Si zhvillohet njeriu ?

Gjimnazi “Kuvendi i Junikut” - Junik
Lënda: Njësia:
ARS: Prezanton:
Zhvillimi gjatë foshnjërisë dhe
fëmijërisë
Fëmijëria e mesme: 7 deri 11
vjeç
Zhvillimi gjatë adoloshencës
Pjekuria e hershme dhe e
vonshme
Pjekuria e hershme dhe ajo e
mesme
Pjekuria e vonë dhe mosha e
thyer
Përballja me vdekjen
Përballimi I vdekjes së dikujt
tjetër
11 pyetje
I rrituri: natyra e zhvillimit dhe
kalimit te kjo fazë
Zhvillimi gjatë foshnjërisë dhe
fëmijërisë
-Dy javët e para të jetës quhen periudha
neontale, kjo periudhë shënon kalimin nga
mitra në jetën e pavarur.
- Fizikisht i posalinduri është i dobët dhe i
varur nga të rriturit, nuk mund të ngrejë
kokën ose të rrotullohet vetë.
- Megjithatë i posalinduri ka një repertor të
disa sjelljeve refleksive të dobishme.
- Për shembull, nëse I posalinduri preket në
njërën anë të gojës, ai e kthen kokën nga
stimuli dhe fillon të kërkojë dhe të thithë
derisa të gjejë diçka dhe ta futë në gojë.
- Ky refleks i rrënjosur I mundëson atij të
futë në gojë gjirin e nënës dhe të ushqehet.
- Aftësitë ndjesore te të posalindurit janë të
zhvilluara mirë, të dëgjuarit e tyre është i
mirë, ata mund të shikojnë mirë deri në
përafërsisht 30cm,por bota përtej kësaj
largësie me siguri që është e mjegullt për ta.
-Emocionet e të posalindurit janë të
shpërndara, ndërkohë që gjumi në këtë
periudhë i merr atij përafërsisht 16 orë në ditë.
Foshnjëria: nga 2 javë në 2 vjeç
-Pas dy javësh jetë, I posalinduri merr titullin zyrtar
foshnjë.
- Rritja dhe zhvillimi fizik në këtë periudhë janë më të
shpejta se sa në të gjitha fazat e tjera zhvillimore.
- Kur janë dy muajsh, shumë foshnja mund ta ngrejnë
kokën dhe mbështeten në krahët e tyre.
- Kur janë 6 muajsh mund të rrotullohen nga prapa-
para, të ulen dhe shpejt fillojnë edhe të lëvizin ngadalë.
- Kur janë 1 vjeç, ata mund të ecin dhe të kapin
me gishtat e tyre objekte të ndryshme.
- Në moshën 2 vjeçare, prekin çdo gjë dhe ecin
mirë, ndërkohë që përmirësohet shikimi I tyre.
- Të gjitha këto që u përmendën përfshihen tek
zhvillimi fizik i foshnjës.
- Zhvillimi kognitiv. Sipas Zhan
Piazhesë, foshnjëria I përket fazës
senzorimotorike.
-Pas moshës 2 mujore, foshnja fillon të
ndërveprojë aktivisht me mjedisin e tij.
- Tash nuk I shikon më në mënyrë
pasive objektet por kënaqet duke I
shtyrë, tërhequr ose futur në gojë ato.
- Kjo përvojë për te modifikuar
mjedisin, besohet se është e
rëndësishme ne zhvillimin e sjelljeve
motorike si për shembull ecja.
- Rreth moshës 4.5muajshe, foshnjat
përgjigjen pozitivisht, kur thirret emri I
tyre.
Zhan Piazhe
- Në moshën 9 muajshe foshnjat
fillojnë t`u përgjigjen gjesteve të tilla si
lëvizja e dorës për të thënë
“Mirupafshim” ose “Papa” si e quajmë
ne.
- Në moshën 1 vjeçare, shumica e
foshnjave mund të flasin disa fjalë,
ndërkohë që 6 muaj më vonë kapaciteti
I fjalorit të tyre arrin deri në 250 fjalë.
- Kjo I jep mundësi atyre të kuptojnë
ndalesa p.sh kur ju themi “Mos e prek
atë”, ose të përgjigjen saktë, kur u
kerkohet le të themi, të tregojnë
hundën e tyre.
-Zhvillimi social dhe emocional. Foshnjat vijnë në botë
me një gamë të kufizuar emocionesh, të cilat bëhen
më të ndërlikuara gjatë rritjes.
-Rreth moshës dy muajshe, ata demonstrojnë sjelljen
e parë të vërtetë sociale: ata u buzëqeshin
kujdestarëve të tyre.
- Kur janë 4 muajsh, fëmijëve u shtohet edhe një
emocion tjetër: zemërimi.
- Repertorit emocional të fëmijëve u shtohen edhe
emocionet e turpit nga të huajt dhe frika, se mos
largohen njerëzit e afërt.
- Kur fëmija mbush 2vjeç emocionet bëhen edhe më
komplekse.
- Në këtë kohë, shumë foshnja ndjehen fajtore për kur
bëjnë sjellje të keqe dhe duket se ndjejnë turp kur
dështojnë në ndonjë gjë.
