Publicité

Toinen digitaalinen vallankumous

Retired à Home
19 Nov 2014
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Toinen digitaalinen vallankumous(20)

Publicité

Toinen digitaalinen vallankumous

 1. Toinen digitaalinen vallankumous Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE
 2. Suhtautukaa ennustajiin aina ripauksella suolaa  ”Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.”  Popular Mechanics magazine on development of science, 1949.  “I can assure you that data processing is a fad that won’t last out the year.”  Editor of Prentice Hall business books, 1957  ”There is no reason for any individual to have a computer in their home.”  Ken Olson, President of DEC, World Future Society Convention, 1977  "You aren't going to turn passive consumers into active trollers on the Internet."  Stephen Weiswasser, senior VP, ABC television, 1989  “Next Christmas the iPod will be dead, finished, gone, kaput.”  Sir Alan Sugar, 2005  ”Internet romahtaa vuonna 2006”  prof. Hannu H. Kari, 2004  “By 2015 one third of US fighting strength will be composed of robots”  US Department of Defense, 2006
 3. Talouskriisit tulevat ja menevät. Todelliset muutostrendit muuttavat tulevaisuutta.
 4. Todellisia muutostrendejä Haasteet Mahdollisuus Digitalisaatio räjäyttää tuottavuuden - Mooren laki alkaa purra - Useita disruptiivisia teknologioita yhtä aikaa - Robotit automatisoivat käsityön ja maatalouden - Tekoälyt automatisoivat henkisen työn - Esineiden Internet yhdistää kaiken kokonaisuudeksi - Maailmantalouden kortit jaetaan uudelleen - Yhteiskuntien rakenteet uusiksi Ympäristö alkaa käydä kalliiksi - Luonnonvarojen hinta nousee - Päästöjen vähentäminen maksaa - Ilmastonmuutokseen sopeutumien Ikärakenne kääntää maailman - Teollisuusmaat ikääntyvät (paitsi USA) - Kehittyvien maiden suuret ikäluokat nuoria aikuisia Globalisaatio verkostoi maailman - Nousevat taloudet suurvalloiksi - Kiina palaa maailman keskukseksi - Työtä teetetään kehittyvissä maissa 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. Megatrendit nivoutuvat toisiinsa – tukiranka korvaa rollaattorit. Image: Cyberdyne 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
 6. Suomen haaste  Suomen talouskasvun perustat, työn määrän ja työn tuottavuuden kasvu, ovat päättyneet!  Kansantalouden pieneneminen tarkoittaa elintason laskua  Vaikka työikäisten määrä laskee 20 vuotta, suomalaisten määrä ei laske!  Toistaiseksi vajetta on paikattu velaksi  Suomalaisilla on kolme (ei poissulkevaa) vaihtoehtoa  Lisättävä työn määrää mm eläkeikää nostamalla, arkipyhistä luopumalla ja maahanmuutolla  Nostettava työn tuottavuutta investoimalla uusiin (digitaalisiin) toimintatapoihin, osaamiseen ja työvälineisiin  Laskettava elintasoa sisäisellä devalvaatiolla ja julkisia palveluita leikkaamalla 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. Digitalisaatio muuttaa kaiken Media-ala kohtasimurroksen ensimmäisten joukossa... …yhdessä pankkien, arvopaperikaupan, maanviljelyksen ja metsätalouden kanssa
 8. Image: Energid Technologies Joit aamukahvissasi robotin lypsämää maitoa. Image: Lely 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. Pian syöt robotin tuottamaa ruokaa. Image: Energid Technologies Image: Energid Technologies Pelto on robotille paljon helpompi ympäristö kuin esim. maantie. 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 10. Mihin tarvitset ammatti-taitoista pankkivirkailijaa, kun nostat käteistä automaatista ja maksat laskussa verkossa? Sosiaalisen median tavoin toimivat C2C-”pankit” Käteinen katoaa lähivuosina. CC 3.0 Share Alike Attribution J-P Kärnä 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. CC 3.0 SA BY Heikki Valve 1970-luvulla Suomessa oli noin 100.000 metsuria, nyt 3.500.
