Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Tips och tricks till en bra platsannons

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Tips och tricks till en bra platsannons (20)

Publicité

Tips och tricks till en bra platsannons

 1. 1. Tips och tricks till en bra platsannons
 2. 2. Vad är en bra platsannons? <ul><li>Ta utgångspunkt i målgruppen - och få de bästa kandidaterna att söka </li></ul><ul><li>Den ska sälja – tjänsten, verksamheten och möjligheter </li></ul><ul><li>Den ger information – ger fler svar än den ger nya frågor </li></ul><ul><li>Den är konkret </li></ul><ul><li>Den har en Employer Branding effekt! </li></ul><ul><li>Den har något ”nytt” </li></ul>
 3. 3. Målgruppen – vad vill kandidaten ha? <ul><li>Vad tycker Jobindex användare att en bra platsannons är? </li></ul><ul><li>En undersökning med 2500 svar från CV- kandidater </li></ul><ul><li>Resultatet ger en överblick på vad jobbsökande lägger vikt på när de läser en platsannons </li></ul>
 4. 4. Vad tycker Jobindex/Jobbsafaris användare är en bra platsannons? <ul><li>Den är trovärdig </li></ul><ul><li>Dynamisk och levande. Många använder ofta samma text och utformning </li></ul><ul><li>Ärlig och personlig </li></ul><ul><li>Har en attraherande rubrik som är relevant för tjänsten </li></ul><ul><li>Beskriver tydligt och klart vilka möjligheter tjänsten innehåller </li></ul><ul><li>Beskriver arbetsuppgifterna bra då det är detta som är interessant </li></ul><ul><li>Är målinriktad och exakt i sin utformning </li></ul><ul><li>Den ska förmedla: Vad är unikt för vår arbetsplats och hur presenterar vi detta </li></ul>
 5. 5. Vad tycker kandidaten en dålig platsannons är? <ul><li>Anger bara krav och inte vad som erbjuds </li></ul><ul><li>Är en annons där det är oklart om vad jobbet innebär </li></ul><ul><li>Har många punkter och är inte speciellt personlig i sin utformning </li></ul><ul><li>” Översäljer” verksamheten och tjänsten </li></ul><ul><li>Är osann med många tomma fraser </li></ul><ul><li>Är generell och utan personlighet </li></ul><ul><li>Fokuserar bara på verksamheten och vänder sig inte till kandidaten </li></ul><ul><li>Är en oklar och kort annons som inte lägger någon energi på att &quot;sälja&quot; jobbet </li></ul>
 6. 6. Vad vill kandidater veta om verksamheten? Det är skillnad på målgrupperna : Exempelvis i ledande tjänster är mission/vision det viktigtaste att veta något om. Ingenjörer vill hellre veta vad företaget gör, det vill de svarande inom försäljning också. Kandidater inom IT vill hellre veta något om arbetsplatsen. Procent:   Vad verksamheten gör 34 %   Hur många anställda det finns 1 %   Vad verksamhetens mission/vision/värde är 26 %   Hur är verksamheten som arbetsplats 32 %   Har inte något behov att veta hur arbetsplatsen är 1 % Jag har inte något behov att veta något om verksamheten, bara om den avdelning jag ska jobba i 3 %
 7. 7. Vad motiverar?   Procent: Om det finns pensions-och sjukförsäkring: 12 % Om det finns en friskvård eller liknande: 2% Fri mobil/pc: 2 % Vad arbetsbeskrivnngen är (bra beskrivning av vad tjänsten innebär): 71 % Väl definerade arbetsuppgifter: 29 % Om det finns inflytande på utformningen av arbetets innehåll: 23 % Om det finns möjligheter att utveckla tjänsten: 36 % Om det finns möjlighet till vidareutbildning: 26 % Om det finns interna karriärmöjligheter: 20 % Om företaget är intressant (storleken, vad de gör, branding av varumärke): 46 % Om det finns en bra beskrivning av arbetsplatsen och den sociala miljön: 30 % Om det finns en bra beskrivning av avdelningen: 3 %
 8. 8. Vad är viktigt att företaget erbjuder ? <ul><li>Skillnader på de olika målgrupperna: </li></ul><ul><li>Inom försäljning är personlig utveckling viktigare än flexibilitet och den sociala miljön, vilket även gäller för kategorin – ledning - management. </li></ul><ul><li>Arbetsrelaterade utmaningar har mindre betydelse i kategorin kontor där flexibla arbetstider och den sociala miljön är dominerande. </li></ul><ul><li>Inom IT är flexibilitet och arbetsrelaterade utmaningar störst. </li></ul>Procent:   Förmåner (pension, mobil, pc, hälsovård etc.) 25 %   Flexibla arbetstider 54 %   Vidareutbildning 28 %   En bra arbetsmiljö 51 %   Utmaningen i tjänsten 53 % Arbetsrelaterade utvecklingsmöjligheter 40 %   Personliga utvecklingsmöjligheter 38 %