Fëmijëria e hershme: 2 deri 7
vjeç
- Sipas Piazhesë, kur fëmija arrin në fazën
paraoperacionale rreth moshës 2 vjeçare,
ndodh një ndryshim cilësor.
- Gjatë kësaj kohe ndodhin ndryshime të
mëdha ne grupet e muskujve te tyre, ku sjellin
edhe disa sjellje motorike si: kërcimi,
kapërcimi, hedhja, etj.
- Nga 250 fjalë në moshën 2 vjeçare, fëmija
arrin të përvetësojë rreth 14,000 fjalë rreth
moshës 6 vjeçare, duke mësuar mesatarisht
pothuajse 9 fjalë në ditë.
- Ndryshimi social më I spikatur gjatë kësaj
periudhe shfaqet në marrëdhënie me
moshatarët.
- Në moshën 2 vjeçare, shumica e fëmijeve
luajnë vetëm, edhe sikur fëmijët tjerë të jenë
të pranishëm.
- Nga mosha 2 deri në atë 5 vjeçare kjo lloj
loje rrallohet në vazhdimësi dhe zevëndesohet
me loja paralele, ku fëmijët luajnë pranë
njëri-tjetrit në lojëra të ngjashme, por jo me
njëri-tjetrin.
- Nga fundi I fazës paraoperacionale, lojë
dominante bëhet loja bashkëpunuese, e cila
përfshin bashkëpunimin në marrje dhe
dhënie.
- Në moshën 2 vjeçare, shumica e djemve dhe
e vajzave kanë filluar të veprojnë në mënyra
tipike të seksit të tyre.
- Meshkujt priren të luajnë me vetura,
aeroplanë dhe blloqe, ndërsa vajzat kryesisht
luajnë me veshje, kukulla, kafshë plastike të
fryra etj…
- Këtu janë vitet e shkollës fillore. Rritja fizike
vazhdon me ritme relativisht të ngadalshme,
por kjo periudhë është e shëndetshme, duke
qenë se fëmijët preken pak nga sëmundjet.
- Në të menduar fëmija është I aftë të përdorë
të gjitha konceptet që përdorin të rriturit,
përveç atyre abstrakte.
- Ata mund të porosisin objekte sipas numrit,
peshës dhe dimensioneve të tjera të tyre.
- Një nga përvetësimet më ngazëllyese të
fëmijës në fazën operacionale konkrete është
koncepti I konservimit.
Fëmijëria e mesme: 7 deri 11
vjeç
- Fëmijët më të vegjël se 7 vjeç kanë dy gota
te mbushura me ujë, nuk e kanë vështirë ta
dallojnë se në gota gjendet e njejta masë uji.
- Ndërsa, nëse uji I njëres gotë hidhet në një
gotë më të gjatë, por më të ngushtë, ata
rëndom mendojnë që gota e gjatë ka më
shumë ujë, edhe sikur derdhja e ujit të jetë
bërë përpara syve të tyre.
- Adoleshenca shoqërohet nga ndryshime
të mëdha fizike të pubertetit, përmes të
cilit personi I cili vetëm deri dje ishte një
fëmijë, bëhet I aftë për tu bërë prind vetë.
- Periudha e adoleshencës shënohet me
një rritje dhe ndryshim të shpejtë fizik
dhe me një interes të shtuar seksual dhe
romantik ndaj të tjerëve.
- Kjo është koha kur moshatarët janë
shpesh më të rëndësishëm, se sa prindërit
sa u përket lidhjeve dhe ndikimit
Zhvillimi gjatë adoloshencës
- Gjatë adoleshencës, veçanërisht gjatë
pubertetit, I cili është edhe fillimi I
adoleshencës, ndodhin një sërë ndryshimesh
të rëndësishme fizike.
- Këto ndryshime ndryshojnë dukjen fizike
kaq shumë, saqë në një çast të caktuar vajzat
duken si gra dhe djemtë duken si burra.
- Gjatësia dhe pesha rriten në mënyrë
drastike.
- Puberteti fillon me prodhimin e hormoneve
seksuale nga ovariet te femrat dhe testikujt te
meshkujt.
- Këto hormone nxisin një sërë ndryshimesh
fiziologjike, të cilat çojnë tek ovulimi dhe
menstruacionet tek femrat dhe prodhimin e
qelizave të spermës te meshkujt.
- Ndryshimet më të dukshme që shfaqen
gjatë pubertetit janë zhvillimi I veçorive
dytësore seksuale.
- Te femrat, ndryshimi I parë është
akumulimi I peshës te pjesa e gjinjve, gjë që
rezulton me një rritje të lehtë gjatë viteve.
- Te meshkujt, ndryshimet e para dytësore
seksuale janë rritja e testikujve, trashja e
zërit dhe rritja e penisit.
-Shpejt pas kësaj, fillojnë të dalin qimet e
mjekrës dhe të pubisit, duke krijuar kështu
imazhin fizik të një të rrituri.
- Adoleshenca është koha e largimit dhe
nganjëherë edhe thyerjes në marrëdhëniet
me familjen.
- Për adoleshentët moshatarët bëhen njerëzit
më të rëndësishëm të njeriut.
