Hidrosfera

Jovana Veselinović
Jovana VeselinovićTeacher of geography
ХИДРОСФЕРА
- СВЕТСКО МОРЕ –
- СВОЈСТВА И КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ -
презентацију припремила
наставница географије
Јована Веселиновић
• ХИДРОСФЕРА је водени омотач
Земље
• обухвата све воде на Земљи:
- површинске: океане и мора и воде
на копну (реке, језера, мочваре,
леднике)
- подземне
- атмосферске (киша, снег)
• сва мора и океани се једним именом
зову Светски океан или Светско море
да се подсетимо процеса кружења воде у природи
• површина Земље износи
510 мил. km²
• од тога Светско море
чини 361 мил. km² (71 %), а
копно 149 мил. km² (29 %)
• зато многи кажу да би
нашу планету требало
звати Вода
више воде има у
Светском мору, него у
копненим водама:
• ОКЕАНИ су највеће водене површине
на Земљи
• има их 5, а то су (идући од највећег до
најмањег):
пронађите ове океане у атласу
у Маријанском рову у Тихом океану је измерена највећа
дубина свих океана и мора на Земљи (11.034 m)
да се подсетимо – како настају ровови?
Размицањем тектонских плоча
Маријански ров
средином Атлантског окена пружа се подводно
узвишење – Средњоатлантски гребен, настао
размицањем литосферних плоча – зато се ту
јављају бројни подморски вулкани и вулканска
острва, какав је нпр. Исланд
• шта мислите, који океан је најтоплији?
• Индијски, јер се већим делом налази у
жарком топлотном појасу
• МОРА су мањи делови океана
• према положају у односу на суседно
копно могу бити унутрашња или
средоземна (налазе се у унутрашњости
једног или више континената), ивична
(налазе се уз ивице, тј. обале
континената) и међустрвска (налазе се
између острва)
• обала мора и океана може да
буде разуђена и слабо разуђена
• РАЗУЂЕНОСТ ОБАЛЕ је
одступање обале од праве линије
– када та обала није права, већ
се на њој јављају бројна острва,
полуострва, заливи, ртови,
мореузи...
• ОСТРВО је копно које ја
са свих страна
окружено водом; група
острва зове се
архипелаг
• ПОЛУОСТРВО је
спојено са копном на
једној страни, а на
осталим странама је
окружено водом
• ЗАЛИВИ су делови
мора или океана
увучени у копно
• РТ је део копна истурен
у море
РТ
• МОРЕУЗИ су уски водени пролази који
спајају две водене, а раздвајају две
копнене површине (Гибралтарски мореуз,
мореузи Босфор и Дарданели)
• широки и дугачки мореузи називају се
морски канали (Ла Манш)
• прокопавањем копна настали су
вештачки морски канали (Суецки,
Панамски, Коринтски)
• ТИПОВИ ЗАЛИВА:
а) фјордови су уски, дугачки заливи
стрмих и високих страна који су настали
потапањем валова некадашњих
ледника који су се спуштали према
мору: када се ледник отопио, у његову
долину, тј. валов, продрла је морска
вода, па је тако та долина претворена у
залив
Норвешка је позната као
земља фјордова
б) ријаси су заливи настали потапањем
доњих делова речних долина – као што
речни ток може да буде горњи, средњи и
доњи, тако и долина има своју горњу,
средњу и доњу страну
в) естуари су заливи у облику левка који су
настали потапањем ушћа река на местима на
којима се копно у прошлости спуштало и
тонуло; када се копно спустило, море је
поплавило ниже делове копна и увукло се у
њега долинама река (тоњење копна настаје
као последица тектонских покрета)
СВОЈСТВА МОРСКЕ ВОДЕ
1. САЛИНИТЕТ (изражава се у промилима – ‰) је
сланоћа морске, тј. океанске воде
• знате да су воде са копна (реке, ледници,
падавине) слатке, док је вода мора и океана
слана
• салинитет показује колико је g соли растворено у
једном kg воде
• просечан салинитет Светског мора износи 35 ‰ (у
1kg, тј. литру воде налази се 35 g соли)
• зависи од испаравања и притицања
слатке воде са копна (од падавина,
река и отапања леда): уколико је
исправање воде велико, више соли
остаје у води, па је салинитет већи;
уколико више слатке воде доспева у
море, његов салинитет је мањи
одакле потиче со у морској
води – донеле су га реке
• салинитет је највећи у топлим морима
око повратника, јер њихова вода више
испарава, а и мање је притицање воде
са копна, јер су то сушне области (ту се
углавном налазе пустиње); со не може
да испари, па је салинитет већи
• највећи салинитет воде има Црвено
море (42 ‰)
• најмањи салинитет је у морима око
екватора (због велике количине
падавина) и у хладним поларним морима
(присуство леда)
• најмањи салинитет воде има Балтичко
море (6 ‰)
2. ТЕМПЕРАТУРА МОРСКЕ ВОДЕ опада са
дубином и од екватора ка половима – горњи
слојеви морске воде се више загревају
Сунчевим зрацима него дубљи делови;
температура воде и ваздуха је највиша у
областима око екватора због великог угла под
којим Сунчеви зраци падају на те области (мада,
ово није правило, зато што постоје области где
хладна вода река продире у топла екваторијална
мора или где хладне морске струје расхлађују
воду екваторијалних области)
3. ПРОВИДНОСТ И БОЈА МОРСКЕ ВОДЕ зависе
од њене чистоће, тј. садржаја разних органских и
неорганских материја, од дубине, од састава
дна, количине материјала који реке уносе у
море, продирања Сунчевих зрака итд.
боја хладних поларних
мора је зеленоплава и
провидност је мала, јер су
богата су планктоном
највећу провидност и
изразиту плаву боју имају
топла тропска и суптропска
слана мора, јер су
сиромашна планктоном
Планктон је назив за
микроскопски ситне биљне
и животињске организме
који лебде у води
КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ
1. ТАЛАСИ представљају кружно кретање
честица воде на површини без хоризонталног
кретања
• настају под утицајем ветрова
• њихова висина и дужина зависе од површине
мора или океана (што је површина већа, већи
су таласи) и од јачине ветра
• могу да настану и под утицајем подморских
земљотреса и подморских вулканских
ерупција - такви огромни таласи зову се
цунами; они руше све пред собом
2. МОРСКЕ СТРУЈЕ представљају
споро хоризонтално кретање
површинских слојева воде мора или
океана у виду „великих река без
обала”; настају под утицајем сталних
ветрова и могу бити топле и хладне
• топле морске струје се крећу од
екватора према половима
• хладне морске струје се крећу из
хладнијих области, тј. са полова ка
екватору
Hidrosfera
3. ПЛИМА и ОСЕКА (МОРСКЕ МЕНЕ или
МОРСКА ДОБА) су наизменична издизања и
спуштања нивоа мора која настају под утицајем
привлачних сила (гравитације) Сунца и Месеца
(својом гравитацијом ова небеска тела
привлаче и издижу водене масе на Земљи –
она страна Земље која је окренута Месецу и
Сунцу, изложена је њиховим гравитацијама, па
долази до плиме; на супротним странама
Земље је тада осека)
• у току једног дана плима и осека се смене по два
пута
• плима је издизање нивоа мора и надирање воде на
копно
• осека је спуштање нивоа мора и повлачење воде са
копна
• домаћи задатак
• користећи атлас, на немој карти обележи:
- океане
- по три средоземна, ивична и међострвска
мора по избору
- три залива по избору
- три мореуза по избору
- три канала по ибору
• направи мапу знања својстава и кретања
морске воде (само набројати)
1 sur 24

