Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Arte bizantina 
 Fundación no 324 da cidade de CONSTANTINOPLA 
 395: división do IMPERIO ROMANO con TEODOSIO e a cidade ...
1000 anos de historia do Imperio Bizantino 
Inicial influencia da arte romana occidental, durará ata a época de Xustinian...
 Destaca a arquitectura e os mosaícos: FUSIÓN de influencias 
culturais da Roma clásica, do cristinismo e da cultura greg...
Minaretes posteriores, 
de cando foi mesquita 
Cronoloxía: 532-537 d.C. 
Autores: Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto 
...
Rectángulo cun centro formado por catro piares que 
soportan o peso da cúpula apoiada en catro grandes 
arcos de medio pun...
As naves laterais teñen dous andares, o superior para 
os altos cargos. 
As súas cubertas tamén absorben as presións. 
Os ...
Santa Sofía de Constantinopla. 
Capitel con cimacio 
Forma de pirámide truncada invertida: 
alixera o capitel
FAN EVIDENTES QUE ESTAMOS NUN 
ESPAZO SACRO, CUN EFECTO 
SOBRENATURAL GRAZAS AOS 
DOURADOS, AS CORES INTENSAS E AS 
LUCES ...
Destaca o xogo de luces: 
crean un ambiente irreal. 
·As naves laterais máis en 
penumbra 
·As tribunas xa teñen unha luz ...
Santa Sofía de Constantinopla 2013
Santa Sofía de Constantinopla 2013
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Santa Sofía de Constantinopla 2013

Igrexa de Santa Sofía

  • Soyez le premier à commenter

Santa Sofía de Constantinopla 2013

  1. 1. Arte bizantina  Fundación no 324 da cidade de CONSTANTINOPLA  395: división do IMPERIO ROMANO con TEODOSIO e a cidade pasa a ser a capital.  Con XUSTINIANO, no século VI, Constantinopla pasa a ser unha grande metrópole económica, militar, relixiosa... ORIXE • ESENCIALMENTE CRISTIÁ, AO SERVIZO DA IGREXA • UNHA ARTE ÁULICA (DIRIXIDA POLO EMPERADOR) QUE FUSIONA A POMPA DA CORTE E A LITURXIA ECLESIÁSTICA. Emperador como representante de Deus na terra.
  2. 2. 1000 anos de historia do Imperio Bizantino Inicial influencia da arte romana occidental, durará ata a época de Xustiniano (século VI). Intenta reconstruír o imperio de Augusto, ampliando fronteiras e reorganizando a administración e o dereito.  Querela iconoclasta (med. do século VIII): rexeita o culto ás imaxes. Achegamento ao mundo greco e ruptura coa igrexa de Roma: Cisma de Oriente no século XI.  1205: toma de Constantinopla polos cruzados. Fin da arte bizantina coa caída de Constantinopla no 1453. Condiciona as etapas da arte PRIMEIRA IDADE DDEE OOUURROO ((552255--556677)):: con Xustiniano SSEEGGUUNNDDAA IIDDAADDEE DDEE OOUURROO ((886677--11220055)):: coa dinastía de MMaacceeddoonniiaa e a CCoonnmmeennaa, un exemplo sería San Marcos de Venecia. TTEERRCCEEIIRRAA IIDDAADDEE DDEE OOUURROO ((11226611--11445533)):: coa dinastía dos PPaalleeóóllooggooss, exemplo destacado, San Salvador de Chora en Constantinopla.
  3. 3.  Destaca a arquitectura e os mosaícos: FUSIÓN de influencias culturais da Roma clásica, do cristinismo e da cultura grega e oriental.  Suntuasidade das cerimonias e dos escenarios imperiais. Afán de luxo e ostentación. LUMINOSIDADE DO INTERIOR, ACENTUADO POLOS MOSAICOS
  4. 4. Minaretes posteriores, de cando foi mesquita Cronoloxía: 532-537 d.C. Autores: Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto Comitente: Xustiniano, emperador do Imperio Bizantino Cúpula sobre tambor con fiestras Semicúpulas e contrafortes: contrarresto das presións Santa Sofía de Constantinopla Exemplo do poder dun imperio teocrático MURO de aspecto MACIZO
  5. 5. Rectángulo cun centro formado por catro piares que soportan o peso da cúpula apoiada en catro grandes arcos de medio punto que definen, mediante pendentes (triángulos esféricos ) o círculo da cúpula. A presión da cúpula temén a recollen dúas medias cúpulas que a súa vez contrarréstanse en dúas exedras. (espazos curvos) Funde a tradición grecolatina: planta basilical, piares de carga, grande escala. Columnas, arcos de medio punto, bóvedas de canón e aresta. coa tradición oriental: gran espazo central con cúpula.
  6. 6. As naves laterais teñen dous andares, o superior para os altos cargos. As súas cubertas tamén absorben as presións. Os contrarrestos das presións están distribuídos de tal xeito que non interfiren na visión do espectador cando entra na nave central (os piares quedan agachados polas naves laterais)
  7. 7. Santa Sofía de Constantinopla. Capitel con cimacio Forma de pirámide truncada invertida: alixera o capitel
  8. 8. FAN EVIDENTES QUE ESTAMOS NUN ESPAZO SACRO, CUN EFECTO SOBRENATURAL GRAZAS AOS DOURADOS, AS CORES INTENSAS E AS LUCES SUAVES SITÚANSE NAS CÚPULAS, BÓVEDAS E ÁBSIDAS, QUE SIMBOLIZAN O ÁMBITO CELESTE
  9. 9. Destaca o xogo de luces: crean un ambiente irreal. ·As naves laterais máis en penumbra ·As tribunas xa teñen unha luz máis clara ·Na parte superior resplandece coas fiestras do tambor, das semicúpulas e da parte superior das naves laterais. A cúpula “flota” sobre un anel de luz.

×