Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Een kwestie van gezond verstand?

580 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Een kwestie van gezond verstand?

 1. 2. <ul><li>Preventie: </li></ul><ul><li>voornaamste doelstelling = kennisbevordering </li></ul><ul><li>Kennisbevordering </li></ul><ul><li>≠ </li></ul><ul><li>gedragsverandering, soms zelfs averechtse effect </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Ik denk => ik verander mijn gedrag </li></ul><ul><li> Menselijk gedrag: zelden rationeel gestuurd. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Ik ben bang => ik verander mijn gedrag </li></ul><ul><li> angstinducerende boodschap: zelden effect wegens: </li></ul><ul><ul><li>Korte duur effect </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij herhaling: gewenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Boodschap intenser maken: afkering </li></ul></ul>
 4. 6. <ul><li>Subjective Expected Utility model (SEU): </li></ul><ul><ul><li>Mensen proberen in alle omstandigheden hun subjectieve voordeel te maximaliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter lukken als voordelen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Tastbaar & reëel </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegarandeerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort na gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatief weinig moeite </li></ul></ul>
 5. 7. <ul><li>Zelf-effectiviteit: durven? </li></ul><ul><li>Sociale context: wat vinden anderen? </li></ul><ul><li>Dynamisch karakter gedragsverandering: verschillende stadia om gedrag te veranderen </li></ul><ul><li>Obstakels: kans op gedrag neemt af bij obstakels </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Beredeneerde attitudes: + </li></ul><ul><li>↔ affectieve responsen: - </li></ul><ul><li>Kan gedragsintentie voorspellen, niet feitelijke gedrag </li></ul><ul><li>Onderschatting routine </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Niet nieuw </li></ul><ul><li>Omgeving inrichten: gezond gedrag makkelijker ↔ ongezond moeilijker </li></ul><ul><li>Associatie neutrale prikkel & positieve prikkel </li></ul><ul><li>Belangrijke referentiepersonen worden nagedaan </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Onmiddellijk voelbaar </li></ul><ul><li>Consequent toepassen </li></ul><ul><li>Voldoende lange tijd </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Niet voor de hand liggend </li></ul><ul><li>Veel samenwerking nodig </li></ul><ul><li>Discussie met verdedigers individuele vrijheid en algemeen belang </li></ul>
 10. 12. <ul><li>VAN DEN BROUCKE S., VAN DEN BERGH O., VICTOIR A. Een kwestie van gezond verstand? ‘Gedrag en gezondheid van schoolgaande jongeren.’ In: Caleidoscoop , jg. 14, nr. 3, 2002. </li></ul>

×