Publicité

När sättningar blir trafikfarliga.

Consultant
27 Jan 2013
Publicité

Contenu connexe

Plus de Johan Granlund(20)

Publicité

När sättningar blir trafikfarliga.

 1. När sättningar blir trafikfarliga Civ Ing Johan Granlund Chef Vägteknik KC-dagarna Tällberg 2013
 2. Upplägg TRV lasermätning av vägojämnhet inkluderar ojämna sättningar. Olycksrisk som funktion av vägojämnhet; analys av 78 631 st olyckor. Orsakssamband vägojämnhet => trafikolycka. Fallstudier: • Svåra olyckor på avfart E18/E20. • Olycksdrabbade sträckor på E6 reparerade med datorstöd från Vectura. Uppmätt färdvibration och stöt i EU-projekten ROADEX III & IV. Sättning vid vägkanten särskilt trafikfarlig vid ishalka. Validerat mått på vägbanans ”vinglighet”: Rut Bottom Cross Slope Variance. BVFF: Standardisering av sättningsmätning med certifierad laserbil. INTRODUKTION
 3. Ojämna sättningar = vägojämnheter Vägojämnheter är avvikelser hos en vägyta jämfört med ett verkligt plan, vilka påverkar fordonsrörelser, färdkvalitet, dynamiska laster, avvattning och vinterväghållning [Trafikverket]. Vägars ojämnhet i längdled har 0.5 till 50 m våglängd [EN 13036-5]. Ojämna sättningar ingår alltså per definition i begreppet vägojämnhet. Vägojämnhet mäts oftast som International Roughness Index (IRI). IRI påverkas kraftigt av 0.8 – 30 m vågor, minimalt >50 m. IRI 3 mm/m motsvarar i 110 km/tim drygt 90 mm fjädringsrörelse på 1 sek. DEFINITION
 4. Vägojämnheter innebär olycksrisk Vägkänsla Förarprestation Vibration Förarbeteende Olycksrisk Fordonsprestanda Samband Vibrationskälla Förarmiljö Förarupplevelser förare - fordon Olyckor Små, Flera riktningar: - Fysisk (Biodynamik) Bidragande faktorer: Förare Vägojämnhet regelbundna - Vertikal guppning Reaktion hos kroppsdelar -Synskärpa - Dåsighet Gupp, lokala och i organ - Krängning -Reaktionstid Sviktvariation hos underlaget - Nickrörelse Fysiologiska effekter, t ex: -Manövrering - Trötthet p g a utmattning Dominerande frekvenser - Visuellt - Förarens förmåga att hantera Frekvens Hastighet 1 till 10 Hz - Hjärta och blodkärl fordonet Amplitud Amplitud upp till 2 m/s2 Fordon - Nedsatt körförmåga pga sjukdom Psykiologiska effekter, t ex: Fordonets egenskaper, - Obehag -Vägegenskaper - Tappad kontroll vid gupp Typ av förarstol Lågbyggd buss extra känslig - Stress -Komponentslitage Ohälsa, t ex: - Ryggbesvär Highway Safety Research Institute, Michigan, USA - Hjärt- & kärlsjukdom ORSAKSSAMBAND
 5. Sådan vägojämnhet, sådan olycksrisk n = 78 631 olyckor, R2 = 0.84 Guppiga vägar med ojämnhet IRI 3 mm/m ger ca 50 % fler olyckor än jämna vägar med IRI 0.9 mm/m Källa: VTI medd 909 STARKT STATISTISKT SAMBAND
 6. Två dödsolyckor vid avfart på E18/E20 ”Blind” TS-revision? På tio dagar skedde tre olyckor, varav två dödliga (tre omkomna). Yrkeschaufförer hade klagat över sättningen en längre tid. – För bara några veckor sedan gjordes Bildkälla: Google 2011 trafiksäkerhetsrevision på hela sträckan, och då togs den här sättningen inte upp som en risk, sa väghållarens talesperson. Nerikes Allehanda, 2004 TRE OLYCKOR PÅ TIO DAGAR
