Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
A székely anarchista próféta Nagy Attila Puli, mint ellen - Bolond, illetve,mint a Bolond kutyája   Elképesztő, hogy egyes...
vesztenivalója. Ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből,meg engedheti magának azt a „magas fokú” e...
folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszimagatartásával. – Na, ez az, az embertípus, ak...
mint korábban, és a korábban gyakorolt besúgói („sursa”) funkciója mellett,más olyan jellemzőit is mint a volt-alkoholista...
reintegráció aktusában elfoglalt szerepét nem értettem, hanem csak most, anapokban értettem meg.   Arról is írtam több hel...
szolgáló, mivel a Lilith befolyása alatt létrejött világi törvények és szokásoksegítségével.   Nos, a sors kutyája az, a m...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli a Mefistoi sors-kutya

1 148 vues

Publié le

Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az elhamarkodott ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtő felületes ítélkezésről tanúskodó levelet, amely az engem primitív bosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge prófétát, Nagy Attila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze, hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy mi ketten, ezen szellemi emberségeink magaslatáról állítólag „szapuljuk egymást”! Noha sejtettem, és éppen ettől féltem, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni gondolatban az utóbbi időben, deklaráltan is notórius munkakerülő élősdivé vált és gyermektelen volt-unitárius pap személye és közöttem, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása,

