Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Remissmissiv ett-snabbare-bostadsbyggande

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Rospiggen nr 7   2017
Rospiggen nr 7 2017
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Johan Westerholm (20)

Publicité

Remissmissiv ett-snabbare-bostadsbyggande

  1. 1. Remiss 2018-10-18 N2018/05145/SPN Näringsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67) Remissinstanser Besqab Blekinge tekniska högskola Bonava Boverket Byggherrarna Sverige AB Byggvesta Einar Mattsson Falkenbergs kommun Faluns kommun Fastighetsägarna Sverige Forskningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande (Formas) Fortifikationsverket Föreningen för samhällsplanering Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare (FSBS) Föreningen Sveriges Stadsbyggare Galären i Luleå AB Göteborgs kommun Hallstahammars kommun Haparanda kommun Hudiksvalls kommun Hyresgästföreningen Riksförbundet (Hyresgästföreningen) Härnösands kommun IQ Samhällsbyggnad JM Justitieombudsmannen (JO)
  2. 2. 2 (4) Järntorget Karlskrona kommun Karlstads kommun Kils kommun Knivsta kommun Konkurrensverket Kungliga Tekniska högskolan Lantmäteriet Lidköpings kommun Lindesbergs kommun Ljusdals kommun Luleå tekniska universitet Lunds kommun Lysekils kommun Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen Örebro län Malmö kommun Motala kommun Nacka kommun Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen Norrköpings kommun Nybro kommun Näringslivets regelnämnd Oscar Properties Oskarshamns kommun Oxelösunds kommun Peab Regelrådet Riksbyggen Rikshem Robert Dicksons stiftelse Samhällsbyggarna Skanska Småföretagarna Småkom
  3. 3. 3 (4) Sollentuna kommun Sorsele kommun Statens fastighetsverk Stockholms kommun Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Svenska Byggnadsarbetareförbundet Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO) Sveriges Arkitekter Sveriges Byggindustrier Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Stadsarkitektförening Tillväxtverket Trafikverket Uppsala kommun Vallentuna kommun Veidekke Vetlanda kommun Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 18 januari 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och till marija.grekovska@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2018/05145/SPN och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
  4. 4. 4 (4) redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 2 exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Anders Lönnberg Departementsråd

×