systemer, dels systemer og andre produkter som produktet skal fungeresammen med, dels nødvendige hjælpesystemer, dels andre projekterFysisk miljø, f.eks. plads., lokaler, temperaturforholdRegelsæt, normer m.v. for projektarbejdet og for produkterne, Miljømæssige krav tilprojektarbejdet
 61. 61. Omgivelserne Sammenhænge/VilkårMarkedTeknolgiOmgivendesystemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 62. 62. Opgave Sammenhænge/VilkårMarkedTeknolgiOmgivendesystemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 63. 63. Projektets forudsætninger De ydre forhold, som projektet ikke er ”herre over”. Skal beskrives således, at hvis disse forhold ændrer sig, må planerne og evt. projektet ændres. Forudsætninger bør udmønte sig i handlingsplanen: 1. Overvågningshandlinger for de forhold, som projektledelsen ikke kan påvirke, men må tilpasse sig 2. Påvirkningshandlinger for de forhold, som kan påvirkes til at passe til projektet
 64. 64. Projektets SWOT Styrker SvaghederInternt Muligheder Trusler Eksternt
 65. 65. Opgave Styrker SvaghederInternt Muligheder Trusler Eksternt
 66. 66. Projektets forudsætninger Overvågningshandlinger Påvirkningshandlinger Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer
 67. 67. Opgave Overvågningshandlinger Påvirkningshandlinger Marked TeknologiOmgivende systemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 68. 68. Projektets risici Risiko er en potentiel udfordring eller begivenhed, som kan have en uønsket konsekvens for projektets resultat. Risikoprocessen er en pro-aktiv fremgangsmåde til at identificere, håndtere og følge op på risici
 69. 69. Risikoproces Risk Management Planlæg Risk Plan Management Udfør risiko- reducerende aktivititeter/ overvåg/log Identificer risici Planlæg håndtering af de Database med enkelte risici Kvalificer og kvantificer risici risici
 70. 70. Risikostrategier Overvåge Overdrage Fjerne Acceptere Nødplan (Plan B) Forebygge
 71. 71. Sammenhænge SWOT Interessent- Analyse af analyse omgivelserne Risiko- analyse
 72. 72. Risikoanalyse Fremgangsmøde 1. Find risici og deres mulige årsager 2. Kvantificer risici 1. Sandsynligheden angives f.eks. fra 0-1 2. Konsekvens angives i kr. 3. De to værdier ganges med hinanden 3. Prioriter risici 4. Vælg passende strategi 5. Styr og følg op
 73. 73. Risikoanalyse Forebyg for at Forebyg for at Forebyg for at reducere Stor reducere reducere sandsynlighed og virkning sandsynlighed sandsynlighed Plan B Plan BSandsynlighed Negligér Forebyg for at Forebyg for at Nogen afbøde virkning afbøde virkning Plan B Negligér Negligér Plan B Lille Ringe Alvorlig Katastrofal Konsekvens
 74. 74. RisikoanalyseHvad kan gå Sandsynlighed Konsekvens Risikotal Handlinger galt? 0-1 Estimat i kr. (i kr.) Forebyggende Afbødende
 75. 75. Opgave Hvad kan gå galt? Sandsyn- Konse- Risikotal Handlinger lighed kvens (i kr.) 0-1 Estimat i kr. Forebyggende Afbødende
 76. 76. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 77. 77. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 78. 78. Grundlæggende faseforløbFaseskift, når projektet ændrer karakterHver fase adskilles af en milepælDer kan også være milepæle indenforden enkelte faseMilepæle er med til at målemålopfyldelsen = en tilstand Før projektet Gennem- Drift og Planlægning Afslutning besluttes førelse vedligehold
 79. 79. Den gode aktivitets- ogstyringsplanProjektet struktures fase for fasePlaner udarbejdes i niveauerMilepæle indlægges i planen = tilstandMilepælsplanen er synligUsikkerheder er afdækketPlanen overvågesAfvigelser viser og tidligere planer bevaresAfsluttende aktiviteter og milepæle markeres tydeligt
 80. 80. Opfølgning Tilpas planen Koncentrer indsatsen omkring tidskritiske aktiviteter Hold øje med tidskritiske aktiviteter Følg op på forudsætningerne
 81. 81. IndsatsområderPlan for udviklingen af produktSammensætte produktionsteametProduktion og test MålTestinstallation hos kundeTræne medarbejdere
