NOVOSTI V RAZVOJU NAVITIJ ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV Z LAK IZOLACIJO

NOVOSTI V RAZVOJU NAVITIJ
ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV Z
LAK IZOLACIJO
Juso Ikanović, Istok Jerman, Momčilo Vujović
Uvod
• Namen
– Predstavitev najnovejših rezultatov meritev iz razvojne naloge
RN03- 12, DV navitja PVA grade 2, 2001/2013
• I) Mehanski preizkusi
– Zvračanje žic (tilting)
– Stabilizacijska sila- dovoljena sila s katero stiskamo navitja v procesu
uravnavanja višine navitja
– Sušenje distančnikov v navitju T IV 4 %, delež v višini navitja 0,5%
• II) Dielektrični preizkusi
– PVA grade 1 (0,085 mm), PVA grade 2 (0,145 mm)
– Zdržne napetosti, faktor dielektrične varnosti, verjetnost preboja
izolacije Weibullova distribucija
Prednosti lak izolacije
Papir; 300 m (tehnološki minimum)
Lak; 60 m (grade 1)
ΔM transformatorja = - 8 %
Δm izolacije = - 7 %
Izračuni na vzorcu 50 MVA
Razvoj notranje izolacije
Oljni kanal papir- olje 4,5 mm
Oljni kanal polyester- olje 2 mm
Oljni kanal lak- olje 1,5 mm
Proizvodnja PVA navitij v letih 2001- 2012
> 1400 navitij
> 450 enot
27 24
18
48
60
129
141
201
135
162
174
282
0
50
100
150
200
250
300
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Številoizdelanihnavitij
Leto izdelave
Skupaj navitij: 1401
Dvohodno vijačno navitje
DV navitje v navijalnici; navijalni disk, 70 paralelnih žic
Izdelano navitje
Dovoljena tlačna sila
• Žica; 12,5x1,8 mm, Essex, PVA grade 2 (0,145 mm), bž/až = 7, DV
navitje, 20 svitkov, 20 paralelnih žic radialno, Rp02 = 90N/mm2
• NN1; distančniki 1 mm/0,5 mm
NN2; distančniki 1 mm/0 mm
NN3; brez distančnikov
• Kriterija sprejemljivosti: galvanski stik med žicami ali 1% deformacija
Pst  8 N/mm2
• Ftilt = 551 kN, kVM = Ftilt / Fst = 3,6
• Fc,act  0,8 Ftilt (IEC 60076- 5)
Navitje pripravljeno za stabilizacijo višine
Hidravlični cilindri
Detektor stika med žicami
Učinek zvračanja žic
(tilting effect), navitje
NN1
Učinek zvračanja žic
(tilting effect), navitje NN2
Učinek zvračanja žic
(tilting effect),
navitje NN3
Graf stabilizacije višine
529.7
529.2
528.3
524.3
522.1 521.8
521.2
519
508.8
508.3
507.7
505.7
500
505
510
515
520
525
530
535
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Višinanavitja[mm]
Fst [kN]
NN1
NN2
NN3
Rezultati I
• V času navijanja navitij navijalci niso zabeležili stika med žicami
• V času stabilizacije navitij do porušitve svitkov galvanskega stika
med žicami ni bilo, sprejet faktor varnosti kVM = 3,6
• Distančnik 1,5 mm ali več med svitki, 0,2 med hodoma, grade 1
• Brez distančnika med hodoma, grade 2
• Brez distančnika med svitki (ovoji) v bodoči fazi razvoja
• Priporočljiva debelina žice; až  1,8 in razmerje bž /až  7
II) DIELEKTRIČNI PREIZKUSI
Izolacija bodočnosti?
E1/E2= 2/1
Vir: CIGRE ŠK A2- 03 (2013)
Preizkusni vzorec, žica 12,5x1,8 mm, PVA, grade 2
Dielektrični preizkusi, grade 1
• Kriterij sprejemljivosti: faktor varnosti kVE = 1,5 (Vir: CIGRE ŠK A2- 03)
0
5
10
15
20
25
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NapetostAC(1min)[kV]
Številka preiskušanca
Vzdržna napetost (merjena) Prebojna napetost (merjena)
Dielektrični preizkusi
Enačba za izračun dielektrične zdržnosti lak izolacije, grade 2
Kriterij sprejemljivosti: verjetnost preboja izolacije 1%
Uzd(LI) = 7,34δk
2
– 5,23δk + 18,93 [kV], (3mm  δk  0mm)
Zanesljivost dielektrične zdržnosti (Weibull)
0
20
40
60
80
100
120
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Zanesljivost[%]
Prebojna napetost Upr (AC) [kV]
Grade 1 (1,5 mm) Grade 2 (1,5mm)
Literatura:
• Sloko CIGRE ŠK A2- 03 (2013)
• Sloko CIGRE ŠK A2- PT8 (2007)
• Elektrotehniški vestnik 68(5), 2001: Izboljšan polnilni faktor navitij
energetskih transformatorjev
• Elektrotehniški vestnik 2013, v pripravi
• IEC 60851- 5, Item 5, test 14: Continuity of insulation, v pripravi
Rezultati I+II
• Dovoljena sila stabilizacije višine navitja povečana 25 %, boljša dinamična
odpornost, nižji šum pod bremenom
• Opustitev distančnikov med hodoma (krajši izdelavni čas)
• Znana dielektrična zdržnost laka grade 2:
povečani debelini nanosa za 70 % ustreza 10 % povečanje dielektrične
zdržnosti
• Dielektrična zdržnost izolacije lak- lak > lak- olje 0,5 mm
Cilj
NAVITJA BREZ PAPIRJA IN RADIALNIH DISTANČNIKOV
HVALA ZA POZORNOST
1 sur 24

