Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Rekrytointijutskia
Juho Toivola
@juhotoivola
11.1.2017
Rekrytointihaastattelu
Strukturoitu haastattelu tarkoittaa täysin vakioitua
keskustelua, jossa hakijan vastaukset arvioida...
Haastattelukysymykset
Suljettu kysymys rajaa vastausvaihtoehdot ja ohjaa vastaamista. Tyypillinen
suljettu kysymys on ns. ...
Ehdokkaan arviointi ja arvioinnin virhelähteet
Heuristiikat eivät ole aukottomia: suosi monimenetelmäisyyttä
Selkeä pistey...
Kompetenssipohjaisuus ja STAR-malli
Kompetenssipohjaisuus tarkoittaa henkilön taidokkuuden ja todennäköisen
käyttäytymisen...
Harjoitellaan STAR-mallin käyttöä
• Valitse työpari
• Valitse kompetenssi / kriteeri, jota haluat arvioida
• Laadi STAR-ma...
Case-tehtävät ja työsimulaatio
Työsimulaatiot ovat strukturoidun haastattelun ohella yksi luotettavimmista
työmenestyksen ...
Harjoitellaan työsimulaatioiden suunnittelua
Valitse jokin rooli, jonka rekrytointiin todennäköisimmin osallistut.
Laadi s...
Haastatteluun valmistautuminen ja
tunnelman luominen
• Perehdy ehdokkaaseen jo ennen haastattelua, ettei haastatteluaikaa ...
Työpaikan “myyminen” ehdokkaalle
• Tunnin haastattelusta vähintään 15min olisi hyvä varata hakijan
kysymyksiin vastaamisel...
Hyvän hakijakokemuksen peruselementit
Aktiivinen ja nopea viestintä
Avoimuus ja rehellisyys
Mahdollisuus palautteeseen
Arv...
Muista ainakin seuraavat asiat
• Rekrytointien strateginen rooli
• Nykypäivän rekrytointi on sosiaalista, digitaalista ja ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rekryjutskia

Muutamia rekrytointikoulutuksien slaideja yleiseen jakoon. Saa käyttää mutta ei oo pakko. Jos olet kiinnostunut rekrytointikoulutuksesta tai -sparrauksesta, niin ole yhteydessä!

