Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. Apróféta  sorsának kereszteződése a...
alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit rólam állít, annakérdekében, hogy a húsz éve halmozott ke...
ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodószeméllyel találkoznom és annak miért...
és élvezet szerető- és még az exhibicionizmusa (Mérleg Lilith a X. Házban!) kiéléséhez ismindig a könnyű érvényesülési leh...
jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általammár 18 éve tudatosan elérni és m...
Szó sem lehet tehát arról, amit Nagy Attila Puli állít azzal kapcsolatosan, hogy énkimondottan csak a sorsképlete negatív ...
is, amennyiben nem kellene figyelembe vennem a gazdaságilag de más szempontból istőlem függő gyermekeim jövőjét. Mert hisz...
És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli és azt is hirdeti nagy ostobán,mint a porban fetrengő együgyű hindu...
szintjén is a valóságot meglátni és felismerni, és emiatt, hogy ezt a notórius hazudozásra –valósághamisításra való hajlam...
Itt, asztrológusi pálya-választásom szövege végén, amit a Puli rágalmazásai miattkényszerültem le írni, található négy aut...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében

623 vues

Publié le

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. A próféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében.

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében

 1. 1. Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. Apróféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében.Avagy mit is értett az alatt a Názáreti Jézus, hogy „Az elsőkből lesznek utolsók és azutolsókból elsők.”? – Tudniillik, Nagy Attila puli, a Kökösi próféta, elsők közül valónakszületett a képességeit és tehetségeit illetően, de utolsóvá lett 5O éves korára, és nem csakgazdaságilag, hanem erkölcsileg, tehát spirituálisan is! Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az elhamarkodottítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivelhogy, kétségbeejtően felületes ítélkezésről tanúskodó levelet, amely az engem primitívbosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kergeprófétát, Nagy Attila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze,hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy mi ketten, ezen"szellemi emberségeink magaslatáról" állítólag „szapuljuk egymást”!Noha sejtettem, és éppen ettől féltem, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tennigondolatban az utóbbi időben, deklaráltan is notórius munkakerülő élősdivé vált ésgyermektelen volt-unitárius pap személye és közöttem, akik nem olvasták Hamvas Bélánakazt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása, ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiterikarmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóprendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemimunkásságom minőségét, és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, akiennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem a horoszkópját, miután kétmagyarországi asztrológusban már csalódott, képes meginogni a bizalmában és engemhiteltelennek nevezni, amiért kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Pulitényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki,az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is felcseréltem!Hiszen ez a saját magát nyomorba döntő „irgy kutya” (Ő nevezte el saját magát Pulinak!),a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nemadtam neki Turula lányom születése másnapján, 8 évvel ezelőtt, negyedszer is, vissza nemfizetendő „kölcsönpénzt”! Távol áll tőlem, hogy szapuljam ezt a nyomorék „szellemiembert”, hanem leleplezem a gátlástalan immoralitását, vagyis az erkölcsi és szakmai
