Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
10 saker
som är viktigare
än navigationen
på din sajt
Frukostseminarium 17 september
Jonas Söderström
Den är
så ologisk
0
1
2
3
4
5
Aftonbladet Blocket
4,7 miljoner unika besökare per vecka
Struktur?
Logik?
?
Jonas Söderström
Jonas Söderström
1977 –
Jonas Söderström
1977 –
1994 –
Användningstester
Användningstester
Användningstester
Konceptutveckling
Användningstester
Konceptutveckling
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Interaktionsdesign
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Interaktionsdesign
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Interaktionsdesign
Effektstyrning
Användningstester
Konceptutveckling
Målgruppsanalys
Interaktionsdesign
Effektstyrning
Besökare
Besökare
Besökare
Besökare
Besök
Besök
Besök
0 klick
Korta vägarna!
Upprepa löpet på varje sida
Upprepa löpet på varje sida
<< Nya villkor för IT Ledningsmöte v 37 >>
Långa vägen
Långa vägen
Korta vägen
Korta vägen
Korta vägen
20%
Taggar!
Virus Bakterier
Virus Bakterier
Feber
Virus Bakterier
Feber
Virus Bakterier
Feber
Virus Bakterier
Feber
Virus Bakterier
Feber
Barn
Virus Bakterier
Feber
Barn
Virus Bakterier
Feber
Barn
Virus Bakterier
Feber
Barn
Feber
Barn
Virus Bakterier
Feber
Barn
Feber
Barn
Taggar
Tajming!
Var?
Tajming
När?
När?
Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
När?
Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
När?
Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
Länkar i texten
Länkar i texten
Lövsta, Bromma
Vanadisberget, Vantör och Östberga)
Sociala medier!
Facebook, bloggar,Twitter
Besök
1
Besök
1
Besök
1
2
3
Besök
1
2
3
Väck intresset!
Bättre rubriker!
Landningssidor
Landningssidor med enkla URL:ar
Landningssidor
kommunen.se/avfall
Allt om
avfall
Landningssidor
vård.se/feber
Allt om
feber
Landningssidor
vård.se/feber
Allt om
feber
Landningssidor
vård.se/feber
Allt om
feber
Landningssidor
vård.se/feber
Allt om
feber
Landningssidor
www.stockholm.se/lindhagen
vård.se/feber
Allt om
feber
Enkla URL:er
Inlärning – gissa
Enkla URL:er
vård.se/hosta
Allt om
hosta
Inlärning – gissa
vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/
Omraden/Sjukdomar-och-besvar/
Solskador/
sjukvardsguiden.se/svininfluensa.html
vård.se/feber
Allt om
feber
Outsourca
navigeringen!
Outsourca navigeringen
Radiologerna
Outsourca navigeringen
Radiologerna
Outsourca navigeringen
Radiologerna
Om radiologi på sos.se
Föreskrifter
Behandlingskoder
Statistik
Outsourca navigeringen
Radiologerna
Om radiologi på sos.se
Föreskrifter
Behandlingskoder
Statistik
Föreskrifter
Behandling...
Outsourca navigeringen
Radiologerna
Om radiologi på sos.se
Föreskrifter
Behandlingskoder
Statistik
Av radiologerna
rekomme...
Bättre internt sök
Bättre internt sök
Bättre internt sök
Mycket vanligt klagomål
på nästan alla sajter ...
Bättre internt sök
Mycket vanligt klagomål
på nästan alla sajter ...
... och det går att
förbättra mycket.
Bättre internt sök
Bättre internt sök
Träffsidan
Från pågående projekt med den
kommande Pensionsmyndigheten
Bättre internt sök
Från pågående projekt med den
kommande Pensionsmyndigheten
Bättre internt sök
Hjälp vid alltför breda sökningar
Bättre internt sök
Hjälp vid alltför breda sökningar
Bättre internt sök
"fond"
Skräddarsydda träffsidor för breda sökningar
Du sökte på fond
Ville du veta mer om ...
..hur du byter
fonder?
>> Direkt ti...
... för obsoleta termer
Du sökte på folkpension
... eller se alla våra 4 träffar på ”folkpension” >>
”folkpension” är ett ...
... och för andra myndigheters verksamhet
Du sökte på arbetsskadelivränta
... eller se alla 4 träffar på ”arbetsskadelivrä...
Jag använder Google
för att söka på vår egen
webbplats ...
