Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CSENDŐRÖK ÚJRATEMETÉSEPÜSPÖKLADÁNYBANMagyar Csendőr Bajtársi Egyesület     Püspökladány
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS,   TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS  CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS ...
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS,   TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS  CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS ...
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS,   TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS  CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁ...
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS,   TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS  CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS ...
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS,  TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CS...
PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁSCSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSEN...
A Magyar Királyi Csendőrség Vértanúi        között
A "Megtalálás" pillanata
Megtisztulás
Rendbetétel után
2009-es megemlékezés
Áthelyezés a bezárt katolikus     temetőből
Tisztelettel várjuk a rendezvényen
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Csendőrök újratemetése Püspökladányban

1 912 vues

Publié le

Csendőrök újratemetése Püspökladányban.
Időpont: 2012. április 21.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

Csendőrök újratemetése Püspökladányban

 1. 1. CSENDŐRÖK ÚJRATEMETÉSEPÜSPÖKLADÁNYBANMagyar Csendőr Bajtársi Egyesület Püspökladány
 2. 2. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER történeteA III. csendőrkerületi parancsnokság és a budapesti, királyi ügyészség adatai alapján.1919. április 20-án, délelőtt 7 órakor Nagyvárad felől a püspökladányi állomásraegy vonat érkezett. Ennek egyik II. osztályú kocsijában Pongrácz Aladárcsendőrszázados parancsnoksága alatt 30 csendőr volt, akik Berettyóújfaluközségben a vörös hadsereg egyes részét lefegyverezték, illetve a lefegyverzésnélközreműködtek.Az állomáson a vonatot Gerlei Géza terrorcsapat-parancsnok körülbelül 50 főbőlálló, gépfegyverekkel fekszerelt terrorcsapata vette körül, akik a csendőröket akocsiból leszállították s őket az állomásfőnöki iroda előtt felsorakoztatták. Azegyik katona, Tóth Ferenc II. hidalmási járásőrmestert felismerte, őt azonnal afőnöki irodában levő Barabás (Barthmann) József parancsnokhoz, továbbá GáborMózes és Manu József politikai megbízottakhoz vitte, akik Tóth Ferencetismeretlen okból azonnal halálra ítélték. A halálos ítéletet a püspökladányi temetőárkában április 20-án, d. e. 8 óra tájban Janovics János, Taránszki Ödön és Kohn-Kerekes Árpád terrorkatonák végre is hajtották.
 3. 3. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története Ezután Pongrcáz Aladár századost, Ferenci András gyulai járásőrmestert ésJakabos Pál mezőörményesi, őrsbeli I. cszt. őrmestert is halálra ítélték, s ahalálos ítéletet ugyancsak azon a napon, délelőtt 11 órakor Janovics János,Turánszki Ödön, Kohn-Kerekes Árpád, Babul a Engelbert, Horváth Győző,Horváth Márton, Farkas László és egy Münsz nevű terrorkatona Gerlei Gézaterrocsapatparancsnok és Manu József jelenlétében végrehajtották.A megnevezetteken kívül még több terrorkatona is jelen volt avégrehajtásánál, ezeknek neve azonban nem volt megállapíthatót. A gyilkosokPongrácz százados kifosztott bőröndjét magukhoz vették.
 4. 4. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER történeteKarajos János püspökladányi temetőcsősz a gyilkosság részleteire nézve akövetkezőket adja elő:1919. április 20-án a temetőben volt elfoglalva, midőn egy nagyobb csapat mentel a temető mellett és valaki azt mondotta:-Most már elvtárs leszel. Egy másik hang azt felelte:-Nem voltam, nem vagyok, nem is leszek, úr voltam és úgy is halok meg.-No majd nemsokára elvtárs leszel, mondotta ismét a másik hang.Erre Karajos János temetőcsősz kinézett a temetőt övező élősövényen és látta,hogy több vöröskatona három csendőrt, három bőrkabátos egyén pedig egycsendőrtisztet kísér.A három csendőrt elkísérték először a temető északi végéhez, ott kettőt egymásmellé állítván főbelőtték őket, a harmadikat pedig a két elsővel szembeállítvaszintén agyonlőtték. A századosnak ezt végig kellett nézni. A gyilkosok őt atemető másik részére vitték és ott még egyszer megkérdezték tőle, hogy lesz-emost már elvtárs, mire Pongrácz százados ismét nemmel felelt. Ezután arra kértegyilkosait, hogy levéltárcáját őrizzék meg, de azt az egyik zsidó kinézetűterrorista kiszakította a kezéből és zsebre dugta, majd anélkül, hogy bekötöttékvolna a szemét a három bőrkabátos a szerencsétlen áldozatot agyonlőtte. Aszázados egy fejlövést és két szív lövést kapott. Azonnal meghalt.
 5. 5. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER történeteA vöröskatonák azután magukhoz hívták Karajos temetőcsőszt és parancsot adtakneki, hogy ássa el a hullákat ott, ahol vannak. Karajos tiltakozott az ellen, hogy atemető árkába temesse el a meggyilkoltakat, de a vöröskatonák azt mondták,hogy csak úgy tegyen, amint ők mondják, s ha majd nem bírja a munkát, majdadnak segítséget és még aznap 10.000 koronát. Természetesen a 10.000 koronátnem fizették ki.Karajos elmondása szerint a vöröskatonák áldozataik zsebeit kikutatták,kifosztották. A százados aranyóráját, gyűrűjét elvitték, csak egy kis imádságoskönyvet, melyet egyik zsebében találtak, hagytak ott. Ezt egy vöröskatona a márhalott százados fejéhez vágta és azt mondotta:-Ezt most már használhatja.A százados és a csendőrök ruháit a temetőcsősznek adták, de ő nem fogadta el,mire a vöröskatonák levetkőztették mind a négy hullát, csak véres köpenyükethagyták meg. Karajos ezután a hullákat bevitte a temetőbe, s a századost külön, ahárom csendőrt pedig együtt temette el. 
 6. 6. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER történeteA debreceni ügyészség 1919 okóber 25-én, bizottsággal hullaszemlére ésboncolás végett a helyszínére kiszállott. E szomorú kötelesség elvégzése utánaz elhaltak tetemeit a püspökladányi községi elöljáróság által felajánlottdíszsírhelyen ünnepélyesen újból eltemették. Haláluknak első évfordulóján.1920 április 20-án gyászünnepet és engesztelő szentmisét tartottak.A hajdú vármegyei csendőrség kegyeletes ünnepet rendezett a mártírokemlékének 1921 július 21-én. E napon a temetőben gyászmisét tartottak s amise végén leleplezték az áldozatok emlékművét. A művészies oszlopon akövetkező felirat van bevésve: "Pongrácz százados, Ferencz őrmester, Tóthőrmester és Jakabos csendőr. Hazafiságuk miatt vöröskatonák 1919 április20-ikán meggyilkolták. Állította a bajtársi szeretet". A leleplezés után asírokra és az emlékműre koszorút helyeztek, majd díszszakasz vonult el ahősök sírja előtt.
 7. 7. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁSCSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER
 8. 8. A Magyar Királyi Csendőrség Vértanúi között
 9. 9. A "Megtalálás" pillanata
 10. 10. Megtisztulás
 11. 11. Rendbetétel után
 12. 12. 2009-es megemlékezés
 13. 13. Áthelyezés a bezárt katolikus temetőből
 14. 14. Tisztelettel várjuk a rendezvényen

×