 2. 2. alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit rólam állít, annakérdekében, hogy a húsz éve halmozott kemény szakértelmemmel, 59 évesen. ne maradjakmunka és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilageltartani! – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagyfölényben van velem szemben, ebben a galádságában, mivel neki nincs gyermeke és nincssemmi féle más felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amibőlő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója. Ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a„magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő internetenmocskoljon és rágalmazzon, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkretegyen a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitalált vagy minimumkilencven fokban elferdített történeteken és a munkám jellegére vonatkozó, merő üresfeltételezéseken) alapuló támadásait és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetembenvívott védekezésemet erkölcsileg egy lényegűnek venni, és azt állítani, hogy két „szellemi”ember egymást szapulja, tehát mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy nevezhetiegyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzal gyermekre éscsaládra) vágyó, felnőtt embernek magát, az aki képes ekkora, - esetemben egyedül aPuliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra és ezzel együtt ekkora igazságtalanságra. –Nyilvánvaló, hogy az illető személy – ebben a esetben Lilithel együtt álló, negatívJupiterrel a sorsképletében – aki ekkora erkölcsi tévedésre képes, teljesen immun atényleges spiritualitásra, és Pulihoz hasonlóan, akit "szellemi embernek nevez", steril éskietlen élet folytatásra van ítélve. De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak,akik ez idáig becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.),hanem ő az, aki folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszimagatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Isten sem tudna segíteni, mégakkor sem, ha nagyon akarna. Rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy Puli Attila, aki az internet adtaszabad vélemény nyilvánítási lehetőségével visszaélve, és aki anonim kis spicliből amunkakerülését nyíltan vállaló internetes betyárrá nőve ki magát, aki válogatás nélkülszórja a mocskait mindenkire, aki valamit is tesz a magyarságért. Ha csak tíz százalékbanis igaz, de fel tevődik az a kérdés is, hogy nekem, spirituális életvezetésű, az egyetemesléterőkkel, de a közvetlen környezetemmel való kiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az
 3. 3. ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodószeméllyel találkoznom és annak miért kellett ilyen kullancs módon belém akaszkodnia? - Azért, mert a horoszkópjaink motívumrendszere, elképesztő hasonlóságokat, sőt: néhamegdöbbentő azonosságokat mutat, azzal a kis különbséggel, hogy ezen azonos karmikusmeghatározódások és életfeladat-azonosságok ellenére, a 8O-as évek végén a barátságomatvalósággal ki provokáló (Az akkori menyasszonyomtól kikérő...) Nagy Attila, sokkal jobbképességekkel és tehetségekkel született a világra mint én! Az más kérdés, hogy a magátutólag egy kutyafajtáról elnevező alkoholista volt-pap, e tehetségeivel mély erkölcsi ésanyagi nyomorúságba döntötte magát, mivel pontosan azoknak a differenciálódómeghatározódásainak, amelyek a kettőnk horoszkópját talán abban az egyetlen pontban: azanyagi javak megszerzésének a kötelező karmikus életfeladatát és az anyagi javakkalszembeni morális magatartást, a pénzzel való bánási módot jelző elemek különbözővéteszik a két sorsképletet, Attila engedett a könnyelmű és felelősség és gyakorlati életfeladatvállalások nélküli életvezetési lehetőség csábításainak. Egészen konkrétan: az énsorsképletemből nem olvasható ki semmiféle az elemi létfenntartáshoz kötődő, az anyagijavak megszerzésével kapcsolatos karma, vagy gyakorlati életfeladat, miközben a kökösimunkakerülő, erkölcs-züllött prófétának a sorsképletéből, halmozottan kiolvashatók, nemcsak ilyen jellegű karmikus determinációk, de felvállalandó gyakorlati életfeladatok is.Nevezetesen a II. házban található és a teljesen negatívan fényszögelt Szaturnuszávalegyütt álló Vízöntő – Sárkányfarka utal erre. És persze, mindaz, amit ezek az asztrológiaiszimbólumok jeleznek, mint meghaladandó, negatív tulajdonságokat, adják meg a logikusmagyarázatát is az elemi önfenntartás érdekében folytatott munkálkodás, munkavállalásdeklarált elutasítási reflexeire, a misztifikált anarchista eszméknek mint fedőelméletekneka felhasználására arra, hogy ezeknek a „rendkívülien