 9. 9. Skriv en text som säljer!
 10. 10. Inledningen… <ul><li>Ska väcka uppmärksamhet och förkara VARFÖR man skall söka denna tjänst! </li></ul><ul><li>Det är här vi ska attrahera de kvalificerade kandidaterna och sortera ut inte relevanta kandidater </li></ul><ul><li>Sätt er in i läsarens stälIe – ”Tänk utifrån och in” </li></ul>
 11. 11. Exempel: Before Regional Segment Manager, Machining Industry To develop and expand our leading position within the Machining Industry segment in Europe, we are looking for a high-performing Segment Manager. The Segment Manager will be responsible for developing the European Machining market. Are you motivated by ambitious goals? Our goals are to become the absolute market leader of pumps and pumping system to the Machining Market in Europe. Globally we are today considered as a main player and we want to utilize this position to expand the European position further. Today Machining sales make up a major share of our Industrial business with remarkable yearly growth rates of up to 40%. Our overall objective is to strengthen this development and become market leader ensuring the future growth and improving the market share.
 12. 12. Exempel: After Regional Segment Manager, Machining Industry Would you like to establish XX as the absolute market leader of pumps and pumping systems to the Machining Market in Europe? Exceed the limits for your own and our potential As our new Regional Segment Manager, you will be responsible for the Machining Business in Europe, an area with a strong position globally - and great potential on the European market. You will play a key role in ensuring that we reach our targets and execute our business plans to realise our mission to become the absolute market leader. Would you like to join us?
 13. 13. Inledningen säljer och sorterar! <ul><li>Head of Customisation </li></ul><ul><li>Is business development and innovation in your DNA? And would you like to help formulate </li></ul><ul><li>the next generation of digital experiences ? </li></ul><ul><li>Elingenjör som vill arbeta med unika testlösningar </li></ul><ul><li>Vill du använda dina kunskaper om PLC-programmering ? Arbeta globalt och få möjlighet att ägna dig till ditt specialområde? </li></ul><ul><li>Spräng ramarna för innovation & utveckling och få möjlighet för att: </li></ul><ul><li>arbeta med implementering av banbrytande teknologier </li></ul><ul><li>jaga de ultimata testlösninger </li></ul><ul><li>följa projektet från start till slut i samspel med kollegor, där alla är specialister innanför sitt område </li></ul>
 14. 14. Vad går denna tjänst egentligen ut på??? Sälj, informera och var konkret!
 15. 15. Hur når vi in till kärnan i tjänsten ? <ul><li>- De berömda HV-frågorna är nyckeln! </li></ul><ul><li>Här kan ni komma in på: </li></ul><ul><ul><li>Hur ser arbetsuppgifterna ut i tjänsten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur ser en typisk arbetsdag ut? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur är fördelningen mellan primära och sekundära arbetsuppgifter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vem har man kontakt med i sin vardag – i och utanför verksamheten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka utmaningarna är det i tjänsten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka utvecklingsmöjligheter är det i tjänsten? </li></ul></ul><ul><ul><li>På vilket sätt är tjänsten spännande? </li></ul></ul><ul><li> Många begår fel med att bara beskriva arbetsuppgifterna! </li></ul>
 16. 16. Exempel: Före <ul><li>Dina arbetsuppgifter: </li></ul><ul><li>Projektledning och -deltagande i sammanband med logistikrelaterede optimeringsprojekt </li></ul><ul><li>Ansvarig för daglig drift av ett produktionsområde </li></ul><ul><li>Drivkraften på förbättring/utveckling av systemet (SAP R/3), metoder, processer och arbetsrutiner </li></ul><ul><li>Projektdeltagande på tvärgående SCM projekt </li></ul><ul><li>Utbildning- och vidarutveckling på avdelningen </li></ul>
