Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PORTFÖLJ- OCH FÖRVALTNINGSSTYRNING MED PM3 
Marcus Adamsson 
marcus.adamsson@dirsys.com 
031-701 67 50
VAD VI GÖR 
www.dirsys.com
VID SLUTET AV PRESENTATIONEN 
• Förståelse för begreppen portfölj- och 
förvaltningsstyrning 
• Hur de relaterar till vara...
MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR 
Det kommer vara 
möjligt att ställa 
frågor vid slutet av 
webbmötet via 
Questions funktion
EN UTMANING* – FLERA ANSATSER 
IT-styrning 
Styrning av beslut, mål, 
kontroll, uppföljning 
Från IT-styrning till integre...
PORTFÖLJSTYRNING (Portfolio Management) 
• Historia och bakgrund 
– Koncept / ansats 
– Vuxit i omfattning sedan 1952 
– N...
VAD ÄR EN PORTFÖLJ? 
• En samling resurser eller investeringar, t.ex. 
– IT-system 
– Projekt och program 
– Förvaltningsu...
PORTFÖLJSTYRNING 
Projektportföljstyrning 
• Vägledningar på flera håll 
• I korthet 
– Att välja bästa möjliga mix av utv...
PROJEKTPORTFÖLJSTYRNING 
En pågående process 
PRIORITERA 
OCH VÄLJ 
PROJEKT 
PLANERA 
PORTFÖLJEN 
OCH PROJEKTEN 
PROJEKT-L...
PROJEKTPORTFÖLJEN 
Innehåll och struktur 
Projektportfölj 
PPPrrrooojjejeekcctttss PPrrooggrraammss 
Program 
PPPrrrooojje...
PORTFÖLJSTYRNING 
Applikation / IT-system 
• Portföljstyrning av applikationer (IT-system) 
• Innebär att 
– Adressera den...
PORTFÖLJSTYRNING AV IT 
En pågående process 
KARTLÄGGNING 
FÖRÄNDRING UTVÄRDERING
PORTFÖLJSTYRNING AV IT 
Kartläggning 
1 2 3 
Databas
1 2 3 
År 3 
Tolerera Investera 
Fasa ut Migrera 
År 2 
Tolerera Investera 
Fasa ut Migrera 
PORTFÖLJSTYRNING AV IT 
Utvär...
PORTFÖLJSTYRNING AV IT 
Förändring 
1 2 3 
Gap-analys 
Δ 
Nuläge Önskat läge Utvecklings-/Avvecklingsplan
PORTFÖLJ- OCH FÖRVALTNINGSSTYRNING 
Vem gör vad? 
• På Maintenance Management Model = PM3 
• Historia 
• Vanlig i Sverige ...
PM3 
Nyckelbegrepp 
• Förvaltningsobjekt 
• Förvaltningsorganisation 
• Förvaltningsprodukt 
• Förvaltningsplan 
• Förvalt...
FÖRVALTNINGSOBJEKT 
• Avgränsar det som ska förvaltas 
• Måste kartläggas 
– Innebär en mycket grov processkartläggning 
–...
OBJEKTKARTA 
Vård och omsorgsdokumentation Hälso- och sjukvård 
IT i skolan (Pedagogik) Skolans IT 
Kultur och fritid 
Sam...
FÖRVALTNINGSORGANISATION 
Uppdragsportfölj Linjeorganisation
FÖRVALTNINGSORGANISATION 
Roller och forum 
Uppdrag 
Objektägare (OÄ) Objektägare IT (OÄ-IT) 
Uppdrag 
Förvaltningsledning...
STYRGRUPPER 
Programstyrgrupp 1 Temporär styrgrupp 
Projekt 
Förvaltnings-objekt 
Ledning/Portföljstyrgrupp 
Programstyrgr...
NÄSTA STEG 
• Portfölj- och förvaltningsstyrning kan hjälpa verksamheter bli bättre på att: 
– Tillvarata befintliga resur...
FRÅGOR
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 1 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 2 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 3 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 4 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 5 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 6 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 7 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 8 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 9 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 10 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 11 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 12 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 13 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 14 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 15 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 16 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 17 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 18 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 19 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 20 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 21 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 22 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 23 Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3 Slide 24
Prochain SlideShare
Pm3
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