Sökmotor-
optimering!
Inte lura sökmotorerna ...
Inte lura sökmotorerna ...
... men hjälpa dem.
+ Rank
+ Rank
Titel
+ Rank
Titel
Rubrik H1
+ Rank
Titel
Rubrik H1
Högt
+ Rank
Titel
Rubrik H1
Ofta
Högt
+ Rank
Titel
Rubrik H1
Ofta
Högt
URL
<h1>Möte med myten</h1>
<h1 title="Mats O
Sundqvist">Möte med
myten</h1>
<img src=”bild.jpg”>
<img src=”bild.jpg”
alt=”Mats O Sundqvist”>
<img src=”bild.jpg”
alt=”Mats O Sundqvist”>
Mats O Sundqvist
Korta vägar
Korta vägar
Taggar
Korta vägar
Taggar
Timing
Korta vägar
Taggar
Timing
Länkar i texten
Korta vägar
Taggar
Timing
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Korta vägar
Taggar
Timing
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Väck intresse – bättre rubriker!
Korta vägar
Taggar
Timing
Landningssidor med enkla URL:ar
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Väck intresse – bättre...
Korta vägar
Taggar
Timing
Landningssidor med enkla URL:ar
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Väck intresse – bättre...
Korta vägar
Taggar
Timing
Landningssidor med enkla URL:ar
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Väck intresse – bättre...
Korta vägar
Taggar
Timing
Landningssidor med enkla URL:ar
Länkar i texten
Facebook, bloggar,Twitter
Väck intresse – bättre...
Vi kan hjälpa dig med
Bättre internt sök
Väck intresse – bättre rubriker!
Facebook, bloggar,Twitter
Sökmotoroptimering
Vi kan hjälpa dig med
Vi kan hjälpa dig med
Bättre internt sök
Analysera sökloggar
Undersöka träffsidan
Föreslå förbättringar
Mäta effekter
Vi kan hjälpa dig med
Vi kan hjälpa dig med
Väck intresse – bättre rubriker!
Gå igenom rubriker
Gå igenom länkar
Granska bilder
Se över ingresser
Mäta effekter
Vi kan...
Vi kan hjälpa dig med
Facebook, bloggar,Twitter
Föreläsa och utbilda
Ta fram strategi
Mäta effekter
Vi kan hjälpa dig med
Vi kan hjälpa dig med
Sökmotoroptimering
Föreläsa och utbilda
Granska
Föreslå förändringar
Mäta effekter
Vi kan hjälpa dig med
Tack!
• +50
medarbetare
• Skandinaviens
största
specialistföretag
inom
användbarhet
och strategisk
design
Tack!
Jost Göran Funda
inuse.se/jost
Jost Göran Funda
inuse.se/jost inuse.se/goran
Jost Göran Funda
inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda
Jost Göran Funda
inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda
0708–45 70 79
Jost Göran Funda
inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda
0708–45 70 79
Jost Göran Funda
0761–19 19 30
inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda
0708–45 70 79
Jost Göran Funda
0761–19 19 30 070–793 07 51
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt

8 368 vues

Publié le

Publié dans : Design
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/wme7mky } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt

 1. 1. 10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt Frukostseminarium 17 september Jonas Söderström
 2. 2. Den är så ologisk
 3. 3. 0 1 2 3 4 5 Aftonbladet Blocket 4,7 miljoner unika besökare per vecka
 4. 4. Struktur?
 5. 5. Logik?
 6. 6. ?
 7. 7. Jonas Söderström
 8. 8. Jonas Söderström 1977 –
 9. 9. Jonas Söderström 1977 – 1994 –
 10. 10. Användningstester
 11. 11. Användningstester
 12. 12. Användningstester Konceptutveckling
 13. 13. Användningstester Konceptutveckling
 14. 14. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys
 15. 15. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys
 16. 16. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys Interaktionsdesign
 17. 17. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys Interaktionsdesign
 18. 18. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys Interaktionsdesign Effektstyrning
 19. 19. Användningstester Konceptutveckling Målgruppsanalys Interaktionsdesign Effektstyrning
 20. 20. Besökare
 21. 21. Besökare
 22. 22. Besökare
 23. 23. Besökare
 24. 24. Besök
 25. 25. Besök
 26. 26. Besök
 27. 27. 0 klick
 28. 28. Korta vägarna!