eredeti” misztikáknak (VízöntőSárkányfarok) a segítségével magyarázza meg az önmaga számára is azt, hogy miért nemhajlandó még csak az önfenntartása érdekében sem dolgozni (És ehelyett bármilyenlehetőségnek a segítségével, ami csak adódik, vagy felmerül, élősdi életet folytatni), nem,hogy még gyermekek eltartásáért vállalna akárcsak munkát is, nem hogy személyesfelelősséget! (Teljesen negatív Szaturnusz a II. házban!) De azt is kérdik, hogy ha Attila Puli, rám is volt állítva valamikor a szeku által, de most,ennyi év eltelte után, „miért volt szükségem arra”, hogy Puli engem ennyire magánakkiszemeljen és az általános mocskolódásai között ilyen kiemelt helyre engem felemeljen? A válasz erre a kérdésre is egyszerű: Azért, mert az erős karma azonosság miatt, Puli azén árnyék-énemnek a tökéletes külvilági megtestesülése, vagyis ő azt tükrözi a kényelem-
 4. 4. és élvezet szerető- és még az exhibicionizmusa (Mérleg Lilith a X. Házban!) kiéléséhez ismindig a könnyű érvényesülési lehetőséget kereső, gátlástalan gonoszságával, ami bennemmég feltáratlan és tisztázatlan, illetve, ami még nem teljesen átvilágított és meghaladottéletfeladat. (Teljesen negatív Marssal együtt álló Mérleg Lilith a III. házban.) Első sorban tehát, egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituálisdeterminációink között levő rengeteg azonos jellegű, de már a kezdetek óta, vagyis aférfivá válásunk óta, szöges ellentétesen felfogott és beteljesített, illetve, és egészenpontosan: a Puli esetében: be-nem teljesített sorsfeladatok közös motívum-rendszere miattkezdett el, előbb csak finoman rágalmazni, majd egyre durvábban mocskolni engem ez alélek-kullancs! És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!)megvalósított fő élet alap-motívumok mellett, szerepet kap a szintén különbözőneveltetésünkből és az egyetemi végzettségünk jellegéből eredő karma- és életfelfogásunkdifferenciáltsága, illetve a spirituális valóságról vallott nézeteink szöges ellentéte is. (Pulitagadja a szellemi világ realitásait tükrözni majdhogynem egy az egyben képes, és ezért aszellemi világ labirintusában eligazodást szolgáló, anyagi valóságnak a fontosságát, Énmeg, már csak felelősségteljes asztrológusként is, aki az anyagi világ eleminek azállapotaiból és egymáshoz való helyzeti különbözőségéből következtetek sorsfontosságúszellemi „tényeket és értelmeket”, maximális fontosságot tulajdonítok annak!) Érthetőbben tehát: A Polaritás egyetemes törvénye szerint, a gyakorlati életfeladat-realizáció és, az ő esetében: a nem-realizáció és annak a következményei miatti ellentétekprovokáló jellege miatt, azok következtében kellett találkoznunk előbb és azért kellett nekiaz ostoba és mélységesen alacsonyrendű Skorpiói bosszú-szomja kielégítése érdekébenvégzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia. Puli tehát egyenesen az én Árnyék-énemkülső megtestesítője és spirituális provokátora! Pulinak köszönhetően kell leszoknomteljesen a gyűlöletről és neki köszönhetőn kell osztanom széles jó kedvvel és szívem teljesmeleg-szeretetével, a jól csattanó, székelyes, szellemi pofonokat minden olyan hamiskártyásnak, aki tolvajt kiált, miközben ő közöttünk a legnagyobb szellemi tolvajok egyike: Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is aSkorpió jegyében születtem és Nagy Puli Attila is, hanem ennek a tetejében az is, hogyneki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem! És még sok más, közös horoszkóp-elem.Pl. az is, hogy miközben a Puli Mérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X.Horoszkóp-házában áll, nekem egyenesen a Bakban áll a maximális spirituálisönmegvalósításom (az ideális spirituális kiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét
 5. 5. jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általammár 18 éve tudatosan elérni és megvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek aszínvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszemmár sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint (A bakban), ahol Pulinak ház-feladatszerint, tehát gyakorlatilag is feloldandó karmaként áll a Lilithje, vagyis a tudattalan érzésés képzeletvilágának, tehát a személyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, alegalacsonyabb rendű „mélyrétegi pontja”! Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (RákSárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam az által,hogy előbb három, majd négy gyermekes családot vállaltam (Még akkor is, ha a RákLilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe a vállalásba szinte bele is buktam!), alehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, Pulit, vagyis neki afáradságos munkát és felelősségeket jelentő gyermekeket szívből utáló tudattalanját -, azamely minden szellemi erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általános jellegűéletfeladatokat is, nyilván, nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyi igazsághoz valóragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló, sok más hazug embert is irritáló mivoltáról ne isbeszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karmámnak a minél nagyobb mértékű felvállalásaáltal, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső, spirituális változásokat okozótapasztalatok és megvilágosodások által, megnyílik a lehetőségem a Bak Sárkányfejemáltal jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási) képesség elérésére.Miközben Puli, meg fog maradni az ide vonatkozó karmája szerinti társadalmi – közösségikitaszítottságához vezető anarchista lázadásával, önimádó exhibicionizmusával. Azért is lehetséges tehát, ez a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó irritáció, amit én,a puszta létezésemmel, mentalitásommal és láthatatlan spirituális kisugárzásommal is,önkéntelenül is irritálom Pulinak és a Puli féléknek a tudattalan önérzetét, az érzés- ésképzeletvilágát, azért lehetséges az a provokáció tehát, amit én a Puli tudattalanjábankeltek az által, hogy a Bak Sárkányfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat ésbölcsesség) kezdtem megközelíteni, és ami gyakorlatilag is elviselhetetlen a számára, nemcsak szellemi szinteken, mivel időközben ő, annyiban vállalt gyakorlati közösségiszerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjén egy kis pozitív eredményt is elért,vagy, ha az illető a tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójával bármit is képvisel aromániai magyarság és általában a magyarság életszférájában, Puli azonnal mocskolni ésrágalmazni kezdi, illetve önmagának hízelegve, az internetes „kritikáiban” lekezeli ésfölényeskedik azokkal. (Persze, velem a leginkább.)
 6. 6. Szó sem lehet tehát arról, amit Nagy Attila Puli állít azzal kapcsolatosan, hogy énkimondottan csak a sorsképlete negatív aspektusait emelem ki, illetve, hogy teljesennegatívan értelmezve az ő sorsképletét, tehát az ő aljas módszereivel élve, és a szakmámáltal adott lehetőségekkel visszaélve, megkísérlem őt ezzel is befeketíteni. Nem. Erről szósem lehet! Nagy Puli Attilának, semmivel nincs un. rosszabb (Negatív aspektusokkaljobban megtelt) sorsképlete az enyémnél! Sőt: az ő veleszületett un. spirituális – misztikusképességei sokkal erősebbek az enyémnél a sorsképlete szerint! Hanem amiben különbözika kettőnk spirituális alapállása és az ennek tökéletesen megfelelő sorshelyzete az, éppen az,hogy a horoszkópjainkból kiolvasható negatív aspektusokban jelentkező életfeladatainkat(amelyek az anyagiakra vonatkozó életfeladatok kivételével, nagyon hasonlóak tehát!),teljesen ellentétesen éljük meg, lévén, hogy én, tudatosítván már ezelőtt húsz évvel azéletfeladataimat az által, hogy megrendeltem a horoszkópomat, áttértem a rengeteglemondással teli és a sokszor már-már a lelki és fizikai erőimet is meghaladó gyakorlatiéletfeladatok felvállalásával, az igazi spirituális életpályámra, miközben ő, éppenakkoriban, tehát a kilencvenes évek folyamán aratta a sikereit és élt vissza a jó sorsával, ésvilágiasan nagylábon élő, felelőtlen és alkoholista kispapként herdálta el annakközösségnek az utolsó csepp bizalmát is, amely őt anyagilag támogatta, és amely közösséglelki gondozásával ő meg volt megbízva. És nem csak abban különbözik a képletekből kiolvasható sok azonos motívum szerintifeladatvállalásunk, hogy miközben én az anyagi szűkösségeim ellenére is, nagy családotvállaltam, ő teljes gyermek-áldás spórolásra