Recommandé

DVOHODNO VIJACNO NAVITJE S PRAVOKOTNO ZICO Z UCINKI TRANSPONIRANEGA VODNIKA par
DVOHODNO VIJACNO NAVITJE S PRAVOKOTNO ZICO Z UCINKI TRANSPONIRANEGA VODNIKADVOHODNO VIJACNO NAVITJE S PRAVOKOTNO ZICO Z UCINKI TRANSPONIRANEGA VODNIKA
DVOHODNO VIJACNO NAVITJE S PRAVOKOTNO ZICO Z UCINKI TRANSPONIRANEGA VODNIKAJuso Ikanovic
269 vues12 diapositives
Converter Transformers manufactured to the Slovenian Railways par
Converter Transformers manufactured to the Slovenian RailwaysConverter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
Converter Transformers manufactured to the Slovenian RailwaysJuso Ikanovic
532 vues4 diapositives
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT... par
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...Juso Ikanovic
284 vues8 diapositives
sam in health ecosystem par
sam in health ecosystemsam in health ecosystem
sam in health ecosystemGeorge K. Lewis Jr.
343 vues10 diapositives
CONVERTER TRANSFORMERS FOR REFURBISHMENT OF SLOVENIAN RAILWAYS par
CONVERTER TRANSFORMERS FOR REFURBISHMENT OF SLOVENIAN RAILWAYSCONVERTER TRANSFORMERS FOR REFURBISHMENT OF SLOVENIAN RAILWAYS
CONVERTER TRANSFORMERS FOR REFURBISHMENT OF SLOVENIAN RAILWAYSJuso Ikanovic
425 vues8 diapositives
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH... par
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...Juso Ikanovic
211 vues10 diapositives

Contenu connexe

Plus de Juso Ikanovic

Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation par
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationTransformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationJuso Ikanovic
174 vues4 diapositives
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А... par
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...Juso Ikanovic
290 vues4 diapositives
Booster Transformer Equivalent Circuit par
Booster Transformer Equivalent CircuitBooster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent CircuitJuso Ikanovic
250 vues6 diapositives
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers par
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersImprovement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersJuso Ikanovic
349 vues7 diapositives
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION par
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONPOWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONJuso Ikanovic
287 vues8 diapositives
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORA par
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORABOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORA
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORAJuso Ikanovic
191 vues10 diapositives

Plus de Juso Ikanovic(9)

Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation par Juso Ikanovic
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationTransformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Juso Ikanovic174 vues
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А... par Juso Ikanovic
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...
Problems in Design and Construction of High Power Transformers for Electric А...
Juso Ikanovic290 vues
Booster Transformer Equivalent Circuit par Juso Ikanovic
Booster Transformer Equivalent CircuitBooster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent Circuit
Juso Ikanovic250 vues
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers par Juso Ikanovic
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersImprovement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Juso Ikanovic349 vues
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION par Juso Ikanovic
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONPOWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
Juso Ikanovic287 vues
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORA par Juso Ikanovic
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORABOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORA
BOOSTER REGULACIJA NAPONA NA NISKONAPONSKOJ SТRANI ENERGEТSКIН TRANSFORМATORA
Juso Ikanovic191 vues
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV par Juso Ikanovic
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kVREPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
Juso Ikanovic184 vues
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn par Juso Ikanovic
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarnMočnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Juso Ikanovic222 vues
Power Transformer Windings without Paper Insulation par Juso Ikanovic
Power Transformer Windings without Paper Insulation Power Transformer Windings without Paper Insulation
Power Transformer Windings without Paper Insulation
Juso Ikanovic220 vues