 29. 29. Upprepa löpet på varje sida
 30. 30. Upprepa löpet på varje sida
 31. 31. << Nya villkor för IT Ledningsmöte v 37 >>
 32. 32. Långa vägen
 33. 33. Långa vägen
 34. 34. Korta vägen
 35. 35. Korta vägen
 36. 36. Korta vägen
 37. 37. 20%
 38. 38. Taggar!
 39. 39. Virus Bakterier
 40. 40. Virus Bakterier Feber
 41. 41. Virus Bakterier Feber
 42. 42. Virus Bakterier Feber
 43. 43. Virus Bakterier Feber
 44. 44. Virus Bakterier Feber Barn
 45. 45. Virus Bakterier Feber Barn
 46. 46. Virus Bakterier Feber Barn
 47. 47. Virus Bakterier Feber Barn Feber Barn
 48. 48. Virus Bakterier Feber Barn Feber Barn
 49. 49. Taggar
 50. 50. Tajming!
 51. 51. Var? Tajming
 52. 52. När?
 53. 53. När? Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
 54. 54. När? Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
 55. 55. När? Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
 56. 56. Länkar i texten
 57. 57. Länkar i texten
 58. 58. Lövsta, Bromma Vanadisberget, Vantör och Östberga)
 59. 59. Sociala medier!
 60. 60. Facebook, bloggar,Twitter
 61. 61. Besök 1
 62. 62. Besök 1
 63. 63. Besök 1 2 3
 64. 64. Besök 1 2 3
 65. 65. Väck intresset!
 66. 66. Bättre rubriker!
 67. 67. Landningssidor
 68. 68. Landningssidor med enkla URL:ar
 69. 69. Landningssidor
 70. 70. kommunen.se/avfall Allt om avfall Landningssidor
 71. 71. vård.se/feber Allt om feber Landningssidor
 72. 72. vård.se/feber Allt om feber Landningssidor
 73. 73. vård.se/feber Allt om feber Landningssidor
 74. 74. vård.se/feber Allt om feber Landningssidor
 75. 75. www.stockholm.se/lindhagen
 76. 76. vård.se/feber Allt om feber Enkla URL:er Inlärning – gissa
 77. 77. Enkla URL:er vård.se/hosta Allt om hosta Inlärning – gissa
 78. 78. vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/ Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ Solskador/ sjukvardsguiden.se/svininfluensa.html
 79. 79. vård.se/feber Allt om feber
 80. 80. Outsourca navigeringen!
 81. 81. Outsourca navigeringen Radiologerna
 82. 82. Outsourca navigeringen Radiologerna
 83. 83. Outsourca navigeringen Radiologerna Om radiologi på sos.se Föreskrifter Behandlingskoder Statistik
 84. 84. Outsourca navigeringen Radiologerna Om radiologi på sos.se Föreskrifter Behandlingskoder Statistik Föreskrifter Behandlingskoder Statistik
 85. 85. Outsourca navigeringen Radiologerna Om radiologi på sos.se Föreskrifter Behandlingskoder Statistik Av radiologerna rekommenderade sidor Föreskrifter Behandlingskoder Statistik
 86. 86. Bättre internt sök
 87. 87. Bättre internt sök
 88. 88. Bättre internt sök Mycket vanligt klagomål på nästan alla sajter ...
 89. 89. Bättre internt sök Mycket vanligt klagomål på nästan alla sajter ... ... och det går att förbättra mycket.
 90. 90. Bättre internt sök
 91. 91. Bättre internt sök Träffsidan
 92. 92. Från pågående projekt med den kommande Pensionsmyndigheten Bättre internt sök
 93. 93. Från pågående projekt med den kommande Pensionsmyndigheten Bättre internt sök
 94. 94. Hjälp vid alltför breda sökningar Bättre internt sök
 95. 95. Hjälp vid alltför breda sökningar Bättre internt sök "fond"
 96. 96. Skräddarsydda träffsidor för breda sökningar Du sökte på fond Ville du veta mer om ... ..hur du byter fonder? >> Direkt till fondbyte >> Osäker? Prova PPM-lotsen >> Lär mer i fondskolan ..fondernas roll för pensionen? >> Läs om pensionssystemet >> Testa Livslinjer >> [Text] [länk] ..aktuell fond- statistik? >> Resultat 2008 Q2 >> [Text] [länk] >> [Text] [länk] ... eller se alla träffar >>
 97. 97. ... för obsoleta termer Du sökte på folkpension ... eller se alla våra 4 träffar på ”folkpension” >> ”folkpension” är ett ord som inte längre används. Den gamla folkpensionen motsvaras idag av ålderspension och [term] och i vissa fall [term]. Se träffar på ålderspension [term] [term]
 98. 98. ... och för andra myndigheters verksamhet Du sökte på arbetsskadelivränta ... eller se alla 4 träffar på ”arbetsskadelivränta” hos oss >> Arbetsskadelivränta är det Försäkringskassan som har hand om. Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats >>
 99. 99. Jag använder Google för att söka på vår egen webbplats ...
