Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kim's trim kampanje

 1. Kim's Trim Kampanje - Sommer 2013
 2. Kampanje 2013 ● Treningsstudioet Kim's Trim skal igang med en kampanje til sommeren ● Treningsstudioet skal være nyoppusset til sommeren og de vil dermed trekke til seg nye kunder med en kampanje
 3. Kampanje for treningsstudio ● Skape blest om at treningsstudioet er nyoppusset ● ● Studenter skal ha mulighet for rimelige treningsmuligheter ● ● Få studenter til å trene
 4. Hvilke media må vi bruke for å lykkes? ● Facebook ● Twitter ● Nettside ● Blogg ● Konkurranser ● Markedskampanje ● TV-annonse ● Avisannonse
 5. Hva skal til for at vi lykkes? ● De ansatte som jobber med kampanjen må ha god kompetanse innen dette feltet ● Være aktiv på sosiale medier ○ Svare på spørsmål raskt ○ Oppdatere nettside og blogg jevnlig ● Nå riktig målgruppe ● Skape blest om kampanje over sosiale medier
 6. Forarbeid til kampanje ● Ha finansiering avklart slik at man ikke starter med tomme lommer og ingen kapital tilgjengelig utover perioden ● Ha ressurser til kampanjen og markedsførin ● Forankring i ledelse ● Ha klart budsjett
 7. Forarbeid til kampanje fortsettelse ● Konkurransen må fungere optimalt ● Blogg, Twitter, Facebook og hjemmeside må fungere
 8. Hva må til? ● Facebooksiden må ha en logo og en link til nettsiden ● Utformingen på hjemmesiden må passe målgruppen ● Møter angående kampanje ● Lage en liste over hvem som er ansvarlig for hva ● Skal man fikse alt selv eller leie inn firma?
 9. Gjennomføring ● Viktig å reklamere for at man holder en konkurranse! ● Linke til Kim's Trim på sosiale medier i annonsen man har på TV og i aviser ● Ressursene må brukes på riktig plass (Skoler og Studentersamfundet f.eks) ● Gi mye oppmerksomhet til den som vinner konkurransen
 10. Gjennomføring fortsettelse ● Oppfølging - avklare hvem som har ansvarsforhold ● Ny kampanjeinformasjon fylles på iløpet av perioden ● Holde informasjonsmøter ● Avklare hvem som skal holde kampanjearrangementer ● Holde motivasjon og entusiasme oppe!
 11. Etiske forbehold ● Ikke lov mer enn det du faktisk klarer å holde ● Hold alle tidsfrister og annet som du har gitt i kampanjen ● Vær tro mot konseptet
 12. Etterarbeid ● Avslutte konkurransen du har holdt og kontakt vinner ● Annonser vinneren på alle sosiale medier slik at målgruppen vet at de ikke har blitt lurt ● Gjør alle oppmerksom på at kampanjen er over på sosiale medier ● Nevn at det kommer flere kampanjer senere
 13. Viktige ting å huske på ● Hold motet oppe til de ansatte ● Kom med positive ord og også nevn hvis det er noen forbedringer de kan gjøre ● Husk de etiske reglene! ● Personen som er ansvarlig på sosiale medier bør ha kompetanse ● Etterarbeid er viktig
Publicité