Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon

1 433 vues

Publié le

Mediakasvatus.nyt 2015 Minne menet mediakasvatus -seminaarissa pidetty alustus

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, HelpWriting.net
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon

 1. 1. Medialukutaidosta mediakirjoitustaitoon Jyrki J.J. Kasvi Mediakasvatusseuran 10-vuotisjuhlaseminaari @jyrkikasvi #mediakasvatus 3.12.2015
 2. 2. Puhe:  10^7 bits Kirjoittaminen:  10^11 bits Kirjapaino:  10^17 bits Digitalisaatio:  10^25 bits Donald Robertson: New Renaissance Ihmiskunnan kehityksen avainteknologiat
 3. 3. Puhe:  heimoyhteisöt Kirjoittaminen:  kaupunkikulttuurit Kirjapaino:  teollinen yhteiskunta Digitalisaatio:  ??? Donald Robertson: New Renaissance Ihmiskunnan kehityksen avainteknologiat
 4. 4. Ensi syksynä koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2070-luvulla. Lapset elävät tulevaisuudessa – myös koulun on oltava siellä.
 5. 5. Yhtä kaukana historiassa tietotekniikka näytti tältä. US Army Photo
 6. 6. Osaamisen pitkiä kaaria  Vuonna 1982 julkaistulla Commodore 64 -kotimikrolla lapsena aloittaneet ohjelmoijat ovat perustaneet valtaosan Suomen ohjelmistoyrityksistä.  Suomessa oli 1980-luvulla poikkeuksellisen vilkas kotimikrokulttuuri.  Kaikkia lapsia ei varoituksista huolimatta onneksi revitty irti tietokoneesta ;)  Erityisesti Demoscene-yhteisö Suomen ICT-sektorin nousun taustalla!  Mistä löytyisi 2010-luvun lapsille yhtä hyvät eväät menestyä 2030-luvulla?  Jätämmekö myös tällä kertaa tulevaisuuden menestyksen edellytysten löytämisen lasten ja nuorten omien harrastusten varaan?  Miksei Suomessa on vain muutama koodauskoulu, mutta joka kylästä löytyy verovaroin tuettuja urheiluseuroja, musiikkiopistoja ja golfauslukioita? CC 2.5 Share Alike Attribution Bill Bertram 3.12.2015 6@jyrkikasvi #mediakasvatus
 7. 7. ”Diginatiivit” lapset ja nuoret  Suomalaisten koululaisten luottamus omiin tietoteknisiin taitoihin on laskenut vuosisadan alusta alkaen  Suuri osa nuorista ei osaa käyttää tietokonetta työvälineenä  Esim. sovellusohjelmien käyttö, tiedon haku, sähköposti jne.  Suomalaisten nuorten osaaminen Euroopan keskitasoa  30% työikäisistä selvisi huonosti tai ei lainkaan tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja arvioineessa testissä  Erityisesti alle 20- ja yli 40-vuotiailla oli ongelmia  Missä taidot olisi opittu, jos niitä ei ole missään opetettu?  Miten opettajat voisivat opettaa, kun opettajien omassa tietotekniikka-osaamisessa on suuria puutteita. CC2.0SharealikeAttributionDeryckHodge 3.12.2015 7@jyrkikasvi #mediakasvatus
 8. 8. Mediateollisuuden vanha liiketoimintamalli Creative work Publishing industry Consumer Content Products Money Money Support 3.12.2015 8@jyrkikasvi #mediakasvatus
 9. 9. Creative work Support sevices Consumer Service providers Network operators Mediatalous nyt Content MoneyMoney FindMySong Services Fandom & merchandise Spotify Netflix Kindle Soundcloud YouTube Blogs Crowdfunding Kickstarter Content Logic Pro 3.12.2015 9@jyrkikasvi #mediakasvatus
 10. 10. Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot  Tietotekniikan peruskäyttötaidot  Digitaalinen sosiaalinen pääoma  Medialuku- ja kirjoitustaidot  Tiedonhallintataidot  Tietoturvataidot ja identiteetin hallinta  Osaamisenhallintataidot  Elämänhallintataidot  Virtuaaliryhmätaidot 3.12.2015 10@jyrkikasvi #mediakasvatus