állt be, hanem abban is, hogy miközben én aszintén áldozatokat követelő egészséges életmód gyakorlását és folytatását választottam, anapi munkám elvégzése és a könyveim megírása mellett, addig ő a teljes henyélést és azingyenélést választotta és azt, hogy a beteges munkaiszonyából misztikus filozófiátgyártott (vallásos anarchizmus). És ennek a választásnak megfelelően, ő lassan – lassan,teljesen rá állt az élősdiségre, az ingyenélésre. Abban a gyakorlati karma feloldásiéletfeladat felvállalásban és a karma feloldása érdekében tett áldozathozási hozzáállásbankülönbözünk tehát, hogy miközben én erőt véve a lelki és a testi ellenállásaimon, akáréjszaka is, meg hajnalonként is kimentem futni és edzeni a városi foodbal pályára, illetveannak a futó-salakjára, amellett, hogy igyekeztem rendszeresen járni edzésekre, amikorcsak nem voltam meghűlve, ő még a házkörüli elemi munkát is lusta volt elvégezni! Hiába lázadozik tehát Puli, az ellen, hogy tudomására hozom, hogy viszket a tenyerem arólam való aljas hazudozásai és a rágalmai miatt és ezt a tenyér-viszketést szívesem elmulasztanám, egy – két becsületes és valóságos székely poffal, akár börtönbe záródás árán
 7. 7. is, amennyiben nem kellene figyelembe vennem a gazdaságilag de más szempontból istőlem függő gyermekeim jövőjét. Mert hiszen a beteges lustaságán kívül, semmi és senkinem gátolta meg őt abban, hogy az enyémhez hasonló életerőre és fizikai erőre tegyenszert. Sőt: ő kilenc évvel fiatalabb nálam, és ebben az életszakaszban igazság szerint nálamsokkal erősebbnek kellene lennie! De vannak még más, ellentétesen megélt karmikus téma-azonosságok is, a kétsorsképlet között. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virítPulinak a teljesen negatív Marsa (Innen a nagyképű arroganciája), miközben az énspirituális titok-kutató és titok-leleplező, Skorpiói természetem teljes körű és nyíltfelvállalása úgymond szintén közismert (Már csak az által is, hogy vállaltam aszékelyföldön kimondottan hátrányos és kényelmetlen, sőt: itthon egyáltalán nem értett ésnem is szimpatizált, asztrológusi szerepkört! Majd a magyarság körében nem szimpatizált,sőt: nyíltan elutasított több gyermekes család-alapítást, a család-érték centrikus alapállást). És az is hasonló bennünk, hogy ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsom nekem isabszolút negatív mint neki, azzal a különbséggel persze, hogy én még az asztrológiávalvaló megismerkedésem előtt sok évvel, elkezdtem karatézni, tehát öntudatlanul azokat anegatív késztetéseket és mentalitásokat, amit ez a képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolcéves versenyző karate-mesteri tapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karma-feloldási célzattal írt naplóírással, talán mégiscsak sikerült ez ide vonatkozó, veleszületettgyávaságomnak alapul szolgáló rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni,és azt felvállalva és beismerve valamelyest feloldani, még ha nem is teljesen meghaladni! - Nyilván tehát, hogy ez a nagy, személyis gyengeség-legyőzéshez szükséges áldozatokárán elért harcművész-mesteri, lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját. Na meg, amár teljesen átvilágított és kreatívvá tett, második Oroszlán – Plútói természetem (És ezt,hogy a tudatosan kidolgozott Oroszlán Ascendensemnek megfelelő új, bátor természetem,által végképpen legyőzött és átvilágított Skorpiói nyers tulajdonságok szintjén már teljesentisztába tettem magam, már abszolút merem vállalni, bármennyire is tűnjön ez a másokszemében szerénytelenségnek!) , hiszen neki éppen az Ascendense szintén tűz jegyű, mintnekem: Nyilas! – Amely Nyilasra jellemző pozitív spirituális tulajdonságokat persze, nekimég meg kellene szereznie. Sőt: az un pozitív „Nyilasságot”, tehát a humánus (Lovagi)harcosi nagyvonalúságot, és segítőkészséget és áldozathozatali képességet, meg kellettvolna valósítania, de ehhez ő még hozzá sem fogott, hiszen mind a helyből negatívbenyomást keltő külső megjelenésén, mind a piszkos és rendetlen és gondozatlan otthonikörnyezetén (A háza és az udvara állapotán) azonnal látszik, hogy teljesen hibásanszimatol, és abszolút mellette van az igazi metafizikai igazságnak.