Recommandé

Vode na kopnu par
Vode na kopnuVode na kopnu
Vode na kopnuJovana Veselinović
1.9K vues31 diapositives
Led na kopnu andjela pilipovic par
Led na kopnu andjela pilipovicLed na kopnu andjela pilipovic
Led na kopnu andjela pilipovicprijicsolar
5.5K vues25 diapositives
Kretanje morske vode i osobine par
Kretanje morske vode i osobineKretanje morske vode i osobine
Kretanje morske vode i osobineprijicsolar
31.5K vues24 diapositives
Језера par
ЈезераЈезера
Језераprijicsolar
5.7K vues24 diapositives
Hidrosfera par
HidrosferaHidrosfera
Hidrosferalucidobg
9.5K vues17 diapositives
Hidrosfera okeani i mora Tanja Notaroš Gagić par
Hidrosfera okeani i mora Tanja Notaroš GagićHidrosfera okeani i mora Tanja Notaroš Gagić
Hidrosfera okeani i mora Tanja Notaroš GagićEdukacija Obrazovni portal
9.9K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Vreme, klima i klimatski elementi par
Vreme, klima i klimatski elementiVreme, klima i klimatski elementi
Vreme, klima i klimatski elementiJovana Veselinović
4.1K vues28 diapositives
Fluvijalna erozija par
Fluvijalna erozijaFluvijalna erozija
Fluvijalna erozijaAnthony Campa
33.5K vues18 diapositives
Топле и минералне воде par
Топле и минералне водеТопле и минералне воде
Топле и минералне водеprijicsolar
2.6K vues17 diapositives
Osobine morske vode Tanja Notaroš Gagić par
Osobine morske vode Tanja Notaroš GagićOsobine morske vode Tanja Notaroš Gagić
Osobine morske vode Tanja Notaroš GagićEdukacija Obrazovni portal
12.3K vues12 diapositives
Pojam naselja i nastanak prvih naselja par
Pojam naselja i nastanak prvih naseljaPojam naselja i nastanak prvih naselja
Pojam naselja i nastanak prvih naseljaprijicsolar
8.1K vues12 diapositives
Abrazija par
AbrazijaAbrazija
AbrazijaAnthony Campa
23.5K vues18 diapositives

