Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vakoilu ja politiikka

473 vues

Publié le

Turun yliopiston valtio-opin ja historian luentosarjassa pidetty alustus. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17367

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vakoilu ja politiikka

 1. 1. VAKOILU JA POLITIIKKA Jyrki J.J. Kasvi
 2. 2. Mihin tiedustelua tarvitaan? • Ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi (luotettava, ajantasainen tilannekuva) • Sotilastiedustelun UTVA:n painopisteiden mukaisia tietopyyntöjä voivat tehdä tasavallan presidentti, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja puolustusministeriö • Siviilitiedustelulakiesitykseen vastaavaa selkeää toimeksiantoketjua ei ole kirjattu • Kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja uhkien torjumiseksi • Uhkien havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi • Vakavimpien tietoverkkouhkien torjumiseksi • Kyberturvallisuus keskeinen osa modernia turvallisuuskäsitystä
 3. 3. Tiedustelu on palapelin kokoamista Sotilas- tietoliikenne- tiedustelu Sotilas- Henkilö- tiedustelu Siviili- titetoliikenne- tiedustelu Siviili- henkilö- tiedustelu Kansainvälinen tietojen vaihto Tiedustelun valvonta Lupa tiedustelun aloittamiseen Kansallinen turvallisuus Kotimaassa ja ulkomailla Tiedustelu- päätökset Kansalaisoikeudet Tietojärjestelmä- tiedustelu
 4. 4. Miksi tiedustelulakia tarvitaan? • Jonkinlaisen tiedustelulainsäädännön välttämättömyydestä vallitsee laaja yksimielisyys • Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa siviili- ja sotilastiedustelua ei säädellä lailla • Käytännössä tiedusteluviranomaiset soveltavat rikostutkintaan tarkoitettuja salaisia pakkokeinoja ja valtuuksia • Esimerkiksi kansainvälinen tiedusteluyhteistyö ja tietojen vaihto tarvitsevat pelisääntöjä • Turvallisuusviranomaisten oikeusturva • Suomen, Itämeren ja maailman turvallisuusympäristö on muuttunut • Uudet uhkakuvat ei-valtiollisista toimijoista kyberuhkiin ja hybridioperaatioihin • Sotilaallinen viestintä radioaalloilla vähenee ja siirtyy tietoverkkoihin • Rikolliset, terroristit ym. ovat siirtyneet tietoverkkoihin • Suomalaisia tiedustellaan jatkuvasti, eikä Suomella ole tehokkaita välineitä sen torjuntaan
 5. 5. Image: Atlantic Council Nykyaikainen sotilastiedustelu voi tapahtua esim. sosiaalisessa mediassa
 6. 6. Tiedustelu on poliitikolle vaikea aihe • Tiedustelussa usein vastakkain kaksi perusoikeutta: turvallisuus ja yksityisyys • Yksityisyyden suoja _ei_ koske vieraan valtion edustajia • Tiedustelutoiminta on luonteeltaan salaista • Valvonta ja ohjaus avoimessa demokratiassa vaikeaa • Tiedusteluviranomaiset maailmalla ovat käyttäneet toimivaltuuksiaan väärin • Vaiteliaisuuden alaisesta toiminnasta ei saa keskustella julkisuudessa eikä kerätä poliittisia pisteitä • Poliittinen riski korkea • Tiedusteluvaltuuksien väärinkäytön paljastuminen on aina myös poliittinen skandaali • Jos tiedustelulla ei kyetä estämään uhkaa toteutumasta, poliitikkoja syytetään riittämättömistä tiedusteluvaltuuksista • Monet poliittiset liikkeet tai niihin liittyvät ryhmät ovat itse olleet jossain vaiheessa turvallisuusviranomaisten kiinnostuksen kohteena • Joku on saattanut joutua ulkomaisen tiedusteluorganisaation henkilötiedustelun kohteeksi ja pelkää sen tulevan julkisuuteen
 7. 7. “THEY WHO CAN GIVE UP ESSENTIAL LIBERTYTO OBTAIN A LITTLE TEMPORARY SAFETY, DESERVE NEITHER LIBERTY NOR SAFETY.“ – Benjamin Franklin 1775
 8. 8. Miksi salaiset pakkokeinot eivät enää riitä? • Perinteiset rikostutkinnan pakkokeinot on sidottu rikokseen (joko tapahtuneeseen tai valmisteltuun) ja epäiltyyn (henkilöön tai oikeushenkilöön) • Epäilty uhka kansalliselle turvallisuudelle ei välttämättä ole Suomen lakien mukaan rikos • Tiedustelun kohteena olevan toiminnan tekijästä ei ole välttämättä tietoa • Perustuslaki ei salli luottamuksellisen viestin suojan loukkaamista tiedon hankkimiseksi vakavasta uhasta kansalliselle turvallisuudelle • Nykylain mukaan luottamuksellisen viestin suojaa saa loukata vain ”yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa” … missä tutkinnan on tulkittu tarkoittavan myös ehkäisyä.