- Veçanërisht fillimi I pubertetit sjell një
distancim nga prindërit, adoleshentët e rinj
shpenzojnë më shumë kohe me moshatarët e
tyre se sa me prindërit, madje dhe gjatë
fundjavave.
- Ekzistojnë tri sfera në të cilat adoleshentët
kanë më shumë probleme se sa individët e
vegjël dhe të rritur :
1. Konflikte prindër-fëmijë.
Konfliktet midis prindërve dhe
fëmijëve rriten gjatë
adoleshencës së hershme dhe
mbeten të rëndomta deri kur
zvogëlohen. Kjo ndodh gjatë
adoleshencës së vonë. Këto
konflikte fokusohen te daljet ne
takim, se sa gjatë duhet të rrinë
ata larg shtëpisë etj.
2. Ndryshimet e disponimit.
- Studimet kanë treguar se,
krahasuar me fëmijërinë dhe
pjekurinë, adoleshentët
përjetojnë më shumë luhatje të
disponimit.
- Për adoleshentët është më e
rëndomtë të ndjehen të
turpshëm,të vënë në pozitë të
vështirë, të tërhequr në
vetvete, të vetmuar, nervozë
dhe të lënë anash.
3. Sjelljet e rrezikshme.
- Gjatë adoleshencës ka një rritje
drastike të numrit të sjelljeve
që e ekspozojnë adoleshentin
ndaj rrezikut.
- Ka një rritje të theksuar të të
pirit me qëllim dehjen,
përdorimit të drogave, seksit të
pambrojtur, agresivitetit dhe
sjelljeve delikuente, të cilat nuk
pësojnë rënie deri në pjekurinë
e hershme
Pjekuria e hershme dhe e
vonshme
- Pjekuria është koha e marrjes së
përgjegjësive të të rriturve në punë dhe
në marrëdheniet sociale.
- Sfida e dashurisë së të rriturve, punës
dhe lojës ndryshojnë në mënyrë të
konsiderueshme në pjekuri.
- Aftësia jonë për të ndëgjuar tone të
larta bie pas moshës 20 vjeçare,
ndërkohë që pas moshës 60 vjeçare
fillojmë të humbim aftësinë për të
dëgjuar tone të ulëta.
- Në pjekurinë e vonë ndodh dobësimi I
inteligjencës fluide dhe I kujtesës
afatshkurtër.
I rrituri: natyra e zhvillimit dhe
kalimit te kjo fazë
Pjekuria e hershme dhe ajo
e mesme
- Kur hyjmë në pjekurinë e
mesme, ne bëhemi më të
kujdesshëm për statusin tonë
shëndetësor.
- Tri çështjet më të mëdha të
shëndetit në këtë periudhë janë
sëmundjet e zemrës, kanceri dhe
pesha.
- Kanceri që lidhet me duhanin,
shpesh shfaqet për herë të parë
pikërisht gjatë pjekurisë së
mesme.
- Për sa I përket fazës së pjekurisë së
mesme, duhet thënë që ka disa dallime
midis meshkujve dhe femrave.
- Për shembull, për femrat faza e pjekurisë
së mesme do të thotë, që ato duhet të
kalojnë periudhën e menopauzës.
- Menopauza është një kohë në pjekurinë e
mesme, zakonisht në fund të dyzetav dhe
fillim të pesëdhjetave, kur menstruacionet e
femrës ndërpriten krejtësisht.
- Mosha mesatare e femrave, kur ato kanë
menstruacionet e fundit është 52 vjeç.
- Ekziston një mendim që sipas të cilit
menopauza sjell edhe vështirësi
psikologjike, dhembje dhe negativitet për
femrat.
- Zhvillimi fizik. Duke u bazuar në shkallën e ndarjes së
qelizave tek njerëzit biologët e vendosin limitin e jetës
deri në 120 vjet.
- Në moshë të thyer, arteriet bëhen më rezistuese ndaj
qarkullimit të gjakut dhe vëllimi I gjakut, që nxjerr
zemra(rreth 6 litra në minutë) ulet me 1% çdo vit pas vitit
të 50-të.
Pjekuria e vonë dhe mosha e
thyer
- Zhvillimi kognitiv. Gjatë jetës tonë shohim që sa më
shumë që individi futet në pjekurinë e vonë, aq më e
mundshme është, që ai individ të dëmtohet fizikisht.
- Kjo ngase si kujtesa ashtu dhe inteligjenca, zvogëlohet
sa më shumë që mosha kalon.
- Kur flitet për shëndetin mendor të të moshuarve, do të
ishte mirë të përmenden tri çështje kryesore në lidhjen
mes shëndetit dhe sistemeve të shëndetit mendor.
- E para, sistemi i shëndetit mendor pasqyron dhe është
I ndikuar nga sistemi shëndetësor në përgjithësi dhe
përcaktimi I qeverisë për të ndihmuar qasjen e të
moshuarve në sistemin e shëndetit mendor.
- E dyta, të moshuarit konsultohen më shpesh me
mjekë, se sa me profesionistë të shëndetit mendor për
vështirësitë e tyre psikologjike.
- E treta ,tek të moshuarit shpesh ka një lidhje midis
problemeve fizike dhe atyre mendore
- Shumica e personave që shkojnë
drejt vdekjes duan një mundësi të
marrin disa vendime në lidhje me
jetën dhe vdekjen e tyre.
