Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD: LÊ ĐỨC LONG SVTH: PHẠM VĂN TIÊN LỚP: TIN 5DBT NHÓM: 23
KỊCH BẢN DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Kiến thức: Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC Chương I: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Chương II: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Chương III...
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Bài 11:Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ 1.Tạo lập cơ sở dữ liệu 2.Cậ...
Bài 11:Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Kiến thức đã biết: </li></ul><ul><ul><li>Tạo và sửa cấu trúc bảng. <...
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Mục tiêu và chuẩn kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết được chức n...
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Điểm trọng tâm, điểm khó </li></ul><ul><ul><li>Điểm trọng tâm: </li...
PHƯƠNG TIỆN VÀ TỔ CHỨC <ul><li>Phương tiện: </li></ul><ul><ul><li>Máy tính có cài đặt microsoft Access 2003 hoặc 2007. </l...
KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2 (10 phút) Hoạt động 3 (20 phút) Hoạt động 4 (5 phút) Bài 11: các thao tác với cơ sở dữ li...
HOẠT ĐỘNG 1: (10 PHÚT) <ul><li>Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới. </li></ul><ul><ul><li>Từ những kiến thức về Access đã học ở...
HOẠT ĐỘNG 2: (10 PHÚT) <ul><li>Tạo lập cơ sở dữ liệu </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên đưa ra một ví dụ thực tế về việc tạo ...
HOẠT ĐỘNG 3: (20 PHÚT) <ul><li>Cập nhật dữ liệu: </li></ul><ul><ul><li>Từ CSDL vừa tạo,giáo viên đưa ra các tình huống về ...
HOẠT ĐỘNG 4: (5 PHÚT) <ul><li>Củng cố bài học: </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên nhắc nhở những sai sót mà học sinh gặp phải...
Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài: <ul><li>Bảng CSDL QL_HS </li></ul>
Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài: Bảng sách: Khai báo cấu trúcbảng Dữ liệu của bảng Bảng người mượn Bảng mượn sách
Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài Tạo liên kết giữa các bảng
Thank You!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kbdh lop12 bai11_phamvantien