 82. 82. Milepæle Indsatsområde Testinstallation hos kundeUndersøgelseaf gulvforhold Installation starter Installation slutterTestresultater foreligger
 83. 83. Faser og beslutningspunkterIndsatsområde Testinstallation hos kunde Undersøgelse af gulvforhold Testresultater Installation Installation foreligger starter slutter Beslutning Beslutning BeslutningIndsatsområde 1 2 3Indsatsområde
 84. 84. Fase- og milepælsplan Indsats- Fase Milepæle Deadline Ansvar område Projektplan Planlægning Analyse 31.01.11 JOE godkendt Testforløb Udførelse Testinstallation 31.03.11 KTA godkendt Overleverings- Overdragelse Aflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret
 85. 85. Opgave Indsats- Fase Milepæle Deadline Ansvar område ProjektplanPlanlægning Analyse 31.01.11 JOE godkendt Testforløb Udførelse Testinstallation 31.03.11 KTA godkendt Overleverings- OverdragelseAflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret Overleverings- Overdragelse Aflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret
 86. 86. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 87. 87. Projektorganisation Styregruppe Referencegruppe Projektleder Projektgruppe
 88. 88. Hvem gør hvadStyregruppen – projektlederen – projektgruppen – andre grupper Sætter formål – godkender mål og overordnede Styregruppen planer– sparring med projektlederen Leder projektet – har ansvaret for den praktiske Projektlederen gennemførelse – kommunikerer opad og indad Projektgruppen Leverer arbejdstid og viden Referencegrupper – interessegrupper mv. Andre grupper Leverer viden og input - fungerer som ambassadører – sparring med PL
 89. 89. Kommunikation i projekter Til styregruppen Til projektgruppen Vedligeholdelse af Indkaldelser dynamiske dokumenter: Referater Business Case Opdatering af nedbrudte Projektdokument mål og delmål Interessentanalyse Status på mål og delmål Projektets m.m. forudsætninger Risikoanalyse Kommunikationsplan Projektplaner m.m.
 90. 90. Kommunikation i projekter Off. Kollegaer Marked myndigheder Kompetence- Ledelse Projektet personer Øvrige Kunder Leverandører interessenter
 91. 91. Kommunikations-opgaver Hvem Hvad Hvordan Hovedbudskab Hvornår
 92. 92. Opgave Hvem Hvad Hvordan Hovedbudskab Hvornår
 93. 93. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 94. 94. Nedbrydning af opgaverne Formål Mål Mål Mål Delmål Delmål Delmål Delmål Delmål Delmål Aktiviteter AktiviteterAktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Én Én Én Én Én Én Én ÉnmandÉn mandÉn mandÉn mandÉn mandÉn mandÉn mandÉn mandÉn– én Én mand – én Én – én Én mand mand – én Én mand – én Én mand – én Én – én Én mand mand – én Én mandtime én – mand time én – mand time én – mand time én – mand time én – mand time én – mand time én – mand time én – mand time én – time én – time én – time én – time én – time én – time én – time én – time time time time time time time time
 95. 95. OpgaveFormål:Mål:1.02.03.0Delmål:1.11.21.3Aktiviteteter1.1.11.2.11.3.1Én mand – én time1.1.1.11.1.1.21.1.1.3
 96. 96. Budgetter, f.eks. Indkøbsbudgetter Timebudgetter Omkostningbudgetter Lokalebudgetter Ressourcebudgetter Lønbudgetter - Og hvad der passer hos dig
 97. 97. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 98. 98. Ledelsesplanlægning Alt det, vi i forvejen ved om ledelse Ledelsesformer Personprofiler og så alt det, der gør Motivation projektledelse komplekst Ansvar ”Leder ved et tilfælde” Sammensatte grupper Forandringer Begrænsede ressourcer Manglende magt
 99. 99. LedelsesplanlægningFå afstemt forventninger med styregruppenFå afstemt forventninger med projektgruppenFå afstemt forventninger med linielederneHold tæt kontakt med styregruppen og brug demBed om hjælp, når du har behovVær skarp i din formulering om projektets formålVær synlig både i og udenfor projektet