 17. 17. Exempel: Efter <ul><li>Arbeta projektorienterat och över gränser på ett globalt företag </li></ul><ul><li>Den största delen av din tid kommer du att arbeta projektorienterat som medarbetare eller som ledare i olika större och mindre logistikrelaterade optimeringsprojekt. </li></ul><ul><li>Projekten kan antingen vara riktad mot leveranskedjan vid fabriken XX eller i organisationen. Gemensamt är att projektet ska vara med till att utveckla vår verksamhet ur ett logistiskt perspektiv . Du får så mycket kontakt med kollegor från flera delar av XX och stora möjligheter att utveckla din projektledningskompetens och bygga upp ett globalt nätverk i hela XX. </li></ul><ul><li>Andra arbetsuppgifter kan vara: </li></ul><ul><li>står för den dagliga planeringen av ett visst produktionsområde </li></ul><ul><li>vara drivkraften för förbättring/utveckling av system (SAP R / 3), metoder och processer </li></ul><ul><li>ansvara för utbildning och vidarutveckling på avdelningen </li></ul>
 18. 18. Var konkret! Säg som det är! Se till att skapa ett innehåll till din text – istället för att skapa förvirring.
 19. 19. Säg hej då till &quot;klyscher&quot; omkring personliga egenskaper <ul><li>Före: </li></ul><ul><li>Du är initiativrik </li></ul><ul><li>Du arbetar lika bra i team som självständigt </li></ul><ul><li>Du är systematisk och strukturerad med bra överblick </li></ul><ul><li>Efter: </li></ul><ul><li>Som person har du förmåga att samarbeta och skapa relationer med många människor på olika nivåer, funktioner och gränser. Samtidigt har du initiativ och driv att utvecklas och slutligen en systematik som säkerställer att vi når målet. </li></ul>VARFÖR är dessa egenskaper viktiga?
 20. 20. Employer Branding effekten…. <ul><li>ALLA erbjuder: </li></ul><ul><li>Trevliga och engagerade kolleger </li></ul><ul><li>En informell ton </li></ul><ul><li>Ett utmanande arbete i ett spännande företag </li></ul><ul><li>Personliga utvecklingsmöjligheter </li></ul><ul><li>Ett ansvarsfullt och självständigt jobb </li></ul><ul><li>VAD gör er unika? </li></ul><ul><li>Varför ska jag välja att arbeta för er ? </li></ul><ul><li>Vad gör er arbetsplats unik för att attrahera mig till att arbeta hos er? </li></ul>
 21. 21. Exempel – den klassiska XX = No compromise solutions You will be working at the core of product development in XX, where the pride of our products in regards to technology, quality and innovation determines the way we work. With a no compromise attitude to quality, we strive to develop the very best solutions – and we will challenge you on your ideas and choices in order to meet our own as well as well as our customer’s demands. Thus, you will be given every opportunity to develop your competencies by being challenged by an organisation passionate about our products, our company and our roots.
 22. 22. Exempel – ett annat sätt <ul><li>Visste du? </li></ul><ul><li>att genomsnittsåldern på Jobindex är 32? </li></ul><ul><li>att Jobindex ställde upp med 4 löpare till Copenhagen Marathon 2011, som tillsammans sprang 168 km? </li></ul><ul><li>att jogg-indexare deltog i 7 olika lopp 2010? </li></ul><ul><li>att vi 2010 hade 16 sociala arrangemang? </li></ul><ul><li>att det dricks 6000 koppar kaffe i månaden? </li></ul><ul><li>att det spelas mer än 15 bordfotbollsmatcher på en månad? </li></ul><ul><li>att det finns 18 medarbetare som har haft 5- eller 10-års jubileum? </li></ul><ul><li>att vi på Jobindex har 15 fatboys? </li></ul>
 23. 23. Tänk annorlunda: <ul><li>Använd video: http://www.jobindex.dk/cgi/open.cgi?rm=proof&id=121788 </li></ul><ul><li>Berätta en historia: </li></ul><ul><li>http://www.jobindex.dk/cgi/showarchive.cgi?tid=h331487 </li></ul><ul><li>Skapa dialog: </li></ul><ul><li>http://www.jobindex.dk/cgi/showarchive.cgi?tid=h300498 </li></ul><ul><li>Använd online-media aktivt </li></ul><ul><li>http://www.bang-olufsen.dk/page.asp?id=261&jobid=1484 </li></ul>

Notes de l'éditeur

 • Når du skal skrive din annonce gælder det om at stille de rigtige spørgsmål til den leder der skal ansætte
 • Kun 11% ønsker kun punktform!!

×