- Disa individë duan të përfundojnë
ndonjë punë të papërfunduar, ata
mund të duan, që të zgjidhin
probleme ose konflikte për të
vendosur rregull në punët e veta.
- Por, a kalojmë të gjithë njerëzit
në këto faza para se të vdesim?
Përballja me vdekjen
- Elizabeth Kubler-Ross e ndau sjelljen dhe të
menduarit e një personi pranë vdekjes në pesë faza:
mohimi dhe izolimi, zemërimi, marrëveshja,
depresioni dhe pranimi.
Elizabeth Kubler-Ross
- Mohimi dhe izolimi është faza e parë e para-
vdekjes, gjatë së cilës personi e mohon, që vdekja po
vjen me të vërtetë.
- Zemërimi është faza e dytë para-vdekjes, në të
cilën personi kupton që mohimi nuk është më një gjë
reale.
- Marrëveshja është faza e tretë para-vdekjes, gjatë
së cilës personi zhvillon një ndjenjë shprese se
vdekja do të shtyhet disi në kohë.
- Depresioni është faza e katërt e para-vdekjes, në të
cilën personi fillon fillon ta pranojë, që vdekja është
e sigurtë, në këtë periudhë mund të shfaqet një
periudhë depresioni ose pikëllimi përgaditor.
- Pranimi është faza e pestë, gjatë së cilës personi
zhvillon një ndjesi paqeje, një pranim të fatit të tij, në
shumicën e rasteve, një dëshirë për të qenë vetëm.
- Humbja mund të shfaqet në shumë forma në jetët
tona, si për shembull, shkurorëzimi ose humbja e
vendit të punës.
-Por, asnjë humbje nuk është më e madhe se ajo që
vjen me atë të vdekjes së dikujt, që e duam shumë.
- Shumë problematike është për të moshuarit
humbja e partnerit.
- Pas kësaj ata ndjehen të vetmuar, kanë vështirësi
ekonomike dhe mund t`u shfaqen vështirësi në
kujdesin për shëndetin e tyre.
- Duhet përmendur se femrat duket që e përballojnë
më lehtë humbjen e bashkëshortit.
- Megjithatë, duhet thënë se përshtatja në rrethanat
jetësore pas humbjes së partnerit varet nga shumë
faktorë.
Përballimi i vdekjes së dikujt
tjetër
11 pyetje
1. Flisni për periudhën neontale tek foshnjat
2. Qka quanim “PERMANENCE E OBJEKTIT” ?
3. Qka quanim “PERMANENCE E OBJEKTIT” ?
4. Cilat janë ndryshimet më të dukshme që shfaqen gjatë
pubertetit ?
5. Cilat janë tri sferat ku faktohet se adoleshenti Ka më
shumë probleme se sa individet e vegjel e te rritur?
6. Cka ndodh kur hyjmë në pjekurinë e mesme e cka ne
ate te vonshmen ?
7. Gjatë ciles moshë femrat futen në menopauzë?
8. Sa e kane vendosur biologet limitin e jetes duke u
bazuar ne shkallen e ndarjes se qelizave ?
9. Cka ndodh kur arrijme “moshën e thyer” ?
10. Cka bëri Elizabeth Kubler-Ross?
11. Kush e perballon me shume vdekjen ne moshe te
thyer, mashkulli apo femra?
Faleminderit për vëmendjen…
1 sur 45

Recommandé

energjia par
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27.1K vues29 diapositives
Struktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor par
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorStruktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorQlirimDubova
7.5K vues18 diapositives
Droga dhe shendeti par
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendetiEgesta Trashani
28.4K vues13 diapositives
Matematika ne jeten e perditshme par
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
150.6K vues15 diapositives
Semundjet seksualisht te transmetueshme - Sida par
Semundjet seksualisht te transmetueshme - SidaSemundjet seksualisht te transmetueshme - Sida
Semundjet seksualisht te transmetueshme - SidaMirsad - New
4.4K vues6 diapositives
Projekt Matematike par
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
55.8K vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Enzimat par
EnzimatEnzimat
EnzimatAn An
43.8K vues22 diapositives
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vues3 diapositives
Truri i njeriut ne teresi par
Truri i njeriut ne teresiTruri i njeriut ne teresi
Truri i njeriut ne teresiSara Rama
8K vues13 diapositives
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" par
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
60.6K vues9 diapositives
Mjedisi yne-lokal par
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalolinuhi
22.5K vues17 diapositives
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit par
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimitMarinela Abedini
13.6K vues30 diapositives

Tendances(20)

Enzimat par An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K vues
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Truri i njeriut ne teresi par Sara Rama
Truri i njeriut ne teresiTruri i njeriut ne teresi
Truri i njeriut ne teresi
Sara Rama8K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit par Marinela Abedini
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Marinela Abedini13.6K vues
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike par koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.2K vues
Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.4K vues
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe par Helio RAMOLLARI
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Helio RAMOLLARI56.1K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.1K vues
Pershtatja e Shtazeve par Erdi Dibra
Pershtatja e ShtazevePershtatja e Shtazeve
Pershtatja e Shtazeve
Erdi Dibra24.6K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja par Helio RAMOLLARI
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaProvimi i lirimit 2015 Anglishtja
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja
Helio RAMOLLARI74.7K vues
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti58.5K vues
Valet par An An
ValetValet
Valet
An An48.5K vues

Similaire à Si zhvillohet njeriu ?

Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç par
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç#MesueseAurela Elezaj
6.2K vues11 diapositives
Adoleshenca dhe Shoqeria par
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe ShoqeriaAnida Ago
29.3K vues18 diapositives
Problemet e adoleshenteve par
Problemet e adoleshenteveProblemet e adoleshenteve
Problemet e adoleshenteveshkolla-arianiti
40.4K vues13 diapositives
ADOLESHENCA par
ADOLESHENCAADOLESHENCA
ADOLESHENCAAlgita Mesiti
1.8K vues8 diapositives
Adoleshenca par
AdoleshencaAdoleshenca
AdoleshencaMelissa Cani
24.9K vues21 diapositives
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!! par
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!#MesueseAurela Elezaj
29.7K vues13 diapositives

Similaire à Si zhvillohet njeriu ?(20)

Adoleshenca dhe Shoqeria par Anida Ago
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe Shoqeria
Anida Ago29.3K vues
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X par Gersa_a
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Gersa_a7.8K vues
Verbëria dhe problemet e shikimit par Ada Mehmeti
Verbëria dhe problemet e shikimitVerbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimit
Ada Mehmeti6.7K vues
Prezantimi pedagogji familjare par BesartHyseni
Prezantimi  pedagogji familjarePrezantimi  pedagogji familjare
Prezantimi pedagogji familjare
BesartHyseni713 vues
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx par BrunildaIsufi
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptxTeorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx
Teorite dhe stilet e atashimit, te mesojme te duam.pptx
BrunildaIsufi12 vues
Paaftesia ne nxene si problem social par bilal muha
Paaftesia ne nxene si problem socialPaaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem social
bilal muha1.7K vues
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down par Anida Ago
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Anida Ago8.5K vues

Si zhvillohet njeriu ?

 • 1. Gjimnazi “Kuvendi i Junikut” - Junik Lënda: Njësia: ARS: Prezanton:
 • 2. Zhvillimi gjatë foshnjërisë dhe fëmijërisë Fëmijëria e mesme: 7 deri 11 vjeç Zhvillimi gjatë adoloshencës Pjekuria e hershme dhe e vonshme
 • 3. Pjekuria e hershme dhe ajo e mesme Pjekuria e vonë dhe mosha e thyer Përballja me vdekjen Përballimi I vdekjes së dikujt tjetër 11 pyetje I rrituri: natyra e zhvillimit dhe kalimit te kjo fazë
 • 4. Zhvillimi gjatë foshnjërisë dhe fëmijërisë -Dy javët e para të jetës quhen periudha neontale, kjo periudhë shënon kalimin nga mitra në jetën e pavarur. - Fizikisht i posalinduri është i dobët dhe i varur nga të rriturit, nuk mund të ngrejë kokën ose të rrotullohet vetë. - Megjithatë i posalinduri ka një repertor të disa sjelljeve refleksive të dobishme. - Për shembull, nëse I posalinduri preket në njërën anë të gojës, ai e kthen kokën nga stimuli dhe fillon të kërkojë dhe të thithë derisa të gjejë diçka dhe ta futë në gojë. - Ky refleks i rrënjosur I mundëson atij të futë në gojë gjirin e nënës dhe të ushqehet.
 • 5. - Aftësitë ndjesore te të posalindurit janë të zhvilluara mirë, të dëgjuarit e tyre është i mirë, ata mund të shikojnë mirë deri në përafërsisht 30cm,por bota përtej kësaj largësie me siguri që është e mjegullt për ta. -Emocionet e të posalindurit janë të shpërndara, ndërkohë që gjumi në këtë periudhë i merr atij përafërsisht 16 orë në ditë.
 • 6. Foshnjëria: nga 2 javë në 2 vjeç -Pas dy javësh jetë, I posalinduri merr titullin zyrtar foshnjë. - Rritja dhe zhvillimi fizik në këtë periudhë janë më të shpejta se sa në të gjitha fazat e tjera zhvillimore. - Kur janë dy muajsh, shumë foshnja mund ta ngrejnë kokën dhe mbështeten në krahët e tyre. - Kur janë 6 muajsh mund të rrotullohen nga prapa- para, të ulen dhe shpejt fillojnë edhe të lëvizin ngadalë.
 • 7. - Kur janë 1 vjeç, ata mund të ecin dhe të kapin me gishtat e tyre objekte të ndryshme. - Në moshën 2 vjeçare, prekin çdo gjë dhe ecin mirë, ndërkohë që përmirësohet shikimi I tyre. - Të gjitha këto që u përmendën përfshihen tek zhvillimi fizik i foshnjës.