Publié dans : Spirituel
  • Soyez le premier à commenter

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli a Mefistoi sors-kutya

  1. 1. A székely anarchista próféta Nagy Attila Puli, mint ellen - Bolond, illetve,mint a Bolond kutyája Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni azelhamarkodott ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekigvalósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtő felületes ítélkezésrőltanúskodó levelet, amely az engem primitív bosszúállási reflexből, detényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge prófétát, NagyAttila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze,hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy miketten, ezen szellemi emberségeink magaslatáról állítólag „szapuljukegymást”! Noha sejtettem, és éppen ettől féltem, hogy nem csak azokfognak egyenlőségi jelt tenni gondolatban az utóbbi időben, deklaráltan isnotórius munkakerülő élősdivé vált és gyermektelen volt-unitárius papszemélye és közöttem, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését,amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása,ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Nyilas napú és Jupiterikarmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelésevégelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri aszellemi munkásságom minőségét, és álmomban sem gondoltam volna, hogyaz a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem ahoroszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, képesmeginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, amiért kénytelenvoltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annakérdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, azújságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is felcseréltem! Hiszenez a saját magát nyomorba döntő „irgy kutya” (Ő nevezte el saját magátPulinak!), a gazdasági tönkre tételemet célozta meg a gátlástalangonoszságában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születésemásnapján, 8 évvel ezelőtt, negyedszer is, vissza nem fizetendő„kölcsönpénzt”! Én nem szapulom ezt a „szellemi embert”, hanemleleplezem a gátlástalan immoralitását, vagyis az erkölcsi és szakmaialaptalanságát mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit rólam állít,annak érdekében, hogy 59 évesen ne maradjak munka és kereset nélküliférfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani! –Pulival ellentétben, aki fölényesen dalolászva, még közli is. Hogy mekkoranagy fölényben van velem szemben, ebben a galádságában, mivel neki nincsgyermeke és nincs semmi féle más felelőssége, az állam meg havonta küldi afelesége betegnyugdíját, amiből ő is meg tud élni, tehát nincs semmi
  2. 2. vesztenivalója. Ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből,meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogyengem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon,annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen a 8 évesem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. az ő merő hazudozásokon (általa kitaláltvagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkámjellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken alapuló) támadásait és az én,amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsilegegy lényegűnek venni, és azt állítani, hogy két „szellemi” ember egymástszapulja, tehát mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy nevezhetiegyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzalgyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát, az aki képes ekkora,- esetemben egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra és ezzelegyütt ekkora igazságtalanságra. – Nyilvánvaló, hogy az illető személy –ebben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében – akiekkora erkölcsi tévedésre képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra ésPulihoz hasonlóan, akit "szellemi embernek nevez", steril élet folytatásravan ítélve. De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak, akik ezidáig becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.),hanem ő az, aki folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlenerkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Istensem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. az ő merő hazudozásokon (általa kitaláltvagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkámjellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken alapuló) támadásait és az én,amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsilegegy lényegűnek venni, és azt állítani, hogy két „szellemi” ember egymástszapulja, tehát mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy nevezhetiegyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzalgyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát, az aki képes ekkora,- esetemben egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra és ezzelegyütt ekkora igazságtalanságra. – Nyilvánvaló, hogy az illető személy –ebben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében – akiekkora erkölcsi tévedésre képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra éspulihoz hasonló steril élet folytatásra van ítélve, de senki kívülálló nem ítéliőt el (Esetleg azok a férfiak, akik ez idáig becsapták és elhagyták, aszámomra nyilvánvalóan racionális okaik miatt.), hanem ő az, aki