 100. 100. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 101. 101. Læring/evaluering Hvorfor? Hvad? For at blive bedre en Afklar med styregruppen anden gang – gerne inden projektstart For at kunne dele erfaringer med Dokumentlog/ kommende projekter Ændringslog/ Ændringshåndtering For at synliggøre projektet i resten af Offentligt tilgængeligt og organisationen læsevenligt
 102. 102. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 103. 103. Interesseret i at lære mere?Tak for denne Bjarne Kousholtomgang Projektledelse Hans Mikkelsen og Jens O. Riisog held og lykke Grundbog i Projektledelse Mette Lindegaard Attrupmed projekterne! John Ryding Olsson Power i projekter og portefølje Project Management Institute PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)
 104. 104. Velkommen tilProjektledelse The proces of turning vision into reality
 105. 105. ProgramI vejledende overskrifter Dag 1 Dag 2 Dag 3 Velkomst, program Projektplan og Fremgangsmåde og præsentation fremgangsmåde og plan Projekt - definition Projektbeskrivelse Organisering og - kriterier Interessentanalyse samvirke - elementer Omgivelser Ressourcer - typer Forudsætninger Ledelse, lederskab - faser Opmærksomheds- og styring - modeller punkter Læring/evaluering - ledelse Værktøjskassen Business Case
 106. 106. Form Vekslen mellem teoretiske indspark og eget arbejde – og arbejd gerne i dit aktuelle projekt Tag ansvar for egen læring – trænger du til en pause, er det for langhåret, går det for hurtigt..? Sig til! Pauser ca. én gang i timen Vi har sørget for lokaler, maden og materialerne – men det er dig, der ”fylder dansegulvet!”
 107. 107. Præsentation Navn Virksomhed Stilling/arbejdsbeskrivelse Hvilke produkter/ydelser arbejder I med? Uddannelse/baggrund Erfaring med projektarbejde Aktuelle projekter Forventninger/betænkelighederInstruktør: Jesper Oehlenschläger
 108. 108. Hvad er et projekt? Historisk: Kendte projekter: Projektil, projektør, projektion – og Noahs Ark heraf ordet projekt: at overføre et Babelstårnet billede, en idé, et materiale til et Pyramiderne andet sted - til en ny virkelighed. ColloseumHvilke krav er der til en opgave, for at den med rette kan betragtes som projekt?Nævn tre ”ikke-projekter”
 109. 109. OpgaveHvilke krav er der til en opgave, for at den med rette kan betragtes som et projekt?Nævn tre ”ikke-projekter”
 110. 110. Hvad er et projekt?- bud på definitionerEt midlertidigt tiltag for at skabe et unikt Et særligt sæt koordineredeprodukt eller en unik service aktiviteter med defineret start situation og slutresultat, udført af en særlig organisation for at opfylde en Et tiltag, hvor menneskelige, materielle bestemt målsætning til en tidstermin og finansielle ressoucer organiseres på og indenfor et budget en ny måde for at udføre en unik opgave, med en specifikation, en tidsfrist og et budget, for at opnå nyttige Et projekt er en opgave, der både forandringer defineret ved kvantitative tids- og opgavemæssigt er og kvalitative mål afgrænset i forhold til organisationens dagligeEn idé og et udkast til gennemførelse af arbejdsopgaver, og som vedet større arbejde, som kræver tildeling og styring af ressourcer,omhyggelig planlægning, og som skal opfylde et eller flerestrækker sig over et stykke tid definerede mål
 111. 111. Kriterier for et projekt? Bjarne Kousholt ”Projektledelse” Et klart defineret formål En fastsat slutdato Ukendte faktorer og risici Grænser for omkostning og ressourceforbrug Nye erfaringer Nye resultater Udfordrer vanetænkning Udfordrer en statisk organisation Samarbejder på tværs
 112. 112. Projekt versus drift Projekt Stort - ukendt Øget grad af ukendskab Mindre - ukendt Øget antal opgaver Øget kompleksitet Øget omkostning Øget forandringModificeret udgave One-time shot Øget varighed(næsten prøvet før) Øget værdi Gentagne opgave Løbende drift Drift
 113. 113. OpgaveHvilke spørgsmål kan du stille til opdragsgiver for at vurdere kompleksiteten i projektet?