 • 8. - Zhvillimi kognitiv. Sipas Zhan Piazhesë, foshnjëria I përket fazës senzorimotorike. -Pas moshës 2 mujore, foshnja fillon të ndërveprojë aktivisht me mjedisin e tij. - Tash nuk I shikon më në mënyrë pasive objektet por kënaqet duke I shtyrë, tërhequr ose futur në gojë ato. - Kjo përvojë për te modifikuar mjedisin, besohet se është e rëndësishme ne zhvillimin e sjelljeve motorike si për shembull ecja. - Rreth moshës 4.5muajshe, foshnjat përgjigjen pozitivisht, kur thirret emri I tyre. Zhan Piazhe
 • 9. - Në moshën 9 muajshe foshnjat fillojnë t`u përgjigjen gjesteve të tilla si lëvizja e dorës për të thënë “Mirupafshim” ose “Papa” si e quajmë ne. - Në moshën 1 vjeçare, shumica e foshnjave mund të flasin disa fjalë, ndërkohë që 6 muaj më vonë kapaciteti I fjalorit të tyre arrin deri në 250 fjalë. - Kjo I jep mundësi atyre të kuptojnë ndalesa p.sh kur ju themi “Mos e prek atë”, ose të përgjigjen saktë, kur u kerkohet le të themi, të tregojnë hundën e tyre.
 • 10. -Zhvillimi social dhe emocional. Foshnjat vijnë në botë me një gamë të kufizuar emocionesh, të cilat bëhen më të ndërlikuara gjatë rritjes. -Rreth moshës dy muajshe, ata demonstrojnë sjelljen e parë të vërtetë sociale: ata u buzëqeshin kujdestarëve të tyre. - Kur janë 4 muajsh, fëmijëve u shtohet edhe një emocion tjetër: zemërimi. - Repertorit emocional të fëmijëve u shtohen edhe emocionet e turpit nga të huajt dhe frika, se mos largohen njerëzit e afërt. - Kur fëmija mbush 2vjeç emocionet bëhen edhe më komplekse. - Në këtë kohë, shumë foshnja ndjehen fajtore për kur bëjnë sjellje të keqe dhe duket se ndjejnë turp kur dështojnë në ndonjë gjë.
 • 11. Fëmijëria e hershme: 2 deri 7 vjeç - Sipas Piazhesë, kur fëmija arrin në fazën paraoperacionale rreth moshës 2 vjeçare, ndodh një ndryshim cilësor. - Gjatë kësaj kohe ndodhin ndryshime të mëdha ne grupet e muskujve te tyre, ku sjellin edhe disa sjellje motorike si: kërcimi, kapërcimi, hedhja, etj. - Nga 250 fjalë në moshën 2 vjeçare, fëmija arrin të përvetësojë rreth 14,000 fjalë rreth moshës 6 vjeçare, duke mësuar mesatarisht pothuajse 9 fjalë në ditë.
 • 12. - Ndryshimi social më I spikatur gjatë kësaj periudhe shfaqet në marrëdhënie me moshatarët. - Në moshën 2 vjeçare, shumica e fëmijeve luajnë vetëm, edhe sikur fëmijët tjerë të jenë të pranishëm. - Nga mosha 2 deri në atë 5 vjeçare kjo lloj loje rrallohet në vazhdimësi dhe zevëndesohet me loja paralele, ku fëmijët luajnë pranë njëri-tjetrit në lojëra të ngjashme, por jo me njëri-tjetrin. - Nga fundi I fazës paraoperacionale, lojë dominante bëhet loja bashkëpunuese, e cila përfshin bashkëpunimin në marrje dhe dhënie.
 • 13. - Në moshën 2 vjeçare, shumica e djemve dhe e vajzave kanë filluar të veprojnë në mënyra tipike të seksit të tyre. - Meshkujt priren të luajnë me vetura, aeroplanë dhe blloqe, ndërsa vajzat kryesisht luajnë me veshje, kukulla, kafshë plastike të fryra etj…
 • 14. - Këtu janë vitet e shkollës fillore. Rritja fizike vazhdon me ritme relativisht të ngadalshme, por kjo periudhë është e shëndetshme, duke qenë se fëmijët preken pak nga sëmundjet. - Në të menduar fëmija është I aftë të përdorë të gjitha konceptet që përdorin të rriturit, përveç atyre abstrakte. - Ata mund të porosisin objekte sipas numrit, peshës dhe dimensioneve të tjera të tyre. - Një nga përvetësimet më ngazëllyese të fëmijës në fazën operacionale konkrete është koncepti I konservimit. Fëmijëria e mesme: 7 deri 11 vjeç
 • 15. - Fëmijët më të vegjël se 7 vjeç kanë dy gota te mbushura me ujë, nuk e kanë vështirë ta dallojnë se në gota gjendet e njejta masë uji. - Ndërsa, nëse uji I njëres gotë hidhet në një gotë më të gjatë, por më të ngushtë, ata rëndom mendojnë që gota e gjatë ka më shumë ujë, edhe sikur derdhja e ujit të jetë bërë përpara syve të tyre.