2 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3

Télécharger pour lire hors ligne

Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3

 1. 1. PORTFÖLJ- OCH FÖRVALTNINGSSTYRNING MED PM3 Marcus Adamsson marcus.adamsson@dirsys.com 031-701 67 50
 2. 2. VAD VI GÖR www.dirsys.com
 3. 3. VID SLUTET AV PRESENTATIONEN • Förståelse för begreppen portfölj- och förvaltningsstyrning • Hur de relaterar till varandra • Förståelse för modellen PM3 • Möjliga nästa steg • Frågor
 4. 4. MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR Det kommer vara möjligt att ställa frågor vid slutet av webbmötet via Questions funktion
 5. 5. EN UTMANING* – FLERA ANSATSER IT-styrning Styrning av beslut, mål, kontroll, uppföljning Från IT-styrning till integrerad del av den övergripande styrningen COBIT, Val IT, PM3, .. *hantera IT på bästa möjliga sätt Verksamhetsarkitektur Design av arkitektur Från starkt teknikfokuserad till verksamhetsfokuserad TOGAF, FEA, Gartner, Zachman, .. Ledningssystem Strategisk Planering Budget Kvalitet Etc. Portföljstyrning
 6. 6. PORTFÖLJSTYRNING (Portfolio Management) • Historia och bakgrund – Koncept / ansats – Vuxit i omfattning sedan 1952 – Nyttorealisering av utvecklings- och förvaltningsinsatser – Inklusive IT
 7. 7. VAD ÄR EN PORTFÖLJ? • En samling resurser eller investeringar, t.ex. – IT-system – Projekt och program – Förvaltningsuppdrag (förbättringar) • Innehållet kan kvantifieras, d.v.s. – Kan mätas, bli rankat och prioriterat
 8. 8. PORTFÖLJSTYRNING Projektportföljstyrning • Vägledningar på flera håll • I korthet – Att välja bästa möjliga mix av utvecklingsprojekt – Definiera och följa upp nyttan • Samstämmighet med strategi • Porföljstyrning kontra projektledning
 9. 9. PROJEKTPORTFÖLJSTYRNING En pågående process PRIORITERA OCH VÄLJ PROJEKT PLANERA PORTFÖLJEN OCH PROJEKTEN PROJEKT-LEDNING OCH RAPPORTERING MÅL OCH UPPFÖLJNING TAKTISK OPERATIV STRATEGISK
 10. 10. PROJEKTPORTFÖLJEN Innehåll och struktur Projektportfölj PPPrrrooojjejeekcctttss PPrrooggrraammss Program PPPrrrooojjeejeckctttss
 11. 11. PORTFÖLJSTYRNING Applikation / IT-system • Portföljstyrning av applikationer (IT-system) • Innebär att – Adressera den totala mängden applikationer, dess storlek, och komplexitet – Utvärdera, planera och optimera applikationsportföljen • Kan ingå som del i systemförvaltningen
 12. 12. PORTFÖLJSTYRNING AV IT En pågående process KARTLÄGGNING FÖRÄNDRING UTVÄRDERING
 13. 13. PORTFÖLJSTYRNING AV IT Kartläggning 1 2 3 Databas
 14. 14. 1 2 3 År 3 Tolerera Investera Fasa ut Migrera År 2 Tolerera Investera Fasa ut Migrera PORTFÖLJSTYRNING AV IT Utvärdering År 1 Tolerera Investera Fasa ut Migrera Verksamhetsnytta Teknik/Information/Kvalitet
 15. 15. PORTFÖLJSTYRNING AV IT Förändring 1 2 3 Gap-analys Δ Nuläge Önskat läge Utvecklings-/Avvecklingsplan
 16. 16. PORTFÖLJ- OCH FÖRVALTNINGSSTYRNING Vem gör vad? • På Maintenance Management Model = PM3 • Historia • Vanlig i Sverige • Användningsområde/Fullständighet
 17. 17. PM3 Nyckelbegrepp • Förvaltningsobjekt • Förvaltningsorganisation • Förvaltningsprodukt • Förvaltningsplan • Förvaltningsspecifikation IT
 18. 18. FÖRVALTNINGSOBJEKT • Avgränsar det som ska förvaltas • Måste kartläggas – Innebär en mycket grov processkartläggning – IT stödjer därmed inte enskilda organisatoriska enheter, utan processer och flöden • Innehåller leveranser i form av förvaltningsprodukter • Verksamhetskomponenter och IT-komponenter Databas IT-system Verksamhets-process Policy Begreppsmodell Mall Dokumentation Förvaltningsobjekt
 19. 19. OBJEKTKARTA Vård och omsorgsdokumentation Hälso- och sjukvård IT i skolan (Pedagogik) Skolans IT Kultur och fritid Samhällsbyggnad Aleportalen Ärende- och dokumenthantering Ekonomi och Inköp Beslutsstöd Personal (HR) Resurs och planering Fastighet Grunddata Säkerhet och åtkomst Kommunikation (nät) IT-arbetsplats Teknisk plattform Ale kommun Skatteverket
 20. 20. FÖRVALTNINGSORGANISATION Uppdragsportfölj Linjeorganisation
 21. 21. FÖRVALTNINGSORGANISATION Roller och forum Uppdrag Objektägare (OÄ) Objektägare IT (OÄ-IT) Uppdrag Förvaltningsledning Uppdrag Uppdrag Objektledare (OL) Objektledare IT (OL-IT) Uppdrag Uppdrag Objektspecialist (OS) Teknisk specialist (TS) STRATEGISK BUDGET TAKTISK OPERATIV Beslutsforum Ledning/Portföljstyrgrupp Programstyrgrupp Samverkansforum
 22. 22. STYRGRUPPER Programstyrgrupp 1 Temporär styrgrupp Projekt Förvaltnings-objekt Ledning/Portföljstyrgrupp Programstyrgrupp 2 Programstyrgrupp 3 Temporär styrgrupp Projekt Förvaltnings-objekt Förvaltnings-objekt Projekt Förvaltnings-objekt Förvaltnings-objekt Förvaltnings-objekt Projekt Projekt Projekt
 23. 23. NÄSTA STEG • Portfölj- och förvaltningsstyrning kan hjälpa verksamheter bli bättre på att: – Tillvarata befintliga resurser och att nå strategiska mål – Arbeta mer strukturerat med IT- och verksamhetsutveckling • Börja med att beskriva nuläget – Vad fungerar bra med dagens sätt att arbeta? – Vad fungerar mindre bra? – Kan bättre styrning adressera era utmaningar? – Hitta motiv och rätt ambitionsnivå – Undvik hyllvärmare!
 24. 24. FRÅGOR
 • grentoft

  Jun. 18, 2019
 • jenniferhallqvist

  Dec. 7, 2014

Portfölj och förvaltningsstyrning med PM3

Vues

Nombre de vues

5 940

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

93

Actions

Téléchargements

142

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×