Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aamupulssi

554 vues

Publié le

Ministeriöiden yhteisen”Valtimo”-kohtaamispaikan tupareissa esitetty avauspulssi.

Aamupulssi

 1. 1. Aamupulssi Jyrki J.J. Kasvi
 2. 2. Työelämää muokkaavia trendejä  Työyhteisöjen sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen  Siilojen murtuminen ja monialainen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö  Sosiaalinen media ja muut yhteisölliset teknologiat  Työryhmät ja projektit hajautuvat eri maihin ja aikavyöhykkeille  Innovaatiot syntyvät rajapinnoilla vapaassa vuorovaikutuksessa  Digitalisaatio  Pilvipalvelut vapauttavat tietojärjestelmäinvestointien kahleista  Etä- ja mobiiliteknologiat vapauttavat fyysisestä työpaikasta  Esineiden internet tuo älyn ja tietoliikenteen kaikkialle  Big data mahdollistaa reaaliaikaisen päätöksenteon ja ohjauksen  Robotisaatio, algoritmit ja tekoälyt räjäyttävät työn tuottavuuden – 30% suomalaisten ammateista katoaa – Osaaminen vanhenee yhä nopeammin 11.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 3. 3. 11.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3 Mooren laki kiihdyttää digitalisaatiota edelleen
 4. 4. Lisää (työ)elämän trendejä  Silppuelämä  Palkansaaja, yrittäjä, opiskelija, omaishoitaja ja eläkeläinen  Työuralla yhä useampia ammatteja ja työnantajia  Elämänura (opiskelu, työ, eläke) jakautuu useisiin maihin  Itseohjautuvuus ja autonomisuus  Paras tuotteiden, asiakkaiden ja ydinprosessien tuntemus  Autonomia parantaa työhyvinvointia  Palvelullistuminen ja yksilöllistyminen  Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut ja tuotteet  Sukupolvenvaihdos suurista ikäluokista Y-sukupolveen  Arvostetaan työyhteisöä ja työn kiinnostavuutta palkkaa enemmän  Kehittyvissä maissa suuret ikäluokat tulossa työikään 11.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Digitalisaatio ei ole itsetarkoitus Globalisaatio Ympäristö Demografia Digitalisaatio BigData Kyberturva MyData BioHack IoT Robotisaat. Pelillistäm. TekoälyTyön ja elämän murros Kansalaisten työ ja elämä Ihmisten tarvitsemat palvelut Silpputyö Omaishoiva Moniala Eläketyö Startup Ulkomaat Miten palvelut tarjotaan ja tuotetaan?
 6. 6. Kansalaiset Operatiivinen Johto Johto arvioi, että muutosta tarvitaan, mutta ei tunne konkreettista toimintaa riittävän hyvin. Konkreettiset ongelmat ja mahdollisuudet (tuotteet, toiminta ja asiakkaat) tunnetaan kentällä parhaiten Johdon tehtävänä on hahmottaa kokonaisuus ja tukea toiminnan muutosta toiminnan omista lähtökohdista. Mitä korkeampi organisaatio, sitä vaikeampaa muutos on Poliittinen johto
 7. 7. Osallistava toiminnan kehittäminen  Tuotteiden, asiakkaiden ja avainprosessien paras asiantuntemus on suorittavalla portaalla! 1. Vanhojen toimintaprosessien ja organisaation tilanteen arviointi 2. Tavoitteiden ja niiden toteutumista arvioivien mittareiden ja muutosta tukevien kannustinten määrittely – Eli esim miksi uusi tietojärjestelmä ylipäätään hankitaan? 3. Tavoitteen toteutumista palvelevien uusien toimintaprosessien ja organisaatiorakenteen ja niitä palvelevan TiVi-järjestelmän määrittely  Myös henkilöstöllä on kehittämistarpeita, jotka hyödyttävät koko organisaatiota.  Myös johto on altis muutosvastarinnalle 11.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 8. 8. Mitenjärjestelmääkäytetään Kenenjamihintätäpitäisikäyttää Hei,tämähommaeikuulutänne! Käyttöliittymänongelmat Materiaalinhallinnanongelmat Ei hajuakaan todellisuudesta. Valtava määrä marmatusta ja kurinaa. X X Kun johto esim hankkii tietojärjestelmän…
 9. 9. Toiminnantuottavuusjalaatu Jatkuva kehittäminen ”Reengineering” teoria Jatkuva kehitys ei onnistu Käyttöönotoan ongelmat käytäntö Kehityksen pyörä pysähtyy
 10. 10. Case Duunitori.fi (vrt. virkatyönä tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 11. 11. Suomen haaste, miksi kehityksemme pysähtyi? Esim mobiilimaksut – ylivoimaista suomalaisille! 11.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11 TimoSImell
 12. 12. 30.9.2010 www.kasvi.org 12 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×