 • 16. - Adoleshenca shoqërohet nga ndryshime të mëdha fizike të pubertetit, përmes të cilit personi I cili vetëm deri dje ishte një fëmijë, bëhet I aftë për tu bërë prind vetë. - Periudha e adoleshencës shënohet me një rritje dhe ndryshim të shpejtë fizik dhe me një interes të shtuar seksual dhe romantik ndaj të tjerëve. - Kjo është koha kur moshatarët janë shpesh më të rëndësishëm, se sa prindërit sa u përket lidhjeve dhe ndikimit Zhvillimi gjatë adoloshencës
 • 17. - Gjatë adoleshencës, veçanërisht gjatë pubertetit, I cili është edhe fillimi I adoleshencës, ndodhin një sërë ndryshimesh të rëndësishme fizike. - Këto ndryshime ndryshojnë dukjen fizike kaq shumë, saqë në një çast të caktuar vajzat duken si gra dhe djemtë duken si burra. - Gjatësia dhe pesha rriten në mënyrë drastike. - Puberteti fillon me prodhimin e hormoneve seksuale nga ovariet te femrat dhe testikujt te meshkujt. - Këto hormone nxisin një sërë ndryshimesh fiziologjike, të cilat çojnë tek ovulimi dhe menstruacionet tek femrat dhe prodhimin e qelizave të spermës te meshkujt.
 • 18. - Ndryshimet më të dukshme që shfaqen gjatë pubertetit janë zhvillimi I veçorive dytësore seksuale. - Te femrat, ndryshimi I parë është akumulimi I peshës te pjesa e gjinjve, gjë që rezulton me një rritje të lehtë gjatë viteve. - Te meshkujt, ndryshimet e para dytësore seksuale janë rritja e testikujve, trashja e zërit dhe rritja e penisit. -Shpejt pas kësaj, fillojnë të dalin qimet e mjekrës dhe të pubisit, duke krijuar kështu imazhin fizik të një të rrituri.
 • 19. - Adoleshenca është koha e largimit dhe nganjëherë edhe thyerjes në marrëdhëniet me familjen. - Për adoleshentët moshatarët bëhen njerëzit më të rëndësishëm të njeriut. - Veçanërisht fillimi I pubertetit sjell një distancim nga prindërit, adoleshentët e rinj shpenzojnë më shumë kohe me moshatarët e tyre se sa me prindërit, madje dhe gjatë fundjavave.
 • 20. - Ekzistojnë tri sfera në të cilat adoleshentët kanë më shumë probleme se sa individët e vegjël dhe të rritur : 1. Konflikte prindër-fëmijë. Konfliktet midis prindërve dhe fëmijëve rriten gjatë adoleshencës së hershme dhe mbeten të rëndomta deri kur zvogëlohen. Kjo ndodh gjatë adoleshencës së vonë. Këto konflikte fokusohen te daljet ne takim, se sa gjatë duhet të rrinë ata larg shtëpisë etj.
 • 21. 2. Ndryshimet e disponimit. - Studimet kanë treguar se, krahasuar me fëmijërinë dhe pjekurinë, adoleshentët përjetojnë më shumë luhatje të disponimit. - Për adoleshentët është më e rëndomtë të ndjehen të turpshëm,të vënë në pozitë të vështirë, të tërhequr në vetvete, të vetmuar, nervozë dhe të lënë anash.
 • 22. 3. Sjelljet e rrezikshme. - Gjatë adoleshencës ka një rritje drastike të numrit të sjelljeve që e ekspozojnë adoleshentin ndaj rrezikut. - Ka një rritje të theksuar të të pirit me qëllim dehjen, përdorimit të drogave, seksit të pambrojtur, agresivitetit dhe sjelljeve delikuente, të cilat nuk pësojnë rënie deri në pjekurinë e hershme
 • 23. Pjekuria e hershme dhe e vonshme - Pjekuria është koha e marrjes së përgjegjësive të të rriturve në punë dhe në marrëdheniet sociale. - Sfida e dashurisë së të rriturve, punës dhe lojës ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në pjekuri. - Aftësia jonë për të ndëgjuar tone të larta bie pas moshës 20 vjeçare, ndërkohë që pas moshës 60 vjeçare fillojmë të humbim aftësinë për të dëgjuar tone të ulëta. - Në pjekurinë e vonë ndodh dobësimi I inteligjencës fluide dhe I kujtesës afatshkurtër.
 • 24. I rrituri: natyra e zhvillimit dhe kalimit te kjo fazë Pjekuria e hershme dhe ajo e mesme - Kur hyjmë në pjekurinë e mesme, ne bëhemi më të kujdesshëm për statusin tonë shëndetësor. - Tri çështjet më të mëdha të shëndetit në këtë periudhë janë sëmundjet e zemrës, kanceri dhe pesha. - Kanceri që lidhet me duhanin, shpesh shfaqet për herë të parë pikërisht gjatë pjekurisë së mesme.
 • 25. - Për sa I përket fazës së pjekurisë së mesme, duhet thënë që ka disa dallime midis meshkujve dhe femrave. - Për shembull, për femrat faza e pjekurisë së mesme do të thotë, që ato duhet të kalojnë periudhën e menopauzës. - Menopauza është një kohë në pjekurinë e mesme, zakonisht në fund të dyzetav dhe fillim të pesëdhjetave, kur menstruacionet e femrës ndërpriten krejtësisht. - Mosha mesatare e femrave, kur ato kanë menstruacionet e fundit është 52 vjeç. - Ekziston një mendim që sipas të cilit menopauza sjell edhe vështirësi psikologjike, dhembje dhe negativitet për femrat.