 100. 100. Sökmotor- optimering!
 101. 101. Inte lura sökmotorerna ...
 102. 102. Inte lura sökmotorerna ... ... men hjälpa dem.
 103. 103. + Rank
 104. 104. + Rank Titel
 105. 105. + Rank Titel Rubrik H1
 106. 106. + Rank Titel Rubrik H1 Högt
 107. 107. + Rank Titel Rubrik H1 Ofta Högt
 108. 108. + Rank Titel Rubrik H1 Ofta Högt URL
 109. 109. <h1>Möte med myten</h1>
 110. 110. <h1 title="Mats O Sundqvist">Möte med myten</h1>
 111. 111. <img src=”bild.jpg”>
 112. 112. <img src=”bild.jpg” alt=”Mats O Sundqvist”>
 113. 113. <img src=”bild.jpg” alt=”Mats O Sundqvist”> Mats O Sundqvist
 114. 114. Korta vägar
 115. 115. Korta vägar Taggar
 116. 116. Korta vägar Taggar Timing
 117. 117. Korta vägar Taggar Timing Länkar i texten
 118. 118. Korta vägar Taggar Timing Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter
 119. 119. Korta vägar Taggar Timing Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter Väck intresse – bättre rubriker!
 120. 120. Korta vägar Taggar Timing Landningssidor med enkla URL:ar Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter Väck intresse – bättre rubriker!
 121. 121. Korta vägar Taggar Timing Landningssidor med enkla URL:ar Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter Väck intresse – bättre rubriker! Outsourca navigeringen
 122. 122. Korta vägar Taggar Timing Landningssidor med enkla URL:ar Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter Väck intresse – bättre rubriker! Outsourca navigeringen Bättre internt sök
 123. 123. Korta vägar Taggar Timing Landningssidor med enkla URL:ar Länkar i texten Facebook, bloggar,Twitter Väck intresse – bättre rubriker! Outsourca navigeringen Bättre internt sök Sökmotoroptimering
 124. 124. Vi kan hjälpa dig med
 125. 125. Bättre internt sök Väck intresse – bättre rubriker! Facebook, bloggar,Twitter Sökmotoroptimering Vi kan hjälpa dig med
 126. 126. Vi kan hjälpa dig med
 127. 127. Bättre internt sök Analysera sökloggar Undersöka träffsidan Föreslå förbättringar Mäta effekter Vi kan hjälpa dig med
 128. 128. Vi kan hjälpa dig med
 129. 129. Väck intresse – bättre rubriker! Gå igenom rubriker Gå igenom länkar Granska bilder Se över ingresser Mäta effekter Vi kan hjälpa dig med
 130. 130. Vi kan hjälpa dig med
 131. 131. Facebook, bloggar,Twitter Föreläsa och utbilda Ta fram strategi Mäta effekter Vi kan hjälpa dig med
 132. 132. Vi kan hjälpa dig med
 133. 133. Sökmotoroptimering Föreläsa och utbilda Granska Föreslå förändringar Mäta effekter Vi kan hjälpa dig med
 134. 134. Tack!
 135. 135. • +50 medarbetare • Skandinaviens största specialistföretag inom användbarhet och strategisk design Tack!
 136. 136. Jost Göran Funda
 137. 137. inuse.se/jost Jost Göran Funda
 138. 138. inuse.se/jost inuse.se/goran Jost Göran Funda
 139. 139. inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda Jost Göran Funda
 140. 140. inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda 0708–45 70 79 Jost Göran Funda
 141. 141. inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda 0708–45 70 79 Jost Göran Funda 0761–19 19 30
 142. 142. inuse.se/jost inuse.se/goran inuse.se/funda 0708–45 70 79 Jost Göran Funda 0761–19 19 30 070–793 07 51

×