Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Overzicht acad. activ. v2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Overzicht acad. activ. v2

  1. 1. Academische activiteiten Judith Brouwer 2006-heden 1 D r . J u d i t h B r o u w e r C U L T U U R H I S T O R I C U S O v e rz ic h t a ca d e m i s c h e a ct i v it e i te n 20 06 -h e d e n G A S T C O L L E G E S U n i v e r s i t e i t v a n A m s t e r d a m 2015 M A - C O L L E G E G E S C H I E D E N I S ‘Correspondentie in de Gouden Eeuw’ o.l.v. dr. F. Deen. Tijdens docentschap Universiteit Utrecht, op uitnodiging. R i j k s u n i v e r s i t e i t G r o n i n g e n 2007-2009 M A - O N D E R Z O E K S C O L L E G E G E S C H I E D E N I S ‘Politiek, pers en propaganda in vroegmodern Europa’ o.l.v. dr. J.W. Koopmans. Tijdens promotie-onderzoek, op uitnodiging. U n i v e r s i t e i t v a n A m s t e r d a m 2006-2007 B A - C O L L E G E N E D E R L A N D S E T A A L E N C U L T U U R ‘Grand Tour’ en ‘Nederlands als bronnentaal’ o.l.v. dr. F.R.E. Blom. Tijdens Research Master, op uitnodiging. L E Z I N G E N V r o u w e n n e t w e r k O l d e n z a a l 2016 L E V E N S T E K E N S . G E K A A P T E B R I E V E N U I T H E T R A M P J A A R 1 6 7 2 Tijdens docentschap Open Universiteit Nederland. Op uitnodiging. K o n . N V V H V r o u w e n n e t w e r k D e v e n t e r 2015 A d e l b e r t - v e r e n i g i n g V e n r a y 2015 N a t i o n a l A r c h i v e s , L o n d e n 2014 S e a F o l k & S h a n t y f e s t i v a l L e i d e n 2014 R i j k s u n i v e r s i t e i t G r o n i n g e n 2014 U n i v e r s i t e i t v a n A m s t e r d a m 2011 U n i v e r s i t e i t U t r e c h t 2010 L E V E N S T E K E N S . G E K A A P T E B R I E V E N U I T H E T R A M P J A A R 1 6 7 2 Tijdens docentschap Universiteit Utrecht. Op uitnodiging. L E V E N S T E K E N S . G E K A A P T E B R I E V E N U I T H E T R A M P J A A R 1 6 7 2 Tijdens docentschap Universiteit Utrecht. Op uitnodiging. G R E A T N E E D F O R S I G N S O F L I F E I N T H E Y E A R O F D I S A S T E R 1 6 7 2 Internationale conferentie ‘All at Sea. The Prize papers as a source for a global microhistory.’ Thema: ‘Family and friends.’ Tijdens docentschap Universiteit Utrecht.Op uitnodiging. G E K A A P T O P Z E E . N O O I T A A N G E K O M E N B R I E V E N U I T D E 1 7 E E N 1 8 E E E U W Internationaal maritiem festival. Op uitnodiging. C A P T U R E D L E T T E R S A N D N E W S C H A N N E L S I N T H E D U T C H Y E A R O F D I S A S T E R 1 6 7 2 Minisymposium ‘News across the sea: letters and news media in early modern communities.’ Op uitnodiging. A C H T E R B L I J V E N I N D E R E P U B L I E K ( 1 6 7 2 ) Symposium Illustere School ‘Oost west, thuis best? Ziekte, dood en geldgebrek overzee.’ Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging. H E T R A M P J A A R I N P A R T I C U L I E R E B R I E V E N Symposium ‘Het Rampjaar 1672. Nieuwe perspectieven.’ Tijdens promotie- onderzoek. Op uitnodiging.
  2. 2. Academische activiteiten Judith Brouwer 2006-heden 2 K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n 2009 K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k D e n H a a g 2008 U n i v e r s i t e i t U t r e c h t 2008 U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n 2008 R i j k s u n i v e r s i t e i t L e i d e n 2008 K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k D e n H a a g 2007 A L Z E Y T G H Y U Y T D E N O O G E , G H Y B E N T U Y T M Y N H E R T E N I E T . A M S T E R D A M S E B R I E V E N U I T H E T R A M P J A A R 1 6 7 2 Congres ‘Cross over. Tweede congres Nederlandse literatuur. ’ Tijdens promotie- onderzoek. Op uitnodiging. E E N O N G E H O O R D E R A M P . H E T J A A R 1 6 7 2 I N P R I V É - C O R R E S P O N D E N T I E Bij de boekpresentatie van E. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang (red.) De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (Zutphen 2009). Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging. P R I V É - C O R R E S P O N D E N T I E U I T H E T R A M P J A A R 1 6 7 2 Conferentie ‘Grenzeloos. Graduate conference voor letterkundige neerlandici.’Thema: ‘Literatuur? Op of over de grens van literatuur.’ Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging. E E N O N G E H O O R D E R A M P : H E T J A A R 1 6 7 2 I N P R I V É - C O R R E S P O N D E N T I E Dag van het Onderzoek, Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis: ‘Vervoer en communicatie.’ Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging. P R I V É - C O R R E S P O N D E N T I E : P E R S O O N L I J K E B R I E V E N ? 1 7 E - E E U W S E B R I E V E N E N B R I E V E N B O E K E N Workshop ‘Brieven in context’. Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging. E E N O N G E H O O R D E R A M P . H E T J A A R 1 6 7 2 I N P R I V É - C O R R E S P O N D E N T I E Bij de boekpresentatie van E. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang (red.) De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen (Zutphen 2008) Tijdens promotie-onderzoek. Op uitnodiging.

×