Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Forskerforbundet Folkehelseinstituttet

121 vues

Publié le

Presentation i Oslo, 12 september 2018

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Forskerforbundet Folkehelseinstituttet

 1. 1. J***A DRITTSYSTEM Forskerforbundet Folkehelseinstituttet 
 Jonas Söderström • Oslo, 12 Sep. 2018 Om hvordan digitale systemer kan ødelegge arbeidsdagen – og hvordan vi kan ta tilbake kontrollen
 2. 2. 1994 –
 3. 3. Skape nytt dokument
 4. 4. Stress, psykisk påfresting på arbeidsplassen fordobled siden 1996
 5. 5. Nå et større problem enn fysisk skade
 6. 6. Problem i det digitale arbetsmiljøet 3400 2012 M T O T F
 7. 7. 1. Langsamt internet (applikationer) 2. Datorn 3. Printern 4. Sjefen 5. Møten Største årsak til frustrasjon på jobbet? 1077 YouGov/Canon2012
 8. 8. 1. Problemfri IT-systemer (87 %) 2. Høy lønn (82 %) 3. Løsninger for å telecommute (79 %) 4. Bedrifter i forkant av teknologien (68%) 5. Personlig helsebidrag (68 %) Hva er viktigst å være fornøyd med jobben sin? 1027 TNS Sifo, mars 2015
 9. 9. 0 5 10 15 Usikker 24h arbeid Vaktsom Mer farlig 26 %Årsak til stress IT-systemer 3700 ”first responders” Arnetz, 2013
 10. 10. fra 145 til 313 klick Med nye systemet Utstedelse av nytt våpenkort snitt 2 tim 52 min Skrive 1 rapport, butikktyveri
 11. 11. Hva er det som skjer?
 12. 12. Stadig flere systemer
 13. 13. Karolinska Institutets Bibliotek, 18 Feb 2014 110 ansatte 117 systemer
 14. 14. Systemerne er forskjellige 12-06-18 06.12.18 2018-06-12 18.06.12 1959-05-21-1274 590521-1274 19590521-1274 195905211274
 15. 15. Ctrl-O 1) Kalkulere 2) Steng og ikke spare
 16. 16. / Flickr DITT NYE SYSTEM
 17. 17. Felles miljø
 18. 18. Svak
 design
 19. 19. 1 2 3 4 Neste >> Adresse Frakt Betaling Bekrefte
 20. 20. Hvordan betale fakturaen?
 21. 21. Årvåkenhetens pris
 22. 22. javlaskitsystem.se:
 Varför vaggar doktorn musen? Bild: Henrik Ahlén
 23. 23. ”it-stress”
 24. 24. digitalt arbeidsmiljø
 25. 25. Social og organisa-
 torisk Digital Fysisk Arbeidsmljø, helhetsbilde
 26. 26. Social og organisa-
 torisk Digital Fysisk Hovedsaklige skader Fysiske skader: 
 hud, øyne, muskler, skjelett, Sociale, emosjonelle og psykiske skadelige effekter:
 mobbing,
 stress, isolasjon Kognitive og emosjonelle skader: over-
 belastning, frustrasjon, redusert tillit og menings- fylthet
 27. 27. Kognitiv belastning 
 av ett helt nytt omfang
 28. 28. To års utdanning
 29. 29. To dagers utdanning
 30. 30. Alleforholdiarbeidet
 hvordu samhandlermed ellerstyresav
 digitalesystemer Digitalt arbeidsmiljø:
 31. 31. Stabil
 teknik God bruker-
 vennlig-
 het God påvirken på arbeid rask feedback, god uptime, hurtigt LAN lett å hitte, 
 svårt å gøre feil, 
 få klick – tillpasset till mennesket frihet, rask administrasjon, fokus på sentrale oppgaver, flexibilitet Godt digitalt arbeidsmiljø
 32. 32. ”Teknik- feil” Dårlig bruker-
 vennlig-
 het Påvirken på arbeid servern nere, printern krangler, langsamt LAN urimligt 
 mange klick, 
 svårt å hitte, 
 lett å gøre feil detaljstyring, tyngende administrasjon, nedskjæringer, manglende flexibilitet Dårligt digitalt arbeidsmiljø
 33. 33. ”Teknik- feil” Dårlig bruker-
 vennlig-
 het Påvirken på arbeid it-drifts- organisasjon, support, helpdesk IT-avdelingen, utvikling, innkjøp, leverandører, 
 HR 
 (introduksjon 
 og utdanning), 
 IT-strategi ledelse, forretningsutvikler, digitale strateger Hvem er ansvarlig?
 34. 34. Hva kan vi gjøre?
 35. 35. Følge loven!
 36. 36. Arbeidsmiljøloven Kapittel 1, 3, 4
 37. 37. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Kapittel 4, § 4-1 (2)
 38. 38. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Kapittel 4, § 4-1 (2)
 39. 39. Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger ... Kapittel 1, § 1-1
 40. 40. Bild: Karin Båtelson, overlege SU, Göteborg
 41. 41. IT-rond Værneombud
 42. 42. … Under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Kapittel 3, § 3-2
 43. 43. Ikke involvert i og påvirke digitale systemer Unionen, Vision, ST 2015–2017
 44. 44. Prevent:
 ”InförrättIT” www.prevent.se/it/
 45. 45. Åttesjekklister Bland annat: • Ledelsens ansvar • Forundersøkelse • Målbilder og mål • Krav • Hvordan introdusere?
 46. 46. Blir det regelmessige og gjentatte brukstester med virkelige brukere i det virkelige arbeidsmiljøet under utviklingsarbeid?
 47. 47. Er det klart 
 hvilke oppgaver systemet vil hjelpe til med 
 å løse?
 48. 48. Nei Hvem, når Å gjøre
 49. 49. Still krav på leverantører
 50. 50. Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under loven, skal før arbeidsutstyret leveres til bruk, sørge for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav. Kapittel 5, § 5-5
 51. 51. Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader. Kapittel 4, § 4-4 (3)
 52. 52. Systemet er tilpasset brukernes oppgaver
 53. 53. Foto: Richard Gatarski
 54. 54. Foto: Richard Gatarski
 55. 55. JeremyToeman/Flickr Hvis ingen bruker dem, spiller det ingen rolle hva fine funksjoner systemet har. Nytten – positive effekter – 
 av IT oppstår ved bruk
 56. 56. Økonomiske konsekvenser
 57. 57. Sløser bort tid hver dag
 58. 58. 2006–2014 Bortkastet tid Snitt hver dag Snittuppskatting, ≈30.000 26,5min
 59. 59. Lege Lege-
 sekretær Sykepleie -56 min/dag -42 min/dag -35min/dag Vård-IT-kartan, 20101370
 60. 60. Sand Hill 2012 Enterprise systems study 17% end user productivity loss 300 ”The economic value 
 of losses outweighs 
 100% of total IT spend. Ouch.”
 61. 61. Aftenposten 12 feb 2015 Økning i produksjon pr. arbeidstime (prosent pr. år i 20 rike land)

