Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

FIL 1 PPT.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2P-MSE06.pptx
2P-MSE06.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

FIL 1 PPT.pptx

 1. 1. FILIPINO BILANG ARALIN
 2. 2. LIMANG (5) MAKRONG KASANAYAN
 3. 3. MGA PAMATAYAN SA PROGRAMA, BAWAT YUGTO, BAWAT BAITANG NA NAKAPALOOB SA KURIKULUM NA PANG- ELEMENTARYA
 4. 4. ARALIN 2: LAYUNIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO Ang pagtuturo ay dapat may layunin. Sa banghay- aralin nakasulat ang iyong layunin kung ano ang iyong ituturo sa bawat asignatura.
 5. 5. UNANG BAITANG: Ang pagtuturo ng Filipino ay may sinusunod na direksyon o tunguhin. ang tunguhin sa pagtuturo ng Filipino sa unang baitang ay makikita sa Pamantayang Pangnilalaman (Content Standards), ito ang dapat malaman, matutuhan at mauunawaan sa paksa ng mag-aaral.
 6. 6. LAYUNIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO SA UNANG BAITANG: 1. Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag- unawa sa napakinggan 2. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. 3. Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at ng mga tunog 4. Naisasagawa a mapanuring pagbasa upang mapalawak ang talasalitaan
 7. 7. 5. Naipamamalas ang iba’t- ibang kasanayan upang makilala at mabasa ang mga pamilyar at di- pamilyar na salita. 6. Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng aklat at sa ugnayan ng simbolo at wika. 7. Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat 8. Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng pagsulat 9. Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t ibang teksto.
 8. 8. IKALAWA AT IKATLONG BAITANG: 1. Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig a pag- unawa sa napakinggan. 2. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalit at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin 3. Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at ng mga tunog
 9. 9. 4. Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng aklat at kung paano ang ugnayan ng simbolo at wika 5. Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang makilala at mabasa ang mga pamilyar at di- pamilyar 6. Naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang mapalawak ang talasalitaan. 7. Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat
 10. 10. 8. Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng pagsulat 9. Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t ibang teksto 10. Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan.
 11. 11. IKAAPAT HANGGANG IKAANIM NA BAITANG 1. Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pikikinig at pag- unawa sa napakinggan 2. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya , kaisipan, karanasan at damdamin 3. Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng teksto at napalalawak ang talasalitaan
 12. 12. 4. Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag- unawa ng iba’t ibang teksto 5. Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang sualtin 6. Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panonood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula 7. Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan.
 13. 13. PAMANTAYAN SA PAGGANAP 1. Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan 2. Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at entonasyon 3. Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunud- sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 14. 14. 4. Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag- unawa ng mga impormasyon 5. Nakasusulat ng talatang pasalaysay 6. Nakapagsalaysay tungkol sa pinanood 7. Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento.

×