 114. 114. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 115. 115. Projektets elementer Projektopgaven Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Tidsramme Interessenter Projektledelse Omgivelserne Anvendelse, ejerskab Lede og styre projektet Marked Vilje og drivkraft Fremgangsmåde og plan Teknologi Ressourceydelser Organisation og samvirke Omgivende systemer Formel godkendelse Opmærksomhedsområder Fysisk miljø Almen accept Læring Regelsæt, normer Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge
 116. 116. Elementer i et projekt Sammenhæng og koordinering Scope (omfang og indhold) Kvalitet HR Indkøb
 117. 117. Projekttyper Forandringsprojekt Udrulningsprojekt Tekniske projekter Udviklingsprojekt Softwareudviklingsprojekt Konstruktionsprojekt Analyseprojekt Forhandlingsprojekt Leveranceprojekt Strategisk projekt Tilretningsprojekt Operativt projekt
 118. 118. Projekter gør en forskelPPSOP-modellen Produkter Processer PPSOP Personer Systemer Organisation
 119. 119. Organi-Person System Proces Produkt sation Opgave Hvordan påvirker dit projekt:
 120. 120. ProjektfaserMaterielle projekter Planlægnings- Udførelse Aflevering af Drift og Før projektet og og den produktet og vedligehold besluttes specifikations- løbende evaluering af projektet fasen opfølgning
 121. 121. Projektfaser ogprodukters livscyklus Aktivitet Salg/brug Modenhed Produkt Etablering Produkt- Intro- Produkt Aftagen udvikling duktion Voksende salg/brug Projekt Skrotning Profit Før projektet besluttes Udførelse og løbende specifikationsarbejde Drift og vedligehold Planlægnings- og Tab Aflevering og opfølgning evaluering Projekt
 122. 122. ProjektfaserImaterielle projekter/forandringsprojekter Opmærk- Overtalelse Beslutning Kvalificering Bekræftelse somhed
 123. 123. ProjektfaserKobling mellem materielle og imaterielle projekter Planlægning og Udførelse og Aflevering og Drift og Før beslutning specifikation opfølgning evaluering vedligehold Vi er klar Projektet er i Bekræftelse Projektet er drift ikke besluttet Vi er ”på” Kvalificering Beslutning Overtalelse Projektet erOpmærksomhed klart Vi er ikke klar
 124. 124. Almindeligt projekt ellerforandringsprojekt? ”Almindeligt” projekt ForandringsprojektVil forandre mange menneskers måde at arbejde på? Nej JaUdfordrer de primære interessenters forventninger? Nej JaKræver mange menneskers velvilje for at lykkes? Nej JaMå forventes at møde modstand fra mange mennesker? Nej JaInvolverer primært kun projektgruppen og i mindre grad interessenter Ja Nejudenfor denne?Projektgruppen gennemfører selve projektets aktiviteter, men det er Nej Japrimært interessenterne udenfor gruppen, der påvirkes af projektet
 125. 125. OpgaveEr dit projekt et leveranceprojekt eller et forandringsprojekt? – og hvorfor?Hvad skal projektet levere?Hvad skal projektet forandre?
 126. 126. Projektmodeller Hvad skal vi nå? Høj klarhed Adaptiv Klassisk projektledelse projektledelse Hvordan når vi det? Dynamisk projektledelseLav klarhed
 127. 127. Vandfaldsmodellen Før projektet besluttes Planlægning og specifikation Udførelse og opfølgning Aflevering og evaluering Drift og vedligehold
 128. 128. Iterativ model”We learn as we go” Evaluering Identifikation Konstruktion Design
 129. 129. Projektmodeller Vandfaldsmodel Iterative modeller Adskilte og sekventielt ordnede Flere korte gennemløb af alle faser projektets faser Alle krav fastlægges i detaljer, før Kunden inddrages aktivt i projektet påbegyndes projektet Kravspecifikationen styrer Prioriteringer og overordnede projektet mål er kendt Kundefokus på kravsopfyldelse Detailkrav fastlægges først undervejs, når tiden er inde Hver fase afsluttes, før ny fase påbegyndes Mange ressourcer benyttes på ændringshåndtering
 130. 130. Valg af projektmodelHvornår er det relevant at anvende de forskellige projektmodeller?Hvilke udfordringer giver anvendelsen af de forskellige projektmodeller?Hvad skal man som projektleder overveje/være særlig opmærksom på ved brug afde forskellige projektmodeller?
 131. 131. OpgaveHvornår er det relevant at anvende de forskellige projektmodeller?Hvilke udfordringer giver anvendelsen af de forskellige projektmodeller?Hvad skal man som projektleder overveje/være særlig opmærksom på ved brug af deforskellige projektmodeller?
