Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sinjalistika Rrugore

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Siguria rrugore
Siguria rrugore
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Sinjalistika Rrugore

 1. 1. Objektivat Ne fund te ores se mesimit te jemi te afte te : 1-Aftesohemi ne grup. 2-Te dime te riprodhojme materialin e marre.
 2. 2. • Xhuliana Beqiri(Lider) • Juljan Tahiri • Minushe Dermyshi • Kleant Hida • Klaurent Sollaku • Kristina Preni • Laureta Xhaka • Osman Mullahu • Pandeli Zavalina • Rexhina Gjeli • Silvana Xhaka • Stilian Dashi • Sherife Duraku • Xhemi Sade • Xhensila Muca • Xhertian Plakalliu • Xhulian Bodurri • Marinela Baha • Megi Toska
 3. 3. Shenjat e qarkullimit rrugor janë tabela në të cilat janë të vizatuara shenja ndërkombëtare të standardizuara të cilat shërbejnë për rregullimin e trafikut rrugor. Si mjete drejtimi në komunikacionin rrugor, përveç shenjave të komunikacionit, janë Polici rrugor Semafori
 4. 4. Pozita e shenjave Shenjat e trafikut rrugor vendosen zakonisht në anën e djathtë të drejtimit të makinës dhe sipas nevojës janë të vendosura në skajin e djathtë të rrugës automobilistike.Shenjat informuese në rrugët kryesore (autostradat) janë të vendosura zakonisht lart në mes të rrugës, për një informim më të lehtë dhe më efektiv.
 5. 5. Shenjat e rrezikut Shenjat e rrezikut janë një grup shenjash të cilat kanë formë trekëndëshi dhe të cilat gjithnjë paralajmërojnë ndonjë rrezik në trafikun rrugor.
 6. 6. Shenjat e informimit. Shenjat e informimit janë shenja të cilat kanë formë katrore dhe informojnë për gjëra të ndryshme në rrugë.
 7. 7. Shenjat e lejimit ose ndalimit Shenjat e lejimit ose ndalimit janë një grup shenjash të cilat kanë formë rrethi dhe të cilat gjithnjë urdhërojnë ndonjë ndalesë ose japin ndonjë përparësi në komunikacion
 8. 8. RRUGA Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të një vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo përcaktohet nëpërmjet planifikimit urban të vendeve. Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët kalojnë këmbësorët.
 9. 9. Ndarja e rrugëve sipas rëndësisë • Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtim shenja e qarkullimit rrugor ndalon apo lejon kalimin. • Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet. • Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë. • Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të dytë. • Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre, këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë. • Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të djathtë apo në të majtë. • Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
 10. 10. Rruga rurale (rruga lokale) është rruga që lidh vendet rurale në mes tyre. Zakonisht këto rrugë në vendet tona janë për nga vlera të dobëta dhe të pa rregulluara mirë, kurse në vendet e perëndimit janë në nivelt më të larta, por sidoqoftë rrugët rurale i takojnë nivelit të ulët të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe në ndonjë rast fshatin me qytetin.
 11. 11. Rruga urbane (superstrada) është rruga që lidh vendet urbane.
 12. 12. Rruga magjistraleështe nje terminologji e perdorur vetem ne kosove apo tek shiqtarërt qe kane jetuar në republikat e Ish jugoslavisë(autostrada) është rruga që lidh shtetet e ndryshme me njëri-tjetrin.
 13. 13. 1. NË SINJALIZIMIN RRUGOR PËRFSHIHEN GRUPET E MËPOSHTME: A) SINJALET VERTIKALE; B) SINJALET HORIZONTALE; C) SINJALET E NDRITSHME; D) SINJALET DHE PAJISJET SHTESË. 2. PËRDORUESIT E RRUGËS DUHET TË RESPEKTOJNË KUSHTET QË BËHEN TË DITURA NGA SINJALET RRUGORE, SIKURSE EDHE PËR RREGULLAT E TJERA TË QARKULLIMIT. UDHËZIMET E SINJALEVE TË SEMAFORËVE, DUKE PËRJASHTUAR ATO TË DRITAVE TË VERDHA TË RREZIKUT, PËR TË CILAT BËHET FJALË NË NENIN 41, KANË PËRPARËSI MBI SINJALET VERTIKALE DHE HORIZONTALE QË RREGULLOJNË PËRPARËSINË. UDHËZIMET E SINJALEVE VERTIKALE KANË PËRPARËSI NDAJ ATYRE TË SINJALEVE HORIZONTALE. NË ÇDO RAST PËRPARËSINË E KANË SINJALET E POLICËVE TË TRAFIKUT SIPAS NENIT 43.
 14. 14. 3. Eshtë e lejuar vënia e përkohshme e sinjaleve rrugore për rastet urgjente dhe të domosdoshme, kur sinjalet e mëparshme shfuqizohen në bazë të dispozitave të pikave 6 dhe 7.
 15. 15. 4. Gjithçka e përcaktuar në këto norma dhe në aktet në zbatim të tyre për sinjalizimin rrugor jashtë qendrave të banuara, zbatohet edhe në rrugët brenda qendrave të banuara.
 16. 16. Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.
 17. 17. Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në: a) sinjale të përparësisë; b) sinjale të ndalimit; c) sinjale të detyrimit. C) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe impianteve.
 18. 18. Ato ndahen në: a) sinjale paralajmëruese; b) sinjale të drejtimit; c) sinjale pohuese; d) sinjale të identifikimit të rrugëve; e) sinjale të itinerarit; f) sinjale të qendrave të banuara; g) sinjale të emrave të rrugëve; h) sinjale turistike të territorit; i) sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve; j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime. 2. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat, ngjyrat dhe simbolet e sinjaleve rrugore vertikale dhe mënyrat e vënies e të shfrytëzimit të tyre. 3. Ndaj subjekteve të ndryshme që nuk janë ente pronare të rrugës, por që shkelin dispozitat e këtij neni dhe ato të akteve në zbatim të tij, zbatohet pika 13 e nenit 38.

×