 9. 9. Tiedustelumenetelmät pääosin samoja kuin rikostutkintamenetelmät • Siviilitiedustelumenetelmät: Telekuuntelu, tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta, televalvonta, tukiasematietojen hankkiminen, suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen kuuntelu, tekninen katselu, tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen, peitetoiminta, valeosto, ohjattu tietolähdetoiminta, paikkatiedustelu, jäljentäminen, lähetysten pysäyttäminen jäljentämistä varten, tietojen saanti yksityiseltä yhteisöltä ja tietoliikennetiedustelu (rajoilla) • Sotilastiedustelumenetelmät: Tarkkailu, suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen kuuntelu, tekninen katselu, tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu, telekuuntelu, tukiasematietojen hankkiminen, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen, laitteen, menetelmän tai ohjelmiston asentaminen ja poisottaminen, peitetoiminta, valeosto, tietolähdetoiminta, paikkatiedustelu, jäljentäminen, lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten, radiosignaalitiedustelu, ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu, tietoliikenteen teknisten tietojen käsittely, tietoliikennetiedustelu (rajoilla)
 10. 10. Kotimaassa, ulkomailla, verkossa, rajoilla Tietoliikenne tiedustelu Henkilö- tiedustelu Tietojärjestelmä- tiedustelu
 11. 11. EMME SAA RIKKOA ARVOJA, JOITA OLEMME PUOLUSTAMASSA
 12. 12. Poikkeuksellisen perusteellista • Tiedustelulakien valmistelu aloitettiin jo vuoden 2014 alussa, kun tiedonhankintalakityöryhmä aloitti työnsä • Tietoliikennetiedustelu jakoi työryhmää ja liikenne- ja viestintäministeriö jätti mietintöön laajan eriävän mielipiteen. Edes käsitteistä ei yksimielisyyttä. • Sipilän hallitus aloitti heti muodostamisensa jälkeen tiedustelulakien valmistelun sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä • Liikenne- ja viestintäministeriö jäi asiantuntijaksi • Valmistelun edetessä EU-ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja tekninen ja taloudellinen realismi toivat merkittäviä muutoksia etenkin tietoliikennetiedusteluun • Lakien valmistelua seuraamaan perustettiin parlamentaarinen työryhmä • Jäsen kaikista eduskuntaryhmistä • Jauhoi yksityiskohtia ja muutoksia pitkään ja perusteellisesti • Tavoitteena informoida ja sitouttaa eduskuntaryhmiä, jotta esitykset menisivät varmasti läpi • Jäsenet osallistuneet aktiivisesti julkiseen keskusteluun, mutta eivät ole voineet keskustella kaikesta, mistä heitä on informoitu
 13. 13. Poliittisia pelkotiloja • Kalteva pinta:Tiedusteluvaltuuksille pelätään käyvän kuten poliisin salaisille pakkokeinoille eli valtuuksia myönnetään vähä vähältä lisää • Kumileimasin:Tiedusteluluvat myöntävän tuomioistuimen pelätään myöntävän tiedustelulupia yhtä kritiikittömästi kuin poliisin salaisia pakkokeinoja • Pelinappula:Tiedusteluviranomaisten kansainvälisen tietojen vaihdon pelätään tekevän Suomesta kansainvälisen (Läntisen) tiedusteluyhteisön etäpäätteen • Massavalvonta:Tietoliikennetiedustelun pelätään seulovan kaikkea tietoliikennettä • Hyvävelikerho:Tiedustelutoimintaa valvovien viranomaisten ja poliitikkojen pelätään sosiaalistuvan osaksi tiedusteluyhteisöä • Sumuverho:Tietoliikennetiedustelun nostattaman keskustelun katveessa pelätään otettavan käyttöön muita tiedustelumenetelmiä ilman kunnon keskustelua • Käenpoika: Kalliin tietoliikennetiedustelun pelätään syövän resurssit muilta, kustannustehokkaammilta tiedustelumenetelmiltä
 14. 14. Tiedustelulain tilanne • Vuosia kestäneen monivaiheisen valmisteluprosessin jälkeen lopulliset tiedustelulakiluonnokset (n. 900 sivua) ovat nyt eduskunnan käsiteltävinä • Esitykset muuttuneet valmistelun ja kuulemisten aikana merkittävästi! • EU ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja tekninen ja taloudellinen realismi ovat vaikuttaneet valmisteluun merkittävästi • Eduskunnassa laaja asiantuntijakuuleminen useissa eri valiokunnissa • Valiokunnat voivat tehdä lakiesityksiin vielä merkittäviäkin muutoksia • Tiedustelulait ovat jääneet alkukiireen jälkeen valiokunnissa, etenkin perustuslakivaliokunnassa sote/maku-lakien jalkoihin • Tietoliikennetiedustelu ja muut luottamuksellisen viestin salaisuuteen puuttuvat tiedustelumenetelmät edellyttävät perustuslain muutosta • Perustuslakimuutoksen käsittely kiireellisenä nopeuttaisi voimaantuloa vajaalla vuodella
 15. 15. Tietoliikennetiedustelun kapselointi • Siviilitiedustelun tietoliikennetiedustelu on irrotettu omaksi laikseen, koska kyse on aivan omasta toimivaltuudestaan, jota käytetään ainoastaan tiedustelutoiminnassa. • Huom!Vieras valtio ei nauti luottamuksellisen viestin suojaa eli vieraaseen valtion kohdistuvan (tietoliikenne)tiedustelun edellytyskynnyksenä on tuloksellisuus • Huom!Vaikka perustuslain muutos mahdollistaisi vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle käyttämisen perusteena luottamuksellisen viestin suojan murtamiselle, sen edellytyskynnyksenä on välttämättömyys • Tietoliikennetiedustelua voidaan käyttää vain viimesijaisena keinona, jos muut eivät riitä • Toimivaltuuslainsäädännön korkein mahdollinen edellytyskynnys • Taustalla Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Szabo &Vissy vs. Unkari (2016)
 16. 16. Kohdennuksen kohdentaminen Miten kohdentamattoman massavalvonnan ja kohdennetun tietoliikennetiedustelun raja tulisi määritellä? Massavalvonta ei ole mustavalkoinen kysymys vaan enemmän tai vähemmän harmaa. Kohdentamaton • Etsitään tietoliikenteestä uusia uhkia • Mahdottoman kallis toteuttaa • Kaikkia seurataan • Toteuttaminen lähes mahdotonta Kohdennettu • Etsitään lisätietoa muuten havaituista uhista • Kallis toteuttaa • Otosta seurataan • Kohdentaminen vaikeaa We are here • Telekuuntelu
 17. 17. POLIITIKKOJA JA JULKISUUTTA KIINNOSTANUT ENITEN, ONKO KOHDENNUS RIITTÄVÄ Viime kädessä asian ratkaisee EU-ihmisoikeustuomioistuin, johon ennemmin tai myöhemmin valitetaan.