 132. 132. Hvad er projektledelse? Projektledelse er anvendelsen af Planlægning, uddelegering,viden, kunnen, værktøjer og metoder overvågning og kontrol af alle i projektaktiviteter for at opfylde aspekter af projektet samt projektbehov motivering af de involverede med PMI henblik på at nå projektets mål Projektledelse af planlægning, inden for de forventede organisering, overvågning, kontrol præstationsmål, hvad angår tid, og rapportering af alle aspekter af et omkostninger, kvalitet, omfang og projekt og motivering af alle de, der indhold, fordele og risici PRINCE2 er involveret i det for at nå projektets mål Projektledelse er bredt anerkendt ISO som den mest effektive måde at indføre unikke forandringer. Projektledelse er planlægning, Projektledelse som fag handler om organisering, overvågning og kontrol at lede projekter med succes. af alle aspekter af et projekt og Projektledelsen udgør det motivering af alle involverede for at koordinerende ansvar for at sikre, nå projektets mål, sikkert og inden at alt i projektet styres effektivt for for den aftalte tid, pris og kvalitet at sikre et vellykket projektresultat IPMA APM
 133. 133. Projektets faser og ledelse Styring/management Før Planlægning Udførelse Aflevering Drift og projektet og og og vedligehold besluttes specifikation opfølgning evaluering Lederskab/leadership
 134. 134. Styring og Lederskab Styring Lederskab Værktøjer og metoder til at Metoder og processer til at - Planlægge og opfølge - Fremme samspil, - Designe projektplan og samarbejde, motivation rapportering og proces - Dokumentere - Afdække og analysere afvigelsesnødvendighed relevante faktorer for projektets målopfyldelse
 135. 135. Styring ogLederskab Ledelse indad Ledelse udad Motivering Kommunikation Fordeling af opgaver Forhandling Projektlederen Ledelse af Projektstyring opgave Sikring af fremdrift Projektet når sit mål
 136. 136. Hvad vanskeliggør projektledelse? Personer med vidt forskelig Projekter betyder forandringer – og baggrund skal pludselig til at mennesker er modstandere af arbejde sammen mod et fælles forandringer mål (som de ikke selv har været med til at sætte. Ressourcerne og tiden er knap og Medarbejderne i projektet har ofte næsten altid fastlagt inden en anden leder (linieleder) foruden projektet går i gang – hvilket er i projektlederen – og projektlederen modstrid med projektets natur, da har ikke den organisatoriske det jo skal levere noget, der ikke autoritet er prøvet før ”Der findes intet mere vanskeligt at udføre, intet hvor succesen er mere tvivlsom, intet mere vanskeligt at lede, end at indføre en ny måde at gøre tingene på. For initiativtageren har fjendskabet fra alle, der vil profitere på bevarelsen af det gamle system og blot lunken forsvar fra de, der vil tjene ved det nye. Machiavelli (1469-1527)
 137. 137. Hvad er (projekt)ledelse?Hvordan adskiller projektledelse sig fra ”almindelig ledelse”?Hvilke særlige kompetencer bør en projektleder have (i forhold til linieledere)?Hvorfor er projektledelse en svær disciplin?
 138. 138. OpgaveHvordan adskiller projektledelse sig fra ”almindelig ledelse”?Hvilke særlige kompetencer bør en projektleder have (i forhold til linieledere)?Hvorfor er projektledelse en svær disciplin?
 139. 139. VærktøjskassenBusiness Case Projektplan - beskrivelse Projektplan – fremgangsmåde & plan Projektplan – Organisering og samvirke Projektplan - Ressource Projektplan – Ledelse, lederskab/styring Projektplan – Læring/evaluering
 140. 140. ProjektfaserMaterielle projekter Før Planlægnings- Udførelse Aflevering af Drift og og og den projektet specifikations- løbende produktet og vedligehold evaluering af projektet besluttes fasen opfølgning
 141. 141. Hvordan opstår projekter? Eksterne projekter (for kunder) f.eks. salgsmuligheder/leverancemuligheder Interne projekter Fornyelse- og forbedringsprojekter – ofte afledt som en del af en strategisk udvikling Business Ide Case
 142. 142. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 143. 143. Business Case Business casen (BC) • Er et dynamisk dokument • Driver projektet • Indeholder det vigtigste sæt af informationer for projektet (kan det betale sig ?) • Kan danne grundlag for konkretisering af projektet • Ajourføres (af projektleder) og godkendes (af styregruppen) igennem hele projektet • Projektet vurderes altid i forhold til sidst godkendte BC
 144. 144. Business Case Business casen indeholder typisk • Årsager til projektet • Muligheder i projektet • Forventet udbytte • Risici (kommer fra projektets risikoanalyse) • Omkostninger (kommer fra projektplanen) • Tidshorisont (første vurdering) • Investeringsvurdering
 145. 145. Business Case Fortæl om ét af dine projekter Brug Business casens struktur til at beskrive projektet • Hvad var årsagen? • Hvilke muligheder var der? • Hvad var det forventede udbytte? • Hvilke risici var der? • Hvad var tidshorisonten?