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Rekryjutskia

 1. 1. Rekrytointijutskia Juho Toivola @juhotoivola 11.1.2017
 2. 2. Rekrytointihaastattelu Strukturoitu haastattelu tarkoittaa täysin vakioitua keskustelua, jossa hakijan vastaukset arvioidaan tietyllä systematiikalla. Ennustevaliditeetti on hyvä, mutta kokemus voi olla mekanistinen. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa osittain vakioitua keskustelua, johon sisältyy tiettyjä vapausasteita. Käytetyin haastattelumuoto. Ennustevaliditeetti on keskinkertainen. Strukturoimaton haastattelu tarkoittaa käytännössä vapaamuotoista keskustelua, jossa ei ole mitään vakioitua elementtiä. Ennustevaliditeetti on huono. Klassikko valintamenetelmien validiteetista: The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychoogy: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings, (Schmidt & Hunter, 1998).
 3. 3. Haastattelukysymykset Suljettu kysymys rajaa vastausvaihtoehdot ja ohjaa vastaamista. Tyypillinen suljettu kysymys on ns. kyllä-ei: “onko sinulla hyvä paineensietokyky?”. Sopii hyvin eksaktiin tiedonkeruuseen. Avoin kysymys ei rajaa vastausvaihtoehtoja ja antaa vastaajalle mahdollisuuden vastata laajemmin. Voi olla myös pyyntö: “kerro paineensietokyvystäsi”. Sopii hyvin vastaajan aktivointiin. Esimerkit tuovat konkretiaa keskusteluun. Tyypillisesti kysytään vaikkapa tilannekuvauksia: “kerro tilanteesta, jossa veit hankalan projektin onnistuneesti maaliin”. Sopii hyvin osaamisen ja ajattelun tason haarukointiin.
 4. 4. Ehdokkaan arviointi ja arvioinnin virhelähteet Heuristiikat eivät ole aukottomia: suosi monimenetelmäisyyttä Selkeä pisteytys helpottaa vertailuja: muista painokertoimet! Ymmärrä omat reaktiosi ja päätöksentekosi aidot perusteet Vältä tyypilliset kompastuskivet: mustavalkoisuus, ylitulkitseminen, oleellisen tiedon sivuuttaminen ja valintakriteerien muokkaus kesken prosessin
 5. 5. Kompetenssipohjaisuus ja STAR-malli Kompetenssipohjaisuus tarkoittaa henkilön taidokkuuden ja todennäköisen käyttäytymisen arviointia tietyn kriteerin osalta. Esimerkki haettavasta ja arvioitavasta kriteeristä voisi olla vaikkapa “tiimin johtaminen”. SITUATION “Kerro tilanteesta, jossa sait uuden tiimin vedettäväksesi.” TASK “Mitä sinun piti saada aikaiseksi tiimin vetäjänä?” ACTION “Mitä siis käytännössä teit? Mitä juuri SINÄ teit?” RESULT “Mitä sait aikaiseksi? Mikä oli lopputulos?”
 6. 6. Harjoitellaan STAR-mallin käyttöä • Valitse työpari • Valitse kompetenssi / kriteeri, jota haluat arvioida • Laadi STAR-mallin mukaiset neljä kysymystä • SITUATION = “Tilanne” • TASK = “Tehtävä” • ACTION = “Toiminta” • RESULTS = “Tulokset” • Haastatelkaa toisianne • Haastattelujen jälkeen lyhyt, rakentava palaute: “miltä tuntui?”
 7. 7. Case-tehtävät ja työsimulaatio Työsimulaatiot ovat strukturoidun haastattelun ohella yksi luotettavimmista työmenestyksen ennustajista. Yksinkertaisesti ideana on siis laittaa henkilö tekemään jotain sellaista, mitä pääsisi myös työssään tekemään. Tyypillisiä työsimulaation tai case-tehtävän muotoja ovat esimerkiksi ääneen ajattelu, esiintyminen, suunnittelu, ryhmätilanteet ja ongelmanratkaisu. Lyhyen työsimulaation voi hyvin sijoittaa haastattelun yhteyteen. Kannattaa myös miettiä, tulisiko case-tehtävä tai simulaatio ohjeistaa etukäteen vai onko parempi, että se tulee hakijalle “yllätyksenä”.
 8. 8. Harjoitellaan työsimulaatioiden suunnittelua Valitse jokin rooli, jonka rekrytointiin todennäköisimmin osallistut. Laadi selkeä ja ymmärrettävä simulaatio, joka mittaa yhtä tai useampaa kyseisessä tehtävässä vaadittavaa taitoa tai ominaisuutta. Kirjaa ylös simulaation ohjeistus ja kerro myös, mitä asioita simulaation avulla on tarkoitus arvioida (ja miten arviointi käytännössä tapahtuu). Lähetä valmis työsimulaatio-ohjeistus HR:lle. Kerro myös minkätyyppiseen tehtävään simulaatio on tarkoitettu.
 9. 9. Haastatteluun valmistautuminen ja tunnelman luominen • Perehdy ehdokkaaseen jo ennen haastattelua, ettei haastatteluaikaa kulu tietojen selaamiseen ja itsestäänselvyyksien toteamiseen • Jos et pysty olemaan aidosti kiinnostunut ja läsnä, kannattaa miettiä kannattaako koko haastattelua edes pitää (voiko esim. siirtää)? • Haastateltavaa jännittää todennäköisesti enemmän kuin sinua: tee kaikkesi, jotta tilanteesta tulisi mahdollisimman avoin ja rento • Kysy aluksi hakijan toiveita keskustelun sisällöstä ja pyri mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ne: molemmilla on tilaisuuteen oma agendansa
 10. 10. Työpaikan “myyminen” ehdokkaalle • Tunnin haastattelusta vähintään 15min olisi hyvä varata hakijan kysymyksiin vastaamiselle ja työpaikan “myymiselle” “Miksi tulisin?”  Mitä vastaat?
 11. 11. Hyvän hakijakokemuksen peruselementit Aktiivinen ja nopea viestintä Avoimuus ja rehellisyys Mahdollisuus palautteeseen Arvostus ja kunnioitus Riittävän ajan varaaminen rekryprosessin hoitamiselle
 12. 12. Muista ainakin seuraavat asiat • Rekrytointien strateginen rooli • Nykypäivän rekrytointi on sosiaalista, digitaalista ja mobiilia • Rekrytointi on kaikkien yhteisellä vastuulla: sinäkin voit auttaa! • Työhaastattelussa valmistautuminen ja suunnittelu parantaa laatua • Tunne itsesi ja kehitä objektiivisen arvioinnin taitoasi • Kompetenssipohjaisuus haastattelussa ja työsimulaatiot • Hakijakokemus on työnantajamaineen keskeinen elementti Jos tarvitset sparrausta, niin ole yhteydessä: Juho Toivola, juho@juhotoivola.fi, +358505066362, @juhotoivola

×