851 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à aimer ceci

Kbdh lop12 bai11_phamvantien

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD: LÊ ĐỨC LONG SVTH: PHẠM VĂN TIÊN LỚP: TIN 5DBT NHÓM: 23
 2. 2. KỊCH BẢN DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Kiến thức: Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về: Hệ cơ sở dữ liệu,hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kỹ năng làm việc với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể. Thái độ: Có ý thức bảo mật thông tin Và sử dụng máy tính để khai thác thông tin,phục vụ cho công việc hằng ngày.
 3. 3. KỊCH BẢN DẠY HỌC Chương I: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Chương II: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Chương III: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV:Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ TIN HỌC 12
 4. 4. Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Bài 11:Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ 1.Tạo lập cơ sở dữ liệu 2.Cập nhật dữ liệu 3.Khai thác cơ sở dữ liệu Tạo bảng Cập nhật dữ liệu Cập nhật cấu trúc a.sắp xếp các bản ghi b.Truy vấn cơ sở dữ liệu c.Xem dữ liệu d.kết xuất báo cáo Nhập dữ liệu Khai báo cấu trúc Tiết 1 Tiết 2
 5. 5. Bài 11:Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Kiến thức đã biết: </li></ul><ul><ul><li>Tạo và sửa cấu trúc bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chỉ định khóa chính. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thao tác trên bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Liên kết giữa các bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Truy vấn dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Báo cáo và xuất báo cáo. </li></ul></ul>
 6. 6. Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Mục tiêu và chuẩn kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết được chức năng mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phải có và vai trò ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập,cập nhật và khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Liên hệ với các thao tác cụ thể đã trình bày ở chương II. </li></ul></ul>
 7. 7. Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ <ul><li>Điểm trọng tâm, điểm khó </li></ul><ul><ul><li>Điểm trọng tâm: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tạo cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khai thác cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Điểm khó: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phân biệt được khóa và khóa chính. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xác định được khóa chính. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tạo liên kết giữa các bản. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Truy vấn cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. PHƯƠNG TIỆN VÀ TỔ CHỨC <ul><li>Phương tiện: </li></ul><ul><ul><li>Máy tính có cài đặt microsoft Access 2003 hoặc 2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Máy chiếu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sách giáo khoa,sách giáo viên. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bản,phấn </li></ul></ul><ul><li>Giả định: </li></ul><ul><ul><li>Học trong phòng máy,có trang bị máy chiếu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Máy tính cài đặt Access. </li></ul></ul>
 9. 9. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2 (10 phút) Hoạt động 3 (20 phút) Hoạt động 4 (5 phút) Bài 11: các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ Hoạt động 1 (10phút)
 10. 10. HOẠT ĐỘNG 1: (10 PHÚT) <ul><li>Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới. </li></ul><ul><ul><li>Từ những kiến thức về Access đã học ở chương II giáo viên liên hệ dẫn dắt học sinh vào bài mới. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên sử dụng các bài thực hành ở chương II (QL_HS) mà học sinh đã được làm quen để từ đó mở rộng ra các vấn đề liên quan đến CSDL quan hệ và dẫn dắt học sinh vào bài mới. </li></ul></ul>
 11. 11. HOẠT ĐỘNG 2: (10 PHÚT) <ul><li>Tạo lập cơ sở dữ liệu </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên đưa ra một ví dụ thực tế về việc tạo CSDL quan hệ như thế nào. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên cho một ví dụ tạo CSDL quan hệ(tạo các bảng Mượn Sách,Sách,Người Mượn). </li></ul></ul><ul><ul><li>Học sinh dựa vào kiến thức đã học ở chương II và thảo luận với nhau tự tạo CSDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khi tạo xong cơ sở dữ liệu giáo viên hướng dẫn cho học sinh tạo liên kết giữa các bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên quan sát,tạo CSDL cho học sinh tham khảo và sửa các lỗi học sinh mắc phải. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên thao tác và hướng dẫn học sinh ghi lại các bước quan trọng cần chú ý khi tạo bảng. </li></ul></ul>
 12. 12. HOẠT ĐỘNG 3: (20 PHÚT) <ul><li>Cập nhật dữ liệu: </li></ul><ul><ul><li>Từ CSDL vừa tạo,giáo viên đưa ra các tình huống về sự thay đổi cơ sở dữ liệu để cho học sinh tự cập nhật CSDL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên hướng dẫn lại cho học sinh cách tạo ra biểu mẫu để việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn,nhanh hơn,hạn chế khả năng nhầm lẫn khi nhập trực tiếp với bảng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoc sinh thảo luận với nhau và cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên quan sát,gọi môt vài học sinh lên máy giáo viên thực hiện thao tác cập nhật cơ sở dữ liệu để các học sinh cùng quan sát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu và hướng dẫn học sinh ghi lại các bước quan trọng cần chú ý trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul>
 13. 13. HOẠT ĐỘNG 4: (5 PHÚT) <ul><li>Củng cố bài học: </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên nhắc nhở những sai sót mà học sinh gặp phải trong quá trình tạo bảng cơ sở dữ liệu như chọn khóa chính và các thao tác cần chú ý khi cập nhật cơ sở dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên cho bài tập về nhà và hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết sau. </li></ul></ul>
 14. 14. Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài: <ul><li>Bảng CSDL QL_HS </li></ul>
 15. 15. Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài: Bảng sách: Khai báo cấu trúcbảng Dữ liệu của bảng Bảng người mượn Bảng mượn sách
 16. 16. Các bảng cơ sở dữ liệu sử dụng trong bài Tạo liên kết giữa các bảng
 17. 17. Thank You!

×