 146. 146. OpgaveBrug Business casens struktur til at beskrive projektet • Hvad var årsagen? • Hvilke muligheder var der? • Hvad var det forventede udbytte? • Hvilke risici var der? • Hvad var tidshorisonten?
 147. 147. Projektfaser Planlæg- Udførelse Aflevering af Drift og Før projektet ning og og den produktet og vedligehold besluttes specifika- løbende evaluering af projektet opfølgning tion
 148. 148. Projektplan og fremgangsmåde På baggrund af Business Casen skaber styregruppen en projektformulering, som er opdragsgiverens ”ordredokument”. Dette udbygges senere med mere detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde og organisation i Projektplanen. Business Projekt- Ide Projektplan Case formulering
 149. 149. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 150. 150. Projektbeskrivelse 1. Projektbeskrivelse 1.1 Projektopgaven 1.1.1 Opgavebeskrivelse Hvad går opgaven ud på? 1.1.2 Idégrundlag Hvilken idé hviler projektet på? 1.1.3 Målbeskrivelse Hvornår ved, vi at projektet er løst? 1.1.4 Forandringsopgaven Hvilken forandring skaber projektet for interessenterne (om nogen)?
 151. 151. Projektbeskrivelse Beskriv dit projekt ud fra strukturen i de første fire punkter i Projektbeskrivelsen
 152. 152. OpgaveBeskriv dit projekt ud fra strukturen i de første fire punkter i Projektbeskrivelsen
 153. 153. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 154. 154. InteressentanalyseAlle dem, hvis bidrag eller accept er nødvendig forprojektets gennemførelse.Personer, grupper, afdelinger og institutioner, som ønskerprojektet gennemført og som er villige til at bidrage.Personer, grupper, afdelinger og institutioner, som finderprojektet uvigtigt og måske nogle, som vil modarbejde det.Interessentanalysen har indflydelse på både risikoanalyseog kommunikationsplan
 155. 155. InteressentrollerRolle FunktionAnvendelse og ejerskab At sikre accept og brug af projektets produkterVilje og drivkraft At legitimere projektet, at bane vejen og at prioritere det i forhold til andre opgaverRessourceydelser At levere viden, kunnen og arbejdsindsats samt finansieringFormel godkendelse At give tilladelse til projektaktivitet og løsninger (produkter)Almen accept At forholde sig til projektets og produkternes afledte virkninger på lokalt plan og i videre perspektiv
 156. 156. Identifikation af interessenterHvem er opdragsgiver?Hvem anvender resultatet?Hvem skal acceptere hhv. godkende resultatet?Hvem betaler for arbejdet og resultatet?Hvem skal acceptere/godkende, at aktiviteten udføres ogmåden den udføres på?Hvem berøres (bemærker, generes, lider afsavn, fårudbytte, får ændrede forhold) af resultatet?Hvem levererer indsats, viden, kunnen og resssourcer?