 18. 18. Schrems-tuomion kohta 94 • ”In particular, legislation permitting the public authorities to have access on a generalised basis to the content of electronic communications must be regarded as compromising the essence of the fundamental right to respect for private life, as guaranteed by Article 7 of the Charter”. • 7 artikla:Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen - Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. • Eli jo viranomaisten yleinen _pääsy_ sähköisen viestinnän sisältöihin rikkoo Euroopan Unionin perusoikeuskirjaa
 19. 19. Tietoliikennetiedustelun kohdentaminen 1 • Lähtökohtana valtiojohdon tietotarpeet • Sotilastiedustelussa lähtökohtana UTVAn painopisteet, joiden mukaisia tietopyyntöjäTP,VNK, UM ja PM voivat tehdä sotilastiedustelulle • Muista tietolähteistä saadun tiedon perusteella arvio, mistä tietoliikenneverkon osasta (esim. IP- osoitealue, valokuitu ym.) todennäköisesti löydettävissä tietoa vakavasta kansallisen turvallisuuden vaarantavasta toiminnasta • Seurattavan tietoliikenneverkon osan valinta voi perustua teknisten tietojen käsittelyyn eli puolustusvoimien tiedustelulaitokselle annettaisiin valtuudet kerätä, tallentaa ja automaattisesti käsitellä tilastollista analyysiä varten viestintäverkon tietoliikenteeseen liittyviä teknisiä tietoja • Tekniset tiedot: muut kuin viestin sisältöön kuuluvat tietoliikenteen tiedot (esim. välitys- ja reititystiedot) • Hakemus Helsingin käräjäoikeuteen, jonka perusteluissa yksilöitävä mm. • Kansallisen turvallisuuden vakavasti vaarantava toiminta • Tiedustelun kohteena oleva Suomen rajan ylittävä tietoliikenneverkon osa • Tietoliikennetiedustelun ajankohta • Tietoliikenteen automaattisen seulonnan hakuehdot • Perustelut tiedustelun oletetulle tuloksellisuudelle • Perustelut, miksei muita tiedustelumenetelmiä voida käyttää
 20. 20. Tietoliikennetiedustelun kohdentaminen 2 • Jos kyseessä siviilitiedustelu, suojelupoliisi antaa toimeksiannon puolustusvoimien tiedustelulaitokselle, joka vastaa tietoliikennetiedustelun käytännön toteutuksesta • Suomen erillisverkot oy kytkee puolustusvoimien tiedustelulaitoksen tietoliikennetiedustelujärjestelmän tuomioistuimen päätöksen mukaiseen tietoliikenneverkon osaan • Kytkennän suorittajana tarkoituksella tiedusteluviranomaisista riippumaton taho • Tiedustelulaitos suodattaa kytkennästä saatavasta tietoliikenteestä automaattisesti sanomia tuomioistuimen päätöksen mukaisten hakukriteerien perusteella • Hakukriteerit voivat olla vain tunnistetietoja kuten tiedustelun kohteen käyttämiä salausmenetelmiä tai viestien välitystietoja, päätelaitteiden tunnisteita jne. • Muut sanomat tuhotaan
 21. 21. Tietoliikennetiedustelun kohdentaminen 3 • Sisällöllisten hakuehtojen käyttöä sanomien automaattisessa seulonnassa esitetty tiedustelulaki ei salli • Poikkeuksellinen suomalainen rajaus • Salauksen kehittyminen ja yleistyminen tehnyt sisällöllisistä hakuehdoista tehottomia • Sisällöllisiä hakuehtoja voitaisiin kuitenkin käyttää haittaohjelmien torjunnassa sekä vieraan valtion tietoliikenteen automaattisessa seulonnassa, jos seulottavana ei muuta tietoliikennettä • Automaattisesti valikoidut viestit tutkitaan ensin automaattisesti ja sitten manuaalisesti etsittyjen viestien tunnistamiseksi • Siviilitiedustelu ja sotilastiedustelu tutkivat omaa tiedusteluaan varten seulotut viestit itse • Tunnistetut viestit ovat tiedustelutietoa • Muut viestit hävitetään välittömästi