 12. Ensimmäinen digitaalinen vallankumous  Tuotannon digitaalisaatio 1980-luvulla  Teollisuusrobotit, kokoonpanolinjat, logistiikka  Teollisuuden tuottavuusparadoksi  Investoinnit tietotekniikkaan ja automaatioon eivät parantaneet tuottavuutta  Vasta uuden tekniikanmahdollistamat uudet toimintatavat nostivat tuottavuutta  Uudet tavat organisoida ja johtaa valmistusta  JIT, JOT, Lean, Agile, MPR, CIP, NNP  Logistinen imuohjaus raaka-aineiden tuotannosta kuluttajalle asti  Asiakkaan paperitilaus välittyy toimintaohjeeksi metsurin harvesterin ruudulle 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 13. Seuraavien kahden vuoden aikana ihmiskunnan käytössä oleva laskentateho kaksinkertaistuu. Neljässä vuodessa nelinkertaistuu, kuudessa vuodessa kahdeksankertaistuu, kahdeksassa vuodessa kuusitoistakertaistuu, ...
 14. Todellinen digitaalinen vallankumous on vasta alkamassa  1600-luvun lopulla keksitty höyrykone mullisti talouden ja yhteiskunnan rakenteet 1800-luvun alussa  Murros: koulutus, työmarkkinat, politiikka, talous, perhe, …  Esimerkiksi koulut toimivat edelleen teollisen pradigman mukaan  Jopa elämä etenee kuin tuotantolinjalla: lapsuus → koulu → työelämä → eläke  1940-luvulla keksitty digitaalitekniikka mullistaa nyt meidän yhteiskuntamme ja taloutemme rakenteet  Millainen on 2030-luvun koti, koulu, työpaikka, perhe, ammattiyhdistys, …  Mikä on esimerkiksi 2030-luvun koulujen digitaalinen paradigma?  ETLA: Joka kolmas ammatti korvautuu 20 vuodessa tekoälyllä tai roboteilla, loput muuttuvat, ja uusia syntyy tilalle  Oppimisen, työn ja eläkkeen rajapinnat murtuvat! 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 15. Kaikki ammatit digitalisoituvat. Kulutus digitalisoituu. Elämä digitalisoituu.
 16. Image: Cimcorp Mihin tarvitaan varastomiestä, kun vain robotti tietää missä mikin on? 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 16
 17. Ahtaajan työ on robottilukkien käskyttämistä. Image: Kuehne + Nagel International AG 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 17
 18. Image: Rolls Royce Merimiehen työpöytä on laivausyhtiön toimistossa. 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 18
 19. Image: Lockheed Kun rekat osaavat ajaa itseään, niiden rattiin ei kannata tuhlata ihmistä! 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 19
 20. Mihin tarvitaan pörssimeklaria, kun algoritmit käyvät arvopaperikauppaa? CC BY 2.0 Rafael Matsunaga - Flickr 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 20
 21. Image: IBM Mihin tarvitaan lääkäriä, kun Watson tekee keuhkosyövän hoitopäätökset? 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 21
 22. CC BY SA 3.0 Shritwod Suomi on digitalisaation alisuorittaja!  22 vertailumaasta Suomen yrityksillä parhaat edellytykset hyödyntää digitaalitekniikkaa toiminnassaan  Mutta digitaalitekniikan käyttäjinä Suomen yritykset ovat sijalla 17.  Suomalaisten yritysten sijoitus digitaalitekniikan vaikuttavuudessa on viides  Suomen julkisen sektorin edellytykset käyttää digitaali-tekniikkaa ovat toiseksi parhaat  Digitaalitekniikan käyttäjänä Suomen julkinen sektori on 22:a kahdeksas.  Esimerkiksi: Suomen kouluissa on Euroopan parhaisiin kuuluva ICT-varustus  Mutta Suomen kouluissa käytetään tietotekniikkaa vähiten Euroopassa… Lähde: Digibarometri 2014, www.digibarometri.fi 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 22
 23. … kyllä, vähiten Euroopassa Survey of Schools: ICT in Education 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 23
 24. Emme uskalla kääntää Suomea päälaelleen. Suomen digitalisaation jarruja  ”Päätöksentekolama”  Omistajuuden, sitoutumisen ja johtajuuden puute  Strategioita ja ohjelmia riittää, mutta tekemistä vähemmän  Rohkeuden puute  Työn tuottavuutta nostetaan investoimalla, ei leikkaamalla  Teknologiaa on helpompi ostaa kuin muuttaa rakenteita ja toimintaprosesseja radikaalisti (kuten Verohallinto teki kauan sitten)  Keskittyminen teknologiaan  Palvelut, prosessit, toiminnallisuus ja vaikuttavuus ovat jääneet sivuosaan  Vanhojen järjestelmien taakka  Suljetut rajapinnat ja toimittajaloukut hidastavat toimintatapojen uudistamista  Siiloutuminen ja omalle reviirille keskittyminen  Hallintorajat ylittävät palvelut jäävät muiden tehtäväksi (esim suoratyo.fi) 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 24
