Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Moleculen & Gassen (V3)

De basisbegrippen rondom moleculen en gassen, met aandacht voor het molecuulmodel, de Ideale Gaswet en de Algemene Gaswet.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Moleculen & Gassen (V3)

 1. 1. Moleculen & Gassen
 2. 2. Het aantal significante cijfers in een getal geeft de nauwkeurigheid aan 1 cm kleine significantie (1) 10 mm normale significantie (2) 10,5 mm 0,5 cm 1,5 cm 9,5 mm 9,95 mm 10,05 mm kleine nauwkeurigheid grote nauwkeurigheid normale nauwkeurigheid 10,0 mm grote significantie (3) 0
 3. 3. weten- schappelijke notatie 1,2 • 103 SI- voorvoegsels 123 km Cijfers zijn significant als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen 4 significante cijfers (s.c.’s) beginnullen 0,01 12,30 Alle cijfers zijn significant … … met uitzondering van: 1 s.c. 2 s.c.’s 3 s.c.’s
 4. 4. Er bestaan rekenregels voor de afronding op het goede aantal significante cijfers (s.c.’s) kleinste aantal decimalen kleinste aantal s.c.’s 1,1 + 2,22 = 3,32 = 3,3 min. 1 decimaal 1 decimaal 1 x 2,3 = 2,3 = 2 min. 1 s.c. 1 s.c.
 5. 5. Kracht op groot oppervlak: kleine druk Kracht op klein oppervlak: grote druk Druk is kracht per oppervlak
 6. 6. p Druk [N/m2 & Pa] F Kracht [N] A Oppervlak [m2 ] p 10 N 4 m2 2,5 N/m2 p 40 N 4 m2 10 N/m2 4 m2 10 N 4 m2 40 N
 7. 7. Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof met nog alle chemische eigenschappen van die stof, en is opgebouwd uit atomen koolstof-atoom C water-molecuul* H2 O glucose-molecuul* C6 H12 O6 H O H C C CC HH O H C C C H O H H O H H O H O H H O H * De structuurformules zijn niet chemisch correct, maar illustreren wel wat een molecuul is
 8. 8. 1 moleculen veranderen niet tijdens een fase-overgang Het molecuulmodel bestaat uit drie regels en kan veel natuurkundige processen voorspellen 2 hogere temperatuur ↓ grotere snelheid 3 grotere afstand ↓ kleinere aantrekking v v F F F F
 9. 9. De meeste stoffen komen voor in drie fases ● lage snelheid ● sterke aantrekking ● matige snelheid ● matige aantrekking ● hoge snelheid ● zwakke aantrekking Vast Vloeibaar Gas
 10. 10. Een reactie kan exotherm of endotherm zijn Endotherm er is energie nodig Exotherm er komt energie vrij
 11. 11. stollen condenseren verdampensmelten Fase-overgangen verlopen endotherm of exotherm Vast Vloeibaar Gas sublimeren (of vervluchtigen) rijpen
 12. 12. De Ideale Gaswet beschrijft het verband tussen het volume (V ), het aantal deeltjes (n), de temperatuur (T ) en de druk (p) klein volume (V) groot volume (V) meer lucht (n) lucht opwarmen (T ) buitendruk verkleinen (p)
 13. 13. Volgens de Ideale Gaswet is het product van druk en volume recht evenredig met het product van temperatuur en aantal deeltjes Druk [Pa of N/m2 ] Volume [m3 ] Aantal deeltjes [mol] Gas- constante [8,31 J K-1 mol-1 ] Temperatuur [K] p V n R T
 14. 14. Temperatuur zegt iets over de snelheid waarmee moleculen bewegen ºCGraden Celcius -273 20 0 100 water kookt kamer- temperatuur water bevriest absolute nulpunt 293 273 373 0 KKelvin ΔT = 80 ºC ΔT = 80 K
 15. 15. 1 2 p • V = n • R • T Bij een gelijk aantal deeltjes beschrijft de Algemene Gaswet hoe de druk, het volume en de temperatuur kunnen veranderen n = constant R = gasconstante p • V / T = constant p • V / T = n • R p1 V1 T1 p2 V2 T2V1 grotere V2 p1 gelijke p2 T1 grotere T2

×