Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ke hoach bai day_NguyenThiThaoHuyen

1 009 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ke hoach bai day_NguyenThiThaoHuyen

 1. 1. GVHD: Thầy Lê Đức LongCô Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Nguyễn Thị Thảo Huyên.
 2. 2. Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình. Chương 2: Chương trình đơn giản. Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp. Chƣơng 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 4: Kiểu dữ cấu trúc Chương 5: Tệp và các thao tác với tệp Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
 3. 3. Kiểu mảng Chương 4:Kiểu bản Kiểu xâu ghi
 4. 4. Bài 11: Kiểu mảng • Củng cố và làm HS hiểu sâu sắc hơn các thuật toán tráo đổi. Kiến • Minh họa, củng cố và nâng cao những hiểu biết của thức HS trong tiết 1 về mảng 1 chiều. • Hình thành kỹ năng cơ bản về sử dụng kiểu mảng Kỹ trong cài đặt chương trình. năng • Rèn luyện tinh thần học tập tích cực.Thái độ
 5. 5. Bài 11: Kiểu mảng • Trong thuật toán có: khái niệm lượt, mỗi lượt bao gồm việc thực hiện 1 số thao tác.Điểmkhó • Sử dụng kiểu mảng vào thuật toán tráo đổi. Điểm trọng tâm • Các em có thể liên tưởng tới cách xếp hàng từ nhỏ đến lớn, cách xếp số nguyên.KT liên quan • Thuật toán tráo đổi đã được học ở lớp 10. KT đã biết
 6. 6. Bài 11: Kiểu mảngPHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC:• Giáo viên: Chuẩn bị máy vi tính, máy chiếu, SGK, SBT.• Học sinh: Đã nắm kiến thức bài lý thuyết 11(tiết 1, 2), SGK, SBT.PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC:• Sử dụng phương pháp giảng giải, tích hợp công nghệ giúp học sinh tham gia tích cực vào giờ học.
 7. 7. Bài 11: Kiểu mảngGiả định: Lớp học có 40 HS, chia làm 4 tổ. Phòng học có máy chiếu. Học sinh biết cách truy cập website. GV đưa một đoạn phim lên website cho HS xem trước sau khi dạy xong tiết 2 bài kiểu mảng. Yêu cầu HS lên xem và làm theo hướng dẫn trước 1 tuần.
 8. 8. Bài 11: Kiểu mảngHoạt động 1: Ôn lại kiến thức cũ và kết hợp sửdụng mảng 1 chiều vào các thuật toán đã học (35’). Hoạt động 2: Củng cố kiến thức (7’).Hoạt động 3: Cho bài tập về nhà (3’).
 9. 9. Bài 11: Kiểu mảng_Hoạt động 1_1: Mục tiêu: HS nhớ lại thuật toán tráo đổi. Tiến hành: Giáo viên: Giới thiệu thuật toán bằng cách cho HS làm lại video đã cho trên website. Học sinh: Xem trước ở nhà, theo dõi và làm theo yêu cầu. Cho hoạt động nhóm. Làm theo yêu cầu. https://sites.google.com/site/nguyenhuyenbmt/tai-lieu-hoc- tap
 10. 10. Bài 11: Kiểu mảng_Hoạt động 1_2: Mục tiêu: Học sinh sử dụng được biến kiểu mảng một chiều để giải quyết một bài toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi. Tiến hành: Giáo viên: đặt câu hỏi. Từ cách làm ví dụ trên nêu ra ý tưởng của thuật toán. Yêu cầu khai báo biến mảng. Học sinh: Quan sát và áp dụng thuật toán trên để xây dựng chương trình. Theo dõi sự hướng dẫn của GV. Thảo luận theo nhóm, quan sát và ghi nhớ.
 11. 11. Bài 11: Kiểu mảng HOẠT ĐỘNG 2 Củng cố lại kiến thức. Nhấn mạnh lại những chỗ HS chưa hiểu. HOẠT ĐỘNG 3 Cho bài tập về nhà: Cho HS sắp xếp dãy số nguyên giảm dần.

×