 22. 22. Suomessa aallonpituuden kapasiteetti valtaosin 100 Gbs. Erittäin harvoin kokonaan käytössä Suurin osa suoratoistopalveluiden tietoliikennettä, mikä voidaan sulkea pois. Hakuehtoja vastaavaa tietoliikennettä tallennetaan jatkokäsittelyyn. Sisällöllisessä haussa hakua vastaamaton tieto ylikirjoitetaan, eikä siihen voida palata. Virkamies tutustuu hankittuun tietoon. Lisäksi hetihävittämisvelvollisuus. Jos koko aallonpituuden kapasiteetti käytössä, 100 kbps tallennukseen eli noin 1 Gt päivässä. Tietoliikenne valtakunnan rajan yli 0,5% tunnistetietojen automaattisella seulonnalla (3,33% automaattisesti seulotuista viesteistä) Sisältöön perustuva automaattinen seulonta (tiedosta riippuen noin 98 % karsiutuu) Sisältöön perustuva manuaalinen seulonta (jos selvitetään sisältö, lähtökohtaisesti ilmoitetaan henkilölle) 0,02% (0,5%:ta) eli 0,0001% eli miljoonasosa tietoliikenneverkon osan kautta kulkeneesta tietoliikenteestä tallennetaan Tiedustelun kohteeksi tietoliikenneverkon osa (tyypillisesti yksittäinen aallonpituus, joita rajan ylittää kaikkiaan arviolta 5800) 15% tietoliikenteestä arvioidaan sellaiseksi, joka voi sisältää olennaista tietoa. Automaattinen tunnistetietoihin perustuva seulonta kohdistetaan tähän
 23. 23. Tietoliikennetiedustelun paradoksi • Jos tietoliikennetiedustelu on liian tehokasta, sitä voidaan syyttää massavalvonnasta • Jos tietoliikennetiedustelu on liian tehotonta, se ei ole riittävän tuloksellista, jotta se oikeuttaisi luottamuksellisen viestin suojan murtamisen • Onko internet-liikennettä ylipäätään mielekästä tiedustella sen teknisten ominaisuuksien vuoksi? • Tietoliikennettä on yksinkertaisesti liikaa seulottavaksi, jos halutut viestit haluttaisiin esiin kaikkea tietoliikennettä seulomalla • TCP/IP-protokollat pilkkovat viestit useisiin eri kanaviin eli yhdestä kuidusta/taajuudesta saa vain satunnaisia näytteitä viestinnästä • Kasvava osa tietoliikenteestä on kryptattua • Onko tietoliikennetiedustelu parhaimmillaankin vain väline muiden tiedustelumenetelmien kohdentamiseen?
 24. 24. Riippumaton luvitus ja valvonta Lupapäätös Tiedustelu Valvonta Perusteltu tarve Omat lähteet Tietojenvaihto Perustelut Rajaukset Tietojenvaihto Valtiojohdon toimeksianto Käräjäoikeus Tiedusteluvaltuutettu Eduskunnan valiokunta Suomalaiset viranomaiset Ulkomaiset kollegat Suomalaiset viranomaiset Ulkomaiset kollegat
 25. 25. Sotilastiedustelun kohteet Sotilastiedustelun tiedustelumenetelmällä saadaan hankkia tietoa seuraavasta toiminnasta, jos toiminta on luonteeltaan sotilaallista. 1. Vieraan valtion asevoimien ja niihin rinnastuvien järjestäytyneiden joukkojen toiminta ja toiminnan valmistelu 2. Suomen maanpuolustukseen kohdistuva tiedustelutoiminta 3. Joukkotuhoaseiden suunnittelu, valmistaminen, levittäminen ja käyttö 4. Vieraan valtion sotatarvikkeiden kehittäminen ja levittäminen 5. Kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava kriisi 6. Kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta uhkaava toiminta 7. Suomen kansainvälisen avun antamisen ja kansainvälisen muun toiminnan turvallisuutta uhkaava toiminta Lisäksi tiedustelumenetelmällä saadaan hankkia tietoa vieraan valtion toiminnasta tai muusta sellaisesta toiminnasta, joka voi vaarantaa Suomen maanpuolustusta tai vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja
 26. 26. Siviilitiedustelun ja tietoliikennetiedustelun kohteet 1. terrorismista 2. ulkomaisesta tiedustelutoiminnasta 3. joukkotuhoaseiden suunnittelusta, valmistamisesta, levittämisestä ja käytöstä 4. kaksikäyttötuotteiden suunnittelusta, valmistamisesta, levittämisestä ja käytöstä 5. kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä uhkaavasta toiminnasta 6. suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavasta toiminnasta 7. vieraan valtion toiminnasta, joka voi aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille, taloudellisille tai muille tärkeille eduille 8. kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavasta kriisistä 9. kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta 10. Suomen kansainvälisen avun antamisen tai muun kansainvälisen toiminnan turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta 11. yhteiskuntajärjestystä uhkaavasta kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta
 27. 27. Informoitua tiedustelua • Telekuuntelun kohteelle on ilmoitettava tiedustelusta viimeistään vuoden kuluttua tiedustelun loppumisesta • Tuomioistuimen päätöksellä ilmoitusta voidaan lykätä 2 vuotta kerrallaan, jos perusteltua tiedustelumenetelmän käytön turvaamiseksi, kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi tai hengen tai terveyden suojaamiseksi • Tuomioistuimen päätöksellä ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos välttämätöntä kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi taikka hengen tai terveyden suojaamiseksi • Ilmoitusvelvollisuus ei koske valtiollista toimijaa. • Tietoliikennetiedustelun kohteelle on ilmoitettava tiedustelusta, jos tietoliikennetiedustelulla hankitun tiedon käsittelyssä on manuaalisesti selvitetty Suomessa olevan henkilön luottamuksellisen viestin sisältö • Velvollisuutta ilmoittaa ei kuitenkaan ole, jos tietoliikennetiedustelulla saatu tieto on viipymättä hävitetty."
 28. 28. Kielletty tiedustelu • Kuuntelu- ja katselukielto koskee viestintään, josta ei tiedustelun kohde ei saa todistaa, tai josta oikeus kieltäytyä todistamasta • Asianajajan asianajosalaisuus • terveydenhuollon vaitiolovelvollisuus • Papin rippisalaisuus • Journalistin lähdesuoja • Poikkeuksena tiedustelun kohteena oleva vakavasti kansallista turvallisuutta uhkaava toiminta, josta henkilön osalta on tehty päätös tiedustelusta.
 29. 29. Perustuslain §10,3 2. virkkeen muutos Perustuslaki ei salli viestin salaisuuden rajoittamista kansallisen turvallisuuden turvaamiseksi • Vanha: ”Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.” • Edotettu: ”Lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.”
 30. 30. Perustuslain muutosta edellyttävät tiedustelumenetelmät Perustuslain muutosta • Telekuuntelu • Televalvonta • Tukiasematietojen hankkiminen • Tekninen kuuntelu • Tietoliikennetiedustelu • Lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten
 31. 31. Perustuslain muutoksen kiirehtiminen • Kiirehtiminen riippuu ensisijassa eduskunnan poliittisesta tahdosta: 5/6 • Normaalisti perustuslain muutos hyväksyttäisiin ensin lepäämään 1:1 enemmistllä ja vaalien jälkeen hyväksyttäisiin 2/3 enemmistöllä. Näin myös äänestäjät pääsisivät ottamaan siihen kantaa • Kiirehtiminen hyvin poikkeuksellinen menettely suomalaisessa demokratiassa • Kiirehtiminen antaa oppositiolle poikkeuksellisen mahdollisuuden vaikuttaa tiedustelulakeihin vastineeksi kiirehtimisen tuesta • Riskinä että saa mitä vaatii, jolloin on oltava valmis myös tukemaan kiirehtimistä • Perustuslain muutoksen yli vaalien äänestävät kansanedustajat ottaisivat ison poliittisen riskin • Mitä tahansa ikävää tapahtuisi, sen voitaisiin väittää olleen torjuttavissa tiedustelulla