  3. 3. folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszimagatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Isten sem tudnasegíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. Gyakorló, tehát NEM sterilen spekulatív elméleteket és egzotikusanmisztikus fantazmagóriákat írogató metafizikus – asztrológusként, illetve aTíz Egyetemes Törvény legelső magyar leírójaként (1. – Előttem, vagyis2OO2 előtt, csak 7 egyetemes törvényről jelentek meg értekezések, mind amagyar, mind a külföldi szakirodalomban. 2. – Jelenlegi jó barátaim és volthallgatóim: Dénes Mária és Déners Albert jóval utánam, vagyis az énvonatkozó előadásaim hallhatása után, valamint a témáról szóló közöselőadásaink után, és velük együtt, a volt-feleségem Kozma Emőke - ajelenben: Benkő Emőke - is, a két évvel ezelőtt megesett végleges válásunkután írták meg és közölték a hasonló című tanulmányaikat, és 3 – Azövékéhez hasonlóan, minden az interneten, a jelenben ezen a címen futótanulmányban, vagy cikkben fel lehet fedezni az én sajátos metafizikaitárgyalási- és látásmódomat.) teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mitjelent az egyetemes lét-tudatot is csirájában tartalmazó személyi tudat,vagyis az emberi öntudat. Tisztában vagyok tehát azzal is, hogy miért hívtafel a tanítványai figyelmét Jézus arra, hogy spirituális okokból, még annyitsem szabad egy másik emberre mondani, hogy „Ráka”. Ezért, amennyiben csak lehetett az én Nagy Puli által rágalmazott(Sarlatánozott!) helyzetemben, az elején kerültem a Nagy Attila Puli, véltvagy valós személyi tulajdonságaira vonatkozó kifejezéseket. Eztmindaddig, amíg az erkölcsi rágalmazásai mellett és ezekre ráadásként, őnem kezdett el úgy irogatni rólam fölényesen, mintha egy szerencsétlen kishülye lennék, akit a többszörösen képzett és tekintélyes teológus tanítómester kénytelen kioktatni. És tette ezt, éppen abban a periódusban, amikorhivatalosan is kiderült róla, hogy 1987 és 1989 között, a barátitalálkozásaink idején folytatott beszélgetéseinkről jelentéseket írt aszekuritatenek, mivel a dossziémban szereplő jegyzőkönyvek szerint, őtdirekt arra a célra szervezték be – bizonyra teológiai egyetemi hallgatóként –besúgónak, hogy az olyan szép- és metafizikai irodalommal foglalkozószemélyeknek mint én, a bizalmát elnyerve, azokat (minket: magyar költőketés írókat) megfigyeljenek és időnként a kihallgatásos módszereikkel„megdolgozván” kordában tarthassanak. Észelvén tehát, hogy még a volt besúgói és jelenbeni politikai diverzánsifunkciójának a lelepleződése után is, Nagy Attila Puli, magát anarchistaszékely prófétának tituláló munkakerülő, folytatta a lekezelő stílusában írt„leleplezéseit” az én állítólagos szélhámosi, sőt: az ő frappáns „szakértői”megfogalmazásában. sarlatáni mivoltomról, én sem fogtam vissza magam,
  4. 4. mint korábban, és a korábban gyakorolt besúgói („sursa”) funkciója mellett,más olyan jellemzőit is mint a volt-alkoholista, a kirúgott pap, vagy a zagyvamisztikus emlegettem, de nem emlékszem, hogy a gazemberi minőségét,amely a leginkább megilleti ezt az internetes betyárt, sokat emlegettemvolna. Holott minimum ennyi megilleti, annak következtében, hogyszemélyemben egy négy gyermekes családapát akart és még akargazdaságilag tönkre tenni elemi bosszúból, amiért azon a nevezetes 2OO4április 13-i látogatásán nem adtam neki újból „kölcsön” olyan pénzt, amitsoha nem adna vissza, mint ahogy adtam neki korábban több alkalommal is,ilyen „kölcsönöket”. Lévén tehát, hogy ebben az esetben maga az áldozat vagyok, és nem egykívül álló megfigyelő, továbbra is tartózkodni igyekszem az efféleminősítésektől, noha, ezzel kapcsolatosan feltétlenül meg kell, hogyjegyezzem, hogy amennyiben nem én lennék az, akit ez, az általa,szabályosan őrületbe kergetett felesége betegnyugdíján élősködőszerencsétlen, az utolsó maradék ambíciójában még tönkre akar tennigazdaságilag, hanem, amennyiben meg hallanám, azt, hogy XY, a Puliéhozhasonló, alattomos bosszú vágyból, egy UZ -nevű, négy gyermekescsaládapát tönkre akar tenni, egészen biztos, hogy nem spórolnék aminősítésekkel! Sőt, egészen biztos, hogy megkeresném az alkalmat, hogyszembe kerüljek vele az