 8. 8. És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli és azt is hirdeti nagy ostobán,mint a porban fetrengő együgyű hindu fakírok, ti., hogy a fizikai világ illúzió, tehát afizikai valóság figyelmen kívül hagyható és csak a megfoghatatlan és a láthatatlanmisztikus élmények és az ellenőrizhetetlen szubjektív spirituális élmények és benyomások,valamint a nyomukban kelt képzetek számítanak. Tehát mindent csak belül, a szellembenkell elvégezni és ezzel el is van intézve minden. - Hát meg kell nézni a nyomorult Puli ésaz agykáros felesége sorsát és életét (És ha már a Sycret c. filmtől meghatódott Puliannyira a képzeletre hagyatkozik, hát képzeljük el, hogy milyen felemelő lehet a számáraaz agykáros feleségével nem csak értekezni és „társalogni”, de urambocsá, a mérlegLilithje által jelzett szerelmi – párkapcsolati karmája feloldása érdekében, „szeretkezni”...),tehát a kimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhős-személyiségét (Holvan ez a mások védelmében nyílt harcba bocsátkozó lovagias nyilas szellemiségtől?),ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő spiritualitásának az eredményét, tehát azt, hogyPuli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világában mennyire is van rendben? Konkrétan,hogy mennyire is tiszta és világos az ő lelke, mennyire van telve az ő képzelete építőjellegű képzetekkel? – Hiszen ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van..., és ami kint van,ugyanaz mint ami bent van! És ami ugyanaz: gyümölcséről ismeritek meg a fát! – Ténylegnagy tudásra és különös szellemi képességekre van szükség ahhoz, hogy ilyen elemi,egyszerre szellemi és gyakorlati igazságokat el tudjon rejteni maga elől a kétszeresteológiát végzett kirúgott pap! Ez a legjobb példája tehát annak, hogy mit és mennyit isérnek a velünk született „különleges képességek” és tehetségek, amikor azok a Puli hármasházában található, teljesen negatívan fényszögelt Jupiterje által jelzett notórius hazudozásravaló hajlamokkal társulnak, amikor tehát, a hazugságot, a „kameleonkodást” és a sötéttitkolózást szolgálja a tehetség! Elég ehhez az egyik Puli féle Zen-Buddhista„bölcsességet”, példaként fel hozni, amelyben a „Mester” arra tanítja Titok-Tónit, hogyolvasni szembehunyva is lehet! Sőt: még olvasni tanulni is lehetséges szembehunyva... És vég nélkül sorolhatók a sorsképleteinkből kiolvasható többi közös - de ellentétesenrealizált - spirituális vonások is. - Mint például az, hogy miközben nekem a fent említettMérleg-Lilithem és Marsom (Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvelkorábban kerültem teljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia nem tud, és ennekkövetkeztében nem ír és nem tanít semmit.), Pulinak ugyanott áll a teljesen negatív Halak-Jupiterje, ami nem csak arra utal, hogy veleszületetten képtelen a tárgyi valóságból és aközvetlen testi-lelki tapasztalataiból a megfelelő, tehát helyes (sorsvonatkozású,sorsfontosságú) következtetéseket levonni, és azok szerint életvezetési pályát módosítani.Hanem azt is, hogy éppen emiatt képtelen még az un. földhözragadt gyakorlati kérdések