 32. 32. Tiedustelutiedon luovuttaminen • Lähtökohtana tiedustelutiedon luovuttamattomuus ja tuhoaminen, kun sitä ei enää tarvita • Viipymättä ilmoitettava KRP:lle, jos tiedustelussa ilmenee tehdyksi tai valmisteilla estettävissä oleva rikos, jonka rangaistus enintään 6 vuotta vankeutta • Saa ilmoittaa tehdystä rikoksesta KPR:lle, jos enintään 3 vuotta vankeutta • Saa ilmoittaa estettävissä olevasta rikoksesta KRP:lle, jos enintään 2 vuotta vankeutta • Tietoa saa aina luovuttaa syyttömyyden tukemiseksi sekä hengelle, terveydelle tai vapaudelle aiheutuvan merkittävän vaaran taikka huomattavan ympäristö-, omaisuus tai varallisuusvahingon estämiseksi
 33. 33. Kansainvälinen yhteistyö • Tiedusteluviranomaiset voivat luovuttaa ja vastaanottaa tietoa kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta • Tiedonvaihdon rajat ja ehdot määritelty hyvin väljästi • Päätösvalta tiedusteluviranomaisen päälliköllä • Voiko Suomen viranomaisille päätyä esim kidutuksella saatua tiedustelutietoa? • Voiko Suomen luovuttama tieto johtaa ihmisoikeusloukkauksiin? • Suomen tiedusteluviranomaiset voivat toimia ulkomailla yhteistyössä kohdemaan tiedusteluviranomaisten kanssa • Ulkomaiset tiedusteluviranomaiset voivat toimia Suomessa yhteistyössä Suomen tiedusteluviranomaisten kanssa
 34. 34. Tiedustelun valvonta • Tiedusteluvaltuutettu • Työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa • Tiedusteluviranomaisilla ilmoitusvelvollisuus tiedusteluvaltuutetulla • Erittäin laajat tiedonsaantioikeudet • Oikeus keskeyttää tiedustelumenetelmän käyttö, jos ei noudata lupapäätöstä • Läsnäolo-oikeus tiedustelupäätöksiä tekevässä tuomioistuimessa – entä puheoikeus • Raportoi eduskunnan oikeusasiamiehelle ja eduskunnan tiedustelun valvontavaliokunnalle • Riittävätkö resurssit kaikkeen tähän? • Eduskunnan tiedusteluvaliokunta • Seuraa ja valvoo tiedustelutoimintaa – tai puolustusvoimien tiedustelutoimintaa ja Suojelupoliisin kaikkea toimintaa • Laajat tiedonsaantioikeudet • Kokousasiakirjat lähtökohtaisesti salaisia • Jäsenille laaja turvallisuusselvitys – kuka turvallisuusselvityksen tekee?
 35. 35. Tiedusteluvaltuutetun tehtävät Tiedusteluvaltuutetun tehtävänä on tiedustelutoiminnan laillisuuden valvojana: 1) valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta; 2) valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa; 3) edistää oikeusturvan toteutumista ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä tiedustelutoiminnassa; 4) seurata ja arvioida toimialallaan lainsäädännön toimivuutta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan kehittämisehdotuksia. Tiedustelutoiminnan kohteena ollut tai henkilö, joka epäilee, että häneen on kohdistettu tiedustelua, voi pyytää tiedusteluvaltuutettua tutkimaan häneen kohdistuneen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuuden.
 36. 36. Tiedusteluvaliokunnan tehtävät • 1) seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä; • 2) arvioida tiedustelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta; • 3) valvoa ja edistää lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa; • 4) käsitellä tiedusteluvaltuutetun kertomukset. • Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.
 37. 37. Tiedustelu- toiminta Lupa- päätökset Tiedustelu- vatuutettu Tiedustelu- valiokunta Säädös- muutokset Valtuutetun raportti Tiedustelun kehityksen kehä…
 38. 38. KESKUSTELUA

×