Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Läkarföreningen i Kalmar län

888 vues

Publié le

Presentation för läkarföreningen i Kalmar, 22 januari, om skitsystemen i hälsovården, och o

Publié dans : Santé
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Läkarföreningen i Kalmar län

 1. 1. JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström, InUse • Läkarföreningen i Kalmar län • 22 jan 2015
 2. 2. Foto: Richard Gatarski
 3. 3. Foto: Richard Gatarski
 4. 4. sep 2011 – sep 2012 2 757 timmar övertid ”Personal kan få räkna med fel under hela 2013 eftersom det tar tid för de nya rutinerna att sätta sig”
 5. 5. E-journaler: ”A disease in search of a cure”
 6. 6. Problem i den digitala arbetsmiljön 3400 2012 M T O T F
 7. 7. Läkare Läkarsekr. SSK -56 min/dag -42 min/dag -35min/dag 2010Vård-IT-kartan
 8. 8. 1. Internet (långsamma system) 2. Datorn 3. Printern 4. Chefen 5. Möten Största källan till frustration på jobbet? 1077 YouGov/Canon 2012
 9. 9. För många system
 10. 10. Vi trodde vi hade 15–20 system ... ... när vi räknade var det 73! Landstingsombud Vision Norrbotten 2012
 11. 11. Systemen är olika 11.11.12 11-11-12 2012-11-11 12.11.11 1959-03-21-1273 590321-1273 19590321-1273 195903211273
 12. 12. Ctrl-O 1) Beräkna 2) Stäng och spara inte
 13. 13. Karolinska Universitetets Bibliotek, 18 feb 110 personer 117 system
 14. 14. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 15. 15. 1.5 tim 1,5 tim Vad händer om hon råkar skriva komma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim
 16. 16. Systemet ignorerar kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande! 15 tim
 17. 17. / Flickr DITT NYA SYSTEM
 18. 18. Min miljö
 19. 19. Snabbt & okoordinerat införande
 20. 20. Landstinget Dalarna ➡ IP-telefoni ➡ Pascal ➡TakeCare ➡ ICF ➡ Ny funktionalitet på SITHS-kort M T O T F M T O T F ML S L S Försommaren 2013
 21. 21. Vaksamhetens börda
 22. 22. javlaskitsystem.se: Varför vaggar doktorn musen? Foto: Henrik Ahlén
 23. 23. Digital taylorism
 24. 24. Styr arbetet ”på ett onödigt och besvärande sätt” 1000 Unionen, 2012
 25. 25. IT command & control +
 26. 26. Konsekvenserna: Kognitiv belastning på en helt ny skala
 27. 27. Två års utbildning
 28. 28. Två dagars utbildning
 29. 29. Arbetsmiljölagen 2 kapitlet
 30. 30. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 31. 31. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 32. 32. IT-systemen är en arbetsmiljöfråga
 33. 33. Digital arbetsmiljö Kapacitet, stabilitet, tillförlitlighet Anpassat till människor & uppgift Påverkan på arbetet
 34. 34. God digital arbetsmiljö Kapacitet, stabilitet, uptime God använd- barhet Påverkan på arbetet enkelt, intuitivt lätt att hitta, svårt att göra fel, bra feedback, utbildning, införande stabilt, inga krascher flexibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
 35. 35. Dålig digital arbetsmiljö ”Teknik- strul” Dålig använd- barhet Påverkan på arbetet servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet
 36. 36. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 37. 37. IT-rond
 38. 38. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU
 39. 39. • 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel • 5 handhavandefel/bristande info till användare • 37 st ligger på Meliorförv • 4 st regional IT-avdelning • 5 st Nät • ... och så vidare 70 problem
 40. 40. ID Problem Totalt antal klin 13 Labsystemet 5 9 Remisshantering 5 2 Domänvandring 4 15 Kovis oöversiktligt 4 11 Integration Op. IVA system 3 14 Översiktsfunktion saknas 3 23 Kunna ange tilltalsnamn 3 Resultat
 41. 41. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU Verksamhetschef IT-ansvarig på olika nivåer Systemleverantör Läkare(/ssk/sekr)
 42. 42. Hur skapar man bra produkter?
 43. 43. Foto: Richard Gatarski Observera användarna
 44. 44. Har alla i teamet under de senaste sex veckorna observerat verkliga användare göra sitt jobb under minst två dagar?
 45. 45. Som konsumenter...
 46. 46. 1 2 3 4 Nästa > Adress Frakt Betala Bekräfta
 47. 47. Hur betala fakturan?
 48. 48. En till från Arbetsmiljölagen
 49. 49. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kapitel 2, § 1
 50. 50. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander 15 år
 51. 51. Kräv ”consumer- grade usability”
 52. 52. ”Every day, hundreds of millions of people go to work and
 53. 53. hate the piece of shit software they have to use to perform their jobs.” Singapore-based entrepreneur Yongfook
 54. 54. Sverige kan bli världsledande inom digital design
 55. 55. Men dessutom
 56. 56. Tack!Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Twitter: @Jonas_Blind_Hen Sajt: javlaskitsystem.se Speakerdeck: Jonas Söderström

×