 157. 157. Interessenternes position Stor I nogen grad LilleInteressenternesindflydelse og magt(indflydelse på succes Negativ, modstand Passiv, afventende Positiv, engageretMeget omfattendeEn del forandringerRinge
 158. 158. Skema til interessentanalyse Interessentanalyse Projekt: Dato:Interessent Forventninger, udbytte, Betydning for projektet Inddragelse i projektet succeskriterier Behov for påvirkning
 159. 159. Opgave Interessentanalyse Projekt: Dato:Interessent Forventninger, udbytte, Betydning for projektet Inddragelse i projektet succeskriterier Behov for påvirkning
 160. 160. 10 årsager til modstandEn reel trussel• Den økonomiske og materielle situation forringes• Jobsikkerheden reduceres eller fjernes• Privilegier og goder reduceresTaber ansigt• Den sociale status og anseelse reduceres• Bevægelsesfriheden mindskesTaber indflydelse• Indflydelse, autoritet og handlefrihed reduceres• Kontaktflader i organisationen forringesMere arbejde• Forandringen øger arbejdsbelastningenKan jeg udføredet nye?• Forandringen kræver ny viden og kunnen
 161. 161. 10 årsager til modstandFor usikkert• Forandringen er omfattende og vanskelig at overskue• Forandringen skaber uro og negative følelserHovsa!• Forandringen kommer overraskendeDet er anderledes• Rutiner og vaner må ændresDet koster mig• Forandringen afbryder/ændrer personlige planer/tiltag• Belønningen står ikke mål med kravene til indsats• Det strider mod mine værdierFortidens vrede• Erfaringerne fra tidligere forandringer er dårlige
 162. 162. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 163. 163. OmgivelserneOmgivelserne er de sammenhænge, som projektetsprodukt og dermed også projektet skal indgå i.De fastlægger vilkårerne for projektet:Markedsmæssige muligheder og begrænsninger. Efterspørgsel, konkurrence, trends,konjunkturforhold, politiske vilkårTeknologiske muligheder og begrænsningerOmgivende systemer, dels systemer og andre produkter som produktet skal fungeresammen med, dels nødvendige hjælpesystemer, dels andre projekterFysisk miljø, f.eks. plads., lokaler, temperaturforholdRegelsæt, normer m.v. for projektarbejdet og for produkterne, Miljømæssige krav tilprojektarbejdet
 164. 164. Omgivelserne Sammenhænge/VilkårMarkedTeknolgiOmgivendesystemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 165. 165. Opgave Sammenhænge/VilkårMarkedTeknolgiOmgivendesystemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 166. 166. Projektets forudsætninger De ydre forhold, som projektet ikke er ”herre over”. Skal beskrives således, at hvis disse forhold ændrer sig, må planerne og evt. projektet ændres. Forudsætninger bør udmønte sig i handlingsplanen: 1. Overvågningshandlinger for de forhold, som projektledelsen ikke kan påvirke, men må tilpasse sig 2. Påvirkningshandlinger for de forhold, som kan påvirkes til at passe til projektet
 167. 167. Projektets SWOT Styrker SvaghederInternt Muligheder Trusler Eksternt
 168. 168. Opgave Styrker SvaghederInternt Muligheder Trusler Eksternt
 169. 169. Projektets forudsætninger Overvågningshandlinger Påvirkningshandlinger Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer
 170. 170. Opgave Overvågningshandlinger Påvirkningshandlinger Marked TeknologiOmgivende systemerFysisk miljøRegelsæt, normer
 171. 171. Projektets risici Risiko er en potentiel udfordring eller begivenhed, som kan have en uønsket konsekvens for projektets resultat. Risikoprocessen er en pro-aktiv fremgangsmåde til at identificere, håndtere og følge op på risici
 172. 172. Risikoproces Risk Management Planlæg Risk Plan Management Udfør risiko- reducerende aktivititeter/ overvåg/log Identificer risici Planlæg håndtering af de Database med enkelte risici Kvalificer og kvantificer risici risici
 173. 173. Risikostrategier Overvåge Overdrage Fjerne Acceptere Nødplan (Plan B) Forebygge
 174. 174. Sammenhænge SWOT Interessent- Analyse af analyse omgivelserne Risiko- analyse
 175. 175. Risikoanalyse Fremgangsmøde 1. Find risici og deres mulige årsager 2. Kvantificer risici 1. Sandsynligheden angives f.eks. fra 0-1 2. Konsekvens angives i kr. 3. De to værdier ganges med hinanden 3. Prioriter risici 4. Vælg passende strategi 5. Styr og følg op
 176. 176. Risikoanalyse Forebyg for at Forebyg for at Forebyg for at reducere Stor reducere reducere sandsynlighed og virkning sandsynlighed sandsynlighed Plan B Plan BSandsynlighed Negligér Forebyg for at Forebyg for at Nogen afbøde virkning afbøde virkning Plan B Negligér Negligér Plan B Lille Ringe Alvorlig Katastrofal Konsekvens