Tendances(20)

Топле и минералне воде par prijicsolar
Топле и минералне водеТопле и минералне воде
Топле и минералне воде
prijicsolar2.6K vues
Pojam naselja i nastanak prvih naselja par prijicsolar
Pojam naselja i nastanak prvih naseljaPojam naselja i nastanak prvih naselja
Pojam naselja i nastanak prvih naselja
prijicsolar8.1K vues
Оpšti geografski podatci o evropi par radmila10
Оpšti geografski podatci o evropiОpšti geografski podatci o evropi
Оpšti geografski podatci o evropi
radmila103.6K vues
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila par radmila10
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih silaOblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
radmila1022.7K vues
Geografski polozaj drzave par prijicsolar
Geografski polozaj drzaveGeografski polozaj drzave
Geografski polozaj drzave
prijicsolar9.7K vues
Спољашње силе par prijicsolar
Спољашње силеСпољашње силе
Спољашње силе
prijicsolar3.8K vues
Kлиматски елементи par prijicsolar
Kлиматски елементиKлиматски елементи
Kлиматски елементи
prijicsolar10.2K vues

Similaire à Hidrosfera

Језера - Шкундрић Филип par
Језера - Шкундрић ФилипЈезера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић ФилипVioleta Djuric
322 vues6 diapositives
Hidrosfera par
HidrosferaHidrosfera
HidrosferaTatjana Cakic
894 vues24 diapositives
hidrosfera.pdf par
hidrosfera.pdfhidrosfera.pdf
hidrosfera.pdfAndrejVulovic1
9 vues4 diapositives
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju. par
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.FilipLazic2
963 vues40 diapositives
Abrazija par
AbrazijaAbrazija
AbrazijaPrva kragujevačka gimnazija
1.4K vues18 diapositives
P1* CMAS/SOPAS program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA par
P1* CMAS/SOPAS  program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA P1* CMAS/SOPAS  program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA
P1* CMAS/SOPAS program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA Milorad Djuknic
704 vues71 diapositives

Similaire à Hidrosfera(20)

Језера - Шкундрић Филип par Violeta Djuric
Језера - Шкундрић ФилипЈезера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић Филип
Violeta Djuric322 vues
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju. par FilipLazic2
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.
Ekosistemi mora i okeana-Univerzitet Oksford u Karakaju.
FilipLazic2963 vues
P1* CMAS/SOPAS program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA par Milorad Djuknic
P1* CMAS/SOPAS  program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA P1* CMAS/SOPAS  program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA
P1* CMAS/SOPAS program Tema 10. RONILAČKA SREDINA I PODVODNA ORIJENTACIJA
Milorad Djuknic704 vues
Seminarski diplomskireke par maturski
Seminarski diplomskirekeSeminarski diplomskireke
Seminarski diplomskireke
maturski12 vues
Znacaj i zastita mora - Јelena Мitic par Dragan Antić
Znacaj i zastita mora - Јelena МiticZnacaj i zastita mora - Јelena Мitic
Znacaj i zastita mora - Јelena Мitic
Dragan Antić472 vues
Постанак и еволуција prava.pptx par TatjanaCakic
Постанак и еволуција prava.pptxПостанак и еволуција prava.pptx
Постанак и еволуција prava.pptx
TatjanaCakic349 vues
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила par Tatjana Cakic
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаОблици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Tatjana Cakic1.1K vues
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila par Tatjana Cakic
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Tatjana Cakic392 vues
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017 par Tatjana Cakic
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Tatjana Cakic349 vues
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković par dusanjerkovic
E r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučkovićE r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
dusanjerkovic5.7K vues
Marinski procesi par lukicka
Marinski procesiMarinski procesi
Marinski procesi
lukicka432 vues