NOVOSTI V RAZVOJU NAVITIJ ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV Z LAK IZOLACIJO

 • 1. NOVOSTI V RAZVOJU NAVITIJ ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV Z LAK IZOLACIJO Juso Ikanović, Istok Jerman, Momčilo Vujović
 • 2. Uvod • Namen – Predstavitev najnovejših rezultatov meritev iz razvojne naloge RN03- 12, DV navitja PVA grade 2, 2001/2013 • I) Mehanski preizkusi – Zvračanje žic (tilting) – Stabilizacijska sila- dovoljena sila s katero stiskamo navitja v procesu uravnavanja višine navitja – Sušenje distančnikov v navitju T IV 4 %, delež v višini navitja 0,5% • II) Dielektrični preizkusi – PVA grade 1 (0,085 mm), PVA grade 2 (0,145 mm) – Zdržne napetosti, faktor dielektrične varnosti, verjetnost preboja izolacije Weibullova distribucija
 • 3. Prednosti lak izolacije Papir; 300 m (tehnološki minimum) Lak; 60 m (grade 1) ΔM transformatorja = - 8 % Δm izolacije = - 7 % Izračuni na vzorcu 50 MVA
 • 4. Razvoj notranje izolacije Oljni kanal papir- olje 4,5 mm Oljni kanal polyester- olje 2 mm Oljni kanal lak- olje 1,5 mm
 • 5. Proizvodnja PVA navitij v letih 2001- 2012 > 1400 navitij > 450 enot 27 24 18 48 60 129 141 201 135 162 174 282 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Številoizdelanihnavitij Leto izdelave Skupaj navitij: 1401
 • 6. Dvohodno vijačno navitje DV navitje v navijalnici; navijalni disk, 70 paralelnih žic
 • 8. Dovoljena tlačna sila • Žica; 12,5x1,8 mm, Essex, PVA grade 2 (0,145 mm), bž/až = 7, DV navitje, 20 svitkov, 20 paralelnih žic radialno, Rp02 = 90N/mm2 • NN1; distančniki 1 mm/0,5 mm NN2; distančniki 1 mm/0 mm NN3; brez distančnikov • Kriterija sprejemljivosti: galvanski stik med žicami ali 1% deformacija Pst  8 N/mm2 • Ftilt = 551 kN, kVM = Ftilt / Fst = 3,6 • Fc,act  0,8 Ftilt (IEC 60076- 5)
 • 9. Navitje pripravljeno za stabilizacijo višine Hidravlični cilindri Detektor stika med žicami
 • 10. Učinek zvračanja žic (tilting effect), navitje NN1
 • 11. Učinek zvračanja žic (tilting effect), navitje NN2
 • 12. Učinek zvračanja žic (tilting effect), navitje NN3
 • 13. Graf stabilizacije višine 529.7 529.2 528.3 524.3 522.1 521.8 521.2 519 508.8 508.3 507.7 505.7 500 505 510 515 520 525 530 535 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Višinanavitja[mm] Fst [kN] NN1 NN2 NN3
 • 14. Rezultati I • V času navijanja navitij navijalci niso zabeležili stika med žicami • V času stabilizacije navitij do porušitve svitkov galvanskega stika med žicami ni bilo, sprejet faktor varnosti kVM = 3,6 • Distančnik 1,5 mm ali več med svitki, 0,2 med hodoma, grade 1 • Brez distančnika med hodoma, grade 2 • Brez distančnika med svitki (ovoji) v bodoči fazi razvoja • Priporočljiva debelina žice; až  1,8 in razmerje bž /až  7
 • 16. E1/E2= 2/1 Vir: CIGRE ŠK A2- 03 (2013)
 • 17. Preizkusni vzorec, žica 12,5x1,8 mm, PVA, grade 2
 • 18. Dielektrični preizkusi, grade 1 • Kriterij sprejemljivosti: faktor varnosti kVE = 1,5 (Vir: CIGRE ŠK A2- 03) 0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NapetostAC(1min)[kV] Številka preiskušanca Vzdržna napetost (merjena) Prebojna napetost (merjena)
 • 19. Dielektrični preizkusi Enačba za izračun dielektrične zdržnosti lak izolacije, grade 2 Kriterij sprejemljivosti: verjetnost preboja izolacije 1% Uzd(LI) = 7,34δk 2 – 5,23δk + 18,93 [kV], (3mm  δk  0mm)
 • 20. Zanesljivost dielektrične zdržnosti (Weibull) 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Zanesljivost[%] Prebojna napetost Upr (AC) [kV] Grade 1 (1,5 mm) Grade 2 (1,5mm)
 • 21. Literatura: • Sloko CIGRE ŠK A2- 03 (2013) • Sloko CIGRE ŠK A2- PT8 (2007) • Elektrotehniški vestnik 68(5), 2001: Izboljšan polnilni faktor navitij energetskih transformatorjev • Elektrotehniški vestnik 2013, v pripravi • IEC 60851- 5, Item 5, test 14: Continuity of insulation, v pripravi
 • 22. Rezultati I+II • Dovoljena sila stabilizacije višine navitja povečana 25 %, boljša dinamična odpornost, nižji šum pod bremenom • Opustitev distančnikov med hodoma (krajši izdelavni čas) • Znana dielektrična zdržnost laka grade 2: povečani debelini nanosa za 70 % ustreza 10 % povečanje dielektrične zdržnosti • Dielektrična zdržnost izolacije lak- lak > lak- olje 0,5 mm
 • 23. Cilj NAVITJA BREZ PAPIRJA IN RADIALNIH DISTANČNIKOV