 11. 11. Massamediasta vertaisviestintään  Perinteisen yksisuuntaisen merkittävälle yleisölle suunnatun joukkoviestinnän rinnalle on syntynyt pienille yleisöille suunnattu vertaismedia  vblogit, podcastit, blogit, …  Omall nimellä tai anonyymisti  Suunnattu pienelle yleisölle, mutta voi skaalautua miljoonayleisölle ja tuottaa merkittäviä mainostuloja  Sosiaalisessa mediassa jokainen käyttäjä on joukkoviestijä  Joku on aina paikalla kun jotain tapahtuu, kännykkäkamera mukanaan.  Kansalais- ja amatöörijournalismin pelisäännöt vielä muotoutumassa  Sosiaalisen median sosiaalinen pääoma vasta kehittymässä  Netin sisällöstä valtaosa käyttäjien itse ilmaiseksi tuottamaa  Suomessa satoja videoblogeja ja satojatuhansia blogeja Copyright Image from New Yorker cartoon by Peter Steiner 3.12.2015 11@jyrkikasvi #mediakasvatus
 12. 12. 15 824 647 katsojan ”kotivideo” 3.12.2015 12@jyrkikasvi #mediakasvatus
 13. 13. Luku- ja kirjoitustaito 1. Medialukutaito  Tietosisällön totuudenmukaisuuden ja riippumattomuuden arviointi  Median vaikutuskeinojen ymmärtäminen  Mainonnan ja markkinoinnin kriittinen arviointi  Oman objektiivisen todellisuuskäsityksen muodostaminen 2. Mediakirjoitustaito  Digitaaliset käytöstavat  Journalistin ohjeet  Mediaa säätelevä lainsäädäntö ja julkaisijan vastuut  Julkaisulisenssit ja tekijänoikeudet  Verkkokielen erityispiirteet  Kuvan, äänen ja tekstin tuottaminen ja yhdistäminen  Ei se aina onnistu ammattilaisiltakaan … 3.12.2015 13@jyrkikasvi #mediakasvatus
 14. 14. 3.12.2015 14@jyrkikasvi #mediakasvatus
 15. 15. Koiria pelästynyt hevonen Pudotti 26-vuotiaan naisen 3.12.2015 15@jyrkikasvi #mediakasvatus
 16. 16. Amatöörijournalistin ohjeet  Lain silmissä sosiaalinen media on joukkotiedotusväline vapauksineen ja vastuineen…  … ilman tiedotusopin koulutusta ja kokemusta, vastuuta kantavaa päätoimittajaa ja mediatalon juristia  Journalistin ohjeet äidinkielen opetusohjelmaan!  Lähdekritiikki, riippumattomuus ja tietojen varmistaminen – Korjausvelvollisuus, vastinemahdollisuus  Lähdesuoja  Yksityiselämän suoja  Tekijänoikeuksien kunnioittaminen  Sananvapauden rajoitukset – Kunnian loukkaaminen, kansanryhmää vastaan kiihottaminen, lapsipornon hallussapito, kopiosuojausteknologiasta keskusteleminen, uskonrauhan rikkominen  Mainonnan etiikka – Muotiblogien pitäjiä on jo lahjottu 3.12.2015 16@jyrkikasvi #mediakasvatus
 17. 17. Amatöörijournalisti on tekijänoikeuksien risteyksessä • Pienen piirin huviksi tehty videoblogi voi kasvaa taloudellisesti merkittäväksi some-ilmiöksi • Juridisten ja taloudellisten riskien minimointi aineiston käytössä • Omien oikeuksien suojaaminen menestyksen varalta • Taustamusiikki • Julkinen taide • Sitaatit peleistä, elokuvista ym. • Käsikirjoitukset • Omat videoteokset • Tuotantotiimin lähioikeudet • Liiketoimintamallit • Lisenssit • Liiketoimintamallit • Lisenssit 3.12.2015 17@jyrkikasvi #mediakasvatus
 18. 18. Oikeutensa teokseen voi määritellä lisenssillä Copyright, oletus, kaikki oikeudet tekijällä. Creative Commons -lisenssi. BY - alkuperäinen tekijä ilmoitettava. NC - ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. ND - teosta ei saa muuttaa. SA - muutettu teos jaettava samoilla ehdoilla. Public domain - tekijä luopuu oikeuksistaan. 3.12.2015 18@jyrkikasvi #mediakasvatus
 19. 19. Ei kannata huolestua liikaa Tulevaisuus on kuitenkin erilainen, kuin osaamme kuvitella
 20. 20. 30.9.2010 www.kasvi.org 20 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×