Plus de Jovana Veselinović

Biosfera par
BiosferaBiosfera
BiosferaJovana Veselinović
794 vues34 diapositives
Oblikovanje reljefa pod uticajem spoljasnjih sila par
Oblikovanje reljefa pod uticajem spoljasnjih silaOblikovanje reljefa pod uticajem spoljasnjih sila
Oblikovanje reljefa pod uticajem spoljasnjih silaJovana Veselinović
954 vues25 diapositives
Postanak i unutrasnja gradja zemlje par
Postanak i unutrasnja gradja zemljePostanak i unutrasnja gradja zemlje
Postanak i unutrasnja gradja zemljeJovana Veselinović
1.7K vues13 diapositives
Postanak planina par
Postanak planinaPostanak planina
Postanak planinaJovana Veselinović
2.9K vues24 diapositives
Covek i klima par
Covek i klimaCovek i klima
Covek i klimaJovana Veselinović
7.9K vues10 diapositives
Atmosfera par
AtmosferaAtmosfera
AtmosferaJovana Veselinović
608 vues4 diapositives

Dernier

ICK6-L7.pptx par
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives
ICKV3-L2.pptx par
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptxAleksandarSpasic5
9 vues1 diapositive
ICKV2-L1.pptx par
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptxAleksandarSpasic5
9 vues5 diapositives
ICKV3-L4.pptx par
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues2 diapositives
ICKV2-L2.pptx par
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptxAleksandarSpasic5
5 vues1 diapositive
09. -10. WHILE PETLJA.pptx par
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
12 vues12 diapositives