utcán, és képébe ordítva, hogy kicsoda is őtulajdonképpen, még szembe is köpjem. – Így viszont nem teszem... Azért írtam le a fentieket, mert a világért sem szeretném, ha annak, amita következőben írok, akárcsak az a látszata lenne, hogy mindössze azértírom, amit írok, hogy a székelyföldnek ezt a szájhős anarchistájátmegszégyenítsem, illetve, a lekezelő sértéseit visszafordítva, lekicsinyeljem.Ha így történne ugyanis, az éppen a tulajdonképpeni spirituális jellegűmondanivalómnak a kárára lenne, pontosabban: annak az elsikkadásához ésaz elvesztődéséhez vezetne. Nos, ugyanabban az időben, amikor Puli utoljára látogatott meg, az ővilágias értelmezésében persze nem bevallott, de mindkettőnk által nagyonjól tudottan: soha vissza nem fizetendő kölcsönkérés céljából, a TáltosBolond c. regényem első része mellett, írtam egy tanulmányt a tarotikonjainak a szimbolikus jelentéséről is, amelyet aztán közöltem is az egyikmetafizikai tanulmány-kötetemben. Az igazság az, hogy én abban atanulmányomban, a legfontosabb ikonnak, a 22 számú, bolond nevű Ikonnakaz egyik szimbolikus figuráját: a Sors Kutyájának az értelmezésétőlkénytelen voltam eltekinteni, mivel ennek, a szakadék széléhez jutott és aszakadék szája felé éppen lépni készülő Bolond által szimbolizált isteni
  5. 5. reintegráció aktusában elfoglalt szerepét nem értettem, hanem csak most, anapokban értettem meg. Arról is írtam több helyen, hogy nem értem azt, hogy a korábban általamNagy Attilaként ismert személy, miért tartotta szükségesnek azt, hogy abecsületes papi neve mellé, oda biggyesszen egy kutya-faj megnevezést,amolyan művészi névként, annak ellenére, hogy ő, legalább is az eddigiszemély-ismeretem szerint, nem művész, és ilyen jellegű hajlamairól,netalán tehetségéről sem tett említést, az általam barátinak képzelt, az őrészéről viszont mindössze hazafias munkafeladatként végzett találkozásainkalkalmával. Nagy Attila Puli anarchista próféta úr, nem is kívánta ezttisztázni a számomra, miután az www.asztrologosz.com c. portálomnak az„Ez ott Erika és Erikusz”, c. rovatában a kérdést felvetettem, de az biztos,hogy számomra, aki tudatosan törekszem a Tarot Bolond nevű ikonja általszimbolizált mágikus erejű megváltotti állapot elérésére, Puli egyértelműenés határozottan a Sors Kutyája nevű, misztikus állat szerepét tölti be. A Tarot 22. sz. ikonja. A Bolond tehát, azt a magasrendűen beavatott ésez által nagy mértékben átszellemült személyt testesíti meg, akit a többi,pénze és minden más, fontosnak képzelt érdeke után rohangászó - nyüzsgőszemély teljesen bolondnak néz, mivel gyökeresen eltérvén az értékrendje ésa fontossági sorrendje a többi érték-preferenciájától, azokat a mentalitásiformákat, eljárásokat és dolgokat, amelyeket mások fontosnak tart ignorálja,azokat a természetes és természeti mentalitásformákat viszont, amit atermészet-zsákmányoló és környezetszennyező és pazarló személyek, hanem is vetnek meg, de ignorálnak, ő szerfölött fontosnak tartván, nem csak,hogy gyakorolja és betartja, de szakrális megközelítésben kezeli azokat ésbeszél róluk, hogyha kérdik. Ennek a fordított, és általában nyugodt és derűskedéllyel megélt, erkölcsi mentalitásnak köszönhetően, a Bolond, egy olyan,az egyetemes törvények ismeretén és logikáján alapuló, misztikus energiákáltal uralt, mágikus szellemi térben képes élni, amelyből hiányoznak akülönösebb drámák és tragikus konfliktusok. Olyanban, ahol csak kívül vanharc, de a lelkében és a szellemében béke van, amitől fogva ő ténylegesenboldog és nagyjából mindig egészséges. A Tarot 22 sz. ikonján láthatószakadék, aminek a szája fölé lépik a Bolond annak érdekében, hogy átkelljen a szakadék fölött tátongó üres téren a túlsó hegy-sziklára, éppen ezt anyüzsgő, köznapi értelem és az annak megfelelő világi szokások éstörvények által bevehetetlen és befolyásolhatatlan lét-teret jelképezi,amelyen keresztül a Bolond nyugodtan haladhat, mert nem zuhan le a sors-szakadékába, nem tudják megzavarni (hitéből kitéríteni) és megakadályozni(elgáncsolni), megsebezni (megbetegíteni) és elejteni (megölni) a Lilithet
  6. 6. szolgáló, mivel a Lilith befolyása alatt létrejött világi törvények és szokásoksegítségével. Nos, a sors kutyája az, a misztikus lény, aki idegesítő ugatásával éshörgésével – morgásával és nem utolsó sorban a sarok-harapásaival, arraösztönzi a Bolondot, hogy ne hagyja magát legyőzni a saját világi tudása,vagyis a kételyei által, ne lépjen vissza a szakadék széléről, és lépjen benyugodtan a szakadék által szimbozlizált, isteni hit-logika mágikus terébe,ahol sem a világi törvények és szokások szerint élő Lilith-szolgák, sem asors kutyái nem zavarhatják meg és nem is bánthatják őt többé. Hát ilyen sors-kutya megtestesítő személy számomra a prófétákkarikatúrára: Kökösi Nagy Attila Puli!

×