 62. 62. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 95-2005 2006-13 ITs bidrag Totalt OECD 90-95, SCB 95-2013 Produktivitets-vekst i Sverige
 63. 63. Produktiviteten bremser in
 64. 64. ?
 65. 65. A slowdown in technical progress is the reason usually given for this progressive deceleration in productivity growth. ” ”Financial Times Oct 26, 2014
 66. 66. ”...drukner i styrsystem” Forsker og foreleser vid Uppsala universitet
 67. 67. Vi bruker ikke lenger IT å gjøre ting enklere
 68. 68. 145 ➡313 klick Vi bruker IT å gjøre nye ting
 69. 69. Mange er god og fordelaktig. Noen er dårlig ...
 70. 70. Digitalisering muliggjør kompleksitet
 71. 71. avtagende resultat 
 på grunn av systemiske effekter
 72. 72. forskjellen mellom teori og faktiske resultater
 73. 73. kompleksitet design-feil utnyttet av byråkrati
 74. 74. People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means 
 saying no to the hundred 
 other good ideas that there 
 are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. ”
 75. 75. En siste fra arbeidsmiljøloven
 76. 76. ...[og] til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Kapittel 1, § 1-1
 77. 77. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander 15 år
 78. 78. Krev ”consumer- grade usability”
 79. 79. Brukloven! Godarbeidsmiljø= Godeffektivitet
 80. 80. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen YouTUbe: Jonas Söderström Takk!

×