Hidrosfera

 • 1. ХИДРОСФЕРА - СВЕТСКО МОРЕ – - СВОЈСТВА И КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ - презентацију припремила наставница географије Јована Веселиновић
 • 2. • ХИДРОСФЕРА је водени омотач Земље • обухвата све воде на Земљи: - површинске: океане и мора и воде на копну (реке, језера, мочваре, леднике) - подземне - атмосферске (киша, снег) • сва мора и океани се једним именом зову Светски океан или Светско море
 • 3. да се подсетимо процеса кружења воде у природи
 • 4. • површина Земље износи 510 мил. km² • од тога Светско море чини 361 мил. km² (71 %), а копно 149 мил. km² (29 %) • зато многи кажу да би нашу планету требало звати Вода више воде има у Светском мору, него у копненим водама:
 • 5. • ОКЕАНИ су највеће водене површине на Земљи • има их 5, а то су (идући од највећег до најмањег): пронађите ове океане у атласу
 • 6. у Маријанском рову у Тихом океану је измерена највећа дубина свих океана и мора на Земљи (11.034 m) да се подсетимо – како настају ровови? Размицањем тектонских плоча Маријански ров
 • 7. средином Атлантског окена пружа се подводно узвишење – Средњоатлантски гребен, настао размицањем литосферних плоча – зато се ту јављају бројни подморски вулкани и вулканска острва, какав је нпр. Исланд
 • 8. • шта мислите, који океан је најтоплији? • Индијски, јер се већим делом налази у жарком топлотном појасу • МОРА су мањи делови океана • према положају у односу на суседно копно могу бити унутрашња или средоземна (налазе се у унутрашњости једног или више континената), ивична (налазе се уз ивице, тј. обале континената) и међустрвска (налазе се између острва)
 • 9. • обала мора и океана може да буде разуђена и слабо разуђена • РАЗУЂЕНОСТ ОБАЛЕ је одступање обале од праве линије – када та обала није права, већ се на њој јављају бројна острва, полуострва, заливи, ртови, мореузи...
 • 10. • ОСТРВО је копно које ја са свих страна окружено водом; група острва зове се архипелаг • ПОЛУОСТРВО је спојено са копном на једној страни, а на осталим странама је окружено водом • ЗАЛИВИ су делови мора или океана увучени у копно • РТ је део копна истурен у море РТ
 • 11. • МОРЕУЗИ су уски водени пролази који спајају две водене, а раздвајају две копнене површине (Гибралтарски мореуз, мореузи Босфор и Дарданели) • широки и дугачки мореузи називају се морски канали (Ла Манш) • прокопавањем копна настали су вештачки морски канали (Суецки, Панамски, Коринтски)
 • 12. • ТИПОВИ ЗАЛИВА: а) фјордови су уски, дугачки заливи стрмих и високих страна који су настали потапањем валова некадашњих ледника који су се спуштали према мору: када се ледник отопио, у његову долину, тј. валов, продрла је морска вода, па је тако та долина претворена у залив Норвешка је позната као земља фјордова
 • 13. б) ријаси су заливи настали потапањем доњих делова речних долина – као што речни ток може да буде горњи, средњи и доњи, тако и долина има своју горњу, средњу и доњу страну
 • 14. в) естуари су заливи у облику левка који су настали потапањем ушћа река на местима на којима се копно у прошлости спуштало и тонуло; када се копно спустило, море је поплавило ниже делове копна и увукло се у њега долинама река (тоњење копна настаје као последица тектонских покрета)
 • 15. СВОЈСТВА МОРСКЕ ВОДЕ 1. САЛИНИТЕТ (изражава се у промилима – ‰) је сланоћа морске, тј. океанске воде • знате да су воде са копна (реке, ледници, падавине) слатке, док је вода мора и океана слана • салинитет показује колико је g соли растворено у једном kg воде • просечан салинитет Светског мора износи 35 ‰ (у 1kg, тј. литру воде налази се 35 g соли) • зависи од испаравања и притицања слатке воде са копна (од падавина, река и отапања леда): уколико је исправање воде велико, више соли остаје у води, па је салинитет већи; уколико више слатке воде доспева у море, његов салинитет је мањи одакле потиче со у морској води – донеле су га реке
 • 16. • салинитет је највећи у топлим морима око повратника, јер њихова вода више испарава, а и мање је притицање воде са копна, јер су то сушне области (ту се углавном налазе пустиње); со не може да испари, па је салинитет већи • највећи салинитет воде има Црвено море (42 ‰) • најмањи салинитет је у морима око екватора (због велике количине падавина) и у хладним поларним морима (присуство леда) • најмањи салинитет воде има Балтичко море (6 ‰)
 • 17. 2. ТЕМПЕРАТУРА МОРСКЕ ВОДЕ опада са дубином и од екватора ка половима – горњи слојеви морске воде се више загревају Сунчевим зрацима него дубљи делови; температура воде и ваздуха је највиша у областима око екватора због великог угла под којим Сунчеви зраци падају на те области (мада, ово није правило, зато што постоје области где хладна вода река продире у топла екваторијална мора или где хладне морске струје расхлађују воду екваторијалних области) 3. ПРОВИДНОСТ И БОЈА МОРСКЕ ВОДЕ зависе од њене чистоће, тј. садржаја разних органских и неорганских материја, од дубине, од састава дна, количине материјала који реке уносе у море, продирања Сунчевих зрака итд.
 • 18. боја хладних поларних мора је зеленоплава и провидност је мала, јер су богата су планктоном највећу провидност и изразиту плаву боју имају топла тропска и суптропска слана мора, јер су сиромашна планктоном Планктон је назив за микроскопски ситне биљне и животињске организме који лебде у води
 • 19. КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ 1. ТАЛАСИ представљају кружно кретање честица воде на површини без хоризонталног кретања • настају под утицајем ветрова • њихова висина и дужина зависе од површине мора или океана (што је површина већа, већи су таласи) и од јачине ветра • могу да настану и под утицајем подморских земљотреса и подморских вулканских ерупција - такви огромни таласи зову се цунами; они руше све пред собом
 • 20. 2. МОРСКЕ СТРУЈЕ представљају споро хоризонтално кретање површинских слојева воде мора или океана у виду „великих река без обала”; настају под утицајем сталних ветрова и могу бити топле и хладне • топле морске струје се крећу од екватора према половима • хладне морске струје се крећу из хладнијих области, тј. са полова ка екватору
 • 22. 3. ПЛИМА и ОСЕКА (МОРСКЕ МЕНЕ или МОРСКА ДОБА) су наизменична издизања и спуштања нивоа мора која настају под утицајем привлачних сила (гравитације) Сунца и Месеца (својом гравитацијом ова небеска тела привлаче и издижу водене масе на Земљи – она страна Земље која је окренута Месецу и Сунцу, изложена је њиховим гравитацијама, па долази до плиме; на супротним странама Земље је тада осека)
 • 23. • у току једног дана плима и осека се смене по два пута • плима је издизање нивоа мора и надирање воде на копно • осека је спуштање нивоа мора и повлачење воде са копна
 • 24. • домаћи задатак • користећи атлас, на немој карти обележи: - океане - по три средоземна, ивична и међострвска мора по избору - три залива по избору - три мореуза по избору - три канала по ибору • направи мапу знања својстава и кретања морске воде (само набројати)