 177. 177. RisikoanalyseHvad kan gå Sandsynlighed Konsekvens Risikotal Handlinger galt? 0-1 Estimat i kr. (i kr.) Forebyggende Afbødende
 178. 178. Opgave Hvad kan gå galt? Sandsyn- Konse- Risikotal Handlinger lighed kvens (i kr.) 0-1 Estimat i kr. Forebyggende Afbødende
 179. 179. Projektets elementer Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelserne Ressourcer
 180. 180. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 181. 181. Grundlæggende faseforløbFaseskift, når projektet ændrer karakterHver fase adskilles af en milepælDer kan også være milepæle indenforden enkelte faseMilepæle er med til at målemålopfyldelsen = en tilstand Før projektet Gennem- Drift og Planlægning Afslutning besluttes førelse vedligehold
 182. 182. Den gode aktivitets- ogstyringsplanProjektet struktures fase for fasePlaner udarbejdes i niveauerMilepæle indlægges i planen = tilstandMilepælsplanen er synligUsikkerheder er afdækketPlanen overvågesAfvigelser viser og tidligere planer bevaresAfsluttende aktiviteter og milepæle markeres tydeligt
 183. 183. Opfølgning Tilpas planen Koncentrer indsatsen omkring tidskritiske aktiviteter Hold øje med tidskritiske aktiviteter Følg op på forudsætningerne
 184. 184. IndsatsområderPlan for udviklingen af produktSammensætte produktionsteametProduktion og test MålTestinstallation hos kundeTræne medarbejdere
 185. 185. Undersøgelseaf gulvforhold Milepæle Installation starter Installation slutterTestresultater foreligger Indsatsområde Testinstallation hos kunde
 186. 186. Faser og beslutningspunkterIndsatsområde Testinstallation hos kunde Undersøgelse af gulvforhold Testresultater Installation Installation foreligger starter slutter Beslutning Beslutning BeslutningIndsatsområde 1 2 3Indsatsområde
 187. 187. Fase- og milepælsplan Indsats- Fase Milepæle Deadline Ansvar område Projektplan Planlægning Analyse 31.01.11 JOE godkendt Testforløb Udførelse Testinstallation 31.03.11 KTA godkendt Overleverings- Overdragelse Aflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret
 188. 188. Opgave Indsats- Fase Milepæle Deadline Ansvar område ProjektplanPlanlægning Analyse 31.01.11 JOE godkendt Testforløb Udførelse Testinstallation 31.03.11 KTA godkendt Overleverings- OverdragelseAflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret Overleverings- Overdragelse Aflevering dokument 31.05.11 FLA til drift accepteret
 189. 189. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering
 190. 190. Projektorganisation Styregruppe Referencegruppe Projektleder Projektgruppe
 191. 191. Hvem gør hvadStyregruppen – projektlederen – projektgruppen – andre grupper Sætter formål – godkender mål og overordnede Styregruppen planer– sparring med projektlederen Leder projektet – har ansvaret for den praktiske Projektlederen gennemførelse – kommunikerer opad og indad Projektgruppen Leverer arbejdstid og viden Referencegrupper – interessegrupper mv. Andre grupper Leverer viden og input - fungerer som ambassadører – sparring med PL
 192. 192. Kommunikation i projekter Til styregruppen Til projektgruppen Vedligeholdelse af Indkaldelser dynamiske dokumenter: Referater Business Case Opdatering af nedbrudte Projektdokument mål og delmål Interessentanalyse Status på mål og delmål Projektets m.m. forudsætninger Risikoanalyse Kommunikationsplan Projektplaner m.m.
 193. 193. Kommunikation i projekter Off. Kollegaer Marked myndigheder Kompetence- Ledelse Projektet personer Øvrige Kunder Leverandører interessenter
 194. 194. Kommunikations-opgaver Hvem Hvad Hvordan Hovedbudskab Hvornår
 195. 195. Opgave Hvem Hvad Hvordan Hovedbudskab Hvornår
 196. 196. Projektplanens grundelementer 1. Projektbeskrivelse 3. Organisering og samvirke 1.1 Projektopgaven 3.1 Organisation 1.1.1 Opgavebeskrivelse 3.2 Kommunikation internt 1.1.2 Idégrundlag 3.3 Kommunikation eksternt 1.1.3 Målbeskrivelse 1.1.4 Forandringsopgaven 4. Ressourcer 1.2 Interessenter 4.1 Arbejdsindsats, budget 1.3 Omgivelser 4.2 Økonomi 1.4 Opmærksomhedsområder 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer, budget og plan 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Struktur, indsatsområder 5. Ledelse, lederskab og styring 2.2 Hovedplan og tidsplan 5.1 Styringsprocedurer 2.3 Arbejdsplaner 6. Læring/evaluering

×