 25. Suomen luova tuho  Kiihtyvä digitaalinen vallankumous jakaa maailmantalouden kortit uudelleen.  Ei ole itsestään selvää, että Suomi ja muut vanhat teollisuusmaat ovat uusia digitaalisia maita  Kaikilla yhteiskunnan ja talouden sektoreilla on edessä vähintään yhtä kipeä rakennemuutos kuin mediateollisuus on kokenut runsaassa vuosikymmenessä.  Tekniikan murrosta tärkeämpiä ovat uuden tekniikan mahdollistamat uudet (sähköiset) toimintaprosessit ja liiketoimintamallit.  Spotify, Kindle, FindMySong, Uber ja AirBnB ovat vasta alkua  Digitalisaatio on Suomen ainoa mahdollisuus pysyä pinnalla  Suomi ei nouse kuin automatisoimalla työtä aina kun mahdollista  Työntekijät on koulutettava ja kannustettava yhä uusiin ammatteihin
 26. Image: Zenrobotics Rakennusjätteen lajittelu kannattaa vain robotilla. 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 26
 27. Mihin tarvitaan kassoja ja myyjiä, kun asiakkaat siirtyvät verkkoon? 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 27
 28. Vastareaktioita odotettavissa  1800-luvun alun kehruukoneet olivat 1. sukupolven teollisuusautomaatiota  Teollisuus ja työelämä muuttuivat myös silloin nopeammin kuin talous ja ihmiset ehtivät reagoida  Tuloksena väkivaltaisia ludiittikapinoita  Koneen rikkomisesta Englannissa kuolemantuomio  Yritysten ja valtioiden kilpajuoksussa kenelläkään ei ole varaa pysähtyä hengähtämään ja pohtimaan  Edelläkävijäyritykset ja -maat nauttivat sekä voitot että riskit  Miten osa digitaalisaation luomasta tuottavuuden kasvusta saadaan ohjattua uudelleenkoulutukseen, sosiaalitukiin ym. joilla pehmennetään murroksen vaikutuksia?  … hidastamatta samalla uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä? 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 28
 29. Suomi ei pelastu romuttamalla pankkiautomaatit ja lypsyrobotit … … ja jakamalla ihmisille pokasahat ja lypsyjakkarat 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 29
 30. yhteensä. Uusia haastajia V. 2012 Afrikan mobiiliraha-markkinat olivat 61,5 mrd euroa, suuremmat kuin Euroopan ja Pohjois- Amerikan yhteensä. Keniassa avataan rahti-lennokkireitti vuonna 2016. 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 30
 31. Digitalisaatio ei ole Suomen menestystekijä. Sen sijaan se on Suomen selviytymistekijä!
 32. Hupi on vasta alkamassa  Digitalisaatio kiihtyy  Tekoälyt ja robotit arkipäiväistyvät  Ihmisen ja koneen suhde tiivistyy  Elintoimintojen seuranta ja biohakkerointi  Ajatusten välittäminen aivoista toiseen  3d-tulostimet kodinkoneiksi  Korvaa tuotantoa, logistiikkaa ja kauppaa  Muotoilun (ja muotoilupiratismin) merkitys kasvaa  Esineiden (teollinen, kaiken) internet  Yhä useampi esine ja laite kotona ja ulkona voidaan tunnistaa (rfid) ja liittää verkkoon (ipv6)  Visio: Suomen jokainen metsäpalsta puu verkossa  Älykäs sähköverkko  Hajautettu verkostoitunut sähköjärjestelmä Google 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 32
 33. 73 euroa maksava Vessyl-muki analysoi sisältämänsä juoman ja välittää tiedot appsille, joka kokoaa ja analysoi tiedot käyttäjän ruokavaliosta. 11.12.2014 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 33
 34. Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo 30.9.2010 www.kasvi.org 34
 35. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja.  TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut  TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota  Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 €  TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa  TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä 2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 35
Publicité