 9. 9. szintjén is a valóságot meglátni és felismerni, és emiatt, hogy ezt a notórius hazudozásra –valósághamisításra való hajlamát - még velem szemben is keményen gyakorolja, NagyPuli teljesen képtelen és egyre képtelenebbé válik NEM - hazudni! A két képlet erős motívum-kereszteződése miatt, ezek összehasonlításából még másazonos témáknak az ellenétjeit is ki lehet olvasni, de én egyelőre azt az Ikrek jellegűmotívum azonosságot tartom a legfontosabbnak, hogy miközben nekem az Ikrek gyakorlatierőterében, vagyis a III. házban található az a teljesen negatívan fényszögelt Marsommalegyütt álló Karmikus pontom (A Mérleg - Lilthem) – Amely által jelzett – de 19 évvelkorábban már tudatosított! -, liberális gyávaság és humanista konfliktus-kerülésformájában jelentkező rejtett agresszivitásom miatt a legtöbbet szenvedtem az életben(mind különféle betegségekben) és amely rejtett korrupcióra való hajlamomat is jelzőveszélyes karmámnak a hatásaképpen olyan személyekkel is „barátságba”, sőt: házasságikötelékbe is kerültem, az életem során, mint Nagy Attila Puli és a volt-feleségem, akik aháttérben, még önkéntelenül is, folytonosan elárultak és akikkel minden nemű viszonyomatigyekszem mostanában az elkerülhetetlen minimális szükségesre leszűkíteni (Pl. a voltfeleséggel nem szüntethetem meg teljesen a kapcsolatot a közös gyermekek miatt, de arról,hogy vele bármiféle baráti beszélgetést is folytassak le kellett mondanom, a korrupcióbólvaló kilábalási képtelensége miatt.) -, Aközben a Revolveres Székely Profétának ez aMérleg-Lilithje a X. Házban van – Vagyis az egyetemes törvények megismerésének és etörvényeknek a közösség érdekében folytatandó tevékenységek során való alkalmazásánakaz életkörében áll - ugyanaz a Mérleg-Lilithje! Illetve az a közös Ikrek motívum bennünk,hogy ugyancsak az Ikrek szellemiségének a gyakorlati megvalósulási életterületén, a III.házban, Nagy Pulinak az a fent már említett, teljesen negatív Jupiterje található, amely atárgyi és a gyakorlati valóság semmibe vételének a reflexeire, illetve a notóriushazudozásra való alapkésztetéseire és a valósághamisításokon alapuló eszmék leírásának ésterjesztésének a „gyógyíthatatlan szellemi betegségére” utal. Még egyszer mondom tehát: nem az én javamra értelmezett - Az alapmotívumokbanegymásra nagyon is hasonlító - sorsképleteinkből kiolvasható negatív, vagy pozitívaspektusok szerint differenciálódik és ellentétes a két sors, hanem amiatt, hogy szögesenellenkezik (különbözik) az erkölcsi alapállásunk az élet minden vonatkozásában.II. EpilógusNéhány csepp a Pulival kapcsolatos tárgyi valóságból:
 10. 10. Itt, asztrológusi pálya-választásom szövege végén, amit a Puli rágalmazásai miattkényszerültem le írni, található négy autentikus, tehát a tárgyi valóságot egy azegyben bemutató fénykép a híres Puli-putriról. Ezeken e magaslatos fellegvárnak agörbe – düledező és repedt sarkú falai mellett, a nájlon ablakú „világossága” is azolvasó szemébe világlik. Nem hiába, a székely vallásos anarchista (hamis) próféta is aztvallja magától titok(Tóniban), hogy ő, a Nagy Kökösi Zen-Buddhista mester, világosságothoz az anarchista munkakerülésével és más jó példával való előjárásával, a „birka”-székelyek számára, mivel „Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok.”:http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyeihttp://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyeiÉs itt kottyantotta el a senkiházi besúgó gazember, hogy ő notórius munkakerülő élősdiként élhosszú évek óta az agykáros felesége betegnyugdíjából, 48 éves, életerős férfiként! Ezolvasható a bejegyzés bevezetőjében: „... azt agyaltad ki, nem tudván, hogy a Feleségembetegnyugdíjából élünk - kérjed te is, mert biztos megkapod - hogy máshonnan nem lehetjövedelmünk csak besúgásból.” Nagy Attila Puli Jicigh anarchista prófétának azélősdiskedéséről szóló „vallomása” alábbi link alatt található:http://spiritualitas.blogter.hu/478806/reflexiok_-_kozma_szilard_csikszeredai_asztrologus_ehsegsztrajkja__a_potya

×