 • 26. - Zhvillimi fizik. Duke u bazuar në shkallën e ndarjes së qelizave tek njerëzit biologët e vendosin limitin e jetës deri në 120 vjet. - Në moshë të thyer, arteriet bëhen më rezistuese ndaj qarkullimit të gjakut dhe vëllimi I gjakut, që nxjerr zemra(rreth 6 litra në minutë) ulet me 1% çdo vit pas vitit të 50-të. Pjekuria e vonë dhe mosha e thyer
 • 27. - Zhvillimi kognitiv. Gjatë jetës tonë shohim që sa më shumë që individi futet në pjekurinë e vonë, aq më e mundshme është, që ai individ të dëmtohet fizikisht. - Kjo ngase si kujtesa ashtu dhe inteligjenca, zvogëlohet sa më shumë që mosha kalon. - Kur flitet për shëndetin mendor të të moshuarve, do të ishte mirë të përmenden tri çështje kryesore në lidhjen mes shëndetit dhe sistemeve të shëndetit mendor.
 • 28. - E para, sistemi i shëndetit mendor pasqyron dhe është I ndikuar nga sistemi shëndetësor në përgjithësi dhe përcaktimi I qeverisë për të ndihmuar qasjen e të moshuarve në sistemin e shëndetit mendor. - E dyta, të moshuarit konsultohen më shpesh me mjekë, se sa me profesionistë të shëndetit mendor për vështirësitë e tyre psikologjike. - E treta ,tek të moshuarit shpesh ka një lidhje midis problemeve fizike dhe atyre mendore
 • 29. - Shumica e personave që shkojnë drejt vdekjes duan një mundësi të marrin disa vendime në lidhje me jetën dhe vdekjen e tyre. - Disa individë duan të përfundojnë ndonjë punë të papërfunduar, ata mund të duan, që të zgjidhin probleme ose konflikte për të vendosur rregull në punët e veta. - Por, a kalojmë të gjithë njerëzit në këto faza para se të vdesim? Përballja me vdekjen
 • 30. - Elizabeth Kubler-Ross e ndau sjelljen dhe të menduarit e një personi pranë vdekjes në pesë faza: mohimi dhe izolimi, zemërimi, marrëveshja, depresioni dhe pranimi. Elizabeth Kubler-Ross
 • 31. - Mohimi dhe izolimi është faza e parë e para- vdekjes, gjatë së cilës personi e mohon, që vdekja po vjen me të vërtetë. - Zemërimi është faza e dytë para-vdekjes, në të cilën personi kupton që mohimi nuk është më një gjë reale. - Marrëveshja është faza e tretë para-vdekjes, gjatë së cilës personi zhvillon një ndjenjë shprese se vdekja do të shtyhet disi në kohë. - Depresioni është faza e katërt e para-vdekjes, në të cilën personi fillon fillon ta pranojë, që vdekja është e sigurtë, në këtë periudhë mund të shfaqet një periudhë depresioni ose pikëllimi përgaditor. - Pranimi është faza e pestë, gjatë së cilës personi zhvillon një ndjesi paqeje, një pranim të fatit të tij, në shumicën e rasteve, një dëshirë për të qenë vetëm.
 • 32. - Humbja mund të shfaqet në shumë forma në jetët tona, si për shembull, shkurorëzimi ose humbja e vendit të punës. -Por, asnjë humbje nuk është më e madhe se ajo që vjen me atë të vdekjes së dikujt, që e duam shumë. - Shumë problematike është për të moshuarit humbja e partnerit. - Pas kësaj ata ndjehen të vetmuar, kanë vështirësi ekonomike dhe mund t`u shfaqen vështirësi në kujdesin për shëndetin e tyre. - Duhet përmendur se femrat duket që e përballojnë më lehtë humbjen e bashkëshortit. - Megjithatë, duhet thënë se përshtatja në rrethanat jetësore pas humbjes së partnerit varet nga shumë faktorë. Përballimi i vdekjes së dikujt tjetër
 • 34. 1. Flisni për periudhën neontale tek foshnjat
 • 35. 2. Qka quanim “PERMANENCE E OBJEKTIT” ?
 • 36. 3. Qka quanim “PERMANENCE E OBJEKTIT” ?
 • 37. 4. Cilat janë ndryshimet më të dukshme që shfaqen gjatë pubertetit ?
 • 38. 5. Cilat janë tri sferat ku faktohet se adoleshenti Ka më shumë probleme se sa individet e vegjel e te rritur?
 • 39. 6. Cka ndodh kur hyjmë në pjekurinë e mesme e cka ne ate te vonshmen ?
 • 40. 7. Gjatë ciles moshë femrat futen në menopauzë?
 • 41. 8. Sa e kane vendosur biologet limitin e jetes duke u bazuar ne shkallen e ndarjes se qelizave ?
 • 42. 9. Cka ndodh kur arrijme “moshën e thyer” ?
 • 43. 10. Cka bëri Elizabeth Kubler-Ross?
 • 44. 11. Kush e perballon me shume vdekjen ne moshe te thyer, mashkulli apo femra?