 7. E6: Över 75 % fler räckespåkörningar 2012 Motorvägen har snål standard. Den är kurvig och för smal för att ge utrymme till förarna att återta kontrollen vid incidenter. Trafikolyckor 2012 2011 Förändring Tanum 84 48 +75 % Strömstad 81 45 +80 % Räddningscheferna säger att det var vajerräckes- Bohuslaningen.se olyckor som ökade snabbt. En plats som sticker ut rejält i statistiken är Stene; ”-Där är det sättningar i vägen som gör att förare måste vara observanta”. Strömstads Tidning. Stora delar av E6 vilar på lös lera. Många sättningar ökade snabbt 2012. -OLYCKORNA KOM ALLT TÄTARE; JUST INNAN ASFALTARBETENA SMALL DET I STORT SETT DAGLIGEN
 8. E6: Inventering av sättningsskador 4 1 NG 3 NG 3 2 NG 3 SG 2 2 SG 4 SG 1 Foto: Stefan Hedlöf 4 SAMMANHÅLLNA ”OBJEKT” 2012; SAMTLIGA PÅ BLOTT 3-6 ÅR GAMLA ETAPPER
 9. E6: Gupp = olycksplatser Ex ”hotspot” Stene: 100 m mellan bilderna. 3 SG Foto: Stefan Hedlöf MINISTER SLOG HUVUDET I BILTAKET VID INVIGNING AV EN ETAPP
 10. Denna skada kostade 1 Mkr att laga Längdprofil, bef & proj Tvärsektion, bef & proj 2 NG AB22 => Max 88 mm/lager. Maxfyll > 450 mm => Många lager ny asfalt… Här 1 273 ton på 320 m = 4 ton/m. 750 kr/ton => Ca 3 000 kr/m väg. Proj: Nicklas Göransson E6 REPARATIONSBUDGET 2012: 9.8 MKR
 11. ROADEX III & IV om farlig färdvibration Vectura mätt 2800 + 3700 km i Finland, Norge, Sverige & Skottland. Hög vibrationsexponering jfrt med EC/2002/44 insatsvärde A(8) = 0,5 m/s2. Höga kotkompressionstryck jfrt med ISO 2631-5 insatsvärde Sed = 0,5 MPa. Trafikverkets nya mått på tvärfallets ”vinglighet” validerat mot krängning och ”knuffar” i sidled uppmätt i lastbilar. Riktvärde max 3.0 promille vinglighet. Foto: J Granlund EU-PROJEKTET ROADEX MÄTTE HÖG FÄRDVIBRATION I LASTBILAR ÖVER SÄTTNINGAR
 12. Vägens “vinglighet”: -Måttet “Rut Bottom Cross Slope Variance” validerat på väg 331 Flera av sättningarna på E6 överskred ROADEX riktvärde 3.0 promille inom ett år efter trafikpåsläpp. EU-PROJEKTET ROADEX: MÄTNING AV KRÄNGNING I SIDLED: – DESSA KNUFFAR ÄR SÄRSKILT FARLIGA VID ISHAL VÄG!
 13. Hög färdvibration vid sättning mot broar SÄTTNING I MOTFYLLNING ETT VANLIGT PROBLEM
 14. Kompressionstryck mellan ländryggens kotor -jämför med Insatsvärde Sed = 0.5 MPa ROADEX: GUPP KAN GE VÅLDSAMMA TRYCKSTÖTAR I RYGGEN
 15. Certifierad mobil sättningsmätning Trafikverket har via FOI-programmet Bana Väg För Framtid (BVFF) beställt standardisering av sättningsmätning med certifierad laserbil. Den kommande mätmetoden införs i entreprenadkontrakt. Utvecklingsarbetet utförs gemensamt av VTI, Vectura och Ramböll. Foto: Mats Landerberg BVFF TAR FRAM METODBESKRIVNING FÖR SNABB OCH NOGGRANN MÄTNING AV SÄTTNINGAR
 16. Sammanfattning TRV lasermätning av vägojämnhet inkluderar ojämna sättningar. Olycksrisk som funktion av vägojämnhet; analys av 78 631 st olyckor. Orsakssamband vägojämnhet => trafikolycka. Fallstudier: • Svåra olyckor på avfart E18/E20. • Olycksdrabbade sträckor på E6 reparerade med datorstöd från Vectura. Uppmätt färdvibration och stöt i EU-projekten ROADEX III & IV. Sättning vid vägkanten särskilt trafikfarlig vid ishalka. Validerat mått på vägbanans ”vinglighet”: Rut Bottom Cross Slope Variance. BVFF: Standardisering av sättningsmätning med certifierad laserbil. SLUT
Publicité